Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2008 z dne 14. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2008 z dne 14. 11. 2008

Kazalo

4618. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Poljčane, stran 14224.

Na podlagi 29. in 49. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS UPB2, Uradni list RS, št. 94/07 in 76/08) in 17. člena Statuta Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 5/07) je Občinski svet Občine Poljčane na 17. redni seji dne 4. 11. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Poljčane
I.
S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 15/07).
II.
V 21. členu se za besedno zvezo »občinske inšpekcije« doda beseda »redarstva«.
III.
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 013-0001/2008-17-401
Poljčane, dne 4. novembra 2008
Župan
Občine Poljčane
Stanislav Kovačič l.r.