Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2008 z dne 18. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2008 z dne 18. 7. 2008

Kazalo

3247. Sklep (št. 14.1-363) o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 10423.

Na podlagi Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 43/08 – u.p.b.) in 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04, 126/07) je Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na 18. seji dne 8. 7. 2008 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra (št. 14.1-363)
1. S tem sklepom se ukine status javnega dobra na zemljiščih s parc. št. 1579/15 v izmeri 145 m2, 1579/16 v izmeri 65 m2, 1579/17 v izmeri 79 m2 in 1579/18 v izmeri 144 m2, ki v naravi predstavljajo opuščeno cesto, vpisano pri zkv št. 614 k.o. Gradišče.
2. Nepremičnine iz prve točke tega sklepa prenehajo imeti značaj javnega dobra in postanejo last Mestne občine Slovenj Gradec.
3. Prva in druga točka tega sklepa se objavita v Uradnem listu Republike Slovenije in začneta veljati naslednji dan po objavi.
Št. 430-42/2006
Slovenj Gradec, dne 10. julija 2008
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Matjaž Zanoškar l.r.