Uradni list

Številka 113
Uradni list RS, št. 113/2008 z dne 1. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 113/2008 z dne 1. 12. 2008

Kazalo

4928. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zamenjavi neprofitnih stanovanj v lasti Občine Jesenice, stran 14798.

Na podlagi 28. člena Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04 in sprem.), 13. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 1/06 in spr.), v zvezi s Pravilnikom o zamenjavi neprofitnih stanovanj v lasti Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 60/07) je Občinski svet Občine Jesenice na 22. redni seji dne 20. 11. 2008 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zamenjavi neprofitnih stanovanj v lasti Občine Jesenice
1. člen
Pravilnik o zamenjavi neprofitnih stanovanj v lasti Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 60/07) v nadaljevanju: Pravilnik, se spremeni tako, da se v drugem odstavku 2. člena črta besedna zveza »če najemnik v to izrecno privoli«.
2. člen
V celoti se črta peta alinea prvega odstavka 3. člena Pravilnika.
Drugi odstavek 3. člena Pravilnika se spremeni tako, da se glasi:
»Ne glede na tretjo alineo 3. člena, lahko najemodajalec v izjemnih primerih ugodi tudi vlogi najemnika, ki ima dolg iz naslova neplačanih zapadlih najemnin, vendar pa izpolnjuje vse druge pogoje tega člena, če je razlog za zamenjavo stanovanja nezmožnost plačevanja stroškov, povezanih z uporabo stanovanja«.
3. člen
Četrta alinea 4. člena Pravilnika se spremeni tako, da se glasi:
»– da je neprofitno stanovanje zaradi osebnih razlogov najemnika ali njegovih družinskih članov, ki z njim bivajo, (bolezen, starost, lega, lokacija stanovanja, neurejeni medsosedski odnosi), ter glede na lego (nadstropje) postalo neprimerno;«.
4. člen
5. člen Pravilnika se črta v celoti.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-29/2008
Jesenice, dne 20. novembra 2008
Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti