Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2008 z dne 14. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2008 z dne 14. 11. 2008

Kazalo

4624. Sklep o ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Vitanje, stran 14228.

Na podlagi 38. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06 in 127/06) in 16. člena Statuta Občine Vitanje (Uradni list RS, št. 113/06 in 21/07) je Občinski svet Občine Vitanje na 12. redni seji dne 10. 10. 2008 sprejel
S K L E P
o ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Vitanje
l.
Občinski svet Občine Vitanje daje soglasje k ceni socialnovarstvene storitve pomoč na domu v višini 15,79 EUR/uro, ki jo je predlagal izvajalec storitve Lambrechtov dom Slovenske Konjice. V ceni efektivne ure znašajo stroški neposredne oskrbe 13,75 EUR/uro in stroški vodenja 2,04 EUR/uro.
ll.
Subvencija občine k polni ceni storitve znaša 6,75 EUR/uro. Ob upoštevanju subvencije iz proračuna Republike Slovenije znaša cena za uporabnike 4,50 EUR/uro.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja od 1. 9. 2008 dalje.
Št. 900-0001/2008-9
Vitanje, dne 10. oktobra 2008
Župan
Občine Vitanje
Slavko Vetrih l.r.