Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2008 z dne 18. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2008 z dne 18. 7. 2008

Kazalo

3206. Akt o uvrstitvi delovnih mest v plačne razrede v Službi Državnega sveta Republike Slovenije, stran 10334.

Na podlagi določil tretjega odstavka 13. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/07 – uradno prečiščeno besedilo, 17/08 in 58/08 – v nadaljnjem besedilu ZSPJS) sprejema Državni svet Republike Slovenije na predlog sekretarja Državnega sveta
A K T
o uvrstitvi delovnih mest v plačne razrede v Službi Državnega sveta Republike Slovenije
1. člen
S tem aktom se delovna mesta v Službi Državnega sveta Republike Slovenije uvrstijo v plačni razred.
2. člen
Osnovna plača javnega uslužbenca je določena z določitvijo plačnega razreda delovnega mesta, na katerega je razvrščen oziroma naziva, v katerega je imenovan.
3. člen
Plačni razred delovnega mesta, določen v tem aktu, je enak plačnemu razredu delovnega mesta oziroma naziva v katerega je javni uslužbenec imenovan, brez napredovanja.
4. člen
Pri razvrstitvi delovnih mest in nazivov se upoštevajo uvrstitve orientacijskih delovnih mest in nazivov v skladu z veljavno kolektivno pogodbo za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08) in veljavno kolektivno pogodbo za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 60/08).
5. člen
Delovna mesta in nazivi v Državnem svetu Republike Slovenije se uvrstijo v plačne razrede kot sledi:
6. člen
V Sklepu o organizaciji in delu službe Državnega sveta Republike Slovenije (št. 040- 03/93-2/19 z dne 21. 5. 2008) pri določanju in obračunu plač postane obvezna uporaba plačnih razredov v skladu s tem aktom.
7. člen
Določbe tega akta začnejo veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začnejo z dnem prvega obračuna plač javnih uslužbencev na podlagi določb ZSPJS.
Št. 040-03/93-2/20
Ljubljana, dne 2. julija 2008
mag. Blaž Kavčič l.r.