Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2008 z dne 9. 10. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2008 z dne 9. 10. 2008

Kazalo

4090. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu in prostorski zasnovi opravljanja gospodarskih javnih služb v Občini Sevnica, stran 13018.

Na podlagi 35. in 28. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP), v skladu z 2., 3. in 11. členom Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 78/05 – UPB) ter 16. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 78/05 – UPB) je Občinski svet Občine Sevnica na 15. redni seji dne 29. 9. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu in prostorski zasnovi opravljanja gospodarskih javnih služb v Občini Sevnica
1. člen
S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje Odlok o načinu in prostorski zasnovi opravljanja gospodarskih javnih služb v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 101/01).
2. člen
V 3. členu se 2. točka v celoti spremeni tako, da glasi:
''2. javno službo zbiranja, odvoza, razvrščanja in predelave komunalnih odpadkov na območju občine Sevnica opravlja javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica, javno službo predelave in odlaganja ostankov komunalnih in njim podobnih odpadkov pa opravlja CeROD, center za ravnanje z odpadki, d.o.o., Novo mesto,''
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-0073/2008
Sevnica, dne 29. septembra 2008
Podžupan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.

AAA Zlata odličnost