Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2008 z dne 18. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2008 z dne 18. 7. 2008

Kazalo

3232. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 10399.

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB1, Uradni list RS, št. 100/05, 14/07 in 21/06 – odločba US) in 16. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 49/99, 86/99 in 79/02) je Občinski svet Občine Brežice na 13. redni seji dne 7. 7. 2008 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra
1. člen
Ukine se javno dobro na parc. št. 952/7 – pot v izmeri 57 m2, vpisana v vl. št. 409 k.o. Arnovo selo.
2. člen
Ukine se javno dobro na parc. št. 815/13 – cesta v izmeri 165 m2, vpisana v vl. št. 752 k.o. Gabrje.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-32/2008
Brežice, dne 7. julija 2008
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.