Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2008 z dne 18. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2008 z dne 18. 7. 2008

Kazalo

3217. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o sprejemu letnih načrtov lovsko upravljavskih območij v Republiki Sloveniji za leto 2008, stran 10368.

Na podlagi tretjega odstavka 17. člena Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US in 17/08) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o dopolnitvi Pravilnika o sprejemu letnih načrtov lovsko upravljavskih območij v Republiki Sloveniji za leto 2008
1. člen
V Pravilniku o sprejemu letnih načrtov lovsko upravljavskih območij v Republiki Sloveniji za leto 2008 (Uradni list RS, št. 59/08) se v 1. členu v dvanajsti alinei beseda »in« nadomesti z vejico, v trinajsti alinei pika nadomesti z vejico in se na koncu člena dodata novi štirinajsta in petnajsta alinea, ki se glasita:
»– Gorenjskega lovsko upravljavskega območja in
– Kočevsko-Belokranjskega lovsko upravljavskega območja.«.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-179/2008
Ljubljana, dne 30. junija 2008
EVA 2008-2311-0131
Iztok Jarc l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano