Uradni list

Številka 108
Uradni list RS, št. 108/2008 z dne 17. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 108/2008 z dne 17. 11. 2008

Kazalo

4679. Pravilnik o spremembi Pravilnika o višini in načinu določanja plač oziroma plačil za opravljane funkcije funkcionarjem, sejnin članom delovnih teles občinskega sveta in drugih organov Občine Šentrupert ter o povračilih stroškov, stran 14333.

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Šentrupert, Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 110/06, uradno prečiščeno besedilo) ter v skladu s 100.b členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05) je Občinski svet Občine Šentrupert na 16. redni seji dne 6. 11. 2008 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembi Pravilnika o višini in načinu določanja plač oziroma plačil za opravljane funkcije funkcionarjem, sejnin članom delovnih teles občinskega sveta in drugih organov Občine Šentrupert ter o povračilih stroškov
1. člen
V Pravilniku o višini in načinu določanja plač oziroma plačil za opravljane funkcije funkcionarjem, sejnin članom delovnih teles občinskega sveta in drugih organov Občine Šentrupert ter o povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 5/07) se spremeni drugi odstavek 13. člena, ki se glasi:
»Višina nagrade članu nadzornega odbora se določi na podlagi naslednjih kriterijev, če nadzor opravlja:
– en član – 4% plače župana,
– dva člana – 3% plače župana,
– trije člani – 2% plače župana.«.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. 1. 2009.
Št. 007- 8/2008
Šentrupert, dne 7. novembra 2008
Župan
Občine Šentrupert
Rupert Gole l.r.

AAA Zlata odličnost