Uradni list

Številka 108
Uradni list RS, št. 108/2008 z dne 17. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 108/2008 z dne 17. 11. 2008

Kazalo

4651. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Krajevne skupnosti Stari trg, stran 14296.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 35/03 – UPB, 106/05, 65/07 in 75/08) ter v povezavi s 96. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski svet Občine Črnomelj na 14. redni seji dne 6. 11. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Krajevne skupnosti Stari trg
1. člen
V Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za območje KS Stari trg (Uradni list RS, št. 39/94, 35/97, 81/02, 121/03 in 75/08 – v nadaljevanju: odlok) se v 20. členu doda nov odstavek, ki glasi:
»Dovoljena je gradnja največ po en nadzemni enostavni ali nezahtevni objekt za lastne potrebe iste vrste.«.
2. člen
V poglavju V. se pred besedo »KONČNE« doda besedilo »PREHODNE IN«, doda se nov 53.a člen, ki glasi:
»Mnenja občinskega urbanista oziroma urbanistične presoje, ki so bile izdane do uveljavitve zadnjih sprememb in dopolnitev odloka (Uradni list RS, št. 75/08) se uporabijo za izdajo gradbenih dovoljenj v primeru, ko projektna dokumentacija odstopa od določil odloka.«.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-07/2008
Črnomelj, dne 6. novembra 2008
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l.r.

AAA Zlata odličnost