Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2008 z dne 14. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2008 z dne 14. 11. 2008

Kazalo

4626. Sklep o ukinitvi javnega dobra, stran 14228.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Vitanje (Uradni list RS, št. 113/06 in 21/07) in na podlagi 2. in 82. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 29/97) je Občinski svet Občine Vitanje na 12. redni seji dne 10. 10. 2008 sprejel
S K L E P
o ukinitvi javnega dobra
1. člen
S tem sklepom se ukine status javnega dobra parc. št. 872/5 cesta v izmeri 301 m2, parc. št. 873/1 cesta v izmeri 1318 m2 in parc. št. 873/3 cesta v izmeri 96 m2, vse vpisane v vložni številki 160 k.o. Brezen. Te parcele postanejo lastnina Vitanje in se odpišejo od dosedanje vložne številke 160 k.o. Brezen in se pri tej katastrski občini odpre nova vložna številka _____ k.o. Brezen, kjer naj se vpiše lastninska pravica za Občino Vitanje,Grajski trg 1,Vitanje.
2. člen
Pristojno Okrajno sodišče v Slov. Konjicah po uradni dolžnosti vpiše v zemljiško knjigo lastninsko pravico Občine Vitanje na zemljišču, ki je navedeno v 1. členu tega sklepa.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 371-022/2006-018
Vitanje, dne 10. oktobra 2008
Župan
Občine Vitanje
Slavko Vetrih l.r.