Uradni list

Številka 113
Uradni list RS, št. 113/2008 z dne 1. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 113/2008 z dne 1. 12. 2008

Kazalo

4921. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Jesenice, stran 14795.

Na podlagi prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, in spr.), 2. in 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in spr.), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in spr.), 13. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 1/06 in spr.) in 97. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 46/08) je Občinski svet Občine Jesenice na 22. redni seji dne 20. 11. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Jesenice
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Jesenice (Uradni list RS, št. 42/97 in spr.) se prvi odstavek 1. člena spremeni tako, da se glasi: »Ustanoviteljica javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Jesenice je Občina Jesenice s sedežem na Jesenicah, Cesta železarjev 6.«
2. člen
Prvi odstavek 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Dejavnost zavoda je v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti naslednja:
18.120    Drugo tiskanje
18.200    Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
58.110    Izdajanje knjig
58.140    Izdajanje revij in druge periodike
58.190    Drugo založništvo
59.200    Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in
       muzikalij
68.200    Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
       nepremičnin
82.300    Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
85.100    Predšolska vzgoja
85.200    Osnovnošolsko izobraževanje
85.520    Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
       na področju kulture in umetnosti
90.010    Umetniško uprizarjanje
90.020    Spremljajoče dejavnosti za umetniško
       uprizarjanje
90.030    Umetniško ustvarjanje.«
3. člen
V ostalem ostane besedilo odloka nespremenjeno.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-19/2008
Jesenice, dne 20. novembra 2008
Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti