Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2008 z dne 18. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2008 z dne 18. 7. 2008

Kazalo

3231. Odlok o višini in namenu porabe sredstev proračunske rezerve za odpravo posledic neurja v mesecu maju in juniju 2008 v Občini Brežice, stran 10399.

Na podlagi 49. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO), in 16. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 49/99 in 86/99) in 4. člena Odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2008 (Uradni list RS, št. 10/08) je Občinski svet Občine Brežice na 13. redni seji dne 7. 7. 2008 sprejel
O D L O K
o višini in namenu porabe sredstev proračunske rezerve za odpravo posledic neurja v mesecu maju in juniju 2008 v Občini Brežice
I. UVODNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se določi višina, kriterij in namen porabe sredstev proračunske rezerve za odpravo posledic neurja v maju in juniju 2008.
II. VIŠINA SREDSTEV
2. člen
Višina sredstev za odpravo posledic neurja v mesecu maju in juniju 2008 je 30.000,00 EUR.
3. člen
Namen za katerega se namenijo sredstva, je sanacija najnujnejše škode na javnih poteh. Upravičenci do sredstev so krajevne skupnosti, ki imajo javne poti v hribovitem predelu, kar se določi na podlagi reliefnega faktorja 1,2 za delitev sredstev za vzdrževanje javnih poti in so prijavile škodo do 30. 7. 2008.
4. člen
Sredstva se posameznim KS dodelijo glede na dolžino javnih poti in so predvidena do višine sredstev kot je navedeno v tabeli št. 1.
Tabela št. 1
+-----+----------------+--------------+------------------------+
|   |        |  Dolžine  | Razpoložljiva sredstva |
|   |        |javnih poti v |   za sanacijo    |
|   |        |   KS   |            |
+-----+----------------+--------------+------------+-----------+
|   |Krajevna    |      km|     EUR|   % cest|
|   |skupnost    |       |      |      |
+-----+----------------+--------------+------------+-----------+
| 1 |Bizeljsko    |    66.744|    8.131|   27,10|
+-----+----------------+--------------+------------+-----------+
| 2 |Čatež      |    27.345|    3.331|   11,10|
+-----+----------------+--------------+------------+-----------+
| 3 |Globoko     |    27.003|    3.289|   10,96|
+-----+----------------+--------------+------------+-----------+
| 4 |Križe      |     4.985|     607|    2,02|
+-----+----------------+--------------+------------+-----------+
| 5 |Mrzlava vas   |     5.377|     655|    2,18|
+-----+----------------+--------------+------------+-----------+
| 6 |Pečice     |     6.996|     852|    2,84|
+-----+----------------+--------------+------------+-----------+
| 7 |Pišece     |    42.536|    5.182|   17,27|
+-----+----------------+--------------+------------+-----------+
| 8 |Sromlje     |    30.258|    3.686|   12,29|
+-----+----------------+--------------+------------+-----------+
| 9 |Velika Dolina  |    24.539|    2.989|    9,96|
+-----+----------------+--------------+------------+-----------+
| 10 |Velike Malence |    10.485|    1.277|    4,26|
+-----+----------------+--------------+------------+-----------+
|   |SKUPAJ:     |  246.268,00|   30.000|   100,00|
+-----+----------------+--------------+------------+-----------+
5. člen
Upravičene KS črpajo sredstva na osnovi zahtevka in dokazil o izvedenih delih za sanacijo nastale škode na javnih poteh.
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 840-13/2008
Brežice, dne 10. julija 2008
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.