Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2008 z dne 6. 10. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2008 z dne 6. 10. 2008

Kazalo

4033. Poročilo o izidu rednih volitev poslancev v državni zbor, stran 12900.

P O R O Č I L O
o izidu rednih volitev poslancev v državni zbor
Na podlagi 37. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – ZVDZ-UPB in 54/07 – odločba US; v nadaljevanju ZVDZ) je Državna volilna komisija (v nadaljevanju: DVK) na 65. seji dne 3. oktobra 2008
u g o t o v i l a:
PRVI DEL
I.
1. Na volitvah 21. septembra 2008 je imelo pravico voliti 88 poslancev državnega zbora, ki se volijo na podlagi splošne volilne pravice, 1.696.437 volivcev, pri čemer je bilo 1.696.412 volivcev, ki so bili vpisani v volilne imenike ter 25 volivcev, ki so glasovali s potrdilom pristojnega organa, ker pomotoma niso bili vpisani v volilni imenik.
2. Na podlagi splošne volilne pravice je glasovalo skupaj 1.070.523 volivcev ali 63,10% od vseh volivcev, ki so imeli pravico voliti.
Od števila volivcev, ki so glasovali, je 25 volivcev glasovalo s potrdili, ostali so bili vpisani v volilne imenike.
Po pošti je glasovalo 9915 volivcev.
3. Za izvolitev 88 poslancev državnega zbora, ki se jih izvoli na podlagi splošne volilne pravice, je bilo
oddanih 1.070.424 glasovnic.
Ker so bile prazne oziroma volja volivca ni bila jasno izražena, je bilo
neveljavnih 18.597 glasovnic (1,74% od oddanih glasovnic).
Veljavnih glasovnic je bilo 1.051.827.
II.
Posamezne liste kandidatov so dobile naslednje število glasov:
----------------------------------------------------------
              Število glasov:    %
----------------------------------------------------------
1. SLOVENSKA DEMOKRATSKA    307.735     29,26
STRANKA – SDS
2. LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA   54.771     5,21
SLOVENIJE
3. SOCIALNI DEMOKRATI      320.248     30,45
4. NOVA SLOVENIJA KRŠČANSKA   35.774     3,40
LJUDSKA STRANKA
5. SLS – SLOVENSKA LJUDSKA
STRANKA IN
SMS – STRANKA MLADIH       54.809     5,21
SLOVENIJE
6. SLOVENSKA NACIONALNA     56.832     5,40
STRANKA – SNS
7. DeSUS – DEMOKRATIČNA     78.353     7,45
STRANKA UPOKOJENCEV
SLOVENIJE
8. LIPA             19.068     1,81
9. ZARES – NOVA POLITIKA     98.526     9,37
10. KRŠČANSKO DEMOKRATSKA    4.724      0,45
STRANKA
11. LISTA ZA ČISTO PITNO     4.140      0,39
VODO
12. LPR – LISTA ZA        5.897      0,56
PRAVIČNOST IN RAZVOJ
13. STRANKA SLOVENSKEGA     2.629      0,25
NARODA (SSN)
14. ZELENI SLOVENIJE       5.367      0,51
15. ZELENA KOALICIJA: ZELENA
STRANKA IN
ZELENI PROGRES          2.230      0,22
16. NAPREJ SLOVENIJA – NPS    475      0,13
17. AKACIJE            249      0,20
----------------------------------------------------------
III.
DVK je sklenila, da se glede na določbe drugega odstavka 90. in tretjega odstavka 92. člena ZVDZ pri delitvi mandatov upoštevajo naslednje liste kandidatov oziroma istoimenske liste kandidatov, ker so prejele najmanj 4 odstotke glasov od skupnega števila glasov za vse liste v državi:
1. SOCIALNI DEMOKRATI
2. SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
3. ZARES – NOVA POLITIKA
4. SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA IN SMS – STRANKA MLADIH SLOVENIJE
5. DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
6. LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
7. SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA – SNS.
IV.
Po določbah 90. člena ZVDZ je pripadlo listam kandidatov skupaj 61 mandatov.
Glede na določbe 91. člena ZVDZ so bili izvoljeni:
V I. volilni enoti – sedež Kranj:
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
(3 mandati):
1. Milan Čadež
2. mag. Branko Grims
3. Milenko Ziherl
SOCIALNI DEMOKRATI
(3 mandati):
1. Tomaž Tom Mencinger
2. Darja Lavtižar Bebler
3. Aleksander Ravnikar
ZARES – NOVA POLITIKA
(1 mandat):
1. Damijan Perne
V II. volilni enoti – sedež Postojna
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
(3 mandati):
1. Danijel Krivec
2. Eva Irgl
3. Zvonko Černač
SOCIALNI DEMOKRATI
(4 mandati):
1. dr. Patrick Vlačič
2. Breda Pečan
3. dr. Luka Juri
4. Borut Pahor
ZARES – NOVA POLITIKA
(1 mandat)
1. Franco Juri
V III. volilni enoti – sedež Ljubljana - Center
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
(3 mandati):
1. Alenka Jeraj
2. dr. Peter Verlič
3. Franc Cukjati
SOCIALNI DEMOKRATI
(4 mandati):
1. Miran Potrč
2. Dušan Kumer
3. mag. Anton Rop
4. dr. Andreja Črnak Meglič
ZARES – NOVA POLITIKA
(1 mandat)
1. Majda Širca Ravnikar
V IV. volilni enoti – sedež Ljubljana - Bežigrad
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
(3 mandati):
1. Jože Tanko
2. Janez Ivan Janša
3. Aleksander Zorn
SOCIALNI DEMOKRATI
(4 mandati):
1. Janja Klasinc
2. Janko Veber
3. Anton Colarič
4. dr. Igor Lukšič
ZARES – NOVA POLITIKA
(1 mandat):
1. Gregor Golobič
V V. volilni enoti – sedež Celje
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
(3 mandati):
1. Štefan Tisel
2. Darko Menih
3. Miro Petek
SOCIALNI DEMOKRATI
(3 mandati):
1. Andreja Rihter
2. Bojan Kontič
3. Alan Bukovnik
ZARES – NOVA POLITIKA
(1 mandat):
1. dr. Matej Lahovnik
DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
(1 mandat):
1. Matjaž Zanoškar
V VI. volilni enoti – sedež Novo mesto
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
(3 mandati):
1. Ivan Grill
2. mag. Andrej Vizjak
3. Zvonko Lah
SOCIALNI DEMOKRATI
(3 mandati):
1. Matjaž Han
2. Melita Župevc
3. Renata Brunskole
ZARES – NOVA POLITIKA
(1 mandat):
1. Franci Kek
DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
(1 mandat):
1. Franc Žnidaršič
V VII. volilni enoti – sedež Maribor
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
(3 mandati):
1. Rudolf Petan
2. Jožef Jerovšek
3. Vinko Gorenak
SOCIALNI DEMOKRATI
(3 mandati):
1. mag. Majda Potrata
2. Bogdan Čepič
3. Matevž Frangež
ZARES – NOVA POLITIKA
(1 mandat):
1. Ivo Vajgl
DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
(1 mandat):
1. Vili Rezman
V VIII. volilni enoti – sedež Ptuj
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
(3 mandati):
1. Marijan Pojbič
2. Franc Pukšič
3. Branko Marinič
SOCIALNI DEMOKRATI
(2 mandata):
1. Anton Kampuš
2. Dejan Levanič
SL – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA IN SMS – STRANKA MLADIH SLOVENIJE
(1 mandat):
1. mag. Radovan Žerjav
V.
Po določbah prvega odstavka 92. člena ZVDZ se ugotovi, koliko od vseh 88 mandatov bi pripadlo istoimenskim listam, ki so presegle 4% prag v državi, na način, da se seštevki glasov teh list delijo z vsemi števili od 1 do 88 (d'Hondtov sistem).
+---------+--------------------------------+-----------------+
|ŠIFRA  |IME LISTE            |KOLIČNIK     |
|LISTE  |                |         |
+---------+--------------------------------+-----------------+
|3    |SOCIALNI DEMOKRATI       |320248      |
+---------+--------------------------------+-----------------+
|1    |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – |307735      |
|     |SDS               |         |
+---------+--------------------------------+-----------------+
|3    |SOCIALNI DEMOKRATI       |160124      |
+---------+--------------------------------+-----------------+
|1    |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – |153867,5     |
|     |SDS               |         |
+---------+--------------------------------+-----------------+
|3    |SOCIALNI DEMOKRATI       |106749,33    |
+---------+--------------------------------+-----------------+
|1    |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – |102578,33    |
|     |SDS               |         |
+---------+--------------------------------+-----------------+
|9    |ZARES – NOVA POLITIKA      |98526      |
+---------+--------------------------------+-----------------+
|3    |SOCIALNI DEMOKRATI       |80062      |
+---------+--------------------------------+-----------------+
|7    |DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA  |78353      |
|     |UPOKOJENCEV           |         |
+---------+--------------------------------+-----------------+
|1    |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – |76933,75     |
|     |SDS               |         |
+---------+--------------------------------+-----------------+
|3    |SOCIALNI DEMOKRATI       |64049,6     |
+---------+--------------------------------+-----------------+
|1    |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – |61547      |
|     |SDS               |         |
+---------+--------------------------------+-----------------+
|6    |SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA – |56832      |
|     |SNS               |         |
+---------+--------------------------------+-----------------+
|     |SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA |         |
|     |IN               |         |
+---------+--------------------------------+-----------------+
|5    |SMS – STRANKA MLADIH SLOVENIJE |54809      |
+---------+--------------------------------+-----------------+
|2    |LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA    |54771      |
|     |SLOVENIJE            |         |
+---------+--------------------------------+-----------------+
|3    |SOCIALNI DEMOKRATI       |53374,66     |
+---------+--------------------------------+-----------------+
|1    |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – |51289,16     |
|     |SDS               |         |
+---------+--------------------------------+-----------------+
|9    |ZARES – NOVA POLITIKA      |49263      |
+---------+--------------------------------+-----------------+
|3    |SOCIALNI DEMOKRATI       |45749,71     |
+---------+--------------------------------+-----------------+
|1    |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – |43962,14     |
|     |SDS               |         |
+---------+--------------------------------+-----------------+
|3    |SOCIALNI DEMOKRATI       |40031      |
+---------+--------------------------------+-----------------+
|7    |DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA  |39176,5     |
|     |UPOKOJENCEV           |         |
+---------+--------------------------------+-----------------+
|1    |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – |38466,87     |
|     |SDS               |         |
+---------+--------------------------------+-----------------+
|3    |SOCIALNI DEMOKRATI       |35583,11     |
+---------+--------------------------------+-----------------+
|1    |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – |34192,77     |
|     |SDS               |         |
+---------+--------------------------------+-----------------+
|9    |ZARES – NOVA POLITIKA      |32842      |
+---------+--------------------------------+-----------------+
|3    |SOCIALNI DEMOKRATI       |32024,8     |
+---------+--------------------------------+-----------------+
|1    |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – |30773,5     |
|     |SDS               |         |
+---------+--------------------------------+-----------------+
|3    |SOCIALNI DEMOKRATI       |29113,45     |
+---------+--------------------------------+-----------------+
|6    |SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA – |28416      |
|     |SNS               |         |
+---------+--------------------------------+-----------------+
|1    |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – |27975,90     |
|     |SDS               |         |
+---------+--------------------------------+-----------------+
|     |SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA |         |
|     |IN               |         |
+---------+--------------------------------+-----------------+
|5    |SMS – STRANKA MLADIH SLOVENIJE |27404,5     |
+---------+--------------------------------+-----------------+
|2    |LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA    |27385,5     |
|     |SLOVENIJE            |         |
+---------+--------------------------------+-----------------+
|3    |SOCIALNI DEMOKRATI       |26687,33     |
+---------+--------------------------------+-----------------+
|7    |DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA  |26117,66     |
|     |UPOKOJENCEV           |         |
+---------+--------------------------------+-----------------+
|1    |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – |25644,58     |
|     |SDS               |         |
+---------+--------------------------------+-----------------+
|3    |SOCIALNI DEMOKRATI       |24634,46     |
+---------+--------------------------------+-----------------+
|9    |ZARES – NOVA POLITIKA      |24631,5     |
+---------+--------------------------------+-----------------+
|1    |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – |23671,92     |
|     |SDS               |         |
+---------+--------------------------------+-----------------+
|3    |SOCIALNI DEMOKRATI       |22874,85     |
+---------+--------------------------------+-----------------+
|1    |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – |21981,07     |
|     |SDS               |         |
+---------+--------------------------------+-----------------+
|3    |SOCIALNI DEMOKRATI       |21349,86     |
+---------+--------------------------------+-----------------+
|1    |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – |20515,66     |
|     |SDS               |         |
+---------+--------------------------------+-----------------+
|3    |SOCIALNI DEMOKRATI       |20015,5     |
+---------+--------------------------------+-----------------+
|9    |ZARES – NOVA POLITIKA      |19705,2     |
+---------+--------------------------------+-----------------+
|7    |DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA  |19588,25     |
|     |UPOKOJENCEV           |         |
+---------+--------------------------------+-----------------+
|1    |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – |19233,43     |
|     |SDS               |         |
+---------+--------------------------------+-----------------+
|6    |SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA – |18944      |
|     |SNS               |         |
+---------+--------------------------------+-----------------+
|3    |SOCIALNI DEMOKRATI       |18838,11     |
+---------+--------------------------------+-----------------+
|     |SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA |         |
|     |IN               |         |
+---------+--------------------------------+-----------------+
|5    |SMS – STRANKA MLADIH SLOVENIJE |18269,66     |
+---------+--------------------------------+-----------------+
|2    |LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA    |18257      |
|     |SLOVENIJE            |         |
+---------+--------------------------------+-----------------+
|1    |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – |18102,05     |
|     |SDS               |         |
+---------+--------------------------------+-----------------+
|3    |SOCIALNI DEMOKRATI       |17791,55     |
+---------+--------------------------------+-----------------+
|1    |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – |17096,38     |
|     |SDS               |         |
+---------+--------------------------------+-----------------+
|3    |SOCIALNI DEMOKRATI       |16855,15     |
+---------+--------------------------------+-----------------+
|9    |ZARES – NOVA POLITIKA      |16421      |
+---------+--------------------------------+-----------------+
|1    |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – |16196,57     |
|     |SDS               |         |
+---------+--------------------------------+-----------------+
|3    |SOCIALNI DEMOKRATI       |16012,4     |
+---------+--------------------------------+-----------------+
|7    |DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA  |15670,6     |
|     |UPOKOJENCEV           |         |
+---------+--------------------------------+-----------------+
|1    |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – |15386,75     |
|     |SDS               |         |
+---------+--------------------------------+-----------------+
|3    |SOCIALNI DEMOKRATI       |15249,90     |
+---------+--------------------------------+-----------------+
|1    |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – |14654,04     |
|     |SDS               |         |
+---------+--------------------------------+-----------------+
|3    |SOCIALNI DEMOKRATI       |14556,72     |
+---------+--------------------------------+-----------------+
|6    |SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA – |14208      |
|     |SNS               |         |
+---------+--------------------------------+-----------------+
|9    |ZARES – NOVA POLITIKA      |14075,14     |
+---------+--------------------------------+-----------------+
|1    |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – |13987,95     |
|     |SDS               |         |
+---------+--------------------------------+-----------------+
|3    |SOCIALNI DEMOKRATI       |13923,82     |
+---------+--------------------------------+-----------------+
|     |SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA |         |
|     |IN               |         |
+---------+--------------------------------+-----------------+
|5    |SMS – STRANKA MLADIH SLOVENIJE |13702,25     |
+---------+--------------------------------+-----------------+
|2    |LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA    |13692,75     |
|     |SLOVENIJE            |         |
+---------+--------------------------------+-----------------+
|1    |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – |13379,78     |
|     |SDS               |         |
+---------+--------------------------------+-----------------+
|3    |SOCIALNI DEMOKRATI       |13343,66     |
+---------+--------------------------------+-----------------+
|7    |DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA  |13058,83     |
|     |UPOKOJENCEV           |         |
+---------+--------------------------------+-----------------+
|1    |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – |12822,29     |
|     |SDS               |         |
+---------+--------------------------------+-----------------+
|3    |SOCIALNI DEMOKRATI       |12809,92     |
+---------+--------------------------------+-----------------+
|3    |SOCIALNI DEMOKRATI       |12317,23     |
+---------+--------------------------------+-----------------+
|9    |ZARES – NOVA POLITIKA      |12315,75     |
+---------+--------------------------------+-----------------+
|1    |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – |12309,4     |
|     |SDS               |         |
+---------+--------------------------------+-----------------+
|3    |SOCIALNI DEMOKRATI       |11861,03     |
+---------+--------------------------------+-----------------+
|1    |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – |11835,96     |
|     |SDS               |         |
+---------+--------------------------------+-----------------+
|3    |SOCIALNI DEMOKRATI       |11437,42     |
+---------+--------------------------------+-----------------+
|1    |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – |11397,59     |
|     |SDS               |         |
+---------+--------------------------------+-----------------+
|6    |SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA – |11366,4     |
|     |SNS               |         |
+---------+--------------------------------+-----------------+
|7    |DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA  |11193,28     |
|     |UPOKOJENCEV           |         |
+---------+--------------------------------+-----------------+
|3    |SOCIALNI DEMOKRATI       |11043,03     |
+---------+--------------------------------+-----------------+
|1    |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – |10990,53     |
|     |SDS               |         |
+---------+--------------------------------+-----------------+
|     |SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA |         |
|     |IN               |         |
+---------+--------------------------------+-----------------+
|5    |SMS – STRANKA MLADIH SLOVENIJE |10961,8     |
+---------+--------------------------------+-----------------+
|2    |LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA    |10954,2     |
|     |SLOVENIJE            |         |
+---------+--------------------------------+-----------------+
|9    |ZARES – NOVA POLITIKA      |10947,33     |
+---------+--------------------------------+-----------------+
Na podlagi izračuna iz prejšnjega odstavka bi listam pripadlo naslednje število mandatov:
1. SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS – 28 mandatov
2. SOCIALNI DEMOKRATI – 29 mandatov
3. ZARES – NOVA POLITIKA – 9 mandatov
4. DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE – 7 mandatov
5. SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA IN SMS – STRANKA MLADIH SLOVENIJE – 5 mandatov
6. SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA – SNS – 5 mandatov
7. LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE – 5 mandatov.
Glede na že dobljeno število mandatov po 90. členu ZVDZ se na ravni države tem listam podeli še naslednje število mandatov:
1. SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS – 4 mandate
2. SOCIALNI DEMOKRATI – 3 mandate
3. ZARES – NOVA POLITIKA – 2 mandata
4. DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE – 4 mandate
5. SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA IN SMS – STRANKA MLADIH SLOVENIJE – 4 mandate
6. SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA – SNS – 5 mandatov
7. LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE – 5 mandatov.
DVK je izračunala za vsako istoimensko listo, ki ji pripadajo mandati na ravni države, kolikšen je njen ostanek glasov, izražen kot delež glasov do količnika volilne enote v posamezni volilni enoti, tako kot to določa 93. člen ZVDZ.
+--------------------------------------------------------------+
|     DELEŽ OSTANKA GLASOV LIST PO VOLILNIH ENOTAH     |
+-------------+-----+------+-----+-----+------+----+-----+-----+
| LISTA / VE |VE 1 | VE 2 |VE 3 |VE 4 | VE 5 |VE 6|VE 7 |VE 8 |
+-------------+-----+------+-----+-----+------+----+-----+-----+
|SOCIALNI   | 0,56| 0,61 |0,63 | 0,07| 0,20 |0,14| 0,03|0,77 |
|DEMOKRATI  |   |   |   |   |   |  |   |   |
+-------------+-----+------+-----+-----+------+----+-----+-----+
|SLOVENSKA  | 0,78| 0,31 |0,26 | 0,54| 0,64 |0,27| 0,48|0,81 |
|DEMOKRATSKA |   |   |   |   |   |  |   |   |
|STRANKA –  |   |   |   |   |   |  |   |   |
|SDS     |   |   |   |   |   |  |   |   |
+-------------+-----+------+-----+-----+------+----+-----+-----+
|ZARES – NOVA | 0,05| 0,02 |0,26 | 0,44|0,128 |0,11|0,126|0,77 |
|POLITIKA   |   |   |   |   |   |  |   |   |
+-------------+-----+------+-----+-----+------+----+-----+-----+
|DeSUS –   | 0,80| 0,81 |0,59 | 0,65| 0,19 |0,04| 0,24|0,90 |
|DEMOKRATIČNA |   |   |   |   |   |  |   |   |
|STRANKA   |   |   |   |   |   |  |   |   |
|UPOKOJENCEV |   |   |   |   |   |  |   |   |
+-------------+-----+------+-----+-----+------+----+-----+-----+
|SLOVENSKA  |0,576|0,581 |0,45 | 0,51| 0,78 |0,79| 0,74|0,81 |
|NACIONALNA  |   |   |   |   |   |  |   |   |
|STRANKA –  |   |   |   |   |   |  |   |   |
|SNS     |   |   |   |   |   |  |   |   |
+-------------+-----+------+-----+-----+------+----+-----+-----+
|SLS –    | 0,55| 0,36 |0,27 | 0,33| 0,89 |0,99| 0,71|0,01 |
|SLOVENSKA  |   |   |   |   |   |  |   |   |
|LJUDSKA   |   |   |   |   |   |  |   |   |
|STRANKA IN  |   |   |   |   |   |  |   |   |
|SMS –    |   |   |   |   |   |  |   |   |
|STRANKA   |   |   |   |   |   |  |   |   |
|MLADIH    |   |   |   |   |   |  |   |   |
|SLOVENIJE  |   |   |   |   |   |  |   |   |
+-------------+-----+------+-----+-----+------+----+-----+-----+
|LDS     | 0,66| 0,48 |0,554|0,550| 0,46 |0,90| 0,56|0,89 |
|LIBERALNA  |   |   |   |   |   |  |   |   |
|DEMOKRACIJA |   |   |   |   |   |  |   |   |
|SLOVENIJE  |   |   |   |   |   |  |   |   |
+-------------+-----+------+-----+-----+------+----+-----+-----+
Mandati posameznih istoimenskih list se po zaporedju najvišjih preostalih količnikov, izračunanih po D’Hondtu, skladno z določbami 93. člena ZVDZ, dodelijo listam v naslednjih volilnih enotah:
1. SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA – SNS – v volilni enoti VIII
izvoljen: Miran Györek
2. LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE – v volilni enoti VI
izvoljen: Miran Jerič
3. SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA – SNS – v volilni enoti VI
izvoljen: Bogdan Barovič
4. SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA IN SMS – STRANKA MLADIH SLOVENIJE – v volilni enoti VI
izvoljen: Franc Bogovič
5. LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE – v volilni enoti VIII
izvoljen: Milan Gumzar
6. DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE – v volilni enoti VIII
izvoljen: Franc Jurša
7. SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA – SNS – v volilni enoti V
izvoljen: Zmago Jelinčič Plemeniti
8. SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA IN SMS – STRANKA MLADIH SLOVENIJE – v volilni enoti VI
izvoljen: Jakob Presečnik
9. LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE – v volilni enoti I
izvoljen: Borut Sajovic
10. DeSUS DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE – volilni enoti II
izvoljen: Vasja Klavora
11. SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA – SNS – v volilni enoti VII
izvoljen: Silven Majhenič
12. SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA IN SMS – STRANKA MLADIH SLOVENIJE – v volilni enoti VII
izvoljen: Janez Ribič
13. LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE – v volilni enoti VII
izvoljen: Ljubo Germič
14. DeSUS DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE – v volilni enoti I
izvoljen: Anton Urh
15. ZARES – NOVA POLITIKA – v volilni enoti VIII
izvoljen: Vili Trofenik
16. SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS – v volilni enoti VIII
izvoljen: Marjan Bezjak
17. SOCIALNI DEMOKRATI – v volilni enoti III
izvoljen: Franc Križanič
18. SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS – v volilni enoti I
izvoljen: Rado Likar
19. SOCIALNI DEMOKRATI – v volilni enoti II
izvoljen: Mirko Brulc
20. SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS – v volilni enoti V
izvoljen: Iztok Podkrižnik
21. SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA – SNS – v volilni enoti II
izvoljen: Srečko Prijatelj
22. DeSUS DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE – v volilni enoti IV
izvoljen: Joško Godec
23. SOCIALNI DEMOKRATI – v volilni enoti I
izvoljen: Samo Bevk
24. SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS – v volilni enoti IV
izvoljen: Robert Hrovat
25. SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA IN SMS – STRANKA MLADIH SLOVENIJE – v volilni enoti IV
izvoljen: Gvido Kres
26. LDS LIBERALNADEMOKRACIJA SLOVENIJE – v volilni enoti III
izvoljena: Katarina Kresal
27. ZARES – NOVA POLITIKA – v volilni enoti III
izvoljen: Pavel Gantar.
DRUGI DEL
VOLITVE POSLANCEV DRŽAVNEGA ZBORA – PREDSTAVNIKOV NARODNIH SKUPNOSTI
I.
V posebne volilne imenike državljanov Republike Slovenije – pripadnikov italijanske narodne skupnosti je bilo vpisanih 2739 volivcev. S potrdili pristojnega organa so glasovali 4 volivci, torej je imelo pravico voliti 2743 volivcev.
Glasovalo je:                 1385 volivcev
Od tega:
– po volilnem imeniku:                 1381
– s potrdili:                       4
Število oddanih glasovnic:               1385
Število neveljavnih glasovnic:              48
Število veljavnih glasovnic:              1337
Posamezni kandidati so dosegli naslednje število točk:
ROBERTO BATTELLI:             3896 točk (25,74%)
AURELIO JURI:               3336 točk (22,04%)
VLADIMIRO DELLORE:             2928 točk (19,34%)
LUCIANO MONICA:              2827 točk (18,68%)
SEBASTIAN PELAN:             2150 točk (14,20%).
Za poslanca državnega zbora – predstavnika italijanske narodne skupnosti je bil izvoljen Roberto Battelli.
II.
V posebne volilne imenike državljanov Republike Slovenije – pripadnikov madžarske narodne skupnosti je bilo vpisanih 7063 volivcev. S potrdilom pristojnega organa je glasoval 1 volivec, torej je imelo pravico voliti 7064 volivcev.
Glasovalo je:                 3768 volivcev
Od tega:
– po volilnem imeniku:                 3767
– s potrdili:                       1
Število oddanih glasovnic:               3768
Število neveljavnih glasovnic:              69
Število veljavnih glasovnic:              3699
Posamezni kandidati so dosegli naslednje število točk:
1. Göncz László             11.003 točk (26,25%)
2. Pozsonec Mária             9.748 točk (23,26%)
3. Požgai Horvat             7.561 točk (18,04%)
Olga
4. Halász Albert             7.108 točk (16,96%)
5. Somi Janez              6.496 točk (15,50%).
Za poslanca državnega zbora – predstavnika madžarske narodne skupnosti je bil izvoljen Göncz László.
TRETJI DEL
POSLANCI V. SKLICA DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE, IZVOLJENI NA REDNIH VOLITVAH 21. SEPTEMBRA 2008, SO:
1. BOGDAN BAROVIČ, roj. 31. 7. 1955, s stalnim prebivališčem v Trbovljah, Gimnazijska cesta 5
2. ROBERTO BATTELLI, roj. 19. 10. 1954, s stalnim prebivališčem v Bertokih, Ob spomeniku 6, Koper
3. SAMO BEVK, roj. 27. 8. 1956, s stalnim prebivališčem v Idriji, Mestni trg 4
4. MARJAN BEZJAK, roj. 23. 10. 1960, s stalnim prebivališčem v Voličini, Zg. Voličina 75 b
5. FRANC BOGOVIČ, roj. 2. 2. 1963, s stalnim prebivališčem v Koprivnici, Koprivnica 39
6. MIRKO BRULC, roj. 2. 10. 1946, s stalnim prebivališčem v Šempasu, Vitovlje 88b
7. RENATA BRUNSKOLE, roj. 25. 4. 1970, s stalnim prebivališčem v Suhorju, Hrast pri Jugorju 1 A
8. ALAN BUKOVNIK, roj. 23. 9. 1970, s stalnim prebivališčem v Radljah ob Dravi, Koroška cesta 62
9. ANTON COLARIČ, roj. 24. 8. 1954, s stalnim prebivališčem v Ljubljani, Petričeva ulica 15
10. FRANCE CUKJATI, roj. 15. 2. 1943, s stalnim prebivališčem v Lesnem Brdu, Lesno Brdo 72
11. MILAN ČADEŽ, roj. 11. 5. 1966, s stalnim prebivališčem v Gorenji vasi, Gorenja Dobrava 36
12. BOGDAN ČEPIČ, roj. 3. 4. 1956, s stalnim prebivališčem v Bresternici, Na Jelovcu 33
13. ZVONKO ČERNAČ, roj. 23. 9. 1962, s stalnim prebivališčem v Postojni, Ul. Vilka Kledeta 24
14. dr. ANDREJA ČRNAK MEGLIČ, roj. 14. 2. 1955, s stalnim prebivališčem v Ljubljani, Mlinska pot 8
15. MATEVŽ FRANGEŽ, roj. 30. 3. 1978, s stalnim prebivališčem v Mariboru, Krekova ulica 20
16. dr. PAVEL GANTAR, roj. 26. 10. 1949, s stalnim prebivališčem v Ljubljani, Cesta na Brdo 79
17. LJUBO GERMIČ, roj. 19. 11. 1960, s stalnim prebivališčem v Rušah, Kolodvorska 29/a
18. JOŠKO GODEC, roj. 21. 3. 1950, s stalnim prebivališčem v Litiji, Ježa 6 A
19. GREGOR GOLOBIČ, roj. 20. 1. 1964, s stalnim prebivališčem v Ljubljani, Kotnikova 22
20. dr. VINKO GORENAK, roj. 15. 12. 1955, s stalnim prebivališčem v Šmarju pri Jelšah, Vršna vas 39
21. LÁSZLÓ GÖNCZ, roj. 13. 4. 1960, s stalnim prebivališčem v Dolgi vasi, Vaška ulica 46, Lendava
22. IVAN GRILL, roj. 12. 2. 1961, s stalnim prebivališčem v Novem mestu, Na Tratah 13
23. mag. BRANKO GRIMS, roj. 26. 8. 1962, s stalnim prebivališčem v Kranj, Cesta Staneta Žagarja 39
24. MILAN GUMZAR, roj. 15. 9. 1953, s stalnim prebivališčem v Benediktu, Strma 16
25. MIRAN GYÖREK, roj. 13. 4. 1952, s stalnim prebivališčem v Murski Soboti, Ulica Ob kanalu 18
26. MATJAŽ HAN, roj. 17. 1. 1971, s stalnim prebivališčem v Radečah, Krakovo 4
27. ROBERT HROVAT, roj. 10. 4. 1971, s stalnim prebivališčem v Dobu, Stritarjeva ulica 18
28. EVA IRGL, roj. 9. 12. 1976, s stalnim prebivališčem v Vipavi, Beblerjeva 25
29. JANEZ JANŠA, roj. 17. 9. 1958, s stalnim prebivališčem v Grosupljem, Brinje cesta I 55
30. ZMAGO JELINČIČ PLEMENITI, roj. 7. 1. 1948, s stalnim prebivališčem v Ljubljani, Tivolska cesta 13
31. ALENKA JERAJ, roj. 23. 2. 1973, s stalnim prebivališčem na Igu, Na Pungart 11
32. MIRAN JERIČ, roj. 6. 6. 1958, s stalnim prebivališčem v Hrastniku, Trg Franca Kozarja 14
33. JOŽEF JEROVŠEK, roj. 1. 2. 1950, s stalnim prebivališčem v Slovenski Bistrici, Spodnja Nova vas 36
34. FRANCO JURI, roj. 24. 10. 1956, s stalnim prebivališčem v Kopru, Župančičeva ulica 27
35. dr. LUKA JURI, roj. 13. 5. 1977, s stalnim prebivališčem v Kopru, Muzejski trg 4
36. FRANC JURŠA, roj. 21. 9. 1953, s stalnim prebivališčem v Branoslavcih, Branoslavci 20 b
37. ANTON KAMPUŠ, roj. 6. 4. 1947, s stalnim prebivališčem v Gornji Radgoni, Sp. Ščavnica 21 b
38. FRANCI KEK, roj. 25. 1. 1964, s stalnim prebivališčem v Novem mestu, Šolska ulica 6
39. JANJA KLASINC, roj. 20. 11. 1955, s stalnim prebivališčem v Ljubljani, Brilejeva ulica 13
40. VASJA KLAVORA, roj. 29. 1. 1936, s stalnim prebivališčem v Mali vasi, Mala vas 5
41. BOJAN KONTIČ, roj. 23. 7. 1961, s stalnim prebivališčem v Velenju, Koroška cesta 33a
42. GVIDO KRES, roj. 20. 1. 1959, s stalnim prebivališčem v Zgornjem Logu, Zgornji Log 4
43. KATARINA KRESAL, roj. 28. 1. 1973, s stalnim prebivališčem v Ljubljani, Gradaška 20
44. DANIJEL KRIVEC, roj. 16. 5. 1965, s stalnim prebivališčem v Bovcu, Ul. Srpenica 37
45. dr. FRANC KRIŽANIČ, roj. 4. 12. 1954, s stalnim prebivališčem v Ljubljani, Mlinska pot 10
46. DUŠAN KUMER, roj. 7. 2. 1949, s stalnim prebivališčem v Ljubljani, Dolniška cesta 3
47. ZVONKO LAH, roj. 21. 1. 1958, s stalnim prebivališčem v Mirni Peči, Hrastje pri Mirni Peči 12
48. dr. MATEJ LAHOVNIK, roj. 23. 12. 1971, s stalnim prebivališčem v Velenju, Cesta talcev 4
49. DARJA LAVTIŽAR BEBLER, roj. 10. 10. 1950, s stalnim prebivališčem v Kranjski Gori, Borovška cesta 26
50. DEJAN LEVANIČ, roj. 9. 5. 1981, s stalnim prebivališčem na Ptuju, Osojnikova cesta 25
51. RADO LIKAR, roj. 21. 4. 1959, s stalnim prebivališčem v Črnem vrhu nad Idrijo, Zadlog 31
52. dr. IGOR LUKŠIČ, roj. 3. 12. 1961, s stalnim prebivališčem v Goričanah, Goričane 84
53. SILVEN MAJHENIČ, roj. 11. 9. 1948, s stalnim prebivališčem v Miklavžu na Dravskem polju, Ekartova ulica 21/a
54. BRANKO MARINIČ, roj. 28. 1. 1956, s stalnim prebivališčem v Vidmu pri Ptuju, Pobrežje 74 a
55. TOMAŽ TOM MENCINGER, roj. 29. 3. 1956, s stalnim prebivališčem na Jesenicah, Ukova ulica 5
56. DARKO MENIH, roj. 21. 2. 1948, s stalnim prebivališčem v Topolšici, Topolšica 50
57. BORUT PAHOR, roj. 2. 11. 1963, s stalnim prebivališčem v Šempetru pri Gorici, Na pristavi 47
58. BREDA PEČAN, roj. 2. 10. 1946, s stalnim prebivališčem v Izoli, Ob starem zidovju 8
59. DAMIJAN PERNE, dr. med., roj. 16. 4. 1968, s stalnim prebivališčem v Kranju, Pševska cesta 10
60. RUDOLF PETAN, roj. 23. 6. 1949, s stalnim prebivališčem v Slovenskih Konjicah, Mizarska 30
61. MIRO PETEK, roj. 6. 3. 1959, s stalnim prebivališčem v Mežici, Celovška cesta 60
62. IZTOK PODKRIŽNIK, roj. 18. 10. 1965, s stalnim prebivališčem v Ljubnem ob Savinji, Za Ljubnico 4
63. MARIJAN POJBIČ, roj. 6. 2. 1961, s stalnim prebivališčem v Sladkem vrhu, Sladki vrh 53 a
64. mag. MAJDA POTRATA, roj. 30. 5. 1948, s stalnim prebivališčem v Mariboru, Cesta Proletarskih brigad 55
65. MIRAN POTRČ, roj. 27. 3. 1938, s stalnim prebivališčem v Ljubljani, Poljanska cesta 19
66. JAKOB PRESEČNIK, roj. 23. 7. 1948, s stalnim prebivališčem v Mozirju, Podvrh 31
67. SREČKO PRIJATELJ, roj. 28. 8. 1962, s stalnim prebivališčem v Sežani, Orlek 14
68. FRANC PUKŠIČ, roj. 24. 11. 1955, s stalnim prebivališčem v Destrniku, Vintarovci 43 c
69. ALEKSANDER RAVNIKAR, roj. 28. 2. 1951, s stalnim prebivališčem v Kranju, Krašnova ulica 19
70. VILI REZMAN, roj. 9. 1. 1954, s stalnim prebivališčem v Rušah, Selniška cesta 10
71. JANEZ RIBIČ, roj. 26. 12. 1955, s stalnim prebivališčem v Sp. Dupleku, Dupleški vrh 50
72. mag. ANDREJA RIHTER, roj. 25. 8. 1957, s stalnim prebivališčem v Celju, Spominska 12
73. mag. ANTON ROP, roj. 27. 12. 1960, s stalnim prebivališčem v Vodicah, Pot na Črno 15
74. mag. BORUT SAJOVIC, roj. 18. 7. 1960, s stalnim prebivališčem v Tržiču, Brdo 7
75. MAJDA ŠIRCA RAVNIKAR, roj. 20. 4. 1953, s stalnim prebivališčem v Ljubljani, Gregorčičeva 13a
76. JOŽE TANKO, roj. 16. 4. 1956, s stalnim prebivališčem v Bregu pri Ribnici na Dolenjskem, Breg pri Ribnici na Dol. 82
77. mag. ŠTEFAN TISEL, roj. 25. 12. 1954, s stalnim prebivališčem v Šentjurju, Antona Martina Slomška 5
78. VILI TROFENIK, roj. 5. 9. 1943, s stalnim prebivališčem v Veliki nedelji, Mihovci pri Veliki nedelji 104
79. ANTON URH, roj. 22. 9. 1943, s stalnim prebivališčem v Stari Fužini, Stara Fužina 56
80. IVO VAJGL, roj. 3. 3. 1943, s stalnim prebivališčem na Logu pri Brezovici, Cesta dolomitskega odreda 43
81. JANKO VEBER, roj. 30. 7. 1960, s stalnim prebivališčem v Mahovniku, Mahovnik 75
82. dr. PETER VERLIČ, roj. 13. 12. 1962, s stalnim prebivališčem v Tlakah, Tlake 22c
83. mag. ANDREJ VIZJAK, roj. 6. 8. 1964, s stalnim prebivališčem v Brežicah, Ulica Stare pravde 28
84. dr. PATRICK VLAČIČ, roj. 22. 2. 1970, s stalnim prebivališčem v Luciji, Ul. XXX. divizije 16
85. MATJAŽ ZANOŠKAR, roj. 9. 10. 1951, s stalnim prebivališčem v Slovenj Gradcu, Iršičeva 5
86. MILENKO ZIHERL, roj. 2. 4. 1955, s stalnim prebivališčem v Škofji Loki, Zminec 40A
87. ALEKSANDER ZORN, roj. 5. 5. 1947, s stalnim prebivališčem v Ljubljani, Polje cesta XL 12
88. mag. RADOVAN ŽERJAV, roj. 2. 12. 1968, s stalnim prebivališčem v Murski Soboti, Krog, Ravenska ulica 15
89. mag. FRANC ŽNIDARŠIČ, roj. 11. 12. 1940, s stalnim prebivališčem v Trebnjem, Cankarjeva ulica 33
90. MELITA ŽUPEVC, roj. 16. 6. 1978, s stalnim prebivališčem v Trbovljah, Novi dom 32 A.
Št. 10-2/00-22/08
Ljubljana, dne 3. oktobra 2008
DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA Ljubljana, Slovenska 54
Člani:
Dušan Strnad l.r.
Klaudija Gaber l.r.
Slavko Vesenjak l.r.
Miroslav Pretnar l.r.
Janez Pogorelec l.r.
 
Predsednik:
Anton Gašper Frantar l.r.

AAA Zlata odličnost