Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2008 z dne 18. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2008 z dne 18. 7. 2008

Kazalo

3207. Uredba o državnem prostorskem načrtu za Letališče Cerklje ob Krki, stran 10336.

Na podlagi šestega odstavka 34. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o državnem prostorskem načrtu za Letališče Cerklje ob Krki
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(podlaga za državni prostorski načrt)
(1) S to uredbo se skladno z Odlokom o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04 in 33/07 – ZPNačrt) in Uredbo o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04 in 33/07 – ZPNačrt) sprejme državni prostorski načrt za Letališče Cerklje ob Krki (v nadaljnjem besedilu: državni prostorski načrt).
(2) Državni prostorski načrt je izdelalo podjetje LUZ, d.d., Ljubljana, pod številko projekta 6081, maja 2008.
2. člen
(vsebina uredbe)
(1) Ta uredba določa območje državnega prostorskega načrta, prostorske ureditve, ki se načrtujejo z državnim prostorskim načrtom, prostorske izvedbene pogoje, dopustna odstopanja ter prehodno ureditev in uveljavitev državnega prostorskega načrta.
(2) Sestavine iz prejšnjega odstavka so pojasnjene in grafično prikazane v državnem prostorskem načrtu, ki je skupaj z obveznimi prilogami na vpogled na Ministrstvu za okolje in prostor, Direktoratu za prostor, in pri službah, pristojnih za urejanje prostora v Občini Brežice in Občini Krško.
II. PROSTORSKE UREDITVE, KI SE NAČRTUJEJO Z DRŽAVNIM PROSTORSKIM NAČRTOM
3. člen
(predmet državnega prostorskega načrta)
(1) Prostorske ureditve, ki se načrtujejo s tem državnim prostorskim načrtom, so:
– območje vojaškega dela Letališča Cerklje ob Krki in vojašnice,
– območje Gaj – območje za razmestitev letal in poligon za šolo varne vožnje,
– območje Gazice – območje skladiščenja minskoeksplozivnih sredstev,
– nadomestno območje za odmetavanje tovora v nujnih postopkih,
– območja objektov in naprav za nadzor prometa zunaj območja letališča,
– območje za potrebe civilnega zračnega prometa ter spremljajočih logističnih in storitvenih dejavnosti,
– avtocestni priključek Skopice z navezovalno cesto do območja za potrebe civilnega zračnega prometa ter spremljajočih logističnih in storitvenih dejavnosti,
– obvoznica Drnovo,
– deviacija ceste Drnovo–Črešnjice,
– navezovalni cesti do območja vojaškega letališča s ceste Cerklje ob Krki–Krška vas,
– čistilna naprava Krška vas.
(2) Z državnim prostorskim načrtom se načrtujejo tudi spremljajoče prostorske ureditve prometne, komunalne in energetske infrastrukture ter elektronskih komunikacij.
III. OBMOČJE DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA
4. člen
(obseg območja državnega prostorskega načrta)
(1) Območje državnega prostorskega načrta zajema površine, na katerih so načrtovane prostorske ureditve, vključno s površinami, potrebnimi za njihovo nemoteno rabo, ter ureditve, ki so potrebne za delovanje prostorskih ureditev, in površine, na katerih so načrtovane ureditve, ki so potrebne zaradi prilagoditev obstoječih ureditev.
(2) Območje državnega prostorskega načrta obsega naslednje parcele oziroma dele parcel po naslednjih katastrskih občinah:
– k. o. Trnje:
1/42, 1/53, 1/57, 1/149, 1/194, 1/332, 1/333, 1/335, 1/365, 1/367, 207/6, 238.
– k. o. Krška vas:
*468, 1758, 1759/2, 1759/23, 1759/24, 1759/3, 1759/4, 1761/6, 1765, 1856/100, 1856/101, 1856/103, 1856/109, 1856/114, 1856/118, 1856/120, 1856/128, 1856/129, 1856/141, 1856/148, 1856/149, 1856/157, 1856/158, 1856/159, 1856/175, 1856/18, 1856/182, 1856/183, 1856/184, 1856/185, 1856/186, 1856/187, 1856/193, 1856/194, 1856/197, 1856/198, 1856/199, 1856/200, 1856/201, 1856/202, 1856/205, 1856/210, 1856/222, 1856/26, 1856/263, 1856/266, 1856/268, 1856/282, 1856/301, 1856/311, 1856/312, 1856/319, 1856/329, 1856/333, 1856/346, 1856/361, 1856/362, 1856/363, 1856/366, 1856/368, 1856/369, 1856/375, 1856/376, 1856/378, 1856/382, 1856/383, 1856/384, 1856/385, 1856/42, 1856/45, 1856/46, 1856/47, 1856/48, 1856/49, 1856/51, 1856/52, 1856/62, 1856/64, 1856/65, 1856/66, 1856/94, 1856/95, 1856/99, 1865, 1868, 1892, 1985/2, 2050/2, 2061/2, 2074/2, 2085/4, 2085/5, 2477, 2478/1, 2478/2, 2479, 2480/1, 2481, 2483/1, 2484/1, 2485/1, 2486/1, 2486/2, 2555/2, 2560/3, 2560/4, 2560/6, 2561/1, 2561/3, 2565, 2583, 2591, 2612/2, 2613/2, 2614/2, 2615/2, 2730/1, 2731, 2732, 3462/1, 3463, 3465/10, 3466/1, 3466/2, 3466/4, 3466/5, 3468/1, 3473/7, 3475/12, 3498, 3602, 3603, 3604, 3605, 3606/3, 3614, 3657/1, 3658, 3659, 3660, 3872, 3873, 3894/1, 3910/2, 3911, 3931, 3932, 3956, 3957, 3958, 3990, 4078/1, 4082, 4083/1, 4085, 4095, 4096, 4098, 4099, 4102, 4112, 4314, 4326/1, 4326/2, 4327, 4328, 4329/1, 4329/2, 4330, 4331, 4332, 4333, 4339/1, 4339/2, 4340/1, 4340/3, 4348/1, 4348/2, 4349/1, 4349/2, 4568, 4570, 4571, 4572, 4573, 4574, 4575, 4576/1, 4576/2, 4577, 4578, 4579, 4580, 4581, 4582, 4583, 4584, 4585, 4586, 4587/1, 4590/1, 4591, 4592, 4593, 4598, 4599, 4600, 4601, 4602, 4603, 4604, 4605, 4606, 4607, 4609/2, 4610, 4611, 4612, 4613, 4614, 4615, 4616, 4617, 4618, 4619, 4620, 4621, 4622, 4623, 4624, 4625, 4626, 4627, 4628, 4629, 4630, 4631, 4632, 4633, 4634, 4795/3, 4920/1, 4920/2, 4920/3, 4920/4, 4920/5, 4921/2, 4922/1, 4922/2, 4923/1, 4923/2, 4923/3, 4923/4, 4924/2, 4925/1, 4925/2, 4926/1, 4926/2, 4926/3, 4926/4, 4927/1, 4927/2, 4928/1, 4928/2, 4929/1, 4929/2, 4930/1, 4930/2, 4931/1, 4931/2, 4932, 4933, 4934, 4935, 4937, 4938, 4940, 4941/1, 4982, 4983, 4984, 4985, 4986, 4987, 4988, 4989, 4990, 4991, 4992, 4993, 4994, 4995, 4997, 4998, 4999, 5000, 5001, 5002, 5003, 5004, 5005, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5011, 5012, 5013, 5014, 5015, 5016, 5017, 5018, 5020, 5026, 5027, 5029, 5030, 5031, 5032, 5033, 5034, 5035, 5036, 5037, 5038, 5039, 5040, 5041, 5042, 5043, 5044/1, 5044/2, 5045/2, 5046.
– k.o. Cerklje:
*135, *138, *142, *143, *166, *197, *198, *224, *259, *260, *261, *262, *263, *264, *266, *268, 1074/2, 1075/2, 1078/2, 1078/4, 1079/2, 1082/3, 1082/6, 1090/11, 1090/12, 1093/16, 1103/2, 2134/1, 2134/23, 2134/6, 2545, 2936/30, 3021/1, 3021/2, 3021/3, 3022/1, 3022/3, 3022/4, 3024/1, 3024/2, 3024/3, 3025/1, 3025/2, 3025/3, 3026/1, 3026/2, 3027/1, 3027/2, 3027/3, 3027/4, 3027/6, 3027/7, 3028/2, 3028/4, 3032/6, 3033, 3036/1, 3036/2, 3039, 3040/44, 3040/45, 3040/46, 3041/1, 3041/12, 3041/14, 3041/15, 3041/16, 3042/2, 3046, 3047, 3048, 3049, 3062, 310, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 3186, 319, 3212/1, 3213, 3214, 3215, 3216, 3217, 3218, 3219, 322/1, 322/3, 323/1, 323/2, 323/3, 324/1, 324/2, 324/3, 325/1, 325/2, 326, 327, 328/1, 328/2, 328/3, 328/4, 328/5, 329/1, 3293/1, 3294, 3295, 3296/1, 3296/2, 3297, 3298, 3299, 330/1, 3300, 3301/1, 3301/2, 3301/3, 3301/4, 3302, 3303, 3304, 3305/1, 3305/2, 3306, 331/1, 3311, 332/1, 3323/1, 3324/1, 3324/2, 3325, 3327/1, 333/1, 3337, 3345, 3346, 3347, 335/1, 335/2, 3350/1, 3350/2, 3351, 3352/1, 3352/2, 3353, 3354/1, 3355/1, 3356, 336/1, 3361/2, 3365/1, 3365/2, 3366/1, 3366/2, 3367/1, 3367/2, 3368, 3369/1, 3370/1, 3370/2, 338/1, 339/1, 339/28, 339/30, 339/31, 340/1, 340/2, 3400, 3402, 3403, 3404, 3405/1, 3405/2, 3406/1, 3406/2, 3406/3, 3406/6, 3406/7, 3407, 3408, 3409/1, 3409/2, 341/1, 341/2, 341/3, 3411/2, 3411/3, 3412, 3413, 3414, 3415, 3417/1, 3417/2, 3418/1, 3418/2, 3419, 342/1, 342/2, 3420/1, 3420/2, 3420/3, 3422/1, 3422/2, 3424/1, 3425/1, 3431/1, 3435, 3443, 3446, 3455, 3462, 3470, 348, 3482, 349, 3493, 3494/1, 3494/2, 3495/1, 3496/1, 3497/1, 3498/1, 3499, 350/1, 350/2, 350/3, 350/4, 350/5, 350/6, 350/7, 350/8, 3500, 3501, 3502, 3503, 3504, 351/1, 351/2, 3514/2, 3515/1, 3516, 3517/1, 3518/1, 3518/2, 3519/1, 352, 3520/1, 3528, 353, 3530/1, 3531/1, 3532/1, 3532/2, 3533/1, 354, 3543/1, 3544/1, 3545, 3553/1, 3553/3, 3554/1, 3555, 3556, 3557, 3558, 3559, 3560, 3561, 3562/1, 3562/2, 3562/3, 3563, 3564, 3565, 3566/1, 3566/2, 3567/1, 3570/1, 3571/1, 3571/2, 3572/1, 3572/3, 3573/1, 3573/3, 3573/5, 3573/6, 3574, 3575/1, 3575/2, 3575/3, 3576, 3577/1, 3577/2, 3578, 3579, 3580/1, 3580/2, 3580/3, 3580/4, 3580/5, 3580/6, 3581/3, 3581/5, 3582/3, 3583/2, 3585/14, 3585/17, 3585/9, 3589/1, 3589/2, 3635/5, 3637/6, 3648/6, 3649/1, 3649/4, 3650/1, 3650/2, 3651, 3652/1, 3652/2, 3653, 3654, 3655/1, 3655/2, 3656/1, 3656/2, 3656/3, 3656/4, 3657/2, 3657/3, 3657/4, 3658, 3659/2, 3661/1, 3661/2, 3661/3, 3662/1, 3662/2, 3664/1, 3664/2, 3665, 3666/1, 3666/2, 3668, 3669/1, 3669/2, 3671, 3672/1, 3678, 3688, 3689, 3690/2, 3690/3, 3691/1, 3691/2, 3692/1, 3692/2, 3692/3, 3693, 3694, 3695, 3696, 3697, 3700, 3701, 3880, 3885, 3886, 3889, 3890, 3891, 3892, 3893, 4056, 4057, 4058, 4059, 4060, 4061, 4062, 4063, 4064, 4065, 4066, 4067, 4068, 4069, 4070, 4071, 4072, 4073, 4074/1, 4074/2, 4075, 4076, 4112, 4113, 4114, 4115, 4134, 4135, 4136, 4137, 4138, 4139, 4150, 4151, 4152, 4153, 4154, 4155, 4156, 4157, 4158, 4159, 4160, 4161, 4162, 4163, 4164, 4165, 4166, 4167, 4168, 4169, 4170, 4171, 4172, 4173, 4174, 4175, 4176, 4177, 4178, 4179, 4180, 4181, 4182, 4183, 4184, 4185, 4186, 4187, 4188, 4189, 4190, 4191, 4192, 4193, 4194, 4249, 4250, 4251, 4252, 4253, 4254, 4255, 4256, 4257, 4258, 4259, 4260, 4264, 4265, 4271, 4272, 4273, 4274, 4275, 4276, 4277, 4278, 4279, 4280, 751/6, 766/1, 766/2, 766/3, 766/4, 767/1, 767/2, 856, 859, 860, 863, 864, 865, 868, 869, 870, 871, 874, 875, 876, 877, 880, 882, 885, 886, 889, 892, 893, 894, 895, 898/1, 898/2, 899/1, 899/2, 900, 901, 902/1, 903, 904, 905, 907/1, 907/2, 908/1, 908/2, 909/1, 909/2, 910/1, 910/2, 911/1, 911/2, 912/1, 912/2, 913/1, 913/2, 914, 915, 916, 917, 918, 932/1, 932/10, 932/11, 932/13, 932/14, 932/2, 932/3, 932/4, 932/5, 932/6, 932/7, 932/8, 932/9, 933/1, 933/10, 933/100, 933/101, 933/102, 933/103, 933/104, 933/105, 933/106, 933/107, 933/108, 933/109, 933/11, 933/110, 933/111, 933/114, 933/116, 933/12, 933/120, 933/13, 933/14, 933/15, 933/16, 933/17, 933/18, 933/19, 933/2, 933/20, 933/21, 933/22, 933/23, 933/24, 933/25, 933/26, 933/27, 933/28, 933/29, 933/3, 933/30, 933/31, 933/32, 933/33, 933/34, 933/35, 933/36, 933/39, 933/4, 933/40, 933/44, 933/5, 933/54, 933/55, 933/56, 933/57, 933/58, 933/59, 933/6, 933/60, 933/61, 933/63, 933/64, 933/66, 933/74, 933/8, 933/84, 933/86, 933/87, 933/88, 933/89, 933/9, 933/91, 933/92, 933/94, 933/95, 933/96, 933/97, 933/98, 933/99, 934/1, 934/10, 934/100, 934/101, 934/102, 934/103, 934/104, 934/113, 934/114, 934/115, 934/116, 934/12, 934/120, 934/123, 934/124, 934/125, 934/126, 934/127, 934/128, 934/129, 934/13, 934/130, 934/131, 934/132, 934/133, 934/134, 934/135, 934/136, 934/137, 934/138, 934/139, 934/14, 934/140, 934/141, 934/142, 934/143, 934/144, 934/145, 934/146, 934/147, 934/148, 934/149, 934/15, 934/150, 934/151, 934/152, 934/153, 934/154, 934/155, 934/156, 934/157, 934/158, 934/159, 934/16, 934/160, 934/161, 934/162, 934/163, 934/164, 934/165, 934/166, 934/167, 934/168, 934/169, 934/17, 934/170, 934/171, 934/172, 934/173, 934/174, 934/175, 934/178, 934/179, 934/18, 934/180, 934/181, 934/182, 934/183, 934/188, 934/19, 934/192, 934/193, 934/195, 934/196, 934/197, 934/198, 934/199, 934/2, 934/20, 934/200, 934/21, 934/22, 934/23, 934/24, 934/25, 934/26, 934/27, 934/28, 934/29, 934/3, 934/30, 934/31, 934/32, 934/33, 934/34, 934/35, 934/36, 934/37, 934/38, 934/39, 934/4, 934/40, 934/41, 934/42, 934/43, 934/44, 934/45, 934/46, 934/47, 934/48, 934/5, 934/50, 934/51, 934/55, 934/56, 934/57, 934/58, 934/59, 934/6, 934/60, 934/61, 934/62, 934/63, 934/64, 934/65, 934/66, 934/67, 934/68, 934/69, 934/7, 934/70, 934/71, 934/72, 934/73, 934/74, 934/75, 934/76, 934/77, 934/8, 934/9, 934/91, 934/93, 934/94, 934/96, 934/98, 934/99.
– k.o. Drnovo:
2477, 2478, 2484/1, 2484/2, 2490, 2491, 2492, 2513/2, 2514/2, 2515/2, 2516/2, 2517/3, 2517/4, 2635/1, 2636/1, 2656/1, 2670, 2671, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2708/2, 2709/2, 2710/2, 2711/2, 2712/2, 2713/1, 2713/2, 2714/1, 2714/2, 2715/1, 2715/2, 2716/1, 2716/2, 2717/1, 2717/2, 2717/3, 2718/1, 2718/2, 2720/2, 3075/1, 3076/1, 3077/1, 3078/1, 3079, 3080, 3081, 3082, 3083, 3084, 3085, 3086, 3087, 3088, 3089, 3090, 3091, 3092, 3162, 3163, 3164, 3165, 3343, 3531/1, 3538/1, 3540/2, 3626/1, 3626/2, 3637, 3638, 3639, 3640, 3641, 38/1, 38/2, 39, 40, 41/2, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64/1, 64/2, 65, 69, 70, 71, 72, 73, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 74/1, 74/2, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 75, 76, 77.
– k. o. Smednik:
1177/122, 1177/123, 1177/124, 1177/218, 1177/224.
– k. o. Veliki Podlog:
977/3, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1073/1, 1073/2, 1078/1, 1097, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1416, 1417, 1419, 1420, 1421/1, 1421/2, 1421/3, 1421/4, 1468/2, 1469/2, 1470/2, 1482/1, 1482/2, 1483/1, 1483/2, 1483/4, 1483/5, 1484/1, 1484/3, 1535/1, 1536/2, 1537/1, 1631/1, 1632/1, 1632/2, 1639/2, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645/1, 1645/2, 1646/1, 1646/2, 1647, 1648, 1650/1, 1650/2, 1651/1, 1651/2, 1653, 1654, 1655/1, 1655/2, 1656/1, 1656/2, 1657, 1658, 1659/1, 1659/2, 1660, 1661/1, 1661/2, 1662/1, 1662/2, 1663/1, 1663/2, 1664, 1665, 1666, 1667/1, 1667/2, 1668/1, 1668/2, 1669, 1670/1, 1670/2, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677/1, 1677/2, 1678/1, 1714/1, 1714/2, 1714/5, 1714/6, 1714/7, 1715, 1950/1, 1950/2, 1951, 1952, 1953/1, 1953/2, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960/1, 1960/2, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976/1, 1976/2, 1988/9, 1991/1, 1992/1, 1993/1, 1994/1, 1994/2, 1995/1, 1996/1, 1996/2, 1997/1, 1998/1, 1998/2, 1999/1, 1999/2, 1999/3, 1999/5, 1999/6, 1999/7, 2000/1, 2000/2, 2000/3, 2001/1, 2001/2, 2002/1, 2002/2, 2003/1, 2003/2, 2003/3, 2003/5, 2004/1, 2004/2, 2005/1, 2005/2, 2006/1, 2006/2, 2007/1, 2007/2, 2008/1, 2008/2, 2008/3, 2008/4, 2009/1, 2009/2, 2010/1, 2010/2, 2010/3, 2011, 2012/1, 2012/10, 2012/11, 2012/12, 2012/13, 2012/14, 2012/15, 2012/16, 2012/17, 2012/18, 2012/19, 2012/2, 2012/20, 2012/21, 2012/22, 2012/23, 2012/25, 2012/26, 2012/27, 2012/28, 2012/29, 2012/3, 2012/30, 2012/31, 2012/32, 2012/33, 2012/4, 2012/47, 2012/48, 2012/49, 2012/5, 2012/52, 2012/53, 2012/54, 2012/6, 2012/7, 2012/8, 2012/9, 2013/1, 2013/10, 2013/11, 2013/12, 2013/13, 2013/14, 2013/15, 2013/16, 2013/17, 2013/18, 2013/19, 2013/2, 2013/20, 2013/21, 2013/22, 2013/23, 2013/3, 2013/4, 2013/5, 2013/6, 2013/7, 2013/8, 2013/9, 2014/10, 2014/11, 2014/12, 2014/13, 2014/14, 2014/15, 2014/16, 2014/17, 2014/18, 2014/19, 2014/2, 2014/20, 2014/21, 2014/22, 2014/23, 2014/24, 2014/25, 2014/26, 2014/27, 2014/28, 2014/29, 2014/3, 2014/30, 2014/31, 2014/32, 2014/33, 2014/34, 2014/35, 2014/36, 2014/37, 2014/38, 2014/39, 2014/4, 2014/40, 2014/41, 2014/5, 2014/6, 2014/7, 2014/8, 2014/9, 2015/1, 2015/2, 2016/1, 2016/2, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021/1, 2021/2, 2022/1, 2022/2, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028/1, 2028/2, 2029, 2030/1, 2030/2, 2031/1, 2031/2, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040/1, 2040/10, 2040/11, 2040/12, 2040/13, 2040/14, 2040/15, 2040/16, 2040/17, 2040/2, 2040/3, 2040/4, 2040/5, 2040/6, 2040/7, 2040/8, 2040/9, 2041, 2042, 2218/10, 2218/11, 2218/12, 2218/32, 2218/33, 2218/37, 2218/38, 2218/39, 2218/40, 2218/41, 2218/42, 2218/43, 2218/44, 2218/45, 2218/46, 2218/47, 2218/48, 2218/49, 2218/5, 2218/50, 2218/51, 2218/52, 2218/53, 2218/54, 2218/55, 2218/6, 2218/67, 2218/68, 2218/69, 2218/7, 2218/70, 2218/75, 2218/8, 2218/88, 2218/89, 2218/9, 2223/1, 2223/10, 2223/11, 2223/12, 2223/13, 2223/14, 2223/15, 2223/16, 2223/17, 2223/18, 2223/19, 2223/2, 2223/20, 2223/21, 2223/22, 2223/23, 2223/24, 2223/25, 2223/26, 2223/27, 2223/28, 2223/29, 2223/3, 2223/30, 2223/31, 2223/32, 2223/33, 2223/34, 2223/35, 2223/36, 2223/37, 2223/38, 2223/4, 2223/40, 2223/41, 2223/43, 2223/44, 2223/45, 2223/46, 2223/47, 2223/48, 2223/49, 2223/5, 2223/50, 2223/51, 2223/52, 2223/53, 2223/54, 2223/56, 2223/57, 2223/6, 2223/7, 2223/8, 2223/9, 2225/1, 2226/1, 2227/1, 2228/1, 2228/2, 2229, 2230/1, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236/1, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241/1, 2242/1, 2242/2, 2243/1, 2244, 2245, 2246/1, 3002/1, 3003/1, 3005/1, 3006/1, 3006/2, 3006/4, 3006/5, 3007/1, 3009/1, 3009/14, 3009/15, 3009/16, 3009/17, 3009/18, 3009/19, 3009/20, 3017, 3350/44, 3350/45, 3350/46, 3350/47, 598/3, 910, 911, 912, 913, 914/1, 914/2, 915, 916, 917, 918/1, 918/2, 920/1, 920/2, 921, 922, 924/1, 924/2, 925, 928/1, 928/2, 939, 940, 941, 942, 943/1, 943/2, 944, 945, 946, 947/1, 948/1, 948/2, 949, 950/1, 950/2, 952/1, 952/2, 953/1, 954, 955/1, 955/2, 956/1, 956/2, 957/1, 957/2, 958, 959, 960/3, 961, 962/1, 962/2, 963, 964, 965/1, 965/2, 966/1, 966/2, 967/1, 967/2, 968, 969/1, 969/2, 970/1, 970/2, 971/1, 971/2, 972, 973/1, 973/2, 974/1, 974/2, 975, 976, 977/1, 977/2, 977/4, 977/5, 979/1, 979/2, 979/3, 979/4, 980/1, 980/2.
– k. o. Veliko Mraševo:
3204/1.
(3) Obseg območja državnega prostorskega načrta je razviden iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta:
– kot pregledni prikaz na grafičnem načrtu 1: Prikaz območja državnega prostorskega načrta in načrtovanih ureditev v širšem prostoru,
– kot umestitev v prostor na grafičnem načrtu 2: Prikaz umestitve načrtovanih ureditev v prostor, karti 2.1: Ureditvena situacija ter
– s tehničnimi elementi za prenos novih mej parcel v naravo na grafičnem načrtu 3: Prikaz območja državnega prostorskega načrta z načrtom parcel.
IV. POGOJI GLEDE NAMEMBNOSTI POSEGOV V PROSTOR, NJIHOVE LEGE, VELIKOSTI IN OBLIKOVANJA
5. člen
(način določitve lege in velikosti objektov)
(1) Razmestitev objektov je določena z:
– horizontalnimi gabariti objektov,
– gradbenimi linijami, črtami, na katere morajo biti z enim robom – s fasado – postavljeni objekti, ki se gradijo na zemljiščih ob tej črti, in
– gradbenimi mejami, črtami, ki jih novozgrajeni oziroma načrtovani objekti ne smejo presegati, lahko pa se jih dotikajo ali pa so od njih odmaknjeni v notranjost zemljišča.
(2) Višina objektov je določena z etažnostjo objektov, pri čemer oznaka »P« pomeni etažo na terenu, pripisana številka število etaž nad to etažo, oznaka »K« klet in oznaka »M« mansardo. Višina objektov, kjer etažnost ni določena, se določi na podlagi tehnologije dejavnosti v teh objektih. Okvirne višine objektov so razvidne iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta – grafičnega načrta 2: Prikaza umestitve načrtovanih ureditev v prostor, karte 2.3: Značilni prerezi.
(3) Izkoriščenost zemljišč za gradnjo je določena z dopustnim faktorjem izrabe območja in se nanaša na območja iz prvega odstavka 6. člena in prvega odstavka 15. člena te uredbe. Faktor izrabe območja je določen kot razmerje med vsoto bruto tlorisnih površin objektov nad terenom in celotno površino območja.
6. člen
(območje vojaškega dela letališča in vojašnice)
(1) Območje vojaškega dela letališča in vojašnice se razdeli na območja, ki predstavljajo zaokrožene prostorske in funkcionalne celote:
1. Letalska stran letališča (air side):
– vzletno-pristajalna steza (VPS),
– območje objektov in naprav za nadzor prometa (NP),
– območje ploščadi (PL).
2. Kopenska stran letališča (land side) z vojašnico:
– letalsko servisno območje (LSO),
– območje skladiščenja (MES),
– območje zračnega transporta (ZT),
– območje skladiščenja goriv in maziv (POL),
– območje skladišč in garaž (SG),
– območje nadzora in vodenja zračnega prometa (NV),
– območje operativnih enot letališča (OPE),
– območje začasne namestitve enot (ZNE),
– upravno namestitveno območje (UN),
– zeleni pas (ZP).
(2) Razmestitev območij in objektov na območjih iz prejšnjega odstavka je razvidna iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta – grafičnega načrta 2: Prikaz umestitve načrtovanih ureditev v prostor, karte 2.1: Ureditvena situacija.
(3) Naziv ter namembnost območij in objektov iz prvega odstavka tega člena sta razvidna iz:
– grafičnega dela državnega prostorskega načrta – grafičnega načrta 2: Prikaz umestitve načrtovanih ureditev v prostor, karte 2.1: Ureditvena situacija, lista I.2.1.1 in
– obveznih prilog državnega prostorskega načrta – priloga 7: Določbe, ki vsebujejo tajne podatke s stopnjo »interno«.
(4) Letališče Cerklje ob Krki se uredi na način, da bo zadostilo kriterijem za referenčno kodo letališča 4E ter kriterijem za vizualno in instrumentalno letenje.
7. člen
(letalska stran letališča (air side))
(1) Na območju z oznako VPS, vzletno-pristajalni stezi, se:
– uredi in podaljša vzletna pristajalna steza, in sicer 330 m v smeri proti zahodu in 250 m v smeri proti vzhodu,
– ohrani travnata vzletna pristajalna steza,
– uredijo vozne steze,
– uredi območje meteorološke opreme,
– uredi ploščad za razledenitev,
– uredijo osvetlitev in navigacijska sredstva – oddajnik drsnosti (GP – Glide Path),
– zagotovi prostor za umestitev radarja za natančen prilet (PAR – Precision Approach Radar) ter
– uredijo drugi objekti in naprave, potrebni za obratovanje letališča iz obveznih prilog državnega prostorskega načrta – priloga 7: Določbe, ki vsebujejo tajne podatke s stopnjo »interno«.
(2) Na območju z oznako NP, območju objektov in naprav za nadzor prometa, se umestijo navigacijska sredstva:
– oddajnik smeri prileta (LLZ – Localizer),
– vmesni označevalnik (MM – Middle Marker),
– kazalnik natančne priletne poti (PAPI – Precision Approach Path Indicator),
– VHF-vsesmerni radijski oddajnik (VOR – Very High Frequency Omni/directional Radio Beacon) in
– sistem priletnih luči ter
– zagotovi prostor za umestitev radarja za nadzor prometa (RDR).
(3) Na območju z oznako PL, območju ploščadi, se uredijo:
– varnostni nasip s ploščadjo,
– servisne letališčne ploščadi,
– helioport,
– vozne steze,
– parkirne ploščadi,
– varovalna ograja letališkega dela,
– prostor za testiranje motorjev in plovil,
– prostor za umerjanje navigacijske opreme plovil,
– transportna ploščad ter
– drugi objekti in naprave, potrebni za obratovanje letališča iz obveznih prilog državnega prostorskega načrta – priloga 7: Določbe, ki vsebujejo tajne podatke s stopnjo »interno«.
(4) Območja iz tega člena se ogradijo z varovalno ograjo v skladu s predpisi, ki urejajo področje letalstva.
(5) Na obstoječih objektih in napravah se izvajajo rekonstrukcije, dozidave, nadzidave in vzdrževalna dela.
8. člen
(kopenska stran letališča (land side) z vojašnico)
(1) Na območju z oznako LSO, letalskoservisnem območju, ki sestoji iz štirih prostorsko ločenih območij, se zgradijo:
– objekt z oznako 0303, tlorisne velikosti 120,0 m × 50,0 m,
– objekt z oznako 0304, tlorisne velikosti 110,0 m × 20,5 m, z etažnostjo P+2,
– objekt z oznako 0311, tlorisne velikosti 63,0 m × 30,0 m in 52,5 m × 12,5 m,
– objekt z oznako 0312, tlorisne velikosti 320 m2,
– objekt z oznako 0314, tlorisne velikosti 46,0 m × 26,0 m, z etažnostjo P+1,
– objekt z oznako 0315, tlorisne velikosti 30,0 m × 50,0 m,
– objekt z oznako 0316, tlorisne velikosti 60,0 m × 100,0 m,
– objekt z oznako 0323, tlorisne velikosti 20,0 m × 25,0 m,
– objekt z oznako PP105, tlorisne velikosti 2.300 m2,
– objekt z oznako 0326, tlorisne velikosti 24 m2, z etažnostjo P,
– objekt ali objekti na območju Zasapa, z etažnostjo P ali P+1 in dopustnim faktorjem izrabe območja 0,5.
(2) Na območju z oznako MES, območju skladiščenja minskoeksplozivnih sredstev, se zgradita:
– objekt z oznako 1001, tlorisne velikosti 24,0 m × 10,8 m, ploščad za raztovarjanje,
– objekt z oznako 1002, tlorisne velikosti 400 m2.
(3) Na območju z oznako ZT, območju zračnega transporta, se zgradijo:
– objekt z oznako 0501, tlorisne velikosti 45,0 m × 15,0 m, z etažnostjo P,
– objekt z oznakama 0502 in 0503, tlorisne velikosti 110,0 m × 56,0 m,
– objekt z oznako 0504, tlorisne velikosti 50,0 m × 50,0 m.
(4) Na območju z oznako POL, območju skladiščenja goriv in maziv, se zgradi objekt z oznako 0201, tlorisne velikosti 75,0 m × 115,0 m.
(5) Na območju z oznako SG, območju skladišč in garaž, se zgradijo:
– objekt z oznako 0601, tlorisne velikosti 33,0 m × 16,0 m, z etažnostjo P+M,
– objekt z oznako 0602, tlorisne velikosti 42,0 m × 17,0 m,
– objekt z oznako 0603, tlorisne velikosti 114,0 m × 21,0 m,
– objekt z oznako 0604, tlorisne velikosti 114,0 m × 21,0 m,
– objekt z oznako 0605, tlorisne velikosti 114,0 m × 21,0 m,
– objekt z oznako 0606, tlorisne velikosti 1.500 m2,
– objekt z oznako 0607, tlorisne velikosti 120,0 m × 17,0 m.
(6) Na območju z oznako NV, območju nadzora in vodenja zračnega prometa, se zgradi objekt z oznako 0401, tlorisne velikosti 16,5 m × 22,0 m (stolp), 77,0 m × 17,0 m (severna lamela) in 77,0 m × 13,0 m (južna lamela), z etažnostjo K+P+6.
(7) Na območju z oznako OPE, območju operativnih enot letališča, se zgradijo:
– objekt z oznako 0901, tlorisne velikosti 24 m2, z etažnostjo P,
– objekti z etažnostjo P ali P+1 in dopustnim faktorjem izrabe območja 0,4.
(8) Na območju z oznako ZNE, območju začasne namestitve enot, se zgradi objekt z oznako 0701, tlorisne velikosti 19,0 m × 13,0 m, z etažnostjo P.
(9) Na območju z oznako UN, upravnonamestitvenem območju, se zgradijo:
– objekt z oznako 0116, tlorisne velikosti 18,0 m × 26,0 m,
– objekt z oznako 0121, tlorisne velikosti 55,0 m × 20,0 m, z etažnostjo P+1+M,
– objekt z oznako 0125, tlorisne velikosti 55,0 m × 20,0 m, z etažnostjo P+1+M,
– objekt z oznako 0126, tlorisne velikosti 61,0 m × 48,0 m,
– objekt z oznako 0127, tlorisne velikosti 42,0 m × 28,0 m,
– objekt z oznako 0132, tlorisne velikosti 55,0 m × 16,0 m, z etažnostjo P+1+M,
– objekt z oznakama 0133 in 0134, tlorisne velikosti 78,0 m × 15,0 m, z etažnostjo P+1,
– objekt z oznako 0137 (ograja).
(10) Na območju z oznako ZP, zelenem pasu, se zgradi objekt z oznako 0801, tlorisne velikosti 24 m2, z etažnostjo P.
(11) Območja iz tega člena se ogradijo z varovalno ograjo v skladu s predpisi, ki urejajo področje letalstva.
(12) Na obstoječih objektih in napravah se izvajajo rekonstrukcije, dozidave, nadzidave in vzdrževalna dela.
9. člen
(odstranitev objektov na območju vojaškega dela letališča in vojašnice)
(1) Na območju z oznako UN, upravnonamestitvenem območju, se odstranijo objekti z oznako: R02, R03, R01, R04, R05, R06 in R07.
(2) Na območju z oznako SG, območju skladišč in garaž, se odstranijo objekti z oznako: R15, R16, R17 in R18.
(3) Na območju z oznako ZNE, območju začasne namestitve enot, se odstranijo objekti z oznako: R19, R20 in R21.
(4) Na območju z oznako OPE, območju operativnih enot letališča, se odstrani objekt z oznako R22.
(5) Na območju z oznako LSO, letalskoservisnem območju, se odstranijo objekti z oznako: R12, R09, R08, R10, R13, R11 in R14.
(6) Na območju z oznako ZT, območju zračnega transporta, se odstrani objekt z oznako R23.
(7) Na območju z oznako PL, območju ploščadi, se odstranita objekta z oznako: R29 in R24.
(8) Na območju z oznako VPS, vzletno pristajalni stezi, se odstranijo objekti z oznako: R25, R26, R28 in R27.
10. člen
(prometne ureditve na območju vojaškega dela letališča in vojašnice)
(1) Na območju vojaškega dela letališča in vojašnice se zgradi interno prometno omrežje.
(2) Zgradijo se ceste:
– cesta z oznako G1 s tipskim prečnim profilom: vozišče 2 × 3,50 m, hodnik 2 × 2,00 m oziroma vozišče 2 × 3,50 m, hodnik 2 × 1,00 m,
– cesta z oznako G2 s tipskim prečnim profilom: vozišče 2 × 3,50 m, hodnik 1 × 2,00 m,
– cesta z oznako G3 s tipskim prečnim profilom: vozišče 2 × 3,50 m, hodnik 2 × 2,00 m oziroma vozišče 2 × 3,50 m, hodnik 1 × 2,00 m oziroma vozišče 2 × 3,25 m,
– cesta z oznako G4 s tipskim prečnim profilom: vozišče 2 × 3,50 m, hodnik 2 × 2,00 m oziroma vozišče 2 × 3,50 m, hodnik 1 × 2,00 m oziroma vozišče 2 × 3,50 m,
– cesta z oznako G5 s tipskim prečnim profilom: vozišče 2 × 2,75 m,
– cesta z oznako S1 s tipskim prečnim profilom: vozišče 2 × 3,50 m, hodnik 2 × 2,00 m oziroma vozišče 2 × 3,50 m, hodnik 1 × 2,00 m,
– cesta z oznako S2 s tipskim prečnim profilom: vozišče 2 × 3,50 m, hodnik 1 × 2,00 m oziroma vozišče 2 × 3,50 m,
– cesta z oznako S3 s tipskim prečnim profilom: vozišče 1 × 3,50 m,
– cesta z oznako S4 s tipskim prečnim profilom: vozišče 2 × 2,75 m,
– cesta z oznako E1 s tipskim prečnim profilom: vozišče 2 × 3,50 m, hodnik 1 × 2,00 m,
– cesta z oznako E2 s tipskim prečnim profilom: vozišče 2 × 3,50 m,
– cesta z oznako E3 s tipskim prečnim profilom: vozišče 2 × 3,50 m, hodnik 1 × 2,00 m,
– cesta z oznako E4 s tipskim prečnim profilom: vozišče 2 × 3,50 m,
– cesta z oznako E5 s tipskim prečnim profilom: vozišče 2 × 3,50 m,
– cesta z oznako E6 s tipskim prečnim profilom: vozišče 2 × 3,50 m, hodnik 1 × 2,00 m,
– cesta z oznako N1 s tipskim prečnim profilom: vozišče 2 × 2,75 m,
– cesta z oznako N2 s tipskim prečnim profilom: vozišče 2 × 3,50 m, hodnik 2 × 2,00 m,
– cesta z oznako N3 s tipskim prečnim profilom: vozišče 2 × 3,50 m, hodnik 2 × 2,00 m,
– cesta z oznako N4 s tipskim prečnim profilom: vozišče 2 × 3,50 m, hodnik 1 × 2,00 m,
– cesta z oznako N5 s tipskim prečnim profilom: vozišče 2 × 3,50 m, hodnik 2 × 2,00 m,
– cesta z oznako O1 s tipskim prečnim profilom: vozišče 1 × 3,00 m,
– cesta z oznako O2 s tipskim prečnim profilom: vozišče 1 × 3,00 m,
– cesta z oznako O3 s tipskim prečnim profilom: vozišče 1 × 3,00 m,
– cesta z oznako O4 s tipskim prečnim profilom: vozišče 1 × 3,00 m.
(3) Zgradijo se križišča:
– križišče z oznako K1, krožno križišče, s priključnimi kraki G2, G2, S1 in S2,
– križišče z oznako K2, trikrako križišče, s priključnima krakoma G2 in G2, ter parkirišče,
– križišče z oznako K3, štirikrako križišče, s priključnimi kraki G1, S1, S1 in E1,
– križišče z oznako K4, štirikrako križišče, s priključnimi kraki G2, G2 in N1, ter parkirišče,
– križišče z oznako K5, krožno križišče, s priključnimi kraki G1, G1, G4 in G2,
– križišče z oznako K6, štirikrako križišče, s priključnimi kraki S1, S1, N2 in E2,
– križišče z oznako K7, trikrako križišče, s priključnimi kraki G4, G4 in N2,
– križišče z oznako K8, štirikrako križišče, s priključnimi kraki S1, S1, N3 in E3,
– križišče z oznako K9, krožno križišče, s priključnimi kraki G4, G4 in N4, ter parkirišče,
– križišče z oznako K10, štirikrako križišče, s priključnimi kraki S1, S1 in N4, ter parkirišče,
– križišče z oznako K11, štirikrako križišče, s priključnimi kraki G4, G4 in N4, ter parkirišče,
– križišče z oznako K12, štirikrako križišče, s priključnimi kraki G3, S1, S1 in E4,
– križišče z oznako K13, krožno križišče, s priključnimi kraki G3, G3, G4 in G4,
– križišče z oznako K14, trikrako križišče, s priključnimi kraki S1, S1 in E5,
– križišče z oznako K15, trikrako križišče, s priključnimi kraki S1, N5 in E6,
– križišče z oznako K16, krožno križišče, s priključnimi kraki G4, G4 in N5,
– križišče z oznako K17, trikrako križišče, s priključnimi kraki G4, G4 in G5,
– križišče z oznako K18, štirikrako križišče, s priključnimi kraki G3, R2–419, R2–419 in JP524211,
– križišče z oznako K19, trikrako križišče, s priključnimi kraki G5, LC024021 in LC024021.
(4) Zgradijo se manipulacijske ploščadi in parkirišča:
– površina z oznakama 02P01 in 02P02, z navezavo na cesto G2,
– površina z oznakami 01P07, 01P08, 01P09 in 01P10, z navezavo na cesto G2,
– površina z oznako 01P04, z navezavo na cesto N1,
– površina z oznako 01P05, z navezavo na cesti G1 in N1,
– površina z oznakama 01P06 in 01P11, z navezavo na cesto G1,
– površina z oznakama 06P01 in 06P02, z navezavo na ceste G4, S1 in N2,
– površina z oznakama 07P01 in 07P02, z navezavo na ceste G4, S1 in N3,
– površina z oznakama 03P01 in 03P02, z navezavo na cesto S1,
– površina z oznako 04P01, z navezavo na cesto S1.
11. člen
(območje Gaj – območje za razmestitev letal in šolo varne vožnje)
(1) Območje Gaj se nameni razmestitvi letal v primeru večje obremenjenosti osrednjega dela letališča. Ohrani se neposredna povezava območja in osrednjega dela letališča z vozno stezo, ki omogoča premik letal.
(2) Na območju se izvedejo vzdrževanje, rekonstrukcija ali nadomestna gradnja obstoječih objektov, vključno z varovalno ograjo ter prometno, komunalno, energetsko in elektronskokomunikacijsko infrastrukturo v skladu s predpisi, ki urejajo področje graditve objektov.
(3) Znotraj območja se uredi poligon za šolo varne vožnje in testiranje vozil z možnostjo civilne souporabe.
12. člen
(območje Gazice – območje skladiščenja minskoeksplozivnih sredstev)
(1) Območje Gazice se nameni skladiščenju minskoeksplozivnih sredstev ter drugih sredstev, opreme in materialov za potrebe obrambe.
(2) Na območju se izvedejo vzdrževanje, rekonstrukcija ali nadomestna gradnja obstoječih skladiščnih objektov, varovalne ograje ter prometne, komunalne, energetske in elektronskokomunikacijske infrastrukture v skladu s predpisi, ki urejajo področje graditve objektov.
(3) Z zasnovo skladiščnih objektov in prilagoditvami okolice objektov se zagotovi, da bodo potencialni negativni vplivi v primeru izrednih dogodkov omejeni na površino znotraj območja iz 46. člena te uredbe.
13. člen
(območje za odmetavanje tovora v nujnih postopkih)
(1) Območje za odmetavanje tovora v nujnih postopkih je sestavni del Letališča Cerklje ob Krki. Uporablja se v primeru težav z letalom, ko je pilot zaradi varnosti na letališču in lastne varnosti na tem območju dolžan odvreči tovor, ki lahko pomeni nevarnost pri pristajanju letala.
(2) Zaradi izvedbe območja za potrebe civilnega zračnega prometa ter spremljajočih logističnih in storitvenih dejavnosti na obstoječem območju za odmetavanje tovora v nujnih postopkih se uredi nadomestno območje v gozdnem območju med Gorico in Velikim Mraševim.
(3) Na nadomestnem območju za odmetavanje tovora v nujnih postopkih se izvedejo naslednje prostorske ureditve:
– osrednje območje, namenjeno odmetavanju, velikosti 1.000 m × 200 m se uredi kot zrahljana površina, peščena površina ali zorana zemljina, brez kakršnih koli ovir, vegetacije ali skal;
– območje velikosti 1.400 m × 400 m okrog osrednjega območja se ohrani kot gozdna površina, ki so ogradi z varovalno ograjo v skladu s predpisi, ki urejajo področje letalstva, pri čemer se uskladi s potekom varovalne ograje območja izključne rabe za potrebe obrambe Goriški Gaj in območja Gaj;
– vzdolž vseh robov osrednjega območja se uredi varnostni nasip oziroma vkop višine 4 m in z brežinami v razmerju od 1 : 2 do 1 : 1,5, brežine se ozelenijo z grmovno in drevesno vegetacijo;
– vzdolž severnega roba osrednjega območja se uredi cesta za potrebe vzdrževanja območja in odvoz odvrženega tovora, ki se na zahodnem robu naveže na območje izključne rabe za potrebe obrambe Goriški Gaj in na vzhodnem robu na območje Gaj;
– na vzhodnem robu ograjenega območja se uredi poseben prostor za začasno odlaganje morebitne onesnažene zemljine.
(4) Način izvedbe varnostnega nasipa oziroma vkopa, kota osrednjega dela območja ter način varstva podtalnice se podrobneje opredelijo v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja v skladu s predpisi, ki urejajo področje graditve objektov na podlagi ugotovitev geoloških raziskav, ob upoštevanju določb drugega odstavka 40. člena in osmega odstavka 41. člena te uredbe ter na podlagi razpoložljivosti ustreznega materiala z drugih lokacij. Nasipi in vkopi se utrdijo in protierozijsko zaščitijo.
(5) Lokalna cesta Gorica–Veliko Mraševo se ohrani prevozna. Cesta se višinsko prilagodi, upoštevajoč koto osrednjega območja. Na prehodu ceste v ograjeno območje se uredijo zapornici ter opozorilna signalizacija na način, da se preprečita dovoz in dostop v času uporabe območja. Asfaltiranje ali podobno utrjevanje ceste v delu po osrednjem območju ni dopustno.
(6) Lokalna cesta Hrastje–Veliki breg se ohrani prevozna. Na prehodu ceste v ograjeno območje se uredijo zapornici ter opozorilna signalizacija na način, da se preprečita dovoz in dostop v času uporabe območja.
(7) Če se pri izdelavi elaborata obratovanja območja iz 49. člena te uredbe izkaže, da je to glede varnosti obratovanja možno, se dopusti uporaba osrednjega dela območja v kmetijske namene.
14. člen
(območji naprav in sredstev za nadzor prometa zunaj območja letališča)
(1) Zunaj območja letališča se uredita dve območji naprav in sredstev za nadzor prometa:
– območje za umestitev zunanjega označevalnika OM južno od naselja Raka in
– območje za umestitev označevalnika MK v naselju Trnje pri Brežicah.
(2) Uredi se utrjena ali travnata površina okvirne velikosti 40 m × 40 m, na katero se umestijo naprave in sredstva za nadzor prometa ter spremljajoč enostaven objekt za potrebe njihovega obratovanja. Območje se ogradi z varovalno ograjo v skladu s predpisi, ki urejajo področje letalstva.
(3) Pri podrobnejšem načrtovanju območja označevalnika MK se upoštevajo značilnosti in pomen lokacije na vstopu v mesto Brežice. Robovi območja se ozelenijo z živo mejo. Posebna pozornost se nameni arhitekturi spremljajočega objekta.
15. člen
(območje za potrebe civilnega zračnega prometa ter spremljajočih logističnih in storitvenih dejavnosti)
(1) Območje za potrebe civilnega zračnega prometa ter spremljajočih logističnih in storitvenih dejavnosti se razdeli na območja, ki predstavljajo zaokrožene prostorske in funkcionalne celote:
– območje ploščadi (A),
– območje letaliških dejavnosti (B),
– območje logističnih dejavnosti (C),
– območje poslovnostoritvenih dejavnosti (D).
(2) Razmestitev območij in objektov na območjih iz prejšnjega odstavka je razvidna iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta – grafičnega načrta 2: Prikaza umestitve načrtovanih ureditev v prostor, karte 2.1: Ureditvene situacije.
(3) Na območju z oznako A, območju ploščadi, se zgradi objekt z oznako A_1, ploščad, z namembnostjo: promet, servis, tlorisne velikosti 100.000 m2.
(4) Na območju z oznako B, območju letaliških dejavnosti, se zgradijo objekti z naslednjo namembnostjo in velikostjo:
– objekt z oznako B_1, potniški terminal, z namembnostjo: storitev, servis, trgovina, tlorisne velikosti 6.000 m2,
– objekt z oznako B_2, kargo terminal, z namembnostjo: storitev, servis, tlorisne velikosti 1.600 m2,
– objekt z oznako B_3, garaža vozil za sprejem in odpravo letal, z namembnostjo: storitev, servis, promet, tlorisne velikosti 600 m2,
– objekt z oznako B_4, objekt za zimsko službo in vozila za razledenitev letal, z namembnostjo: skladiščenje, servis, promet, tlorisne velikosti 600 m2,
– objekt z oznako B_5, objekt za gasilska vozila, z namembnostjo: skladiščenje, servis, promet, tlorisne velikosti 600 m2,
– objekt z oznako B_6, hangar generalne aviacije, z namembnostjo: skladiščenje, servis, promet, tlorisne velikosti 600 m2,
– objekt z oznako B_7, energetski objekt, z namembnostjo: servis, tlorisne velikosti 600 m2,
– objekt z oznako B_8, tovorni hangar, z namembnostjo: skladiščenje, servis, promet, tlorisne velikosti 5.000 m2,
– objekt z oznako B_9, tovorni hangar, z namembnostjo: skladiščenje, servis, promet, tlorisne velikosti 5.000 m2,
– objekt z oznako B_10, hotel, z namembnostjo: nastanitev, tlorisne velikosti 1.000 m2, z etažnostjo P+2,
– objekt z oznako B_11, garažna hiša, z namembnostjo: promet, tlorisne velikosti 2.800 m2, z etažnostjo P+2. Dopustni faktor izrabe območja je 0,3.
(5) V objektu potniškega terminala iz prejšnjega odstavka se uredi mednarodni mejni prehod v skladu s predpisi, ki veljajo za Schengensko območje, ter zagotovijo prostori za carinsko službo.
(6) Na območju z oznako C, območju logističnih dejavnosti, se zgradijo objekti z naslednjo namembnostjo in velikostjo:
– objekt z oznako C_1, hala, z namembnostjo: logistika, proizvodnja, servis, promet, skladiščenje, tlorisne velikosti 4.000 m2,
– objekt z oznako C_2, hala, z namembnostjo: logistika, proizvodnja, servis, promet, skladiščenje, tlorisne velikosti 5.000 m2,
– objekt z oznako C_3, hala, z namembnostjo: logistika, proizvodnja, servis, promet, skladiščenje, tlorisne velikosti 5.000 m2,
– objekt z oznako C_4, hala, z namembnostjo: logistika, proizvodnja, servis, promet, skladiščenje, tlorisne velikosti 5.000 m2. Dopustni faktor izrabe območja je 0,3.
(7) Na območju z oznako D, območju poslovnostoritvenih dejavnosti, se zgradijo objekti z naslednjo namembnostjo in velikostjo:
– objekt z oznako D_1, poslovna stavba, z namembnostjo: poslovna, storitvena, tlorisne velikosti 2.400 m2, z etažnostjo P+2,
– objekt z oznako D_2, poslovna stavba, z namembnostjo: poslovna, storitvena, tlorisne velikosti 1.700 m2, z etažnostjo P+2,
– objekt z oznako D_3, poslovna stavba, z namembnostjo: poslovna, storitvena, tlorisne velikosti 1.700 m2, z etažnostjo P+2,
– objekt z oznako D_4, poslovna stavba, z namembnostjo: poslovna, storitvena, tlorisne velikosti 1.700 m2, z etažnostjo P+2,
– objekt z oznako D_5, poslovna stavba, namembnostjo: poslovna, storitvena, tlorisne velikosti 1.700 m2, z etažnostjo P+2,
– objekt z oznako D_6, poslovna stavba, z namembnostjo: poslovna, storitvena, tlorisne velikosti 1.700 m2, z etažnostjo P+2. Dopustni faktor izrabe območja je 0,3.
(8) Območji iz tretjega in četrtega odstavka tega člena se ogradita z varovalno ograjo v skladu s predpisi, ki urejajo področje letalstva.
16. člen
(prometne ureditve na območju za potrebe civilnega zračnega prometa ter spremljajočih logističnih in storitvenih dejavnosti)
(1) Na območju za potrebe civilnega zračnega prometa ter spremljajočih logističnih in storitvenih dejavnosti se zgradi interno prometno omrežje.
(2) Zgradijo se ceste:
– cesta z oznako CG3 s tipskim prečnim profilom: vozišče 2 × 3,50 m, zelenica 2 × 2,50 m, kolesarska steza 2 × 1,40 m, hodnik 2 × 1,60 m,
– cesta z oznako CG4 s tipskim prečnim profilom: vozišče 2 × 3,50 m, zelenica 2 × 2,50 m, kolesarska steza 2 × 1,40 m, hodnik 2 × 1,60 m,
– cesta z oznako CG5 s tipskim prečnim profilom: vozišče 2 × 3,50 m, zelenica 2 × 2,50 m, kolesarska steza 2 × 1,40 m, hodnik 2 × 1,60 m,
– cesta z oznako CS1 s tipskim prečnim profilom: vozišče 1 × 4,00 m, zelenica 2 × 2,50 m, kolesarska steza 2 × 1,40 m, hodnik 2 × 1,60 m oziroma vozišče 2 × 3,50 m, kolesarska steza 1 × 1,40 m, hodnik 1 × 1,60,
– cesta z oznako CS2 s tipskim prečnim profilom: vozišče 2 × 3,50 m, zelenica 2 × 2,50 m, kolesarska steza 2 × 1,40 m, hodnik 2 × 1,60 m oziroma vozišče 2 × 3,50 m, zelenica 1 × 2,50 m, kolesarska steza 1 × 1,40 m, hodnik 1,60 m + 2,50 m,
– cesta z oznako CS3 s tipskim prečnim profilom: vozišče 2 × 3,50 m, zelenica 2 × 2,50 m, kolesarska steza 2 × 1,40 m, hodnik 2 × 1,60 m,
– cesta z oznako CS4 s tipskim prečnim profilom: vozišče 2 × 3,50 m, zelenica 2 × 2,50 m, kolesarska steza 2 × 1,40 m, hodnik 2 × 1,60 m,
– cesta z oznako CN1 s tipskim prečnim profilom: vozišče 2 × 3,50 m, zelenica 2 × 2,50 m, kolesarska steza 2 × 1,40 m, hodnik 2 × 1,60 m,
– cesta z oznako CN2 s tipskim prečnim profilom: vozišče 2 × 3,50 m, hodnik 2 × 2,50 m,
– cesta z oznako CN3 s tipskim prečnim profilom: vozišče 2 × 3,50 m, zelenica 2 × 2,50 m, kolesarska steza 2 × 1,40 m, hodnik 2 × 1,60 m.
(3) Zgradijo se križišča:
– križišče z oznako CK2, krožno križišče, s priključnimi kraki CG2, CG3 in CG4, ter dovoz,
– križišče z oznako CK3, krožno križišče, s priključnimi kraki CG3, CG3, CG4 in CG5,
– križišče z oznako CK4, trikrako križišče, s priključnimi kraki CG3, CG3 in CS4,
– križišče z oznako CK5, štirikrako križišče, s priključnimi kraki CG3, CG3, CS2 in CN1,
– križišče z oznako CK6, krožno križišče, s priključnimi kraki CG4, CG4 in CS1,
– križišče z oznako CK7, krožno križišče, s priključnimi kraki CG4, CG4 in CS1,
– križišče z oznako CK8, trikrako križišče, s priključnimi kraki CG5, CG5 in CS4,
– križišče z oznako CK9, trikrako križišče, s priključnimi kraki CS1, CS1 in CN2,
– križišče z oznako CK10, trikrako križišče, s priključnimi kraki CS1, CS1 in CS2,
– križišče z oznako CK11, štirikrako križišče, s priključnimi kraki CS2, CS2 in CS3, ter parkirišče,
– križišče z oznako CK12, štirikrako križišče, s priključnimi kraki CS3, CS3, CN3 in CN3,
– križišče z oznako CK13, štirikrako križišče, s priključnimi kraki CS2, CS2 in CS3, ter parkirišče.
(4) Zgradijo se manipulacijske ploščadi in parkirišča:
– površina z oznakami BP09, BP10 in BP11, ob objektih B1 in B11, z navezavo na cesto CS1,
– površina z oznakami BP01, BP02, BP03, BP04, BP05, BP06 in BP07, ob objektih B2, B3, B4, B8 in B9, z navezavo na cesto CS2,
– površina z oznakami BP12, BP13 in BP14, ob objektih B5, B6 in B7, z navezavo na cesto CN2,
– površina z oznako BP08, ob objektu B10, z navezavo na cesto CG4,
– površina z oznakami CP01, CP02, CP03 in CP04, ob objektih C1, C2, C3 in C4, z navezavo na cesto CS3,
– površina z oznakami DP01, DP02, DP03, DP04, DP05 in DP06, ob objektih D1, D2, D3, D4, D5 in D6, z navezavo na cesto CG5.
17. člen
(avtocestni priključek Skopice z navezovalno cesto do območja za potrebe civilnega zračnega prometa ter spremljajočih logističnih in storitvenih dejavnosti)
(1) Avtocestni priključek Skopice se uredi na območju nadvoza lokalne ceste LC 024032 čez avtocesto A1 med naseljema Vihre in Skopice. Priključek se izvede v obliki nesimetrične polovične deteljice. Priključni rampi na severni strani avtoceste se navežeta na lokalno cesto s križiščem »T«, na južni strani pa na krožno križišče. Od krožnega križišča se uredi navezovalna cesta z oznako CG2 do območja za potrebe civilnega zračnega prometa ter spremljajočih logističnih in storitvenih dejavnosti. V krožnem križišču se omogoči poznejša priključitev dodatnega kraka z zahoda z oznako CG1.
(2) Priključne rampe se uredijo z naslednjimi elementi:
– cesta z oznako AC1 s tipskim prečnim profilom: vozišče 2 × 5,00 m, bankina 2 × 1,50 m,
– cesta z oznako AC2 s tipskim prečnim profilom: vozišče 2 × 5,00 m, bankina 2 × 1,50 m oziroma vozišče 2 × 3,50 m, bankina 2 × 1,50 m,
– cesta z oznako CG6 s tipskim prečnim profilom: vozišče 2 × 3,00 m, bankina 2 × 1,00 m,
– cesta z oznako CG7 s tipskim prečnim profilom: vozišče 2 × 3,25 m, bankina 2 × 1,00 m.
(3) Uredita se križišči:
– križišče z oznako CK0, trikrako križišče, s priključnimi kraki AC2, CG7 in CG7,
– križišče z oznako CK1, krožno križišče, s priključnimi kraki CG1, CG2, CG6, AC1 in CG7.
(4) Navezovalna cesta CG2 se uredi s tipskim prečnim profilom: vozišče 2 × 3,50 m, stranski zelenici 2 × 2,50 m, kolesarski stezi 2 × 1,40 m, hodnika 2 × 1,60 m.
(5) Avtocestni priključek je cestninski.
18. člen
(obvoznica Drnovo)
(1) Obravnavani del obvoznice Drnovo povezuje zahodni del obvoznice Drnovo s cesto Drnovo–Črešnjice (II. faza) in cesto Drnovo–Črešnjice z lokalno cesto LC 191131 Drnovo–Mrtvice (III. faza).
(2) Obvoznica se uredi z naslednjimi elementi:
– cesta z oznako obvoznica (D0), II. faza, s tipskim prečnim profilom: vozišče 2 × 3,25 m, zelenica 1 × 1,50 m, hodnik 1 × 1,60 m, kolesarska steza 1 × 2,25 m, bankina 1 × 1,00 m,
– cesta z oznako obvoznica (D0), III. faza, s tipskim prečnim profilom: vozišče 2 × 3,25 m, zelenica 1 × 1,50 m, hodnik 1 × 1,60 m, kolesarska steza 1 × 2,25 m, bankina 1 × 1,00 m,
– cesta z oznako D4 s tipskim prečnim profilom: vozišče 2 × 3,00 m, bankina 2 × 1,00 m,
– cesta z oznako D5 s tipskim prečnim profilom: vozišče 2 × 2,50 m, bankina 2 × 1,00 m,
– cesta z oznako D6 s tipskim prečnim profilom: vozišče 2 × 3,00 m, zelenica 1 × 1,50 m, hodnik 1 × 1,60 m, kolesarska steza 1 × 2,25 m, bankina 2 × 1,00 m,
– cesta z oznako D7 s tipskim prečnim profilom: vozišče 2 × 2,50 m, bankina 2 × 1,00 m,
– cesta z oznako D8 s tipskim prečnim profilom: vozišče 2 × 2,50 m, bankina 2 × 1,00 m,
– cesta z oznako D9 s tipskim prečnim profilom: vozišče 2 × 3,50 m, bankina 2 × 1,00 m.
(3) Uredijo se križišča:
– križišče z oznako DK4, štirikrako križišče, s priključnimi kraki D4, D4, D0 IF in D0 IIF,
– križišče z oznako DK5, štirikrako križišče, s priključnimi kraki D5, D5, D0 IIF in D0 IIF,
– križišče z oznako DK6, krožno križišče, s priključnimi kraki D6, D6, D0 IIF in D0 IIIF,
– križišče z oznako DK7, štirikrako križišče, s priključnimi kraki D8, D8, D0 IIIF in D0 IIIF,
– križišče z oznako DK8, trikrako križišče, s priključnimi kraki D9, D0 IIIF in LC191131.
19. člen
(povezovalna cesta Drnovo–Črešnjice)
(1) Zaradi podaljšanja vzletno-pristajalne steze in namestitve sredstev in naprav za nadzor prometa se nadomesti lokalna cesta LC024013 Drnovo–Črešnjice. Na severu se začne kot nadaljevanje obstoječega podvoza pod avtocesto. Trasa sledi obstoječi javni poti do naselja Hrastje, kjer se obrne proti vzhodu in teče ob meji območja letališča, prečka naselje Zasap, obide naselje Črešnjice po vzhodni strani, pred naseljem Cerklje prečka lokalno cesto LC 024011 Drnovo–Črešnjice, prečka regionalno cesto R2–419 Kostanjevica na Krki–Cerklje ob Krki in se izteče v lokalno cesto LC 024041 Cerklje ob Krki–Gazice. Poleg lokalnih cest in javnih poti se nanjo naveže zahodni uvoz (cesta G2) na vojaško letališče.
(2) Cesta se uredi z naslednjimi elementi:
– cesta z oznako povezovalna cesta (L0) s tipskim prečnim profilom: vozišče 2 × 3,25 m, hodnik 1 × 1,60 m, bankina 2 × 1,00 m,
– cesta z oznako L1 s tipskim prečnim profilom: vozišče 2 × 3,25 m, bankina 2 × 1,00 m,
– cesta z oznako L2 s tipskim prečnim profilom: vozišče 2 × 2,50 m, bankina 2 × 0,75 m,
– cesta z oznako L3 s tipskim prečnim profilom: vozišče 2 × 2,50 m, bankina 2 × 0,75 m,
– cesta z oznako L4 s tipskim prečnim profilom: vozišče 1 × 10,80 m, bankina 2 × 0,75 m,
– cesta z oznako L5 s tipskim prečnim profilom: vozišče 2 × 2,75 m, bankina 2 × 0,75 m,
– cesta z oznako G2 s tipskim prečnim profilom: vozišče 2 × 3,50 m, hodnik 1 × 2,00 m, bankina 1 × 1,50 m,
– cesta z oznako L6 s tipskim prečnim profilom: vozišče 2 × 2,50 m, bankina 2 × 0,75 m,
– cesta z oznako L7 s tipskim prečnim profilom: vozišče 2 × 3,25 m, bankina 2 × 1,00 m,
– cesta z oznako L8 s tipskim prečnim profilom: vozišče 2 × 2,75 m, bankina 2 × 0,75 m.
(3) Uredijo se križišča:
– križišče z oznako LK1, trikrako križišče, s priključnimi kraki L1, L0 in L0,
– križišče z oznako LK2, trikrako križišče, s priključnimi kraki L2, L0 in L0,
– križišče z oznako LK3, trikrako križišče, s priključnimi kraki L3, L0 in L0,
– križišče z oznako LK4, štirikrako križišče, s priključnimi kraki L4, L4, L0 in L0,
– križišče z oznako LK5, štirikrako križišče, s priključnimi kraki L5, L5, L0 in L0,
– križišče z oznako LK6, trikrako križišče, s priključnimi kraki G2, L0 in L0,
– križišče z oznako LK7, štirikrako križišče, s priključnimi kraki L6, L0, L0 in L6,
– križišče z oznako LK8, krožno križišče, s priključnimi kraki L7, L0, L0 in L7,
– križišče z oznako LK9, štirikrako križišče, s priključnimi kraki L0, L0, L8 in L8.
(4) Križišče z oznako LK4, križišče z vozno stezo med osrednjim delom letališča in območjem Gaj, se obeleži s posebno prometno signalizacijo. V primeru uporabe vozne steze se zagotovi fizično zavarovanje križišča.
20. člen
(navezovalni cesti do območja vojaškega letališča z regionalne ceste Cerklje ob Krki–Krška vas)
(1) Območje vojaškega dela letališča se dodatno naveže na regionalno cesto R2–419 z dvema cestama. Cesta G3 poteka od območja letališča do regionalne ceste R2–419, cesta G5 pa od območja letališča do lokalne ceste LC024021.
(2) Cesti se uredita z naslednjimi elementi:
– cesta z oznako G3 s tipskim prečnim profilom: vozišče 2 × 3,25 m, bankina 2 × 1,00 m,
– cesta z oznako G5 s tipskim prečnim profilom: vozišče 2 × 2,75 m, bankina 2 × 0,75 m.
(3) Uredita se naslednji križišči:
– križišče z oznako K18, štirikrako križišče, s priključnimi kraki G3, R2–419, R2–419 in JP524211,
– križišče z oznako K19, trikrako križišče, s priključnimi kraki G5, LC024021 in LC024021.
21. člen
(servisne in poljske poti)
(1) Zaradi nadzora in vzdrževanja območja letališča ter omogočanja dostopov do kmetijskih zemljišč se na zunanji strani varovalne ograje letališča zagotovi pas zemljišča širine najmanj 5 m, v katerega se umesti pot v makadamskem vozišču širine 3,00 m:
– ob južni meji letališča, vzdolž Cerkelj ob Krki,
– ob vzhodni in severni meji letališča, od naselja Dolenje Skopice do navezovalne ceste do območja za potrebe civilnega zračnega prometa,
– ob severni in zahodni meji letališča, od območja za potrebe civilnega zračnega prometa do naselja Hrastje.
(2) V pasu iz prejšnjega odstavka se ne sme:
– zasaditi drevesna ali grmovna vegetacija,
– parkirati,
– skladiščiti,
– ali na kakršen koli drug način ovirati prehodnost in preglednost območja.
(3) Poljske poti v makadamskem vozišču širine 3,00 m v pasu zemljišča najmanj 5 m se uredijo:
– na območju avtocestnega priključka Skopice in navezovalne ceste do območja za potrebe civilnega zračnega prometa,
– vzdolž obvoznice Drnovo,
– vzdolž ceste Drnovo–Črešnjice, razen na območju podvoza pod avtocesto.
(4) Uredijo se navezave na obstoječe poljske poti.
(5) Poti se lahko tudi protiprašno utrdijo in uporabljajo za kolesarski promet in kot pešpoti.
22. člen
(čistilna naprava Krška vas)
(1) Sekvenčna biološka čistilna naprava Krška vas kapacitete 4500 PE (v nadaljnjem besedilu: čistilna naprava) se uredi na zemljišču parc. št. 4349/1, k. o. Krška vas, ob avtocesti A1 na odseku Drnovo–Brežice vzhodno od Krške vasi.
(2) Zgradi se iztočni kanal DN 400 mm za odvod očiščene vode v reko Savo. Po potrebi se na iztočnem kanalu izvede črpališče, kar se preveri v nadaljnji projektni obdelavi.
(3) Čistilna naprava sestoji iz naslednjih tehnoloških sklopov objektov in naprav:
– vhodnega črpališča z grobimi elektromagnetnimi grabljami,
– finih elektromotornih grabelj,
– prezračenega peskolova in lovilca maščob,
– sekvenčnega bazena z merilnikom pretoka na iztoku,
– kontrolnega jaška iztoka,
– zgoščevalca in zalogovnika blata,
– strojnega zgoščevalca blata,
– kompresorske postaje in elektroagregata,
– priprave za doziranje sredstva za obarjanje fosforja,
– upravnih prostorov,
– kotlovnice,
– naprave za sprejem gošč iz greznic,
– cisterne za kurilno olje,
– transformatorske postaje.
(4) Kota platoja naprave se dvigne nad koto poplavne vode, na koto 148,15 m. n. v. z nagibi za odvajanje meteorne vode. Za izgradnjo čistilne naprave se uredi zemljišče površine 82 m × 38 m. Do objekta se zagotovi stalen dostop. Na območju čistilne naprave se zgradijo trije večji samostojni objekti. Objekt z napravo za sprejem gošč iz greznic se izvede kot zidan z ravno streho, tlorisnih dimenzij 5,4 m × 4,0 m, višine 3,5 m. Objekt z upravnimi prostori in tehnološkimi podsklopi se izvede kot zidan z ravno streho, tlorisnih dimenzij 18,20 m × 7,80 m, višine 4,5 m. Sekvenčni bazen se izvede v tlorisnih dimenzijah 27,15 m × 18,20 m, višine 2 m. Plato čistilne naprave se ogradi z žično ograjo višine minimalno 2 m, ki se ozeleni. Vozne in pohodne površine na platoju se asfaltirajo, druge površine pa se uredijo, humuzirajo in zatravijo. Nasip platoja se zatravi. Okolica čistilne naprave se zasadi z avtohtono vegetacijo.
(5) Iztočni objekti se podrobneje projektno obdelajo. Ne smejo segati v pretočni profil vodotoka, oblikujejo se v naklonu brežine, po potrebi z vgrajeno povratno zaklopko. Kota dna iztoka se uredi na spodnjem delu brežine. Predvidi se po obsegu in načinu ustrezna protierozijska zaščita struge vodotoka v območju izpusta.
(6) Predvidi se ustrezno urejeno in dostopno merilno mesto za odvzem vzorcev očiščene odpadne vode pred iztokom v vodotok.
(7) Čistilna naprava se priključi na lokalno cestno, vodovodno in elektroenergetsko omrežje ter omrežje elektronskih komunikacij. Priključitev čistilne naprave na infrastrukturna omrežja ni predmet tega državnega prostorskega načrta in jo zagotovi investitor.
23. člen
(krajinskoarhitekturne ureditve)
(1) Na celotnem območju državnega prostorskega načrta se ohrani drevesna in grmovna vegetacija, katere odstranitev ni nujno potrebna zaradi gradnje objektov in varnosti prometa.
(2) Zatravljeni zemeljski nasipi se uredijo:
– vzdolž ploščadi z oznako 1119L,
– vzdolž ploščadi z oznako 1114R,
– vzdolž ploščadi z oznako 1104Z in 1103,
– vzdolž ploščadi z oznako 1103,
– okrog objekta z oznako 1001 (vzhodni objekt),
– okrog objekta z oznako 1001 (zahodni objekt),
– okrog objekta z oznako 1002.
(3) Z grmovno vegetacijo ozelenjen zemeljski nasip višine do 3,5 m se uredi ob južnem robu deviacije Drnovo–Črešnjice med križiščem z oznako LK4 in južno od križišča z oznako LK6.
(4) Območja vzletno-pristajalne steze, območja objektov in naprav za nadzor prometa in območje ploščadi vojaškega in civilnega dela letališča zunaj utrjenih površin se zatravijo.
(5) Površine ob objektih na drugih območjih se uredijo kot parkovne površine. Ureditve, vključno z urbano opremo, se uredijo skladno z arhitekturo objektov in sodobnimi načeli krajinskoarhitekturnega oblikovanja.
(6) Z novimi zasaditvami se zagotovi čim manjša vidna izpostavljenost območja letališča in vojašnice, predvsem na robu območja vzdolž naselij. Vzdolž dovozne ceste do območja za potrebe civilnega zračnega prometa ter pomembnejših internih prometnic se zasadijo drevoredi. Z drevesno vegetacijo se zasadijo tudi parkirne površine.
(7) Območje gramoznice na območju za potrebe civilnega zračnega prometa in spremljajočih logističnih dejavnosti se zasuje do višine, opredeljene na podlagi hidrogeoloških raziskav in podrobnejšega projekta objektov ter tehnologije letaliških in logističnih dejavnosti. Robovi se preoblikujejo z zveznim prehodom v okoliški teren.
(8) Za zasaditev se uporabi avtohtona vegetacija, za parkovne ureditve na območju vojaškega dela letališča in vojašnice ter na območju za potrebe civilnega zračnega prometa ter spremljajočih logističnih in storitvenih dejavnosti tudi tujerodne rastline.
(9) Krajinskoarhitekturne ureditve se določijo v načrtu krajinskoarhitekturne projektne dokumentacije.
24. člen
(odkupi objektov)
Odkupijo se naslednji stanovanjski objekti s spremljajočimi objekti, vse k.o. Cerklje:
– Zasap 1, parc. št. 3402,
– Zasap 2, parc. št. *135,
– Zasap 3, parc. št. *264, 3404,
– Zasap 4, parc. št. 3558, *259,
– Zasap 5, parc. št. 3405/2,
– Zasap 5a, parc. št. 3406/1, 3406/3, 3406/6,
– Zasap 6, parc. št. *260, 3559,
– Zasap 7, parc. št. *166,
– Zasap 8, parc. št. *138,
– Zasap 9, parc. št. *261, 3561,
– Zasap 9a, parc. št. 3562/1, 3562/3,
– Zasap 10, parc. št. 3409/2, 3410,
– Zasap 11, parc. št. 3411/2, 3411/3,
– Zasap 12, parc. št. *142, 3412,
– Zasap 13, parc. št. *143, 3413,
– Zasap 14, parc. št. *198,
– Zasap 15, parc. št. *262, 3556,
– Zasap 16, parc. št. *263, 3415, 3417/1, 3417/2,
– Zasap 17, parc. št. *197, *266, 3418/2,
– Zasap 18, parc. št. 3420/2, 3420/3,
– Zasap 18a, parc. št. *268, 3555.
V. POGOJI GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO
25. člen
(splošni pogoji glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro)
Splošni pogoji za potek in gradnjo komunalne in energetske infrastrukture ter elektronskih komunikacij na območju državnega prostorskega načrta so:
– vsi objekti znotraj območja državnega prostorskega načrta se priključijo na obstoječe in predvideno komunalno in energetsko infrastrukturno omrežje, in sicer kanalizacijsko, vodovodno, plinovodno in elektroenergetsko omrežje ter omrežje elektronskih komunikacij. Priključitev se izvede po pogojih posameznih upravljavcev komunalnih vodov;
– dimenzioniranje infrastrukture se predvidi tudi glede na potrebe prispevnega območja in uskladi z lokalno skupnostjo;
– vsi sekundarni in primarni vodi se umestijo v oziroma ob prometne in intervencijske površine oziroma v ali ob površine v javni rabi in le izjemoma na, v oziroma ob zemljišča, ki so v privatni lasti;
– pred predvideno gradnjo se zakoličijo obstoječa komunalna in energetska infrastruktura ter elektronske komunikacije na kraju samem;
– trase komunalnih, energetskih in elektronskokomunikacijskih objektov, vodov in naprav se medsebojno uskladijo z upoštevanjem zadostnih medsebojnih odmikov in odmikov do drugih naravnih ali grajenih struktur;
– pri pripravi projektne dokumentacije se podrobno obdelajo vsa križanja in vzporedni poteki predvidenega kanalizacijskega sistema s komunalnimi, energetskimi in elektronskokomunikacijskimi vodi in podajo ustrezne tehnične rešitve;
– gradnja komunalnih naprav in objektov poteka usklajeno;
– dopustne so delne in začasne ureditve, ki morajo biti skladne s programi upravljavcev komunalnih vodov in se izvedejo tako, da jih je mogoče vključiti v končno fazo ureditve posameznega komunalnega voda po izdelanih idejnih rešitvah za to območje;
– obstoječe komunalne vode, ki se nahajajo v ureditvenem območju, je dopustno zaščititi, prestavljati, obnavljati, dograjevati in jim povečevati zmogljivosti skladno s prostorskimi in okoljskimi možnostmi ter ob upoštevanju veljavnih predpisov;
– priključevanje objektov, predvidenih z državnim prostorskim načrtom, ne sme poslabšati obstoječe ravni uslug komunalne in energetske infrastrukture ter elektronskih komunikacij v okolici letališča.
26. člen
(kanalizacijsko omrežje)
(1) Območje državnega prostorskega načrta se priključi na čistilno napravo Krška vas.
(2) Odvod komunalne odpadne vode z območja vojaškega dela Letališča Cerklje ob Krki in vojašnice ter z območja za potrebe civilnega zračnega prometa ter spremljajočih logističnih in storitvenih dejavnosti se priključi na sistem predvidene javne kanalizacije na levem bregu Krke, ki se naveže na čistilno napravo Krška vas, pri čemer ta sistem ni predmet tega državnega prostorskega načrta.
(3) Na območju vojaškega dela Letališča Cerklje ob Krki in vojašnice se v celoti prenovi obstoječe kanalizacijsko omrežje.
(4) Če se vojaški del Letališča Cerklje ob Krki in vojašnica zgradita pred izgradnjo javnega kanalizacijskega sistema s čistilno napravo Krška vas, se komunalne odpadne vode iz tega dela letališča speljejo na začasno tipsko kompaktno mehansko-biološko čistilno napravo velikosti 500 PE, ki se zgradi na območju vojaškega dela letališča. Poleg mehanske stopnje čistilna naprava vsebuje tudi biološko enoto z naknadnim usedalnikom. Tehnološki postopek čiščenja odpadne vode je biološko čiščenje z aktivnim blatom in aerobno stabilizacijo blata. Naprava se v celoti vkoplje v zemljo. Nadzemni deli so le odprtine za vstop in vzdrževanje naprave. Prečiščena voda iz začasne čistilne naprave ponika. Po izgradnji javne kanalizacije s čistilno napravo Krška vas se začasna čistilna napravo ukine, odpadne komunalne vode iz vojaškega dela letališča pa se po kanalizacijskem sistemu speljejo v čistilno napravo Krška vas.
(5) Kanalizacija za odvod komunalnih odpadnih vod z območja za potrebe civilnega zračnega prometa in spremljajočih logističnih in storitvenih dejavnosti se priključi na predvideni javni kanalizacijski sistem ob južni strani naselja Skopice, ko se ta zgradi.
(6) Čista padavinska voda s streh disperzno ponika. Voda z vseh novih in rekonstruiranih utrjenih cestnih površin in z letališke ploščadi se kontrolirano zajame v meteorni kanalizacijski sistem in po ustrezno dimenzioniranih koalescenčnih lovilcih olj ponika.
(7) Ob novih prometnicah se rezervirajo koridorji za javno kanalizacijsko omrežje.
(8) Kanalizacija se zgradi vodotesno iz atestiranih materialov. Pred zasipom novozgrajenih kanalov se izvede preizkus vodotesnosti. Kanalizacija se zgradi skladno z geotehničnimi pogoji. Dimenzije kanalov se določijo na podlagi podatkov o obremenitvah v posameznem objektu oziroma funkcionalni enoti.
(9) Pri načrtovanju, gradnji ter obratovanju in vzdrževanju kanalizacije se uporabljajo predpisi, ki urejajo področje oskrbe z vodo in kanalizacijo ter področje odvajanja komunalnih odpadnih in padavinskih odpadnih voda.
27. člen
(vodovodno omrežje)
(1) Območje vojaškega dela Letališča Cerklje ob Krki in vojašnice se priključi na vodovodni sistem, ki napaja naselje Cerklje ob Krki. Priključek se uredi tako, da bo tudi v prihodnje zadovoljeval potrebe tega dela Letališča Cerklje ob Krki z oskrbo sanitarne vode. Investitor se uskladi z upravljavcem vodovodnega sistema na obravnavanem območju o tem, kateri ukrepi na obstoječem omrežju se izvedejo za zagotovitev ustrezne oskrbe severnega dela letališča s sanitarno in požarno vodo.
(2) Na območju letališča se zagotovi ločen, samostojen in neodvisen sistem za zagotavljanje tehnološke vode oziroma požarne vode. Obnovi se obstoječe črpališče in zgradi novo neodvisno omrežje požarne in tehnološke vode. Na požarnotehnološki vodovodni sistem se priključijo vsi objekti, za katere se predvideva izgradnja avtomatskega gašenja požara. Požarnotehnološko omrežje služi tudi kot hidrantno omrežje.
(3) Na območju za potrebe civilnega zračnega prometa ter spremljajočih logističnih in storitvenih dejavnosti se izgradi novo vodovodno omrežje, ki zagotavlja sanitarno in požarno vodo. Naveže se na obstoječi sistem v naselju Skopice. Zamenja se obstoječi vodovod premera 80 mm, ki poteka po lokalni cesti od naselja Skopice proti jugu. Nov vodovod ustreznih dimenzij se v križišču lokalne ceste iz Skopic in povezovalne ceste med naseljema Krška vas in Cerklje ob Krki, severno od naselja Boršt, naveže na obstoječi vodovod NL DN 200 mm.
(4) Vsi vodovodi se opremijo s hidranti praviloma nadzemne izvedbe.
(5) Ob novih prometnicah se rezervirajo koridorji za javno vodovodno omrežje.
(6) Vodovodi se zgradijo iz atestiranih materialov. Pred zasipom novozgrajenih vodovodov se izvede tlačni preizkus. Vodovodi se zgradijo skladno z geotehničnimi pogoji.
(7) Pri načrtovanju, gradnji ter obratovanju in vzdrževanju vodovodov se uporabljajo predpisi, ki urejajo področje oskrbe z vodo, ter predpisi, ki urejajo tehnično izvedbo in uporabo vodovodnih naprav.
28. člen
(elektroenergetsko omrežje)
(1) Območje vojaškega dela Letališča Cerklje ob Krki in vojašnice se z električno energijo napaja po radialno izvedenem srednjenapetostnem daljnovodu. Kompleks se v srednjenapetostno omrežje priključi na dveh točkah, med naseljem Cerklje ob Krki in naseljem Črešnjice ter na letališki stezi in kompleksu Feniks. Do obeh priključnih točk se položi nov srednjenapetostni kablovod znotraj vojaškega dela Letališča Cerklje ob Krki in vojašnice ter zgradijo nove transformatorske postaje.
(2) Na obeh vstopnih transformatorskih postajah se uredi merjenje električne energije na srednjenapetostni strani, na drugih transformatorskih postajah pa zagotovi možnost vgradnje triceličnega srednjenapetostnega stikalnega bloka. V območju urejanja se položijo novi srednjenapetostni kabelski vodi. Srednjenapetostno in nizkonapetostno kabelsko omrežje v območju urejanja se položita v kabelsko kanalizacijo do vsakega objekta.
(3) Za napajanje območja za potrebe civilnega zračnega prometa ter spremljajočih logističnih in storitvenih dejavnosti z električno energijo se zgradijo nove srednjenapetostne povezave iz razdelilne transformatorske postaje Krško in razdelilne transformatorske postaje Brežice. Transformatorske postaje na območju za potrebe civilnega zračnega prometa ter spremljajočih logističnih in storitvenih dejavnosti se izvedejo kot svoj sistem. Nizkonapetostno omrežje poteka ob prometnih površinah in omogoča priključitev posameznih objektov ter parcialnih delov objektov.
(4) Transformatorske postaje se postavijo ob prostore za odpadke, dovoze, parkirišča in podobno. Transformatorskih postaj se ne postavi v neposredni bližini prostorov, v katerih se dalj časa zadržujejo ljudje. Pri postavitvi transformatorskih postaj in vodenju srednjenapetostnih kabelskih tras se upoštevajo predpisi, ki urejajo elektromagnetno sevanje v naravnem in življenjskem okolju.
(5) Priključitev novih transformatorskih postaj in objektov se izvede skladno s smernicami upravljavca elektroenergetskega omrežja.
(6) Vse nove trase elektroenergetskih povezav se izvedejo kot kabelske kanalizacije z obbetoniranimi cevmi in vlečnimi jaški ustreznih dimenzij.
(7) Do območja objektov in naprav za nadzor prometa – OM (Raka) in MK (Trnje) se izvede nizkonapetostna kabelska povezava.
29. člen
(omrežje elektronskih komunikacij)
(1) Za načrtovano gradnjo na območju vojaškega dela Letališča Cerklje ob Krki in vojašnice ter območja za potrebe civilnega zračnega prometa in spremljajočih logističnih in storitvenih dejavnosti se dogradi obstoječe omrežje elektronskih komunikacij iz smeri Drnovega in Krške vasi.
(2) V ta namen se:
– zgradi nova kabelska kanalizacija ob deviaciji ceste Drnovo–Črešnjice od navezave na avtocesto čez naselje Češnjice do prostorov elektronskih komunikacij na območju vojaškega dela Letališča Cerklje ob Krki in vojašnice;
– zgradi nova kabelska kanalizacijo čez naselje Hrastje do Gorice, kjer se naveže na obstoječo prosto optično cev;
– naveže pri naselju Stopice in po potrebi obnovi obstoječe omrežje za potrebe civilnega zračnega prometa ter spremljajočih logističnih in storitvenih dejavnosti ter zgradi povezava za vojaški del letališča.
(3) Do območja objektov in naprav za nadzor prometa OM (Raka) in MK (Trnje–Brežice) se izvede elektronskokomunikacijska povezava.
(4) Obstoječe omrežje elektronskih komunikacij se na mestih, kjer bo tangirano z novimi objekti, ustrezno zaščiti oziroma prestavi.
(5) Celotno telekomunikacijsko omrežje se izvede s kabelsko kanalizacijo z obbetoniranimi cevmi in vlečnimi jaški ustreznih dimenzij.
(6) Kabelska kanalizacija se zgradi do vsakega posameznega objekta, kjer se zaključi v za to pripravljenem prostoru ali kabelski omarici na fasadi objekta.
(7) V sklopu gradnje kabelske kanalizacije se zgradi dodatna cev za potrebe elektronskih komunikacij.
30. člen
(ogrevanje)
(1) Za vse nove in obstoječe objekte, ki se dograjujejo, nadzidujejo, rekonstruirajo ali se spreminja njihova tehnologija, se preuči možnost uporabe obnovljivih virov energije, predvsem biotermalne energije. Če za ogrevanje navedenih objektov iz utemeljenega razloga ne bo mogoče uporabljati geotermalne energije ali drugih obnovljivih virov energije, se objekti priključijo na zemeljski plin.
(2) V primeru priključitve na zemeljski plin se obstoječa kurilnica na območju vojaškega dela Letališča Cerklje ob Krki in vojašnice preuredi tako, da bo kot glavni vir energije uporabljala zemeljski plin. Na obravnavanem kompleksu se zgradi plinovodno omrežje, ki se navezuje na obstoječi plinovodni priključek PE 160 na območju južnega dela letališča Cerklje. Plinovodno omrežje poteka po območju vojaškega dela Letališča Cerklje ob Krki in vojašnice ter po predvideni cesti G5 do ceste Cerklje pri Krki–Krška vas, kjer se naveže na obstoječi plinovod PE 225. Tlak v načrtovanem plinovodnem omrežju je 4 bare. Plin se uporablja za ogrevanje, pripravo tople sanitarne vode in kuho. Novi objekti se priključijo direktno na zemeljski plin.
(3) Za napajanje objektov na severnem delu letališča se zgradi plinovod do naselja Stopice. Na ta plinovod se priključi plinovodno omrežje za oskrbo območja civilnega zračnega prometa ter spremljajočih logističnih in storitvenih dejavnosti.
(4) Pri načrtovanju deviacije ceste Drnovo–Črešnjice se upošteva koridor za načrtovani mednarodni prenosni plinovod M9, Dolga vas (meja z Madžarsko)–Opatje selo (meja z Italijo).
(5) Pri načrtovanju novo predvidenih objektov in spremljajočih komunalnih vodov se upošteva obstoječe plinovodno omrežje v smislu zaščite plinovodov v primeru večjih izkopov oziroma drugih posegov na območju, ki ga obravnava državni prostorski načrt.
(6) Projektiranje in gradnja plinovodnih priključkov se izvedeta skladno s smernicami upravljavca plinovodnega omrežja.
(7) Pri zasnovi novih objektov se upoštevajo sodobni energetski standardi in trendi.
31. člen
(razsvetljava)
(1) Sočasno z izgradnjo letališča se zgradi razsvetljava letaliških ploščadi in objektov, kjer se bo stalno ali občasno izvajala opazovalna dejavnost v smislu opazovanja oseb in okolice. Razsvetljava letaliških ploščadi se centralno krmili iz kontrolnega stolpa s pomočjo računalniškega sistema. Pri zasnovi sistema se predvidi tudi ročno krmiljenje razsvetljave ploščadi.
(2) Za potrebe izgradnje javne razsvetljave se zgradi kanalizacija, v katero se povlečejo napajalni in krmilni kabli.
(3) Zgradi se javna razsvetljava vseh cest in parkirišč na območju vojaškega dela Letališča Cerklje ob Krki in vojašnice ter območja za potrebe civilnega zračnega prometa in spremljajočih logističnih in storitvenih dejavnosti. Z omrežjem razsvetljave se opremijo avtocestni priključek Skopice in posamezni odseki novega cestnega omrežja na območju državnega prostorskega načrta.
(4) Napajanje se izvede s prižigališči in se navezuje na transformatorske postaje na območju urejanja.
(5) Za enostavno, ekonomično in hitro vzdrževanje naprav in inštalacij se uporabijo tipski elementi razsvetljave v skladu s predpisi, ki urejajo področje preprečevanja svetlobnega onesnaževanja.
(6) Osvetlijo se vzletno-pristajalne steze, vozne steze, pristopne piste in ploščadi.
(7) Iz smeri zahoda je predviden natančni instrumentalni prilet (CAT I), iz smeri vzhoda pa enostavni instrumentalni prilet. Za te potrebe se oba konca vzletno-pristajalne steze opremita s priletnimi lučmi. Vsak sklop navigacijskih luči mora biti izveden tako, da bo vsaka sosednja luč priklopljena na drug vir napajanja.
(8) Sistem osvetlitve se opremi z računalniškim sistemom za krmiljenje luči, ki se po lokalnem omrežju poveže z energetskim prostorom, kjer so stikalni bloki, tokovni regulatorji, brezprekinitveni napajalniki in agregat.
(9) Zaradi namestitve naprav za osvetlitve pristajalne steze se razširi sedanje območje letališča v podaljšku vzletno-pristajalne steze proti zahodu in vzhodu. Te naprave se ogradijo z varovalno ograjo skladno s predpisi s področja letalstva.
32. člen
(gradnja enostavnih objektov)
V območju državnega prostorskega načrta se v skladu s predpisi, ki urejajo področje graditve objektov glede na zahtevnost objektov, dovoli postavitev manj zahtevnih, nezahtevnih in enostavnih objektov ter dela, ki se štejejo za redna vzdrževalna dela in investicijska vzdrževalna dela.
33. člen
(zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov)
Zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov poteka v skladu s predpisi, ki urejajo zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov na območju Občine Brežice.
VI. MERILA IN POGOJI ZA PARCELACIJO
34. člen
(določitev parcel)
(1) Kot parcele so določena naslednja prostorsko in funkcionalno zaokrožena območja:
– območje vojaškega dela Letališča Cerklje ob Krki in vojašnice,
– območje Gaj – območje za razmestitev letal in poligon za šolo varne vožnje,
– območje Gazice – območje skladiščenja minskoeksplozivnih sredstev,
– nadomestno območje za odmetavanje tovora v nujnih postopkih,
– območje objektov in naprav za nadzor prometa zunaj območja letališča – OM Raka,
– območje objektov in naprav za nadzor prometa zunaj območja letališča – MK Trnje,
– območje za potrebe civilnega zračnega prometa ter spremljajočih logističnih in storitvenih dejavnosti,
– avtocestni priključek Skopice z navezovalno cesto do območja za potrebe civilnega zračnega prometa ter spremljajočih logističnih in storitvenih dejavnosti,
– obvoznica Drnovo,
– deviacija ceste Drnovo–Črešnjice,
– južna navezovalna cesta do območja vojaškega letališča s ceste Cerklje ob Krki–Krška vas,
– vzhodna navezovalna cesta do območja vojaškega letališča s ceste Cerklje ob Krki–Krška vas,
– čistilna naprava Krška vas,
– komunalni koridor sever,
– komunalni koridor vzhod.
(2) Parcele iz prejšnjega odstavka so razvidne iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta – grafičnega načrta 3: Prikaza območja državnega prostorskega načrta z načrtom parcel.
(3) Parcele iz prvega odstavka tega člena se lahko razdelijo na več parcel.
VII. POGOJI CELOSTNEGA OHRANJANJA KULTURNE DEDIŠČINE, OHRANJANJA NARAVE, VARSTVA OKOLJA IN NARAVNIH DOBRIN TER VARSTVA PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
35. člen
(ohranjanje kulturne dediščine)
(1) Znotraj območja državnega prostorskega načrta se izvedejo predhodne arheološke raziskave. Pred izvedbo raziskav na registriranih arheoloških najdiščih se od ministra, pristojnega za kulturo, pridobi soglasje za raziskavo in odstranitev dediščine.
(2) Pri podrobnejšem načrtovanju posegov v arheološka najdišča Drnovo – arheološko najdišče Neviodunum (EŠD 128), Izvir – trasa in zajetje rimskega vodovoda (EŠD 11068) in Zasap – arheološko najdišče Zasapi (EŠD 10608) ter območja, opredeljena na podlagi predhodnih arheoloških raziskav, se upoštevajo rezultati teh raziskav. Posegi se mikrolokacijsko umestijo v prostor tako, da do uničenja arheoloških ostalin ne pride oziroma se zagotovi ob izvedbi arheoloških izkopavanj njihovo čim manjše poškodovanje. V primerih izjemnih najdb, ki zahtevajo prezentacijo in situ oziroma ne dopuščajo sprostitve območja z arheološkimi izkopavanji, se tehnične rešitve spremenijo.
(3) Zagotovi se stalen arheološki nadzor nad vsemi zemeljskimi deli v območju državnega prostorskega načrta. Investitor zagotovi izvedbo zaščitnih izkopavanj potencialno odkritih najdišč, vključno z vsemi poizkopavalnimi postopki.
(4) Vsaj 10 dni pred začetkom del se o tem obvesti Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, in sicer Območno enoto Ljubljana in Območno enoto Novo mesto.
36. člen
(ohranjanje narave)
(1) V največji možni meri se ohranjajo habitatni tip Ilirska hrastova belogabrovja (Gazice, območje za odmetavanje tovora v nujnih postopkih), habitatni tip Obrežna belovrbovja (območje civilnega zračnega prometa) in habitatni tip Črnojelševja in jesenovja (ob potoku v Gaju). V okviru zaključnih gradbenih del se območje zasadi z avtohtono vegetacijo, kar se predvidi v krajinskoureditvenem načrtu projektne dokumentacije.
(2) Sečnja gozdnega drevja se izvaja zunaj vegetacijske sezone.
(3) Hrupna dela se ne izvajajo v času gnezdenja ptic, to je od začetka aprila do konca junija.
(4) Posegi se izognejo območju naravne vrednote Boršt – gramoznica. Na območju gramoznice Boršt se ne odlagajo odpadki in gradbeni material.
(5) Da bi se izognili negativnim vplivom na ptičji zarod, se v gnezditvenem obdobju zmanjša pogostnost preletov nad Krakovskim gozdom.
(6) V primeru nizkega leta (leta do višine 500 m) se zrakoplovi usmerjajo čim dlje stran od območja Nature 2000 SPA Krakovski gozd – Šentjernejsko polje.
37. člen
(sanacija starih bremen)
Na celotnem območju letališča je investitor dolžan do začetka gradnje sanirati območja starih bremen. V ta namen se naredi poizvedba o dejavnostih v preteklosti, naredi popis možnih starih bremen (lokacija, tip, vsebnost snovi, možen vpliv na tla in podzemne vode) ter predlagajo in izvedejo ustrezni ukrepi.
38. člen
(varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami)
(1) Objekti se zgradijo iz negorljivih gradiv, fasadne obloge so negorljive, strešna kritina je odporna proti letečemu ognju. Poti za umik imajo potrebno ognjeodpornost, v odvisnosti od ognjeodpornosti nosilnih gradbenih elementov.
(2) Za protipožarno zaščito območja se zgradijo zunanja in notranja hidrantna omrežja. Za območje zgradb se po možnosti vgrajujejo nadzemni hidranti na ustrezni razdalji. V območju skladišča goriva, maziva, olj in fluidov se zgradi hidrantna mreža na razdalji 60 m. V objektih z večjo požarno ogroženostjo se zgradi notranja hidrantna mreža.
(3) V posameznih objektih se glede na požarno obremenitev predvidijo aktivni požarni ukrepi, kot so sistem za samodejno odkrivanje in javljanje požarov, vgrajene gasilne naprave, naprave za odvod dima in toplote.
(4) Za dovoz vozil za posredovanje do letališča Cerklje ob Krki se uporabljajo obstoječe javne in predvidene dovozne ceste do območja letališča. Znotraj območja letališča elementi dovoznih cest med posameznimi prostorskimi enotami omogočajo dovoz in obračanje vsem vrstam vozil.
(5) Pri načrtu zunanje ureditve projektne dokumentacije se upoštevajo veljavni protipožarni predpisi in normativi skladno s SIST DIN 14090.
(6) Prevoz minskoeksplozivnih sredstev ter drugih sredstev, opreme in materialov za potrebe obrambe do skladišča Gazice ter prevoz med skladiščem in območjem letališča se uredita s posebno prometno ureditvijo, ki zagotavlja ustrezno varnost. Prevoz poteka zunaj območij naselij.
(7) Ob upoštevanju velikosti in specifičnosti območja se za območje predvidi aktivna gasilska služba. V okviru zadolžitev gasilske službe se predvidijo vse pasivne in aktivne aktivnosti za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.
(8) Upošteva se cona potresne ogroženosti in temu primerno predvidi način gradnje.
39. člen
(urejanje kmetijskih in gozdnih zemljišč)
(1) Zagotovijo se minimalna poseganja v kmetijska in gozdna zemljišča zunaj predvidenih objektov in naprav. Prepove se vsako zasipavanje kmetijskih in gozdnih zemljišč in odlaganje materiala zunaj za ta namen določenih območij.
(2) Zagotovijo se dostopi do kmetijskih in gozdnih zemljišč v času gradnje in po njej. Preprečijo se nekontrolirani prevozi po kmetijskih in gozdnih zemljiščih. Poljske poti se po gradnji obnovijo.
(3) Rodovitni del prsti se deponira ločeno z namenom ponovne uporabe v okviru krajinskoarhitekturnih ureditev ter za sanacijo degradiranih in kmetijskih zemljišč. Višek rodovitnega dela prsti se uporabi zunaj območja državnega prostorskega načrta v skladu s predpisi, ki urejajo področje ravnanja z rodovitnim delom prsti v Občini Brežice in Občini Krško.
(4) Gradbena dela se izvajajo v času, ko so škode na pridelkih lahko najmanjše (pred setvijo, po spravilu).
(5) Poseki drevja se izvajajo zunaj vegetacijske sezone. Novonastali gozdni rob na območju za odmetavanje tovora v nujnih postopkih se uredi z zasaditvijo avtohtonih drevesnih in grmovnih vrst. Način sanacije predpiše pristojna organizacijska enota Zavoda za gozdove Slovenije.
(6) Zaradi posega deviacije ceste Drnovo–Črešnjice, avtocestnega priključka Skopice, razširitve območja letališča v podaljšanju vzletno pristajalne steze, severnega in vzhodnega komunalnega koridorja, zahodne in vzhodne navezave letališča na cesto Cerklje–Krška vas ter čistilne naprave Krška vas v območja agrarnih operacij se ta po posegu sanirajo, oziroma če to ni izvedljivo, se zagotovi odškodnina v skladu s predpisi, ki urejajo področje kmetijskih zemljišč. Zagotovi se nemoteno delovanje melioracijskih in namakalnih sistemov, če to ni mogoče, se jih nadomesti. Stroške za potrebe agrarnih operacij v primeru povzročitve razdrobljenosti kmetijskih zemljišč, težjih dostopov do njih ali težje obdelave krije investitor.
(7) Ostanki obstoječih cest se razgradijo ter vzpostavi se raba skladno z okoliškim prostorom ali se ostanki obstoječih cest izkoristijo za dostop do kmetijskih in gozdnih zemljišč.
(8) Investitor v fazi priprave projektne dokumentacije zagotovi analizo prizadetosti območij agrarnih operacij in posameznih kmetijskih gospodarstev in pripravo sanacijskih programov. Analiza in sanacijski programi se pripravijo v povezavi z vrednotenjem kmetijskih zemljišč iz prvega odstavka 62. člena te uredbe in obsegajo:
– analizo škode,
– ukrepe za ublažitev negativnih posledic,
– sanacijski program za kmetije, ki jim je kmetovanje edini ali pomemben vir dohodka.
VIII. POGOJI VAROVANJA ZDRAVJA LJUDI TER KAKOVOSTI BIVALNEGA IN DELOVNEGA OKOLJA
40. člen
(varstvo tal)
(1) Na obstoječem območju za odmetavanje tovora v nujnih postopkih se vzamejo in analizirajo vzorci tal. Če so tla onesnažena (prisotnost starih bremen), se odstranijo in se z njimi ravna kot z nevarnim odpadkom.
(2) Material, ki se bo uporabil za zapolnitev gramoznic in gradnjo nasipov, je inerten in neoporečen. Zagotovi se stabilnost zaradi gradnje objektov.
41. člen
(varstvo voda)
(1) Ob vodotokih 2. reda se zagotovi 5 m odmika od vodnega zemljišča oziroma zgornjega roba brežine vodotoka za izvajanje vzdrževalnih in sanacijskih del na vodotokih. Premostitve vodotokov se izvedejo tako, da bodo mostovi ali prepusti premostili strugo v celoti, da ne bodo povzročali lokalnih zožitev v strugi vodotoka.
(2) Odpadne vode se ne odvajajo neposredno v podzemne vode.
(3) Rezervoarji za gorivo so delno vkopani ali nadzemni skladno z veljavnimi standardi in zahtevami, dvostenski, s tako lovilno posodo, da se lahko ulovi celotna morebitno izlita količina goriva, in pokriti s streho.
(4) Dno temelja predvidenih objektov je vsaj 2 m nad 100-letno gladino podzemne vode. Za potrebe projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja se določijo maksimalne gladine podzemne vode ter povratne dobe.
(5) Za varovanje vodonosnika Krškega polja se ploščad za pretakanje goriva izvede kot neprepustna skleda, tako da se ulovi celotna morebitno izlita količina goriva. Zagotovi se zadostna količina absorpcijskega sredstva za vpijanje naftnih derivatov.
(6) Pralnice letal in vozil imajo vodotesen in zaprt krog odpadnih vod s čiščenjem in ponovno uporabo.
(7) Izbirajo se okolju prijazna sredstva proti zamrzovanju letal. Pri uporabi se predvidi zaprt krogotok. Če to ni mogoče, se zagotovi poseben režim teh območij (neprepustna tla z robnikom, zaprt krog ali odvod na čistilno napravo).
(8) Na območju za odmetavanje tovora v nujnih postopkih se zagotovijo neprepustna tla. Na območju so prisotne pliokvartarne plasti, kjer prevladujejo gline. V okviru projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja se ugotovita sestava in globina teh plasti. Material se lahko uporabi le v primeru zadostne neprepustnosti. Koeficient prepustnosti je manjši od 10–9 m/s, zaščitna plast pa je debela vsaj 5 m brez plasti za odmetavanje tovora. Neprepustne zaščitne plasti se lahko izvedejo kot pri odlagališčih. Če se izkaže, da material ni ustrezen, se vgradi zaščitna folija.
(9) Odvodnjavanje na območju za odmetavanja tovora v nujnih postopkih se uredi s peskolovi in lovilci olj v primerno dimenzioniran zadrževalnik, ki ima v primeru odmeta tovora (nevarnih snovi) možnost blokiranja izpusta. Z onesnaženo zemljino se ravna v skladu s predpisi, ki urejajo področje nevarnih odpadkov. Lovilci olj se redno vzdržujejo in po potrebi zamenjajo.
(10) Padavinska voda z vzletno-pristajalne steze disperzno ponika ob vzletno-pristajalni stezi. Če se z monitoringom zasledijo snovi, ki imajo čezmeren vpliv na kakovost podtalnice, se takoj izvedejo vsi potrebni ukrepi za zaščito podtalnice.
(11) Vse manipulacijske površine (ploščad za nevaren tovor, skladišče minskoeksplozivnih sredstev, skladišče goriv in maziv, garaže, parkirišča, letališke ploščadi itd.), kjer lahko pride do izlitja nevarnih snovi, so popolnoma vodoneprepustne, omejene z betonskimi robniki ter zgrajene z naklonom, tako da je omogočen brezhiben odtok meteorne vode v neprepusten kanalizacijski sistem ter po peskolovih in lovilnikih olj v zadrževalnik in potem v čistilno napravo, katere tehnologija se izbere glede na parametre, ki jih je treba čistiti. Enako velja za cestne površine in priključke, ker bo po njih potekal transport nevarnih snovi. Lovilniki olj se redno vzdržujejo in po potrebi zamenjajo.
(12) Za začasno zbiranje nevarnih odpadkov se zagotovi primerno mesto (neprepustna podlaga, lovilna posoda, varovanje).
(13) Skladno z načelom varovanja vodnih virov se vodovodna napeljava uporabi le za prenos pitne vode. Čiste padavinske vode s strešnih in drugih neonesnaženih površin se v čim večji meri uporabijo za sanitarne in tehnološke vode. Če se te vode ne bodo uporabile, lahko čiste padavinske vode s strešnih površin ponikajo. Predvsem naj se preuči možnost ponovne uporabe očiščene vode iz čistilne naprave za sanitarne in tehnološke vode.
(14) Odpadne vode, nastale v času morebitnega gašenja, se obravnavajo kot nevaren odpadek.
(15) V času gradnje se izvajajo naslednji ukrepi:
– zagotovijo se zaščitni ukrepi v primeru razlitja nevarnih in škodljivih tekočin iz delovnih strojev (ogljikovodiki, PAH, maščobe in olja); stroje in naprave je treba redno vzdrževati;
– oskrba vozil in strojne opreme z gorivi in mazivi se uredi tako, da omogoča varno dostavo in varno pretakanje goriv in maziv; za ta namen se uredi vodotesna pretakalna ploščad z lovilniki olj in s peskolovom;
– spremlja se kakovost materiala, ki se uporablja za zasipavanje gramoznice.
(16) Kakovost odpadne vode na iztoku iz čistilne naprave v skladu s predpisi, ki urejajo področje varstva voda.
(17) Investitor zagotovi, da bo na vodotokih, ki se nahajajo znotraj območja državnega prostorskega načrta, izvajalec javne službe vzdrževanja vodotokov lahko izvajal vzdrževalna in sanacijska dela.
42. člen
(varstvo zraka)
(1) V času gradnje se na celotnem ureditvenem območju, na transportnih poteh, gradbiščih in deponijah, s posebno pozornostjo na delih, ki se bivalnim območjem najbolj približajo, izvajajo vsaj naslednji ukrepi:
– preprečevanje nekontroliranega raznosa gradbenega materiala z območja gradbišča in deponij s transportnimi sredstvi; ukrep zahteva ustrezno nalaganje tovornih vozil, njihovo čiščenje pred vožnjo na javne prometne površine in prekrivanje sipkih tovorov;
– preprečevanje prašenja z odkritih delov trase, prometnih in manipulativnih površin, deponij materiala in gradbišč; ukrep zahteva skladiščenje sipkih materialov proč od stanovanjskih območij, vlaženje ali prekrivanje teh materialov ob suhem in vetrovnem vremenu, vlaženje prometnih in manipulativnih površin, s katerih se lahko nekontrolirano širijo prašni delci, redno čiščenje prometnih površin na gradbišču in javnih prometnih površin, ureditev čim krajših poti za prevoze za potrebe gradbišča ter sprotno rekultiviranje območij velikih posegov (deponij, nasipov, vkopov);
– upoštevanje emisijskih norm v skladu s predpisi, ki urejajo področje emisij pri začasnih gradbenih objektih, uporabljeni gradbeni mehanizaciji in transportnih sredstvih; ukrep zahteva uporabo tehnično brezhibne gradbene mehanizacije in transportnih sredstev ter njihovo redno vzdrževanje, izvajanje meritev emisij na stacionarnih objektih (na primer betonarni, asfaltni bazi) in napravah (na primer agregatih);
– če je treba vozila, transportna sredstva in delovne naprave za daljši čas ustaviti, se izključi motor.
(2) V času obratovanja se izvajajo skladno z veljavno zakonodajo zahtevani ukrepi preprečevanja in zmanjševanja emisije snovi v zrak. K temu sodijo redno čiščenje odpraševalnih in drugih čistilnih naprav, čiščenje kurilnih naprav, uporaba okoljsko sprejemljivih goriv in surovin ter prepoved izvajanja emisijsko intenzivnih vzdrževalnih del na prostem.
43. člen
(varstvo pred čezmernim hrupom)
(1) V času gradnje se:
– uporabljajo delovne naprave in gradbeni stroji, ki so izdelani v skladu s predpisi, ki urejajo področje emisijskih norm za hrup gradbenih strojev, ki se uporabljajo na prostem,
– upoštevajo časovne omejitve gradnje v vplivnem območju objektov z varovanimi prostori na dnevni čas in na delavnike,
– transporti poti na gradbišče določijo na način, da v največji možni meri potekajo zunaj stanovanjskih naselij,
– na podlagi rezultatov monitoringa iz 57. člena te uredbe v primeru preseganja mejnih vrednosti hrupa se izvedejo dodatni zaščitni ukrepi.
(2) Za čas obratovanja upravljavec letališča v sodelovanju s strokovnjaki s področja akustike sprejme organizacijske ukrepe za zmanjševanje hrupa vojaškega in civilnega zračnega prometa. Pri pripravi ukrepov se upoštevajo rezultati monitoringa hrupa iz 57. člena te uredbe. Pri pripravi ukrepov se upoštevajo predvsem naslednje usmeritve:
– število operacij vojaških in civilnih letal v nočnem času, med 22. in 6. uro, je čim manjše. Večina letalnih operacij se veže na dnevni čas, med 6. in 18. uro. Vadba poteka predvsem ob delavnikih v dopoldanskem času;
– pri izvajanju letalnih operacij se upoštevajo tehnike manj hrupnega letenja. Med vzletanjem in pristajanjem se s primernimi nakloni in hitrostmi izogiba povzročanju prevelikih vrtincev in drugim dodatnim aerodinamičnim motnjam v okoliškem zraku. Pri vzletanju se uporabljajo optimalne potisne sile, ki povzročajo najnižje emisije hrupa. Višina, s katere se začenja pristajanje, je čim višja. Upoštevajo se vremenske razmere, hrupnejše letalske operacije se izvajajo pogosteje v pogojih, ko je razširjanje hrupa v za hrup občutljivih smereh manj izrazito;
– optimizirajo se letalski koridorji (poti vzletov in pristankov, šolski krogi) na način, da se v čim manjši meri obremenjujejo bivalna okolja naselij, predvsem za hrup najobčutljivejših delov, na primer okolice šol in vrtcev, ter območja, zavarovana skladno s predpisi s področja ohranjanja narave;
– določijo se matrike hrupnosti letal, s katerimi se ugotovijo odstopanja posameznih letal glede na certificirane podatke.
(3) Preizkušanje zrakoplovov na tleh je dovoljeno izključno na posebnem prostoru znotraj območja z oznako PL, to je območja ploščadi, kjer se uredi testno mesto skladno s standardi.
(4) Pri nadaljnjih nabavah zrakoplovov se v sodelovanju z akustično stroko posebna pozornost posveti tudi hrupnim karakteristikam posameznih zrakoplovov in po možnosti da prednost tistim z manjšimi emisijami hrupa.
(5) Če se po izgradnji zaradi obratovanja letališča na podlagi monitoringa iz 57. člena te uredbe ugotovi čezmerna obremenitev s hrupom civilnega zračnega prometa, se ta promet dodatno časovno in po obsegu omeji, predvsem v večernem in nočnem času, ali se sprejmejo dodatni ukrepi iz nabora ukrepov iz drugega odstavka tega člena oziroma drugi aktivni in pasivni ukrepi varstva pred hrupom.
(6) Upravljavec oziroma obratovalec letališča zagotovi izobraževanje zaposlenih in uporabnikov letališča o problematiki hrupa zrakoplovov v okolju in možnostih zmanjševanja hrupa.
44. člen
(varstvo pred nevarnimi sevanji)
Pri obratovanju navigacijskih sistemov se za zaposlene zagotovi, da se:
– za napravo GP ne nahajajo bliže kot 1 m pred oddajno anteno,
– za napravi DVOR in TACAN ne nahajajo bliže kot 3,5 m pred anteno ter manj kot 0,5 m nad anteno.
IX. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKIH UREDITEV
45. člen
(etape izvedbe prostorske ureditve)
(1) Etape izvedbe prostorske ureditve so:
– območje vojaškega dela Letališča Cerklje ob Krki in vojašnice,
– območje Gaj – območje za razmestitev letal in šolo varne vožnje,
– območje Gazice – območje skladiščenja minskoeksplozivnih sredstev,
– nadomestno območje za odmetavanje tovora v nujnih postopkih,
– območja navigacijskih sredstev zunaj območja letališča,
– območje za potrebe civilnega zračnega prometa ter spremljajočih logističnih in storitvenih dejavnosti,
– avtocestni priključek Skopice z navezovalno cesto do območja za potrebe civilnega zračnega prometa ter spremljajočih logističnih in storitvenih dejavnosti,
– obvoznica Drnovo,
– deviacija ceste Drnovo–Črešnjice,
– navezovalni cesti do območja vojaškega letališča s ceste Cerklje ob Krki–Krška vas,
– čistilna naprava Krška vas,
– spremljajoče ureditve prometne, komunalne, energetske infrastrukture in elektronskih komunikacij.
(2) Podetape izvedbe območja vojaškega dela Letališča Cerklje ob Krki in vojašnice so:
– vzletno-pristajalna steza,
– ureditev in dograditev letaliških ploščadi,
– območje nadzora in vodenja zračnega prometa,
– letalskoservisni območji,
– območje skladiščenja minskoeksplozivnih sredstev,
– območje operativnih enot letališča,
– območje zračnega transporta,
– območje začasne namestitve enot,
– območje skladiščenja goriv in maziv,
– območje skladišč in garaž,
– upravnonamestitveno območje.
(3) Podetape izvedbe območja za potrebe civilnega zračnega prometa ter spremljajočih logističnih in storitvenih dejavnosti so:
– območje ploščadi,
– območje letaliških dejavnosti,
– območje poslovnostoritvenih dejavnosti,
– območje logističnih dejavnosti.
(4) Podetapi izvedbe avtocestnega priključka Skopice z navezovalno cesto do območja za potrebe civilnega zračnega prometa ter spremljajočih logističnih in storitvenih dejavnosti sta:
– avtocestni priključek Skopice,
– navezovalna cesta.
(5) Podetapi izvedbe obvoznice Drnovo sta:
– povezava zahodnega dela obvoznice Drnovo s cesto Drnovo–Črešnjice (II. faza),
– povezava ceste Drnovo–Črešnjice z lokalno cesto LC 191131 Drnovo–Mrtvice (III. faza).
(6) Podetapi izvedbe povezovalne cesta Drnovo–Črešnjice sta:
– del ceste od obstoječega podvoza pod avtocesto do navezave na lokalno cesto LC 024011 Črešnjice–Cerklje ob Krki južno od Črešnjic,
– del ceste od navezave na lokalno cesto LC 024011 Črešnjice–Cerklje ob Krki južno od Črešnjic do izteka v lokalno cesto LC 024041 Cerklje ob Krki–Gazice.
(7) Etape in podetape se lahko izvajajo ločeno ali sočasno. Posebna pozornost se nameni skladnemu urejanju zaključenih območij oziroma logičnemu združevanju faz in podfaz z namenom zmanjševanja vplivov na prometne tokove in bivalno okolje.
(8) Povezava zahodnega dela obvoznice Drnovo s cesto Drnovo–Črešnjice (II. faza obvoznice Drnovo) in del povezovalne ceste Drnovo–Črešnjice od obstoječega podvoza pod avtocesto do navezave na lokalno cesto LC 024011 Črešnjice–Cerklje ob Krki južno od Črešnjic se uredita pred začetkom gradnje na območju vojaškega dela letališča na način, da ju je mogoče uporabljati kot transportno pot v času gradnje. Navezovalna cesta do območja za potrebe civilnega zračnega prometa ter spremljajočih logističnih in storitvenih dejavnosti se uredi pred začetkom gradnje na tem območju na način, da jo je mogoče uporabljati kot transportno pot v času gradnje.
(9) Avtocestni priključek Skopice se izvede pred začetkom obratovanja območja za potrebe civilnega zračnega prometa ter spremljajočih logističnih in storitvenih dejavnosti.
X. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA
46. člen
(določitev območij nadzorovane in omejene rabe prostora)
(1) Območja nadzorovane in omejene rabe prostora ter omejitve v skladu s predpisi, ki urejajo področje obrambe, ki so sestavni del območja skladiščenja minskoeksplozivnih sredstev v okviru vojaškega dela letališča iz drugega odstavka 8. člena te uredbe, območja skladiščenja goriv in maziv v okviru vojaškega dela letališča iz četrtega odstavka 8. člena te uredbe, območja Gazic iz 12. člena te uredbe ter območja za odmetavanje tovora v nujnih postopkih iz 13. člena te uredbe določi minister, pristojen za obrambo, upoštevajoč prevzete standarde zavezništva.
(2) Uveljavitev območij nadzorovane in omejene rabe je pogoj za izdajo uporabnega dovoljenja po predpisih s področja graditve objektov za območja iz prejšnjega odstavka.
(3) Območja iz prvega odstavka tega člena se prikažejo v prostorskih aktih občine ter upoštevajo pri načrtovanju prostorskih ureditev in določitvi meril in pogojev.
47. člen
(določitev območij izključne, nadzorovane in omejene rabe prostora skladno s predpisi s področja letalstva)
(1) V zbirni in tematskih kartah letališč, vzletišč in navigacijskih naprav, ki jih vodi ministrstvo, pristojno za letalstvo, se skladno s predpisi s področja letalstva določijo:
– območje izključne rabe letališča,
– območje nadzorovane rabe, ki se nanaša na notranjo horizontalno, konično in druge omejitvene ravnine, odvisne od opremljenosti letališča z navigacijsko opremo,
– območje omejene rabe, ki se nanaša na priletno-odletno, bočno ravnino in druge omejitvene ravnine, odvisne od opremljenosti letališča z navigacijsko opremo,
– območje izključne rabe in omejene rabe za območja naprav in sredstev za nadzor prometa zunaj območja letališča iz 14. člena te uredbe.
(2) Območja iz prejšnjega odstavka se prikažejo v prostorskih aktih občine ter upoštevajo pri načrtovanju prostorskih ureditev in določitvi meril in pogojev.
48. člen
(določitev ukrepov za zagotavljanje varnosti skladiščenja nevarnih snovi)
V okviru priprave projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja v skladu s predpisi, ki urejajo področje graditve objektov se za območje skladiščenja minskoeksplozivnih sredstev na vojaškem delu letališča iz drugega odstavka 8. člena te uredbe, območje skladiščenja goriv in maziv v okviru vojaškega dela letališča iz četrtega odstavka 8. člena te uredbe ter območje Gazic iz 12. člena te uredbe ob upoštevanju predpisov, ki urejajo področje eksplozivnih in drugih nevarnih snovi, ter prevzetih standardov zavezništva izdela študija ogroženosti. Študija vsebuje analizo podrobne umestitve v prostor, namembnosti posameznih objektov, razporeditve, količine, vrste in načina skladiščenja sredstev ter varnostne zaščite. Na podlagi študije se zasnujejo objekti in spremljajoče ureditve ter določijo varnostna območja skladišča, režimi dela in varnostni ukrepi.
49. člen
(določitev ukrepov za zagotavljanje varnosti na območju za odmetavanje tovora v nujnih postopkih)
V okviru priprave projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja po predpisih s področja graditve objektov se ob upoštevanju predpisov s področja varstva pred požari in prevzetih standardov zavezništva izdela elaborat obratovanja območja za odmetavanje tovora v nujnih postopkih iz 13. člena te uredbe, vključno z opredelitvijo načina protipožarne zaščite in obveščanja javnosti o dogodkih na območju.
50. člen
(določitev ukrepov za zagotavljanje varnosti na območju letališča)
V okviru priprave projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja se v skladu s predpisi, ki urejajo področje graditve objektov in področje letalstva, prevzetih standardov zavezništva ter skladno z razvojnimi načrti letališča izdela integralni varnostni program Letališča Cerklje ob Krki. Integralni varnostni program vsebuje oceno ogroženosti in varnostnih tveganj, določitev žariščnih varnostnih točk, pripravo parcialnih in integralnih varnostnih rešitev, uskladitev in optimizacijo uporabe virov celotnega integralnega varnostnega sistema ter opredelitev dejavnosti, ki se bodo izvajale za potrebe civilnega zračnega prometa, vključno z napravami in objekti, ki so namenjeni varnosti na tem delu letališča.
51. člen
(splošne določbe glede monitoringa)
(1) Investitor v fazi priprave projektne dokumentacije zagotovi program monitoringa kot celosten načrt za spremljanje in nadzor v vseh fazah med gradnjo in obratovanjem prostorskih ureditev, določenih s tem državnim prostorskim načrtom, ter izvedbo tega spremljanja in nadzora. Pri pripravi programa se upoštevajo določila tega člena.
(2) Monitoring vključuje meritve referenčnega ničelnega stanja pred začetkom gradnje.
(3) Pri določitvi spremljanja in nadzora se smiselno upoštevajo točke že izvedenih meritev ničelnega stanja. V delih, kjer je to mogoče, se spremljanje in nadzor prilagodita drugim obstoječim ali predvidenim državnim in lokalnim spremljanjem stanj kakovosti okolja in uskladita z njimi. Pri fizičnih meritvah stanja sestavin okolja se zagotovi vsaj tolikšno število točk nadzora, da se pridobi utemeljena informacija o stanju sestavine okolja. Točke spremljanja stanja omogočajo stalno pridobivanje podatkov.
(4) Rezultati spremljanja in nadzora so javni. Rezultati se enkrat letno predložijo lokalnim skupnostim.
(5) Dodatni ustrezni zaščitni ukrepi, ki jih investitor izvede na podlagi rezultatov spremljanja in nadzora, so:
– dodatne tehnične in prostorske rešitve,
– dodatne krajinskoarhitekturne ureditve,
– sanacije poškodovanih območij, naprav ali drugih prostorskih sestavin,
– spremembe rabe prostora in
– drugi ustrezni ukrepi (omilitveni ukrepi).
52. člen
(monitoring zraka)
(1) Med gradnjo se meritve kakovosti zunanjega zraka izvajajo v primeru ureditve gradbišč ali pomožnih objektov, lokacij in naprav v neposredni bližini stanovanjskih objektov. Monitoring v takih primerih obsega ugotavljanje koncentracij prašnih delcev v stanovanjskih območjih. Meritve trajajo neprekinjeno 14 dni, nato se v primeru prekoračitve mejnih vrednosti ponovijo po izvedbi omilitvenih ukrepov. Monitoring emisij snovi v zrak se izvaja za nepremične vire onesnaževanja, med katere sodijo agregati, separacije, betonarne, asfaltne baze, če so urejeni v sestavi posega.
(2) V času obratovanja se meritve kakovosti zunanjega zraka izvajajo na obstoječi meteorološki postaji na letališču v okviru državne mreže izvajanja meritev kakovosti zunanjega zraka. V času obratovanja se izvedejo tudi prve meritve in obratovalni monitoring emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja v skladu s predpisi, ki urejajo področje emisij, če se izkaže, da so tovrstne meritve potrebne.
53. člen
(monitoring vode)
(1) Med gradnjo se izvaja monitoring kakovosti reke Save vzvodno od vplivnega območja letališča in pred izlivom Krke. Prav tako se med gradnjo izvaja monitoring podzemnih voda v vsaj dveh piezometrih vzvodno in vsaj treh piezometrih nizvodno.
(2) Med obratovanjem se izvaja monitoring odpadne vode iz čistilne naprave skladno s predpisi s področja varstva voda. Prav tako se med obratovanjem izvaja monitoring podzemnih voda (nivoji in kakovost) v vsaj dveh piezometrih vzvodno in vsaj treh piezometrih nizvodno.
(3) Na vplivnem območju vzletno-pristajalne steze se redno izvaja monitoring podzemne vode.
54. člen
(monitoring tal)
Med gradnjo se spremlja kakovost vgrajenega materiala. Na območju odmetavanja tovora v nujnih postopkih se med gradnjo zagotovi prisotnost geologa ter kontrolira vgradnja neprepustnega materiala z analizo materiala.
55. člen
(monitoring narave in biotske pestrosti)
(1) V času gradbenih del spremljanje uspešnosti ukrepov izvajata naravovarstveni nadzornik (dvakrat mesečno) in investitor v okviru svojega nadzora izvajalcev.
(2) Za spremljanje stanja ptic med obratovanjem se izvaja klasični BACI-monitoring (Before After Control Impact) – popis stanja pred začetkom posegov in vsakoleten popis stanja še tri leta po posegu. Monitoring obsega območje okoli ograje letališča in sega na območje daljinskega vpliva območja Nature 2000 SPA Krakovski gozd – Šentjernejsko polje.
56. člen
(monitoring kmetijskih in gozdnih zemljišč)
(1) Na kmetijskih zemljiščih, ki bodo prizadeta zaradi gradnje, se izvedejo meritve osnovnih fizikalnih lastnosti tal. Na podlagi teh se ob končani gradnji lahko s podrahljavanjem in z drugimi agrotehničnimi ukrepi vzpostavi prvotno stanje tal. Monitoring izvaja strokovnjak agronom, in sicer pred začetkom gradnje in po končani gradnji.
(2) Nadzor nad poseko gozda izvaja pristojna območna enota Zavoda za gozdove Slovenije. Posek drevja se opravi s sodelovanjem pooblaščenega delavca pristojne območne enote Zavoda za gozdove Slovenije.
57. člen
(monitoring hrupa)
(1) V času gradnje se izvedejo prve meritve in obratovalni monitoring skladno s predpisi s področja varstva pred hrupom. Meritve se izvajajo v času hrupnejših gradbenih del.
(2) Po začetku obratovanja prenovljenega letališča se izvedejo prve meritve hrupa v skladu s predpisi, ki urejajo področje varstva pred hrupom.
(3) Z namenom natančnejše preučitve obstoječih in načrtovanih organizacijskih ukrepov letališča se vzpostavi sistem stalnega nadzora hrupa. Sistem sestoji iz stabilnih merilnih postaj za monitoring in logiranje hrupa, ki beležijo ravni letalskega hrupa vse leto na istem mestu, ter premičnih merilnih postaj, ki se prestavljajo po okoliških naseljih. Sistem deluje kontinuirano, z možnostjo povezave z radarskim sistemom na letališču, s katerim se vzročno povežejo posamezni viri hrupa in rezultati meritev. Sistem omogoča snemanje zvoka v primerih prekoračitev hrupa na mestih merjenja.
(4) V prvem letu meritev se stabilne merilne postaje postavijo na poteh vzletov in pristankov ter šolskih krogov zrakoplovov na območjih bližnjih naselij. Meritve se dopolnijo s premičnimi merilnimi napravami in serijami kratkotrajnih meritev na poljubnih lokacijah, s čimer se razišče tudi smiselnost postavitve dodatnih stabilnih merilnih postaj ali sprememb lokacij obstoječih postaj.
(5) Po enem letu meritev se na podlagi rezultatov sistem stalnega sistema nadzora hrupa opredeli dokončno, določijo se lokacije morebitnih dodatnih stabilnih merilnih postaj ali nadaljuje se praksa prestavljanja premičnih merilnih postaj.
(6) Mikrolokacija naprav se določi tako, da naprave omogočijo čim boljše in čim bolj reprezentativne podatke.
(7) Z meritvami se zajamejo naselja Skopice, Krška vas, Boršt, Račja vas, Župeča vas, Cerklje ob Krki, Črešnjice, Zasap, Hrastje, Gorica, Jelše, Veliki in Mali Podlog, Gržeča vas, Drnovo, Brege, Mrtvice, Vihre ter Brežice.
(8) V statistiki hrupa se ločijo različni viri hrupa letalskega prometa.
58. člen
(monitoring vibracij)
(1) Monitoring vibracij se izvaja v času obratovanja gradbišča na najbolj izpostavljenih objektih, in sicer v primeru:
– zabijanja pilotov,
– delovanja kompresorskih teptalnikov in nabijalnikov terena,
– vožnje težkih tovornjakov za potrebe gradbišča neposredno mimo stanovanjskih objektov.
(2) Vibracije v času gradnje se preverijo na najbližjih objektih. V primeru povečanih vibracij se vzpostavi na teh objektih monitoring, ki ga določi investitor.
59. člen
(organizacija gradbišča)
(1) Gradbišče se uredi na območju državnega prostorskega načrta.
(2) V fazi izdelave projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja se izdela načrt gradbišča, vključno s transportnimi potmi v času gradnje, ki jih ne bi bilo mogoče urediti na območju državnega prostorskega načrta. Trase transportnih poti in lokacije priključkov na gradbišče se izberejo tako, da se v čim manjši meri prizadanejo bivalno okolje, naravno okolje, kmetijska zemljišča in obstoječe ureditve.
(3) Če se med gradnjo izvedejo dodatne začasne transportne poti do gradbišča, se pridobi soglasje lastnikov zemljišča, upoštevajo značilnosti zemljišča ter po uporabi sanirajo morebitne poškodbe oziroma denarno nadomesti nastala škoda.
(4) Investitor oziroma izvajalec pred začetkom gradnje evidentirata stanje obstoječe infrastrukture skupaj z upravljavci. Ceste in poti, ki služijo transportu ali obvozu med gradnjo, se pred začetkom del ustrezno uredijo, po končanih delih pa sanirajo morebitne poškodbe. Obnovijo oziroma sanirajo se tudi v času gradnje morebiti poškodovani infrastrukturni objekti in naprave ter drugi objekti.
(5) Med gradnjo se zagotovi komunalna in energetska oskrba objektov z obstoječimi ali začasnimi infrastrukturnimi objekti in napravami.
(6) Med gradnjo se pred poškodovanjem ali uničenjem varujejo objekti in območja kulturne dediščine. Čez objekte in območja kulturne dediščine ne potekajo gradbiščne poti in obvozi, vanje ni premaknjena javna gospodarska infrastruktura.
(7) Zagotovi se čim večja izravnava zemeljskega oziroma gradbenega materiala znotraj območja državnega prostorskega načrta. Uporaben material, pridobljen pri gradnji objektov in naprav na območju državnega prostorskega načrta, se uporabi za zasipavanje gramoznice na območju za potrebe civilnega zračnega prometa in spremljajočih logističnih dejavnosti ter izvedbo zemeljskih del na območju državnega prostorskega načrta.
(8) Zagotovi se zavarovanje gradbišča, tako da se zagotovita varnost in nemotena raba sosednjih objektov in zemljišč. V času gradnje se zagotovijo vsi potrebni varnostni ukrepi in organizacija na gradbišču, da se prepreči onesnaženje okolja, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih škodljivih snovi, oziroma se v primeru nezgode zagotovi takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev.
(9) Transportne poti v času gradnje se uskladijo z lokalnimi skupnostmi.
(10) V času gradnje se sproti obvešča okoliško prebivalstvo o poteku gradnje.
60. člen
(razmejitve in primopredaja)
(1) Investitor pripravi ustrezne razmejitve ter preda potrebno dokumentacijo drugim upravljavcem ter poskrbi za primopredajo vseh odsekov cest, javne razsvetljave, komunalnih vodov in drugih naprav, ki jih skladno s predpisi, ki urejajo področje javne infrastrukture, ne bo prevzel v upravljanje.
(2) Po končani gradnji so upravljavci infrastrukture dolžni to infrastrukturo prevzeti v upravljanje in vzdrževanje.
61. člen
(izvedba prostorskih ureditev na območju za potrebe civilnega zračnega prometa ter spremljajočih logističnih in storitvenih dejavnosti in območju za odmetavanje tovora v nujnih postopkih)
(1) Prostorske ureditve na nadomestnem območju za odmetavanje tovora v nujnih postopkih iz 13. člena te uredbe se izvedejo le v primeru in pred začetkom izvedbe prostorskih ureditev na območju za potrebe civilnega zračnega prometa ter spremljajočih logističnih in storitvenih dejavnosti iz 15. člena te uredbe.
(2) Začetek izvedbe prostorskih ureditev na območju za potrebe civilnega zračnega prometa ter spremljajočih logističnih in storitvenih dejavnosti je možen po pridobitvi uporabnega dovoljenja po predpisih s področja graditve objektov za območje za odmetavanje tovora v nujnih postopkih.
(3) Če se prostorske ureditve na območju za odmetavanje tovora v nujnih postopkih ne izvedejo, se območje izvzame iz območja državnega prostorskega načrta. Če se prostorske ureditve na območju za odmetavanje tovora v nujnih postopkih izvedejo, ne izvedejo pa se prostorske ureditve območja za potrebe civilnega zračnega prometa ter spremljajočih logističnih in storitvenih dejavnosti, investitor vzpostavi prvotno stanje.
62. člen
(dodatne obveznosti)
(1) Na območjih razširitve letališča zaradi podaljšanja vzletno-pristajalne steze, deviacije ceste Drnovo–Črešnjice, avtocestnega priključka Skopice, zahodne in vzhodne navezave letališča na cesto Cerklje–Krška vas ter drugje, kjer ureditve posegajo na najboljša kmetijska zemljišča, se zaradi možnosti ustreznega nadomestila ali odkupa zemljišča, ki bodo trajno izvzeta iz kmetijske pridelave, pred začetkom gradnje ovrednotijo. Pri vrednotenju se uporabljajo podatki iz registra kmetijskih gospodarstev. Pri vrednotenju se upošteva evidenca dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč, njihova obdelanost, zmanjšanje učinkovitosti gospodarjenja kmetij, izguba lastnih zemljišč, izguba najetih zemljišč, izguba zaradi neizkoriščenosti kapacitet (strojev, objektov), izguba zaradi težje dostopnosti do zemljišč in zmanjšanje subvencij. V fazi priprave projektne dokumentacije se pridobita natančen podatek o površini izgubljenih oziroma uničenih kmetijskih in gozdnih zemljišč ter podatek o površini kmetijskih zemljišč, na katerih se bo zaradi izvedbe posegov spremenila raba teh zemljišč. Investitor zagotovi nadomestna kmetijska zemljišča oziroma denarna nadomestila lastnikom odvzetih kmetijskih zemljišč, odvisno od uskladitve z zahtevo lastnika in dejanske možnosti zagotovitve nadomestnega zemljišča.
(2) Investitor oziroma izvajalec krije stroške spremembe dokumentacije, zakoličbe, zaščite in prestavitve obstoječe infrastrukture, eventualnih poškodb ter nadzora.
(3) Investitor rešuje odkup zemljišč in odstranjenih objektov z upoštevanjem funkcionalnosti preostanka zemljišč, različnih načinov rešitve in v sodelovanju z vsemi prizadetimi. Zemljišča, ki jih bo investitor odkupil ali so v njegovi lasti in niso potrebna za realizacijo prostorskih ureditev, se lahko oddajo ali prodajo naprej in uporabljajo skladno z določili te uredbe in občinskimi prostorskimi akti.
(4) Investitor seznani javnost in lokalne skupnosti s študijami, ukrepi in uveljavitvijo območij iz 46., 47., 48. in 49. člena te uredbe. Ukrepi se predhodno uskladijo z lokalnimi skupnostmi.
(5) Upravljavec letališča izdela navodila za uporabo letališča in procedure, ki upoštevajo identificirane ovire, območja prepovedi in priporočenih omejitev letenja ter omogočajo varno letenje.
(6) Za škodo na ribah, povzročeno zaradi zastrupljanja, onesnaževanja oziroma čezmernega obremenjevanja voda in nezakonitega poseganja v vode, je do odškodnine upravičen izvajalec ribiškega upravljanja.
(7) Investitor pri gradnji in obratovanju uporabi najboljšo dostopno tehnologijo.
(8) Investitor uredi parcelne meje na obodu območja državnega prostorskega načrta skladno s predpisi s področja evidentiranja nepremičnin.
XI. DOPUSTNA ODSTOPANJA
63. člen
(dopustna odstopanja)
(1) Pri realizaciji državnega prostorskega načrta so dopustna odstopanja od gabaritov objektov, tehničnih rešitev ter tras posameznih prometnih rešitev, komunalnih vodov, objektov in naprav ter priključkov, določenih s to uredbo, če se pri nadaljnjem podrobnejšem preučevanju prometnih, varnostnih, funkcionalnih, tehnoloških, geoloških, hidroloških, geomehanskih in drugih razmer poiščejo rešitve, ki so primernejše s prometnotehničnega, tehnološkega, oblikovalskega in okoljevarstvenega vidika, sledijo napredku tehnike ter omogočajo racionalnejšo rabo prostora, s katerimi pa se ne smejo poslabšati prostorske in okoljske razmere oziroma spremeniti urbanistična zasnova.
(2) Odstopanja od rešitev iz prejšnjega odstavka ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi, z njimi morajo soglašati organi in organizacije, v delovno področje katerih ta odstopanja spadajo.
(3) Za dopustna odstopanja po tej uredbi se lahko štejejo tudi druga križanja objektov gospodarske javne infrastrukture na območju državnega prostorskega načrta, ki niso določena s to uredbo in če niso v nasprotju s to uredbo. K vsaki drugačni rešitvi križanja novih objektov gospodarske javne infrastrukture na območju državnega prostorskega načrta mora investitor takega objekta gospodarske javne infrastrukture predhodno pridobiti soglasje investitorja ureditev, načrtovanih s tem državnim prostorskim načrtom, če te še niso izvedene, oziroma upravljavca ureditev, načrtovanih s tem državnim prostorskim načrtom, če so te že v uporabi.
64. člen
(cestninjenje)
Območje urejanja po tej uredbi vključuje tudi možnost postavitve naprav in ureditev za elektronski sistem cestninjenja v prostem prometnem toku, če se vzpostavitev takega sistema določi s predpisi, ki urejajo sistem cestninjenja. Postavitev teh naprav in ureditev se šteje za dopustna odstopanja v območju urejanja, ki so v javnem interesu.
XII. NADZOR
65. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravljajo inšpektorji, pristojni za okolje in prostor.
XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
66. člen
(izvajanje dejavnosti do izvedbe prostorskih ureditev)
Do izvedbe posameznih etap in podetap iz 45. člena te uredbe je na območju državnega prostorskega načrta iz 4. člena te uredbe dopustno izvajanje kmetijskih in gozdarskih dejavnosti na obstoječih kmetijskih in gozdnih zemljiščih.
67. člen
(občinski prostorski akti)
Z dnem uveljavitve te uredbe se za ureditveno območje državnega prostorskega načrta iz 4. člena te uredbe šteje, da so spremenjeni in dopolnjeni naslednji občinski prostorski akti:
– Dolgoročni in srednjeročni plan Občine Brežice za obdobje 1986–2000 (Uradni list SRS, št. 41/87, 8/88, in Uradni list RS, št. 13/91, 37/94, 29/96, 77/97, 79/97, 47/98, 61/98, 10/99, 59/00, 27/01, 50/01, 4/02, 55/02, 110/02, 42/03, 58/03, 99/04, 104/04, 123/04);
– Odlok o usklajenosti (Uradni list RS, št. 79/97, 45/99, 59/00, 27/01, 50/01, 33/02, 58/03, 55/06);
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Brežice (Uradni list SRS, št. 38/87, 25/88, Uradni list RS, št. 29/96, 50/98, 04/02, 102/06, 103/06);
– Prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Krško za obdobje 1986–2000 (Uradni list SRS, št. 7/90, Uradni list RS, št. 38/90, 8/92, 23/92, 13/94, 69/95, 11/97, 59/97, 68/97, 62/98, 8/99, 10/99, 69/99, 97/01, 71/02, 90/02, 99/02, 116/02 in 79/04) in družbenega plana Občine Krško za obdobje 1986–1990 (Uradni list SRS, št. 21/87, 25/89, in Uradni list RS, št. 38/90, 8/92, 23/92, 13/94, 69/95, 11/97, 59/97, 68/97, 62/98, 8/99, 10/99, 69/99, 97/01, 71/02, 90/02, 99/02, 116/02 in 79/04);
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih Občine Krško (Uradni list RS, št. 75/96, 73/00, 101/01, 15/05 in 25/06).
68. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-53/2008/9
Ljubljana, dne 10. julija 2008
EVA 2007-2511-0238
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik