Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2008 z dne 18. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2008 z dne 18. 7. 2008

Kazalo

3212. Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Slovenska kinoteka, stran 10360.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 – Odl. US, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in 73. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo in 56/08) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o spremembi Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Slovenska kinoteka
1. člen
V Sklepu o ustanovitvi javnega zavoda Slovenska kinoteka (Uradni list RS, št. 117/03 in 29/04) se 21. člen spremeni tako, da se glasi:
»21. člen
(1) Kinoteka upravlja naslednje nepremičnine:
– poslovne prostore, ki merijo 414,30 m2 in predstavljajo lastniški delež 691/10000 poslovne stavbe na Miklošičevi cesti 28, parc. št. 2377, 2378, 2379 in 2380, k.o. Tabor (1737),
– poslovne prostore, ki merijo 1240,87 m2, v garažnem objektu, ki stoji na parc. št. 3106, 3108 in 3093/2, k.o. Tabor (1737).
(2) Kinoteka za opravljanje svoje dejavnosti uporablja prostore na lokacijah:
– Miklošičeva cesta 38, Ljubljana,
– Kočevska reka – VOC Gotenica.
(3) Kinoteka upravlja opremo in inventarizirane zbirke na lokacijah iz prejšnjih odstavkov.«.
KONČNA DOLOČBA
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01403-31/2008/7
Ljubljana, dne 10. julija 2008
EVA 2008-3511-0033
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik