Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2008 z dne 9. 10. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2008 z dne 9. 10. 2008

Kazalo

4101. Spremembe in dopolnitve Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, stran 13038.

Na podlagi 331. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 67/07 in 100/07 – sprememba in 69/08) in določb Statuta Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, je uprava borze na seji dne 8. 10. 2008 sprejela
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E P R A V I L
Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana
1. člen
Za 153. členom Pravil Ljubljanske borze, d.d. Ljubljana, Slovenska 56, sprejetih 20. 3. 2008 ter objavljenih v Uradnem listu RS, št. 45/08 dne 9. 5. 2008 (v nadaljevanju: Pravila), se doda nov 153. a člen, ki se glasi:
»153.a člen
1. V primeru večjih neravnovesij na borznem trgu lahko uprava borze za zagotovitev urejenega delovanja borznega trga, s sklepom začasno omeji uporabo posameznih vrst naročil.
2. O vsebini sklepa in času trajanja ukrepa se nemudoma obvesti člane borze, javnost ter Agencijo na način iz petega odstavka 153. člena teh Pravil.«
2. člen
Te spremembe in dopolnitve Pravil začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 8. oktobra 2008
Ljubljanska borza, d.d.
dr. Marko Simoneti l.r.
predsednik uprave
 
Andrej Šketa l.r.
član uprave

AAA Zlata odličnost