Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2008 z dne 18. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2008 z dne 18. 7. 2008

Kazalo

3237. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Grosuplje, stran 10405.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 odl. US, 8/96 in 18/98 odl. US), prvega odstavka 5. člena in zadnjega odstavka 9. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 36/04 – uradno prečiščeno besedilo) in 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 42/99 in 36/02) ter 14. člena Statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 28/08) sta občinska sveta Občine Grosuplje in Občine Dobrepolje na 14. seji z dne 3. 6. 2008 in na 18. seji z dne 2. 7. 2008 sprejela
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Grosuplje
1. člen
V 1. členu Odloka o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Grosuplje (Uradni list RS, št. 13/97 in 70/98) se besedilo »Kolodvorska cesta 2« nadomesti z besedilom »Taborska cesta 2«.
2. člen
Zadnji odstavek 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Navedene dejavnosti spadajo po standardni klasifikaciji dejavnosti v naslednje podrazrede:
Q/ 86.210 – splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost,
Q/ 86.220 – specialistična zunajbolnišnična zdravstvena
dejavnost,
Q/ 86.230 – zobozdravstvena dejavnost,
Q/ 86.909 – druge zdravstvene dejavnosti.«.
3. člen
Prvi odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Organ upravljanja v zavodu je svet zavoda. Svet zavoda šteje 9 članov, od katerih 3 člane izvolijo delavci zavoda s tajnim glasovanjem, 5 članov imenujeta ustanovitelja, od tega enega Občina Dobrepolje in štiri Občina Grosuplje ter 1 člana predstavnika uporabnikov, ki ga imenuje Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.«.
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 501-1/96
Grosuplje, dne 2. julija 2008
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l.r.
Št. 501-1/96
Dobrepolje, dne 3. junija 2008
Župan
Občina Dobrepolje
Janez Pavlin l.r.