Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2008 z dne 18. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2008 z dne 18. 7. 2008

Kazalo

3277. Uredba o izvajanju Odločbe Komisije o zahtevi glede opozorila na magnetnih igračah, ki se dajejo na trg ali se dajo na voljo na trgu, stran 10514.

Na podlagi drugega odstavka 8. člena Zakona o splošni varnosti proizvodov (Uradni list RS, št. 101/03) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o izvajanju Odločbe Komisije o zahtevi glede opozorila na magnetnih igračah, ki se dajejo na trg ali se dajo na voljo na trgu
1. člen
S to uredbo se določijo pristojni organ in kazenske določbe glede izvajanja Odločbe Komisije št. 2008/329/ES z dne 21. aprila 2008 o zahtevi, da države članice zagotovijo, da imajo magnetne igrače, ki se dajejo na trg ali se dajo na voljo na trgu, opozorilo glede tveganj za zdravje in varnost, ki jih povzročajo (UL L št. 114 z dne 26. 4. 2008, str. 90; v nadaljnjem besedilu Odločba 2008/329/ES).
2. člen
Pristojni organ za izvajanje Odločbe 2008/329/ES in te uredbe je Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije.
3. člen
(1) Z globo od 2.000 eurov do 42.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba oziroma samostojni podjetnik posameznik, ki daje na trg magnetne igrače, ki niso v skladu z 2. členom Odločbe 2008/329/ES.
(2) Z globo od 200 eurov do 2.000 eurov se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe oziroma samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 21. julija 2008.
Št. 00713-20/2008/5
Ljubljana, dne 17. julija 2008
EVA 2008-2111-0068
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina