Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2008 z dne 18. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2008 z dne 18. 7. 2008

Kazalo

3210. Uredba o spremembi Uredbe o koncesiji za izvajanje gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja prenosnega omrežja zemeljskega plina, stran 10359.

Na podlagi 32. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06 – ZJZP) in prvega odstavka 30. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembi Uredbe o koncesiji za izvajanje gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja prenosnega omrežja zemeljskega plina
1. člen
V Uredbi o koncesiji za izvajanje gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja prenosnega omrežja zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 109/04) se 16. člen spremeni tako, da se glasi:
»16. člen
(plačilo koncesije)
»Koncesionar mesečno plačuje koncesijo za vsak preneseni kubični meter zemeljskega plina iz prenosnega omrežja Republike Slovenije v prenosno omrežje druge države.
Višina koncesije za standardni kubični meter zemeljskega plina znaša 0,005 eura/Sm3 in se enkrat letno usklajuje z rastjo cen življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji. Višino koncesije določi minister, pristojen za energijo, do 31. decembra za naslednje leto s sklepom, ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.«.
2. člen
Koncesija iz 1. člena te uredbe se plačuje od dneva uveljavitve koncesijske pogodbe.
3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00713-21/2008/4
Ljubljana, dne 10. julija 2008
EVA 2008-2111-0082
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti