Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2008 z dne 18. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2008 z dne 18. 7. 2008

Kazalo

3250. Odlok o spremembah Odloka o ureditvi cestnega prometa na območju Občine Slovenska Bistrica, stran 10438.

Na podlagi petega in šestega odstavka 52. člena, četrtega odstavka 56. člena in sedmega odstavka 116. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1-UPB5, Uradni list RS, št. 56/08), 2. in 17. člena Zakona o prekrških (ZP-1-UPB4, Uradni list RS, št. 3/07, 17/08) in 10. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95, 72/99, 65/02, 43/07) je Občinski svet Občine Slovenska Bistrica na 13. redni seji dne 30. 6. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o ureditvi cestnega prometa na območju Občine Slovenska Bistrica
1. člen
S tem odlokom se urejajo spremembe Odloka o ureditvi cestnega prometa na območju Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 28/00, 4/08).
2. člen
V prvem odstavku 55. člena in v 56. členu se znesek ''41,73 eurov'' nadomesti z zneskom ''40 eurov''.
V drugem odstavku 55. člena se znesek ''83,45 eurov'' nadomesti z zneskom ''80 eurov''.
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 033-23/2008-13/7
Slovenska Bistrica, dne 30. junija 2008
Županja
Občine Slovenska Bistrica
Irena Majcen l.r.