Uradni list

Številka 108
Uradni list RS, št. 108/2008 z dne 17. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 108/2008 z dne 17. 11. 2008

Kazalo

4637. Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča ob neimenovanem potoku v Dolnjem Brezovem v Občini Sevnica, stran 14241.

Na podlagi šestega odstavka 14. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrl-A, 41/04 – ZVO-1 in 57/08) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča ob neimenovanem potoku v Dolnjem Brezovem v Občini Sevnica
1. člen
Ta uredba določa zunanjo mejo priobalnega zemljišča na nekaterih zemljiških parcelah na levem in desnem bregu neimenovanega potoka v Dolenjem Brezovem v Občini Sevnica.
2. člen
(1) Zunanja meja priobalnega zemljišča na levem bregu neimenovanega potoka poteka po zemljiščih parc. št. 31, 129/2 in 986/2, k.o. Brezovo.
(2) Zunanja meja priobalnega zemljišča na levem bregu neimenovanega potoka poteka po zemljiščih iz prejšnjega odstavka in je določena s točkami državnega koordinatnega sistema iz Priloge 1, ki je sestavni del te uredbe.
3. člen
(1) Zunanja meja priobalnega zemljišča na desnem bregu neimenovanega potoka poteka po zemljiščih parc. št. 27/1, 129/2 in 986/2, k.o. Brezovo.
(2) Zunanja meja priobalnega zemljišča na desnem bregu neimenovanega potoka poteka po zemljiščih iz prejšnjega odstavka in je določena s točkami državnega koordinatnega sistema iz Priloge 2, ki je sestavni del te uredbe.
4. člen
Podatek o širini in zunanji meji priobalnega zemljišča iz 2. in 3. člena te uredbe se vnese kot podatek v zemljiški kataster oziroma v evidenco pravnih režimov v skladu s predpisi, ki urejajo evidentiranje nepremičnin.
5. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-99/2008/6
Ljubljana, dne 6. novembra 2008
EVA 2008-2511-0120
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik
                           Priloga 1

  Koordinate točk, ki določajo zunanjo mejo priobalnega
zemljišča na zemljiških parcelah na levem bregu neimenovanega
potoka:
+--------------------+--------------------+--------------------+
|    Točka    |     Y     |     X     |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|     L-1    |   94607,83   |   528868,36   |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|     L-2    |   94631,17   |   528872,74   |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|     L-3    |   94656,45   |   528874,47   |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|     L-4    |   94665,35   |   528874,63   |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|     L-5    |   94668,55   |   528873,50   |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|     L-6    |   94673,38   |   528871,81   |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|     L-7    |   94672,53   |   528868,89   |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|     L-8    |   94678,25   |   528867,75   |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|     L-9    |   94714,59   |   528859,43   |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|    L-10    |   94715,93   |   528859,11   |
+--------------------+--------------------+--------------------+
Priloga 2
  Koordinate točk, ki določajo zunanjo mejo priobalnega
zemljišča na zemljiških parcelah na desnem bregu neimenovanega
potoka:
+--------------------+--------------------+--------------------+
|    Točka    |     Y     |     X     |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|     D-1    |   94608,54   |   528861,79   |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|     D-2    |   94631,71   |   528866,14   |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|     D-3    |   94634,79   |   528866,34   |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|     D-4    |   94635,11   |   528861,09   |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|     D-5    |   94655,14   |   528863,20   |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|     D-6    |   94665,17   |   528861,91   |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|     D-7    |   94671,86   |   528860,63   |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|     D-8    |   94681,76   |   528858,56   |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|     D-9    |   94707,35   |   528852,68   |
+--------------------+--------------------+--------------------+

AAA Zlata odličnost