Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2008 z dne 25. 8. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2008 z dne 25. 8. 2008

Kazalo

3668. Pravilnik o spremembi Pravilnika o registru zasebnih raziskovalcev, stran 11846.

Na podlagi 43. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1 in 112/07), 16. člena Sklepa o ustanovitvi javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03) ter po predhodno danem soglasju ministrice za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo št. 007-11/2008/2 z dne 4. 7. 2008 je Upravni odbor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na svoji 52. seji dne 16. 7. 2008 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembi Pravilnika o registru zasebnih raziskovalcev
1. člen
V Pravilniku o registru zasebnih raziskovalcev (Uradni list RS, št. 12/05 in 5/07) se v prilogi 1 v obrazcu ARRS-RZR-01/2006 črtata besedi »dekliški priimek«.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-9/2008-1
Ljubljana, dne 16. julija 2008
EVA 2008-1647-0002
prof. dr. Tadej Bajd l.r.
Predsednik Upravnega odbora