Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2008 z dne 9. 10. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2008 z dne 9. 10. 2008

Kazalo

4079. Sklep o ustanovitvi Sosveta za partnersko sodelovanje na področju varnosti v Občini Laško, stran 12979.

Na podlagi 21. člena Zakona o policiji (Uradni list RS, št. 107/06 – uradno prečiščeno besedilo), 76. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Laško (Uradni list RS, št. 2/08) in 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/07) je Občinski svet Občine Laško na 12. seji dne 24. 9. 2008 sprejel
S K L E P
o ustanovitvi Sosveta za partnersko sodelovanje na področju varnosti v Občini Laško
1. člen
S tem sklepom se ustanovi Sosvet za partnersko sodelovanje na področju varnosti v Občini Laško (v nadaljevanju: sosvet).
Sosvet se ustanovi z namenom, da se v Občini Laško zagotovijo partnerski odnosi med zainteresiranimi organi pri preventivnem delovanju in pri razreševanju varnostnih problemov ter policiji kot pristojnemu organu za vzdrževanje javne varnosti omogoči učinkovitejše razreševanje nalog.
2. člen
Sosvet sestavljajo predstavniki pristojnih organov in institucij v Občini Laško, ki lahko s svojim delom in ravnanjem vplivajo na izboljšanje splošne varnosti občanov, in sicer:
1. Občina Laško – župan, kot predsednik sveta,
2. Policijska postaja Laško – komandir,
3. Policijska postaja Laško – vodja policijskega okoliša,
4. Center za socialno delo Laško – direktor,
5. Osnovna šola Primoža Trubarja Laško – ravnatelj,
6. Osnovna šola Antona Aškerca Rimske Toplice – ravnatelj,
7. Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Laško – predsednik,
8. Upravna enota Laško – načelnik,
9. Zdravstveni dom Laško – direktor,
10. Komunalni inšpektor, ki deluje na območju Občine Laško,
11. Redarska služba, ki deluje na območju Občine Laško,
12. Društvo ŠMOCL – Študentski, mladinski in otroški center Laško.
Sosvet lahko po potrebi in po svoji odločitvi v delo sosveta vključi tudi predstavnike drugih institucij.
Član sosveta je praviloma vodja organa iz prvega odstavka tega člena, z njegovim pooblastilom pa v sosvetu lahko sodeluje pooblaščeni delavec organa.
3. člen
Sosvet obravnava vse najpomembnejše varnostne probleme v občini, ki jih je glede na vsebino možno javno obravnavati.
Sosvet obravnava vzroke za nastanek kaznivih dejanj in predlaga način ravnanja za njihovo odpravo predvsem na naslednjih področjih:
1. Zatiranje klasičnega kriminala:
Vlomi v stanovanjske hiše, vlomi v vozila in tatvine vozil, ropi in drzne tatvine, izsiljevanje in nasilno obnašanje, problematika mamil in alkohola, zanemarjanje otrok, negativni pojavi pri mladostnikih, nasilje v družini, zloraba otrok, tatvine, samozaščitno ravnanje občanov v daljših odsotnostih od doma, požarna varnost.
2. Javni red in mir:
Nasilno vedenje na javnih mestih, ravnanje s pirotehničnimi predmeti, kaljenje nočnega miru, problematika orožja, ukrepi v turistični sezoni, ilegalno bivanje tujcev, delo na črno.
3. Promet:
Parkiranje, varnost otrok v prometu, problematika površin za pešce in kolesarskih stez, neprimerne hitrosti, delo z radarji, alkohol in mamila v prometu.
4. Druga varnostna problematika po predlogu članov sveta, zainteresiranih institucij in občanov.
4. člen
Seje sklicuje predsednik sosveta po potrebi, vendar najmanj enkrat letno.
Za delo sosveta se smiselno uporabljajo določbe Poslovnika Občinskega sveta Občine Laško, ki se nanašajo na delo delovnih teles.
5. člen
Administrativno-tehnične pogoje za delo sosveta zagotavlja Občinska uprava Občine Laško. Materialne pogoje za strokovno delo posameznih članov v delu sosveta praviloma zagotavlja organ, katerega predstavlja član v sosvetu.
6. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem list Republike Slovenije.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati dosedanji Sklep o ustanovitvi, sestavi in delovnem področju sosveta za partnersko sodelovanje na področju varnosti v Občini Laško (Uradni list RS, št. 48/99).
Št. 061-1/2008
Laško, dne 25. septembra 2008
Župan
Občine Laško
Franc Zdolšek l.r.

AAA Zlata odličnost