Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2008 z dne 18. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2008 z dne 18. 7. 2008

Kazalo

3275. Razpis nadomestnih volitev župana Občine Sevnica in članov svetov krajevnih skupnosti Blanca, Boštanj, Sevnica in Studenec, stran 10485.

Na podlagi drugega odstavka 105. člena ter 32. člena v povezavi s 114. členom Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLV-UPB3 in 45/08) Občinska volilna komisija Občine Sevnica
R A Z P I S U J E
nadomestne volitve župana Občine Sevnica in članov svetov krajevnih skupnosti Blanca, Boštanj, Sevnica in Studenec
I.
Občinska volilna komisija Občine Sevnica razpisuje nadomestne volitve:
1. župana Občine Sevnica,
2. enega člana Sveta Krajevne skupnosti Blanca v 1. volilni enoti,
3. enega člana Sveta Krajevne skupnosti Boštanj v 1. volilni enoti,
4. enega člana Sveta Krajevne skupnosti Sevnica v 5. volilni enoti,
5. enega člana Sveta Krajevne skupnosti Studenec v 3. volilni enoti,
ki bodo v nedeljo, 12. oktobra 2008.
II.
Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, se šteje petek, 18. julij 2008.
III.
Za izvedbo volitev skrbi Občinska volilna komisija Občine Sevnica in volilne komisije krajevnih skupnosti, v katerih so s tem aktom razpisane nadomestne volitve članov sveta krajevne skupnosti.
Št. 041-0003/2008
Sevnica, dne 17. julija 2008
Marko Lisec l.r.
Predsednik
Občinske volilne komisije
Občine Sevnica