Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2008 z dne 18. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2008 z dne 18. 7. 2008

Kazalo

3225. Sklep o dopolnitvi Sklepa o vzpostavitvi in vodenju registra finančnega premoženja, stran 10391.

Na podlagi prvega in tretjega odstavka 22.b člena in prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o dopolnitvi Sklepa o vzpostavitvi in vodenju registra finančnega premoženja
1. V Sklepu o vzpostavitvi in vodenju registra finančnega premoženja (Uradni list RS, št. 21/07 in 110/07, v nadaljevanju sklep) se za 22. točko sklepa doda nova 23. točka, ki se glasi:
»23. Ne glede na določbe tega sklepa se lahko, ob soglasju Banke Slovenije, za namene zavarovanja terjatev Banke Slovenije, ki ne izhajajo iz poslov izvajanja denarne politike in posojila čez dan, v register vpišejo tudi posojila, ki ne izpolnjujejo pogojev iz 3., 4., 5., in 7. točke tega sklepa, tudi če so odobrena dolžnikom, ki se ne štejejo kot primerni dolžniki po tem sklepu.
V zvezi s posojili iz prvega odstavka te točke se pri uporabi določb tega sklepa, ne glede na opredelitev iz 1. točke, kot nasprotna stranka šteje banka in hranilnica, kot jo določa Zakon o Banki Slovenije.
Bančna posojila, ki se vpisujejo v register na podlagi te točke, se ne štejejo kot primerno finančno premoženje v smislu Sklepa o splošnih pravilih izvajanja denarne politike (Uradni list RS, št. 131/06 in 103/07).
Za vpis posojila iz te točke se ne uporabljata 17. in 18. točka tega sklepa. Banka Slovenije vpiše posojilo iz te točke v register na podlagi pisne zahteve nasprotne stranke ter ob predložitvi posojilne pogodbe in podatkov, ki se vpisujejo v register.«
2. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 19. maja 2008
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
dr. Marko Kranjec l.r.