Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2008 z dne 9. 10. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2008 z dne 9. 10. 2008

Kazalo

4094. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata člana Občinskega sveta Občine Sevnica, stran 13028.

Na podlagi 5. točke 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLV-UPB3 in 45/08) je Občinska volilna komisija Občine Sevnica na 4. seji dne 7. 8. 2008 sprejela naslednji
U G O T O V I T V E N I S K L E P
1.
Občinska volilna komisija občine Sevnica ugotavlja:
– da je Marjanu Kogovšku dne 24. 7. 2008 prenehal mandat člana Občinskega sveta Občine Sevnica na podlagi ugotovitvenega sklepa občinskega sveta o prenehanju mandata člana občinskega sveta zaradi smrti, ki ga je Občinski svet Občine Sevnica sprejel na 3. izredni seji dne 24. 7. 2008;
– da je mandat člana Občinskega sveta Občine Sevnica prešel na naslednjo kandidatko z liste kandidatov Slovenske ljudske stranke v 2. volilni enoti, kjer je imela lista največji ostanek glasov v razmerju do količnika v volilni enoti, Frančiško Zemljak, rojeno 5. 2. 1949, stanujočo Ribniki 26, 8290 Sevnica, ki je dne 7. 8. 2008 podala izjavo, da sprejema mandat članice Občinskega sveta Občine Sevnica.
2.
Ta sklep začne veljati takoj.
Št. 041-0003/2008
Sevnica, dne 29. septembra 2008
Predsednik
Občinske volilne komisije
Občine Sevnica
Marko Lisec l.r.

AAA Zlata odličnost