Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2008 z dne 18. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2008 z dne 18. 7. 2008

Kazalo

3255. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi – javno dobro, stran 10443.

Na podlagi 10. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95, 72/99, 65/02 in 43/07) je Občinski svet Občine Slovenska Bistrica na 13. redni seji dne 30. 6. 2008 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi – javno dobro
I.
S tem sklepom se ukine status zemljišča v splošni rabi – javno dobro za nepremičnino:
– parc. št. 488/3, pašnik, v izmeri 78,00 m2, k.o. Visole.
Nepremičnina postane last Občine Slovenska Bistrica, s čimer odpade zakonska prepoved pravnega prometa.
II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 033-23/2008-13/17c
Slovenska Bistrica, dne 30. junija 2008
Županja
Občine Slovenska Bistrica
Irena Majcen l.r.