Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2008 z dne 25. 8. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2008 z dne 25. 8. 2008

Kazalo

3666. Navodilo o spremembah Navodila o postopku za uveljavljanje pravice do nadomestila preživnine, stran 11840.

Na podlagi četrtega odstavka 25. člena Zakona o Javnem jamstvenem in preživninskem skladu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 78/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja ministrica za delo, družino in socialne zadeve
N A V O D I L O
o spremembah Navodila o postopku za uveljavljanje pravice do nadomestila preživnine
1. člen
V Navodilu o postopku za uveljavljanje pravice do nadomestila preživnine (Uradni list RS, št. 135/03 in 4/04 – popr.) se v 3. členu črta prvi odstavek.
2. člen
V 5. členu se beseda »dogovorom« nadomesti z besedo »sklepom«.
3. člen
V 9. členu se znesek »2.000 tolarjev« nadomesti z zneskom »8,35 eurov«.
4. člen
Obrazec »Zahteva za uveljavitev pravice do nadomestila preživnine« se nadomesti z novim obrazcem, ki je v prilogi tega navodila.
5. člen
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 14204-41/2007/7
Ljubljana, dne 18. avgusta 2008
EVA 2008-2611-0077
Marjeta Cotman l.r.
Ministrica
za delo, družino
in socialne zadeve

AAA Zlata odličnost