Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2008 z dne 18. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2008 z dne 18. 7. 2008

Kazalo

3211. Sklep o spremembi in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Center za obnovljive vire energije in varstvo okolja, stran 10360.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 – Odl. US, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) sta Vlada Republike Slovenije na 176. redni seji dne 3. 7. 2008 in Občinski svet Občine Pivka na 1. korespondenčni seji dne 2. 7. 2008 sprejela
S K L E P
o spremembi in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Center za obnovljive vire energije in varstvo okolja
1. člen
V naslovu Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Center za obnovljive vire energije in varstvo okolja (Uradni list RS, št. 56/08) se za besedo »okolja« doda beseda »Pivka«.
2. člen
V prvem odstavku 1. člena se za besedilom »in varstvo okolja« doda beseda »Pivka«.
V drugem odstavku se črta besedilo »Center za obnovljive vire energije in varstvo okolja«.
3. člen
V prvem odstavku 2. člena se za besedama »varstvo okolja« doda beseda »Pivka«.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01403-26/2008/6
Ljubljana, dne 3. julija 2008
EVA 2008-2511-0129
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik
Št. 3201-1/2008
Pivka, dne 2. julija 2008
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj l.r.