Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2008 z dne 18. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2008 z dne 18. 7. 2008

Kazalo

3219. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o postopku verifikacije zdravstvenih programov in dejavnosti, ki se izvajajo na področju zdravstvene in zdraviliške dejavnosti, stran 10380.

Na podlagi 26. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP in 23/08) ministrica za zdravje izdaja
P R A V I L N I K
o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o postopku verifikacije zdravstvenih programov in dejavnosti, ki se izvajajo na področju zdravstvene in zdraviliške dejavnosti
1. člen
V Pravilniku o postopku verifikacije zdravstvenih programov in dejavnosti, ki se izvajajo na področju zdravstvene in zdraviliške dejavnosti (Uradni list RS, št. 70/03) se v prvem odstavku 15. člena beseda »petih« nadomesti z besedo »osmih«.
2. člen
Zdravstvenim zavodom in naravnim zdraviliščem, ki na dan uveljavitve tega pravilnika nepretrgoma opravljajo zdravstveno oziroma zdraviliško dejavnost že več kot 10 let, izda minister, pristojen za zdravje, na njihovo zahtevo, dovoljenje za opravljanje zdravstvene dejavnosti ne glede na izpolnjevanje pogojev za pridobitev verifikacije iz pravilnika.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-67/2008/1
Ljubljana, dne 11. julija 2008
EVA 2008-2711-0078
Zofija Mazej Kukovič l.r.
Ministrica
za zdravje