Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2008 z dne 18. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2008 z dne 18. 7. 2008

Kazalo

3278. Uredba o dopolnitvah Uredbe o uvrstitvi delovnih mest v javnih agencijah, javnih skladih in javnih zavodih v plačne razrede, stran 10514.

Na podlagi drugega odstavka 13. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 17/08 in 58/08) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o dopolnitvah Uredbe o uvrstitvi delovnih mest v javnih agencijah, javnih skladih in javnih zavodih v plačne razrede
1. člen
V Uredbi o uvrstitvi delovnih mest v javnih agencijah, javnih skladih in javnih zavodih v plačne razrede (Uradni list, št. 69/08) se v 4. členu v tarifnem delu dodata novi delovni mesti, in sicer:
– se med zaporednima številkama delovnih mest 22 in 24 doda delovno mesto z zaporedno številko 23 z naslednjim besedilom:
»
+----+--------+---------------+----+----+--------+------+------+
| 23 |I016057 |VZDRŽEVALEC  | VI | 0 |    | 23 | 33 |
|  |    |ŠPORTNE    |  |  |    |   |   |
|  |    |INFRASTRUKTURE |  |  |    |   |   |
|  |    |I       |  |  |    |   |   |
+----+--------+---------------+----+----+--------+------+------+
                               «;
– se pod zaporedno številko 59 doda novo delovno mesto z naslednjim besedilom:
»
+----+--------+--------------+-----+----+--------+------+------+
| 59 |I018011 |VIŠJI     |VIII | 0 |    | 40 | 50 |
|  |    |PREDAVATELJ  |   |  |    |   |   |
|  |    |ŠOLE ZA    |   |  |    |   |   |
|  |    |RAVNATELJE  |   |  |    |   |   |
+----+--------+--------------+-----+----+--------+------+------+
                               «.
KONČNA DOLOČBA
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00714-20/2008/5
Ljubljana, dne 17. julija 2008
EVA 2008-3111-0057
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost