Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2008 z dne 17. 10. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2008 z dne 17. 10. 2008

Kazalo

4202. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vrstah objektov glede na zahtevnost, stran 13339.

Na podlagi drugega odstavka 8. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo (14/05 – popr.), 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US in 126/07) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vrstah objektov glede na zahtevnost
1. člen
V Uredbi o vrstah objektov glede na zahtevnost (Uradni list RS, št. 37/08) se v 11. členu črta 8. točka.
2. člen
V 20. členu se pika na koncu stavka nadomesti s podpičjem in doda nova točka, ki se glasi:
»k. objekt za oglaševanje, to je reklamni stolp ali pano (eno- ali večstranski), na katerega so nameščena oglasna sporočila, s površino prostora z ene strani, ki je namenjen za namestitev oglasnih površin, do 20 m2 in višino najvišje točke objekta največ 7 m, merjeno od terena do vrha objekta, razen panojev, ki so del fasade stavbe.«.
3. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-76/2008/9
Ljubljana, dne 1. oktobra 2008
EVA 2008-2511-0160
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik