Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2008 z dne 9. 10. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2008 z dne 9. 10. 2008

Kazalo

4065. Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Beltinci, stran 12969.

Na podlagi 2. in 11. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-F, Uradni list RS, št. 129/06) in 16. člena Statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 46/00, 118/00, 67/01, 11/03) je Občinski svet Občine Beltinci na 16. redni seji dne 25. 9. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Beltinci
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Beltinci (v nadaljevanju: odlok, Uradni list RS, št. 6/97 in 40/01) se besedilo 14. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Vrtec upravlja svet Vrtca.
Svet Vrtca šteje devet članov, ki ga sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– trije predstavniki delavcev vrtca,
– trije predstavniki staršev.
Predstavnike ustanovitelja imenuje Občinski svet Občine Beltinci.
Predstavnike delavcev Vrtca volijo:
– skupaj enega predstavnika enota Cigelček Melinci, enota Mlinček Ižakovci, enota Sonček Dokležovje
– skupaj enega predstavnika enota Slamica Lipovci, enota Sodček Gančani
– enega predstavnika enota Bibe Beltinci.
Predstavnike delavcev Vrtca volijo delavci Vrtca neposredno na tajnih volitvah, po postopku in načinu, ki ga v skladu z zakonom določa odlok o ustanovitvi Vrtca oziroma poseben akt Vrtca.
Predstavnike staršev volijo starši na svetu staršev.
Člani sveta so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni. Člani sveta so lahko zaporedoma imenovani oziroma izvoljeni največkrat dvakrat. Mandat predstavnikov staršev je povezan s statusom njihovih otrok v vrtcu.
Svet Vrtca odloča z večino glasov vseh članov, če z zakonom ni drugače določeno. Člani sveta Vrtca na prvi seji izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika predsednika sveta vrtca.«
2. člen
Določba 1. člena tega odloka glede sestave članov sveta Vrtca se začne uporabljati z iztekom mandata sedanjih članov sveta Vrtca. Do izteka mandata svet Vrtca deluje v obstoječi sestavi.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-01/2008-16-260/IV
Beltinci, dne 25. septembra 2008
Župan
Občine Beltinci
Milan Kerman l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti