Uradni list

Številka 116
Uradni list RS, št. 116/2008 z dne 9. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 116/2008 z dne 9. 12. 2008

Kazalo

4995. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o višini pristojbine za opravljanje izpitov, izmeritev čolnov in ugotavljanje njihove sposobnosti za plovbo ter stroških tiskovin, stran 15341.

Za izvrševanje Pomorskega zakonika (Uradni list RS, št. 120/06 – uradno prečiščeno besedilo) in Zakona o plovbi po celinskih vodah (Uradni list RS, št. 30/02) ter v zvezi z drugim odstavkom 42. člena in devetim odstavkom 76. člena Pravilnika o nazivih in pooblastilih pomorščakov (Uradni list RS, št. 89/05 in 95/07), 28. členom Pravilnika o čolnih in plavajočih napravah (Uradni list RS, št. 25/08), petim odstavkom 2. člena Pravilnika o upravljanju s čolni (Uradni list RS, št. 42/05 in 103/05), drugim odstavkom 4. člena Pravilnika o pomorskih knjižicah (Uradni list RS, št. 5/02, 96/03 in 80/07) in prvim odstavkom 16. člena Pravilnika o pomorski pilotaži (Uradni list RS, št. 115/06) izdaja minister za promet
P R A V I L N I K
o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o višini pristojbine za opravljanje izpitov, izmeritev čolnov in ugotavljanje njihove sposobnosti za plovbo ter stroških tiskovin
1. člen
V Pravilniku o višini pristojbine za opravljanje izpitov, izmeritev čolnov in ugotavljanje njihove sposobnosti za plovbo ter stroških tiskovin (Uradni list RS, št. 14/07) se prvi odstavek 9. člena spremeni tako, da se glasi:
»(1) Cena posameznega izvoda ladijskega dnevnika in strojnega dnevnika je 28 EUR.«.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Cena posameznega izvoda radijskega dnevnika in knjige za popis posadke je 12 EUR.«.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-181/2008/14
Ljubljana, dne 28. novembra 2008
EVA 2008-2411-0082
dr. Patrick Vlačič l.r.
Minister
za promet

AAA Zlata odličnost