Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2008 z dne 18. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2008 z dne 18. 7. 2008

Kazalo

3256. Sklep o ustanovitvi grajenega javnega dobra, stran 10443.

Na podlagi 10. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95, 72/99, 65/02 in 43/07) je Občinski svet Občine Slovenska Bistrica na 13. redni seji dne 30. 6. 2008 sprejel
S K L E P
o ustanovitvi grajenega javnega dobra
1. člen
S tem sklepom zemljišča:
– parc. št. 452/33, v velikosti 28 m2, k.o. Slovenska Bistrica,
– parc. št. 452/34, v velikosti 2574 m2, k.o. Slovenska Bistrica,
– parc. št. 452/31, v velikosti 274 m2, k.o. Slovenska Bistrica,
– parc. št. 452/32, v velikosti 11 m2, k.o. Slovenska Bistrica,
– parc. št. 1363/1, v velikosti 569 m2, k.o. Slovenska Bistrica,
– parc. št. 1362/2, v velikosti 72 m2, k.o. Slovenska Bistrica,
– parc. št. 1359, v velikosti 931 m2, k.o. Slovenska Bistrica,
– parc. št. 461/1, v velikosti 449 m2, k.o. Slovenska Bistrica,
– parc. št. 686/316, v velikosti 830 m2, k.o. Črešnjevec,
– parc. št. 686/317, v velikosti 168 m2, k.o. Črešnjevec,
last Občine Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica, matična številka 5884250, do celote, postanejo javno dobro.
2. člen
Na podlagi tega sklepa občinska uprava Občine Slovenska Bistrica po uradni dolžnosti izda ugotovitveno odločbo o pridobitvi statusa javnega dobra in jo pošlje pristojnemu zemljiškoknjižnemu sodišču.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 033-23/2008-13/17d
Slovenska Bistrica, dne 30. junija 2008
Županja
Občine Slovenska Bistrica
Irena Majcen l.r.