Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2008 z dne 9. 10. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2008 z dne 9. 10. 2008

Kazalo

4080. Sklep o razrešitvi in imenovanju namestnika predsednika Občinske volilne komisije Laško, stran 12979.

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07, ZLV-UPB3 in Uradni list RS, št. 45/08) ter 63. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/07) na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je Občinski svet Občine Laško na 12. seji dne 24. 9. 2008 sprejel
S K L E P
o razrešitvi in imenovanju namestnika predsednika Občinske volilne komisije Laško
I.
Andrej Krašek, stanujoč Tlake 55, Grosuplje, se razreši funkcije podpredsednika Občinske volilne komisije Občine Laško.
II.
Tomaž Zavšek, stanujoč Poženelova 3, Laško, se imenuje na funkcijo namestnika predsednika Občinske volilne komisije Občine Laško, in sicer do izteka te mandatne dobe.
III.
Občinska volilna komisija Občine Laško bo do konca mandata delovala v naslednji sestavi:
– Milko Škoberne, Rimska cesta 4a, Laško, predsednik,
– Tomaž Zavšek, Poženelova 3, Laško, namestnik predsednika,
– Pavel Teršek, Poženelova 1, Laško, član,
– Aleš Razboršek, Huda jama 8, Laško, namestnik člana,
– Mojca Petek, Strmca 5, Laško, član,
– Gabrijela Aškerc, Badovinčeva 12, Laško, namestnik člana,
– Marjan Koprivc, Poženelova 5, Laško, član,
– Eleonora Grosar, Rimska cesta 6, Laško, namestnik člana.
IV.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-10/2008
Laško, dne 25. septembra 2008
Župan
Občine Laško
Franc Zdolšek l.r.

AAA Zlata odličnost