Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2008 z dne 18. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2008 z dne 18. 7. 2008

Kazalo

3245. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o osnovah in merilih za financiranje krajevnih skupnosti Občine Postojna, stran 10417.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07) ter v skladu z določbami Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07; ZLS-UPB2) je Občinski svet Občine Postojna na 14. seji dne 8. 7. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o osnovah in merilih za financiranje krajevnih skupnosti Občine Postojna
1. člen
V 3. členu Odloka o osnovah in merilih za financiranje krajevnih skupnosti Občine Postojna (Uradni list RS, št. 71/97; v nadaljevanju: odlok) se v tretjem odstavku besedilo »10.000 SIT« nadomesti z besedilom »45 EUR« in besedilo »5.000 SIT« nadomesti z besedilom »22 EUR«.
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Za povračilo stroškov za opravljanje funkcije predsednika sveta krajevne skupnosti vsaki krajevni skupnosti pripada znesek v višini 1.200 EUR neto letno, ki se krajevnim skupnostim nakazuje v enakih rokih kot ostali stroški iz tega člena.«
2. člen
Vse ostale določbe odloka ostanejo nespremenjene.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 7. 2008.
Št. 06100-1-97
Postojna, dne 8. julija 2008
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.