Uradni list

Številka 116
Uradni list RS, št. 116/2008 z dne 9. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 116/2008 z dne 9. 12. 2008

Kazalo

5000. Odlok o spremembah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča, stran 15346.

Na podlagi 56. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) v povezavi z 58. do 63. členom Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 33/89 in Uradni list RS, št. 24/92) in 33. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo, št. 7/99 in Uradni list RS, št. 2/02, 41/05, 92/05) je občinski svet na 23. seji dne 27. 11. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
1. člen
20. člen Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 132/03, 139/04, 108/05, 120/05, 119/07) se spremeni tako, da se glasi:
»Na območjih stavbnih zemljišč, ki jih Občina Ajdovščina prioritetno razvija, se lahko določi višji procent odmere nadomestila za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča.
Na območjih obrtnih con, kjer je možno pridobiti gradbeno dovoljenje za posamezne objekte, se nadomestilo odmerja v višini 200% od izračunane višine nadomestila, ki odpade na posamezno nezazidano zemljišče.
Ta območja so: Servisna cona, Poslovno obrtna cona Na gmajni, Pod obvoznico I, Pod letališčem, del območja Mirc, del območja Pod železnico in Poslovno obrtna cona Gojače.
Meja območja Mirce in območja Pod železnico je razvidna iz grafične priloge tega odloka, meje ostalih območij iz prejšnjega odstavka tega odloka pa so razvidne iz kartografskega dela Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Ajdovščina za območje Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 96/04).«.
2. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi, uporabljati pa se začne 1. 1. 2009.
Št. 414-119/2004-07
Ajdovščina, dne 27. novembra 2008
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l.r.