Uradni list

Številka 113
Uradni list RS, št. 113/2008 z dne 1. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 113/2008 z dne 1. 12. 2008

Kazalo

4942. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Športno rekreacijski center Tivoli, stran 14827.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/I/91, 45/I/94 odločba US, 8/96, 18/98 odločba US, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), prvega odstavka 23. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP, 110/02 – ZGO-1, 15/03 – ZOPA) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – UPB) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 12. izredni seji dne 17. 11. 2008 sprejel
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Športno rekreacijski center Tivoli
1. člen
V Sklepu o ustanovitvi javnega zavoda Športno rekreacijski center Tivoli (Uradni list RS, št. 122/07) se besedilo 6. člena spremeni tako, da se glasi:
»Dejavnosti zavoda se izvajajo v notranjih organizacijskih enotah zavoda, ki se določijo s statutom zavoda.«.
2. člen
V 7. členu, podnaslovu 12. člena in v 12. členu se besedilo »organizacijske enote zavoda« nadomesti z besedilom »športno-rekreacijski objekti in površine« v ustreznem sklonu.
V prvem odstavku 12. člena se pred piko doda besedilo »in direktor zavoda«.
3. člen
Priloga 1 k Sklepu o ustanovitvi Javnega zavoda ŠRC Tivoli se nadomesti z novo Prilogo 1, ki je sestavni del tega sklepa.
4. člen
Objekt Centralno strelišče pod zaporedno številko 75 Priloge 1 tega sklepa prevzame zavod v upravljanje z dnem izbrisa družbe STRELIŠČE d.o.o., Dolenjska cesta 11, 1000 Ljubljana, iz sodnega registra.
5. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 671-392/2008-17
Ljubljana, dne 17. novembra 2008
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti