Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2008 z dne 17. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2008 z dne 17. 7. 2008

Kazalo

3164. Poročilo o izidu glasovanja in o izidu posvetovalnega referenduma o območjih in imenih pokrajin v Sloveniji ter statusu Mestne občine Ljubljana, ki je bil 22. junija 2008, stran 10174.

P O R O Č I L O
o izidu glasovanja in o izidu posvetovalnega referenduma o območjih in imenih pokrajin v Sloveniji ter statusu Mestne občine Ljubljana, ki je bil 22. junija 2008
I.
Državna volilna komisija je na 55. seji dne 8. julija 2008, na podlagi zapisnikov volilnih komisij volilnih enot o izidu glasovanja na območju volilnih enot na posvetovalnem referendumu o območjih in imenih pokrajin v Sloveniji ter statusu Mestne občine Ljubljana, ki je bil 22. junija 2008 izveden po Odloku Državnega zbora Republike Slovenije o razpisu posvetovalnega referenduma o območjih in imenih pokrajin v Sloveniji ter statusu Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 50/08) na območju Republike Slovenije, ugotovila naslednji izid glasovanja:
Na referendumu 22. junija 2008 je imelo pravico glasovati skupaj 1.692.600 volivcev, pri čemer je bilo 1.692.598 volivcev, ki so bili vpisani v volilne imenike ter 2 volivca, ki sta glasovala s potrdilom, ker pomotoma nista bila vpisana v volilni imenik.
Glasovalo je skupaj 185.830 volivcev od tega 185.828 volivcev, ki so bili vpisani v volilni imenik in 2 volivca, ki sta glasovala s potrdilom.
Glede na Odlok Državnega zbora Republike Slovenije o razpisu posvetovalnega referenduma o območjih in imenih pokrajin v Sloveniji ter statusu Mestne občine Ljubljana, po katerem je bilo določenih 13 referendumskih območij, pri čemer se je na posameznih referendumskih območjih odločalo o različnih vprašanjih, je Državna volilna komisija ugotovila tudi naslednji izid glasovanja po referendumskih območjih in po občinah znotraj posameznega referendumskega območja:
II.
Prvo referendumsko območje
Prvo referendumsko območje vključuje občine: Bistrica ob Sotli, Braslovče, Celje, Dobje, Dobrna, Kozje, Laško, Podčetrtek, Polzela, Prebold, Rogaška Slatina, Rogatec, Slovenske Konjice, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Štore, Tabor, Vitanje, Vojnik, Vransko, Zreče, Žalec.
Na referendumskem območju je imelo pravico glasovati 161.627 volivcev, ki so bili vpisani v volilni imenik.
Glasovalo je skupaj 15.781 volivcev, ki so bili vpisani v volilni imenik.
Vprašanje, o katerem se je odločalo na referendumskem območju, se glasi:
»Ali ste za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Celjska pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Bistrica ob Sotli, Braslovče, Celje, Dobje, Dobrna, Kozje, Laško, Podčetrtek, Polzela, Prebold, Rogaška Slatina, Rogatec, Slovenske Konjice, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Štore, Tabor, Vitanje, Vojnik, Vransko, Zreče, Žalec?«
Oddanih je bilo 15.780 glasovnic.
Ker so bile oddane prazne, ali ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca, je bilo 245 glasovnic neveljavnih.
Veljavnih glasovnic je bilo 15.535.
Z besedo »ZA« je odgovorilo 9.620 volivcev
oziroma
z besedo »PROTI« 5.915 volivcev.
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Celjska pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Bistrica ob Sotli, Braslovče, Celje, Dobje, Dobrna, Kozje, Laško, Podčetrtek, Polzela, Prebold, Rogaška Slatina, Rogatec, Slovenske Konjice, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Štore, Tabor, Vitanje, Vojnik, Vransko, Zreče, Žalec.
Izid glasovanja po občinah znotraj prvega referendumskega območja je naslednji:
Občina Bistrica ob Sotli
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:      1.283
Število volivcev, ki so glasovali po imeniku:      183
Število volivcev, ki so glasovali s potrdili:       0
Skupno število volivcev, ki so glasovali:        183
Oddanih glasovnic:                    183
Neveljavnih glasovnic:                   1
Veljavnih glasovnic:                   182
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             123 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:            59 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Celjska pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Bistrica ob Sotli, Braslovče, Celje, Dobje, Dobrna, Kozje, Laško, Podčetrtek, Polzela, Prebold, Rogaška Slatina, Rogatec, Slovenske Konjice, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Štore, Tabor, Vitanje, Vojnik, Vransko, Zreče, Žalec.
Občina Braslovče
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:      4.339
Število volivcev, ki so glasovali po imeniku:      579
Število volivcev, ki so glasovali s potrdili:       0
Skupno število volivcev, ki so glasovali:        579
Oddanih glasovnic:                   579
Neveljavnih glasovnic:                  9
Veljavnih glasovnic:                  570
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:            337 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           233 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Celjska pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Bistrica ob Sotli, Braslovče, Celje, Dobje, Dobrna, Kozje, Laško, Podčetrtek, Polzela, Prebold, Rogaška Slatina, Rogatec, Slovenske Konjice, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Štore, Tabor, Vitanje, Vojnik, Vransko, Zreče, Žalec.
Občina Celje
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:      40.775
Število volivcev, ki so glasovali po imeniku:     3.317
Število volivcev, ki so glasovali s potrdili:       0
Skupno število volivcev, ki so glasovali:       3.317
Oddanih glasovnic:                   3.316
Neveljavnih glasovnic:                  64
Veljavnih glasovnic:                  3.252
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:            1.976 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:          1.276 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Celjska pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Bistrica ob Sotli, Braslovče, Celje, Dobje, Dobrna, Kozje, Laško, Podčetrtek, Polzela, Prebold, Rogaška Slatina, Rogatec, Slovenske Konjice, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Štore, Tabor, Vitanje, Vojnik, Vransko, Zreče, Žalec.
Občina Dobje
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:       875
Število volivcev, ki so glasovali po imeniku:      144
Število volivcev, ki so glasovali s potrdili:       0
Skupno število volivcev, ki so glasovali:        144
Oddanih glasovnic:                    144
Neveljavnih glasovnic:                   2
Veljavnih glasovnic:                   142
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             105 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:            37 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Celjska pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Bistrica ob Sotli, Braslovče, Celje, Dobje, Dobrna, Kozje, Laško, Podčetrtek, Polzela, Prebold, Rogaška Slatina, Rogatec, Slovenske Konjice, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Štore, Tabor, Vitanje, Vojnik, Vransko, Zreče, Žalec.
Občina Dobrna
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:      1.786
Število volivcev, ki so glasovali po imeniku:      210
Število volivcev, ki so glasovali s potrdili:       0
Skupno število volivcev, ki so glasovali:        210
Oddanih glasovnic:                    210
Neveljavnih glasovnic:                   2
Veljavnih glasovnic:                   208
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             135 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:            73 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Celjska pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Bistrica ob Sotli, Braslovče, Celje, Dobje, Dobrna, Kozje, Laško, Podčetrtek, Polzela, Prebold, Rogaška Slatina, Rogatec, Slovenske Konjice, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Štore, Tabor, Vitanje, Vojnik, Vransko, Zreče, Žalec.
Občina Kozje
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:      2.959
Število volivcev, ki so glasovali po imeniku:      292
Število volivcev, ki so glasovali s potrdili:       0
Skupno število volivcev, ki so glasovali:        292
Oddanih glasovnic:                    292
Neveljavnih glasovnic:                   5
Veljavnih glasovnic:                   287
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             196 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:            91 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Celjska pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Bistrica ob Sotli, Braslovče, Celje, Dobje, Dobrna, Kozje, Laško, Podčetrtek, Polzela, Prebold, Rogaška Slatina, Rogatec, Slovenske Konjice, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Štore, Tabor, Vitanje, Vojnik, Vransko, Zreče, Žalec.
Občina Laško
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:      11.703
Število volivcev, ki so glasovali po imeniku:     1.197
Število volivcev, ki so glasovali s potrdili:       0
Skupno število volivcev, ki so glasovali:       1.197
Oddanih glasovnic:                   1.197
Neveljavnih glasovnic:                  22
Veljavnih glasovnic:                  1.175
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             720 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           455 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Celjska pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Bistrica ob Sotli, Braslovče, Celje, Dobje, Dobrna, Kozje, Laško, Podčetrtek, Polzela, Prebold, Rogaška Slatina, Rogatec, Slovenske Konjice, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Štore, Tabor, Vitanje, Vojnik, Vransko, Zreče, Žalec.
Občina Podčetrtek
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:      2.852
Število volivcev, ki so glasovali po imeniku:      271
Število volivcev, ki so glasovali s potrdili:       0
Skupno število volivcev, ki so glasovali:        271
Oddanih glasovnic:                    271
Neveljavnih glasovnic:                   5
Veljavnih glasovnic:                   266
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             204 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:            62 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Celjska pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Bistrica ob Sotli, Braslovče, Celje, Dobje, Dobrna, Kozje, Laško, Podčetrtek, Polzela, Prebold, Rogaška Slatina, Rogatec, Slovenske Konjice, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Štore, Tabor, Vitanje, Vojnik, Vransko, Zreče, Žalec.
Občina Polzela
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:      4.581
Število volivcev, ki so glasovali po imeniku:      500
Število volivcev, ki so glasovali s potrdili:       0
Skupno število volivcev, ki so glasovali:        500
Oddanih glasovnic:                    500
Neveljavnih glasovnic:                   6
Veljavnih glasovnic:                   494
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             274 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           220 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Celjska pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Bistrica ob Sotli, Braslovče, Celje, Dobje, Dobrna, Kozje, Laško, Podčetrtek, Polzela, Prebold, Rogaška Slatina, Rogatec, Slovenske Konjice, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Štore, Tabor, Vitanje, Vojnik, Vransko, Zreče, Žalec.
Občina Prebold
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:      3.927
Število volivcev, ki so glasovali po imeniku:      522
Število volivcev, ki so glasovali s potrdili:       0
Skupno število volivcev, ki so glasovali:        522
Oddanih glasovnic:                    522
Neveljavnih glasovnic:                   8
Veljavnih glasovnic:                   514
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             254 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           260 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da večina volivcev, ki so veljavno glasovali, ni za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Celjska pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Bistrica ob Sotli, Braslovče, Celje, Dobje, Dobrna, Kozje, Laško, Podčetrtek, Polzela, Prebold, Rogaška Slatina, Rogatec, Slovenske Konjice, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Štore, Tabor, Vitanje, Vojnik, Vransko, Zreče, Žalec.
Občina Rogaška Slatina
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:      9.288
Število volivcev, ki so glasovali po imeniku:      665
Število volivcev, ki so glasovali s potrdili:       0
Skupno število volivcev, ki so glasovali:        665
Oddanih glasovnic:                    665
Neveljavnih glasovnic:                   3
Veljavnih glasovnic:                   662
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             431 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           231 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Celjska pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Bistrica ob Sotli, Braslovče, Celje, Dobje, Dobrna, Kozje, Laško, Podčetrtek, Polzela, Prebold, Rogaška Slatina, Rogatec, Slovenske Konjice, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Štore, Tabor, Vitanje, Vojnik, Vransko, Zreče, Žalec.
Občina Rogatec
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:      2.703
Število volivcev, ki so glasovali po imeniku:      169
Število volivcev, ki so glasovali s potrdili:       0
Skupno število volivcev, ki so glasovali:        169
Oddanih glasovnic:                    169
Neveljavnih glasovnic:                   4
Veljavnih glasovnic:                   165
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             114 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:            51 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Celjska pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Bistrica ob Sotli, Braslovče, Celje, Dobje, Dobrna, Kozje, Laško, Podčetrtek, Polzela, Prebold, Rogaška Slatina, Rogatec, Slovenske Konjice, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Štore, Tabor, Vitanje, Vojnik, Vransko, Zreče, Žalec.
Občina Slovenske Konjice
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:      11.753
Število volivcev, ki so glasovali po imeniku:     1.330
Število volivcev, ki so glasovali s potrdili:       0
Skupno število volivcev, ki so glasovali:       1.330
Oddanih glasovnic:                   1.330
Neveljavnih glasovnic:                  20
Veljavnih glasovnic:                  1.310
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             707 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           603 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Celjska pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Bistrica ob Sotli, Braslovče, Celje, Dobje, Dobrna, Kozje, Laško, Podčetrtek, Polzela, Prebold, Rogaška Slatina, Rogatec, Slovenske Konjice, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Štore, Tabor, Vitanje, Vojnik, Vransko, Zreče, Žalec.
Občina Šentjur
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:      15.872
Število volivcev, ki so glasovali po imeniku:     1.366
Število volivcev, ki so glasovali s potrdili:       0
Skupno število volivcev, ki so glasovali:       1.366
Oddanih glasovnic:                   1.366
Neveljavnih glasovnic:                  20
Veljavnih glasovnic:                  1.346
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             881 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           465 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Celjska pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Bistrica ob Sotli, Braslovče, Celje, Dobje, Dobrna, Kozje, Laško, Podčetrtek, Polzela, Prebold, Rogaška Slatina, Rogatec, Slovenske Konjice, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Štore, Tabor, Vitanje, Vojnik, Vransko, Zreče, Žalec.
Občina Šmarje pri Jelšah
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:      8.329
Število volivcev, ki so glasovali po imeniku:      771
Število volivcev, ki so glasovali s potrdili:       0
Skupno število volivcev, ki so glasovali:        771
Oddanih glasovnic:                    771
Neveljavnih glasovnic:                   9
Veljavnih glasovnic:                   762
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             485 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           277 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Celjska pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Bistrica ob Sotli, Braslovče, Celje, Dobje, Dobrna, Kozje, Laško, Podčetrtek, Polzela, Prebold, Rogaška Slatina, Rogatec, Slovenske Konjice, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Štore, Tabor, Vitanje, Vojnik, Vransko, Zreče, Žalec.
Občina Štore
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:      3.506
Število volivcev, ki so glasovali po imeniku:      331
Število volivcev, ki so glasovali s potrdili:       0
Skupno število volivcev, ki so glasovali:        331
Oddanih glasovnic:                    331
Neveljavnih glasovnic:                   9
Veljavnih glasovnic:                   322
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             222 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           100 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Celjska pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Bistrica ob Sotli, Braslovče, Celje, Dobje, Dobrna, Kozje, Laško, Podčetrtek, Polzela, Prebold, Rogaška Slatina, Rogatec, Slovenske Konjice, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Štore, Tabor, Vitanje, Vojnik, Vransko, Zreče, Žalec.
Občina Tabor
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:      1.266
Število volivcev, ki so glasovali po imeniku:      195
Število volivcev, ki so glasovali s potrdili:       0
Skupno število volivcev, ki so glasovali:        195
Oddanih glasovnic:                    195
Neveljavnih glasovnic:                   2
Veljavnih glasovnic:                   193
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             140 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:            53 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Celjska pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Bistrica ob Sotli, Braslovče, Celje, Dobje, Dobrna, Kozje, Laško, Podčetrtek, Polzela, Prebold, Rogaška Slatina, Rogatec, Slovenske Konjice, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Štore, Tabor, Vitanje, Vojnik, Vransko, Zreče, Žalec.
Občina Vitanje
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:      1.964
Število volivcev, ki so glasovali po imeniku:      181
Število volivcev, ki so glasovali s potrdili:       0
Skupno število volivcev, ki so glasovali:        181
Oddanih glasovnic:                    181
Neveljavnih glasovnic:                   2
Veljavnih glasovnic:                   179
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             124 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:            55 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Celjska pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Bistrica ob Sotli, Braslovče, Celje, Dobje, Dobrna, Kozje, Laško, Podčetrtek, Polzela, Prebold, Rogaška Slatina, Rogatec, Slovenske Konjice, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Štore, Tabor, Vitanje, Vojnik, Vransko, Zreče, Žalec.
Občina Vojnik
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:      6.944
Število volivcev, ki so glasovali po imeniku:      696
Število volivcev, ki so glasovali s potrdili:       0
Skupno število volivcev, ki so glasovali:        696
Oddanih glasovnic:                    696
Neveljavnih glasovnic:                  12
Veljavnih glasovnic:                   684
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             448 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           236 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Celjska pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Bistrica ob Sotli, Braslovče, Celje, Dobje, Dobrna, Kozje, Laško, Podčetrtek, Polzela, Prebold, Rogaška Slatina, Rogatec, Slovenske Konjice, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Štore, Tabor, Vitanje, Vojnik, Vransko, Zreče, Žalec.
Občina Vransko
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:      2.066
Število volivcev, ki so glasovali po imeniku:      397
Število volivcev, ki so glasovali s potrdili:       0
Skupno število volivcev, ki so glasovali:        397
Oddanih glasovnic:                    397
Neveljavnih glasovnic:                   4
Veljavnih glasovnic:                   393
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             289 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           104 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Celjska pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Bistrica ob Sotli, Braslovče, Celje, Dobje, Dobrna, Kozje, Laško, Podčetrtek, Polzela, Prebold, Rogaška Slatina, Rogatec, Slovenske Konjice, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Štore, Tabor, Vitanje, Vojnik, Vransko, Zreče, Žalec.
Občina Zreče
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:      5.202
Število volivcev, ki so glasovali po imeniku:      479
Število volivcev, ki so glasovali s potrdili:       0
Skupno število volivcev, ki so glasovali:        479
Oddanih glasovnic:                    479
Neveljavnih glasovnic:                   6
Veljavnih glasovnic:                   473
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             288 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           185 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Celjska pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Bistrica ob Sotli, Braslovče, Celje, Dobje, Dobrna, Kozje, Laško, Podčetrtek, Polzela, Prebold, Rogaška Slatina, Rogatec, Slovenske Konjice, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Štore, Tabor, Vitanje, Vojnik, Vransko, Zreče, Žalec.
Občina Žalec
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:      17.654
Število volivcev, ki so glasovali po imeniku:     1.986
Število volivcev, ki so glasovali s potrdili:       0
Skupno število volivcev, ki so glasovali:       1.986
Oddanih glasovnic:                   1.986
Neveljavnih glasovnic:                  30
Veljavnih glasovnic:                  1.956
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:            1.167 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           789 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Celjska pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Bistrica ob Sotli, Braslovče, Celje, Dobje, Dobrna, Kozje, Laško, Podčetrtek, Polzela, Prebold, Rogaška Slatina, Rogatec, Slovenske Konjice, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Štore, Tabor, Vitanje, Vojnik, Vransko, Zreče, Žalec.
III.
Drugo referendumsko območje
Drugo referendumsko območje vključuje občine: Črnomelj, Dolenjske Toplice, Metlika, Mirna Peč, Mokronog-Trebelno, Novo mesto, Semič, Straža, Šentjernej, Šentrupert, Škocjan, Šmarješke Toplice, Trebnje, Žužemberk.
Na referendumskem območju je imelo pravico glasovati 89.824 volivcev, ki so bili vpisani v volilni imenik.
Glasovalo je skupaj 9.383 volivcev, ki so bili vpisani v volilni imenik.
Vprašanje, o katerem se je odločalo na referendumskem območju, se glasi:
»Ali ste za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Dolenjsko-belokranjska pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Črnomelj, Dolenjske Toplice, Metlika, Mirna Peč, Mokronog-Trebelno, Novo mesto, Semič, Straža, Šentjernej, Šentrupert, Škocjan, Šmarješke Toplice, Trebnje, Žužemberk?«
Oddanih je bilo 9.383 glasovnic.
Ker so bile oddane prazne, ali ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca, je bilo 164 glasovnic neveljavnih.
Veljavnih glasovnic je bilo 9.219.
Z besedo »ZA« je odgovorilo 6.090 volivcev
oziroma
z besedo »PROTI« 3.129 volivcev.
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Dolenjsko-belokranjska pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Črnomelj, Dolenjske Toplice, Metlika, Mirna Peč, Mokronog-Trebelno, Novo mesto, Semič, Straža, Šentjernej, Šentrupert, Škocjan, Šmarješke Toplice, Trebnje, Žužemberk.
Izid glasovanja po občinah znotraj drugega referendumskega območja je naslednji:
Občina Črnomelj
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:      12.628
Število volivcev, ki so glasovali po imeniku:     1.928
Število volivcev, ki so glasovali s potrdili:       0
Skupno število volivcev, ki so glasovali:       1.928
Oddanih glasovnic:                   1.928
Neveljavnih glasovnic:                  39
Veljavnih glasovnic:                  1.889
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:            1.186 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           703 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Dolenjsko-belokranjska pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Črnomelj, Dolenjske Toplice, Metlika, Mirna Peč, Mokronog-Trebelno, Novo mesto, Semič, Straža, Šentjernej, Šentrupert, Škocjan, Šmarješke Toplice, Trebnje, Žužemberk.
Občina Dolenjske Toplice
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:      2.852
Število volivcev, ki so glasovali po imeniku:      237
Število volivcev, ki so glasovali s potrdili:       0
Skupno število volivcev, ki so glasovali:        237
Oddanih glasovnic:                    237
Neveljavnih glasovnic:                   2
Veljavnih glasovnic:                   235
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             140 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:            95 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Dolenjsko-belokranjska pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Črnomelj, Dolenjske Toplice, Metlika, Mirna Peč, Mokronog-Trebelno, Novo mesto, Semič, Straža, Šentjernej, Šentrupert, Škocjan, Šmarješke Toplice, Trebnje, Žužemberk.
Občina Metlika
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:      7.054
Število volivcev, ki so glasovali po imeniku:      938
Število volivcev, ki so glasovali s potrdili:       0
Skupno število volivcev, ki so glasovali:        938
Oddanih glasovnic:                    938
Neveljavnih glasovnic:                  19
Veljavnih glasovnic:                   919
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             657 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           262 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Dolenjsko-belokranjska pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Črnomelj, Dolenjske Toplice, Metlika, Mirna Peč, Mokronog-Trebelno, Novo mesto, Semič, Straža, Šentjernej, Šentrupert, Škocjan, Šmarješke Toplice, Trebnje, Žužemberk.
Občina Mirna peč
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:      2.263
Število volivcev, ki so glasovali po imeniku:      178
Število volivcev, ki so glasovali s potrdili:       0
Skupno število volivcev, ki so glasovali:        178
Oddanih glasovnic:                    178
Neveljavnih glasovnic:                   2
Veljavnih glasovnic:                   176
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             134 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:            42 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Dolenjsko-belokranjska pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Črnomelj, Dolenjske Toplice, Metlika, Mirna Peč, Mokronog-Trebelno, Novo mesto, Semič, Straža, Šentjernej, Šentrupert, Škocjan, Šmarješke Toplice, Trebnje, Žužemberk.
Občina Mokronog - Trebelno
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:      2.477
Število volivcev, ki so glasovali po imeniku:      231
Število volivcev, ki so glasovali s potrdili:       0
Skupno število volivcev, ki so glasovali:        231
Oddanih glasovnic:                    231
Neveljavnih glasovnic:                   3
Veljavnih glasovnic:                   228
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             148 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:            80 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Dolenjsko-belokranjska pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Črnomelj, Dolenjske Toplice, Metlika, Mirna Peč, Mokronog-Trebelno, Novo mesto, Semič, Straža, Šentjernej, Šentrupert, Škocjan, Šmarješke Toplice, Trebnje, Žužemberk.
Mestna občina Novo mesto
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:      28.379
Število volivcev, ki so glasovali po imeniku:     2.334
Število volivcev, ki so glasovali s potrdili:       0
Skupno število volivcev, ki so glasovali:       2.334
Oddanih glasovnic:                   2.334
Neveljavnih glasovnic:                  34
Veljavnih glasovnic:                  2.300
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:            1.467 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           833 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Dolenjsko-belokranjska pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Črnomelj, Dolenjske Toplice, Metlika, Mirna Peč, Mokronog-Trebelno, Novo mesto, Semič, Straža, Šentjernej, Šentrupert, Škocjan, Šmarješke Toplice, Trebnje, Žužemberk.
Občina Semič
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:      3.310
Število volivcev, ki so glasovali po imeniku:      508
Število volivcev, ki so glasovali s potrdili:       0
Skupno število volivcev, ki so glasovali:        508
Oddanih glasovnic:                    508
Neveljavnih glasovnic:                  10
Veljavnih glasovnic:                   498
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             356 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           142 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Dolenjsko-belokranjska pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Črnomelj, Dolenjske Toplice, Metlika, Mirna Peč, Mokronog-Trebelno, Novo mesto, Semič, Straža, Šentjernej, Šentrupert, Škocjan, Šmarješke Toplice, Trebnje, Žužemberk.
Občina Straža
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:      3.167
Število volivcev, ki so glasovali po imeniku:      328
Število volivcev, ki so glasovali s potrdili:       0
Skupno število volivcev, ki so glasovali:        328
Oddanih glasovnic:                    328
Neveljavnih glasovnic:                  10
Veljavnih glasovnic:                   318
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             218 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           100 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Dolenjsko-belokranjska pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Črnomelj, Dolenjske Toplice, Metlika, Mirna Peč, Mokronog-Trebelno, Novo mesto, Semič, Straža, Šentjernej, Šentrupert, Škocjan, Šmarješke Toplice, Trebnje, Žužemberk.
Občina Šentjernej
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:       5.510
Število volivcev, ki so glasovali po imeniku:       571
Število volivcev, ki so glasovali s potrdili:        0
Skupno število volivcev, ki so glasovali:         571
Oddanih glasovnic:                    571
Neveljavnih glasovnic:                   7
Veljavnih glasovnic:                   564
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             394 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:            170 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Dolenjsko-belokranjska pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Črnomelj, Dolenjske Toplice, Metlika, Mirna Peč, Mokronog-Trebelno, Novo mesto, Semič, Straža, Šentjernej, Šentrupert, Škocjan, Šmarješke Toplice, Trebnje, Žužemberk.
Občina Šentrupert
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:      2.005
Število volivcev, ki so glasovali po imeniku:      186
Število volivcev, ki so glasovali s potrdili:       0
Skupno število volivcev, ki so glasovali:        186
Oddanih glasovnic:                    186
Neveljavnih glasovnic:                   8
Veljavnih glasovnic:                   178
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             125 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:            53 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Dolenjsko-belokranjska pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Črnomelj, Dolenjske Toplice, Metlika, Mirna Peč, Mokronog-Trebelno, Novo mesto, Semič, Straža, Šentjernej, Šentrupert, Škocjan, Šmarješke Toplice, Trebnje, Žužemberk.
Občina Škocjan
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:      2.579
Število volivcev, ki so glasovali po imeniku:      196
Število volivcev, ki so glasovali s potrdili:       0
Skupno število volivcev, ki so glasovali:        196
Oddanih glasovnic:                    196
Neveljavnih glasovnic:                   4
Veljavnih glasovnic:                   192
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             134 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:            58 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Dolenjsko-belokranjska pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Črnomelj, Dolenjske Toplice, Metlika, Mirna Peč, Mokronog-Trebelno, Novo mesto, Semič, Straža, Šentjernej, Šentrupert, Škocjan, Šmarješke Toplice, Trebnje, Žužemberk.
Občina Šmarješke Toplice
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:      2.521
Število volivcev, ki so glasovali po imeniku:      204
Število volivcev, ki so glasovali s potrdili:       0
Skupno število volivcev, ki so glasovali:        204
Oddanih glasovnic:                    204
Neveljavnih glasovnic:                   4
Veljavnih glasovnic:                   200
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             123 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:            77 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Dolenjsko-belokranjska pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Črnomelj, Dolenjske Toplice, Metlika, Mirna Peč, Mokronog-Trebelno, Novo mesto, Semič, Straža, Šentjernej, Šentrupert, Škocjan, Šmarješke Toplice, Trebnje, Žužemberk.
Občina Trebnje
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:      11.265
Število volivcev, ki so glasovali po imeniku:     1.067
Število volivcev, ki so glasovali s potrdili:       0
Skupno število volivcev, ki so glasovali:       1.067
Oddanih glasovnic:                   1.067
Neveljavnih glasovnic:                  18
Veljavnih glasovnic:                  1.049
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             671 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           378 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Dolenjsko-belokranjska pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Črnomelj, Dolenjske Toplice, Metlika, Mirna Peč, Mokronog-Trebelno, Novo mesto, Semič, Straža, Šentjernej, Šentrupert, Škocjan, Šmarješke Toplice, Trebnje, Žužemberk.
Občina Žužemberk
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:      3.814
Število volivcev, ki so glasovali po imeniku:      477
Število volivcev, ki so glasovali s potrdili:       0
Skupno število volivcev, ki so glasovali:        477
Oddanih glasovnic:                    477
Neveljavnih glasovnic:                   4
Veljavnih glasovnic:                   473
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             337 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           136 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Dolenjsko-belokranjska pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Črnomelj, Dolenjske Toplice, Metlika, Mirna Peč, Mokronog-Trebelno, Novo mesto, Semič, Straža, Šentjernej, Šentrupert, Škocjan, Šmarješke Toplice, Trebnje, Žužemberk.
IV.
Tretje referendumsko območje
Tretje referendumsko območje vključuje občine: Bled, Bohinj, Cerklje na Gorenjskem, Gorenja vas-Poljane, Gorje, Jesenice, Jezersko, Kranj, Kranjska Gora, Naklo, Preddvor, Radovljica, Šenčur, Škofja Loka, Tržič, Železniki, Žiri, Žirovnica.
Na referendumskem območju je imelo pravico glasovati 166.085 volivcev, ki so bili vpisani v volilni imenik.
Glasovalo je skupaj 16.660 volivcev, ki so bili vpisani v volilni imenik.
Vprašanje, o katerem se je odločalo na referendumskem območju, se glasi:
»Ali ste za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Gorenjska pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Bled, Bohinj, Cerklje na Gorenjskem, Gorenja vas-Poljane, Gorje, Jesenice, Jezersko, Kranj, Kranjska Gora, Naklo, Preddvor, Radovljica, Šenčur, Škofja Loka, Tržič, Železniki, Žiri, Žirovnica?«
Oddanih je bilo 16.660 glasovnic.
Ker so bile oddane prazne, ali ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca, je bilo 359 glasovnic neveljavnih.
Veljavnih glasovnic je bilo 16.301.
Z besedo »ZA« je odgovorilo 10.443 volivcev
oziroma
z besedo »PROTI« 5.858 volivcev.
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Gorenjska pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Bled, Bohinj, Cerklje na Gorenjskem, Gorenja vas-Poljane, Gorje, Jesenice, Jezersko, Kranj, Kranjska Gora, Naklo, Preddvor, Radovljica, Šenčur, Škofja Loka, Tržič, Železniki, Žiri, Žirovnica.
Izid glasovanja po občinah znotraj tretjega referendumskega območja je naslednji:
Občina Bled
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:      7.019
Število volivcev, ki so glasovali po imeniku:      702
Število volivcev, ki so glasovali s potrdili:       0
Skupno število volivcev, ki so glasovali:        702
Oddanih glasovnic:                    702
Neveljavnih glasovnic:                  22
Veljavnih glasovnic:                   680
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             401 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           279 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Gorenjska pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Bled, Bohinj, Cerklje na Gorenjskem, Gorenja vas-Poljane, Gorje, Jesenice, Jezersko, Kranj, Kranjska Gora, Naklo, Preddvor, Radovljica, Šenčur, Škofja Loka, Tržič, Železniki, Žiri, Žirovnica.
Občina Bohinj
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:      4.438
Število volivcev, ki so glasovali po imeniku:      664
Število volivcev, ki so glasovali s potrdili:       0
Skupno število volivcev, ki so glasovali:        664
Oddanih glasovnic:                    664
Neveljavnih glasovnic:                  17
Veljavnih glasovnic:                   647
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             415 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           232 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Gorenjska pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Bled, Bohinj, Cerklje na Gorenjskem, Gorenja vas-Poljane, Gorje, Jesenice, Jezersko, Kranj, Kranjska Gora, Naklo, Preddvor, Radovljica, Šenčur, Škofja Loka, Tržič, Železniki, Žiri, Žirovnica.
Občina Cerklje na Gorenjskem
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:      5.443
Število volivcev, ki so glasovali po imeniku:      859
Število volivcev, ki so glasovali s potrdili:       0
Skupno število volivcev, ki so glasovali:        859
Oddanih glasovnic:                    859
Neveljavnih glasovnic:                  12
Veljavnih glasovnic:                   847
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             559 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           288 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Gorenjska pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Bled, Bohinj, Cerklje na Gorenjskem, Gorenja vas-Poljane, Gorje, Jesenice, Jezersko, Kranj, Kranjska Gora, Naklo, Preddvor, Radovljica, Šenčur, Škofja Loka, Tržič, Železniki, Žiri, Žirovnica.
Občina Gorenja vas - Poljane
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:      5.500
Število volivcev, ki so glasovali po imeniku:      646
Število volivcev, ki so glasovali s potrdili:       0
Skupno število volivcev, ki so glasovali:        646
Oddanih glasovnic:                    646
Neveljavnih glasovnic:                   9
Veljavnih glasovnic:                   637
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             475 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           162 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Gorenjska pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Bled, Bohinj, Cerklje na Gorenjskem, Gorenja vas-Poljane, Gorje, Jesenice, Jezersko, Kranj, Kranjska Gora, Naklo, Preddvor, Radovljica, Šenčur, Škofja Loka, Tržič, Železniki, Žiri, Žirovnica.
Občina Gorje
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:      2.437
Število volivcev, ki so glasovali po imeniku:      261
Število volivcev, ki so glasovali s potrdili:       0
Skupno število volivcev, ki so glasovali:        261
Oddanih glasovnic:                    261
Neveljavnih glasovnic:                   9
Veljavnih glasovnic:                   252
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             159 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:            93 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Gorenjska pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Bled, Bohinj, Cerklje na Gorenjskem, Gorenja vas-Poljane, Gorje, Jesenice, Jezersko, Kranj, Kranjska Gora, Naklo, Preddvor, Radovljica, Šenčur, Škofja Loka, Tržič, Železniki, Žiri, Žirovnica.
Občina Jesenice
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:      18.428
Število volivcev, ki so glasovali po imeniku:     1.397
Število volivcev, ki so glasovali s potrdili:       0
Skupno število volivcev, ki so glasovali:       1.397
Oddanih glasovnic:                   1.397
Neveljavnih glasovnic:                  42
Veljavnih glasovnic:                  1.355
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             759 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           596 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Gorenjska pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Bled, Bohinj, Cerklje na Gorenjskem, Gorenja vas-Poljane, Gorje, Jesenice, Jezersko, Kranj, Kranjska Gora, Naklo, Preddvor, Radovljica, Šenčur, Škofja Loka, Tržič, Železniki, Žiri, Žirovnica.
Občina Jezersko
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:       593
Število volivcev, ki so glasovali po imeniku:      105
Število volivcev, ki so glasovali s potrdili:       0
Skupno število volivcev, ki so glasovali:        105
Oddanih glasovnic:                    105
Neveljavnih glasovnic:                   2
Veljavnih glasovnic:                   103
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             56 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:            47 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Gorenjska pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Bled, Bohinj, Cerklje na Gorenjskem, Gorenja vas-Poljane, Gorje, Jesenice, Jezersko, Kranj, Kranjska Gora, Naklo, Preddvor, Radovljica, Šenčur, Škofja Loka, Tržič, Železniki, Žiri, Žirovnica.
Mestna občina Kranj
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:      44.249
Število volivcev, ki so glasovali po imeniku:     3.720
Število volivcev, ki so glasovali s potrdili:       0
Skupno število volivcev, ki so glasovali:       3.720
Oddanih glasovnic:                   3.720
Neveljavnih glasovnic:                  68
Veljavnih glasovnic:                  3.652
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:            2.331 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:          1.321 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Gorenjska pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Bled, Bohinj, Cerklje na Gorenjskem, Gorenja vas-Poljane, Gorje, Jesenice, Jezersko, Kranj, Kranjska Gora, Naklo, Preddvor, Radovljica, Šenčur, Škofja Loka, Tržič, Železniki, Žiri, Žirovnica.
Občina Kranjska Gora
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:      4.769
Število volivcev, ki so glasovali po imeniku:      491
Število volivcev, ki so glasovali s potrdili:       0
Skupno število volivcev, ki so glasovali:        491
Oddanih glasovnic:                    491
Neveljavnih glasovnic:                  18
Veljavnih glasovnic:                   473
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             264 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           209 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Gorenjska pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Bled, Bohinj, Cerklje na Gorenjskem, Gorenja vas-Poljane, Gorje, Jesenice, Jezersko, Kranj, Kranjska Gora, Naklo, Preddvor, Radovljica, Šenčur, Škofja Loka, Tržič, Železniki, Žiri, Žirovnica.
Občina Naklo
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:      4.048
Število volivcev, ki so glasovali po imeniku:      484
Število volivcev, ki so glasovali s potrdili:       0
Skupno število volivcev, ki so glasovali:        484
Oddanih glasovnic:                    484
Neveljavnih glasovnic:                  18
Veljavnih glasovnic:                   466
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             310 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           156 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Gorenjska pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Bled, Bohinj, Cerklje na Gorenjskem, Gorenja vas-Poljane, Gorje, Jesenice, Jezersko, Kranj, Kranjska Gora, Naklo, Preddvor, Radovljica, Šenčur, Škofja Loka, Tržič, Železniki, Žiri, Žirovnica.
Občina Preddvor
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:      2.667
Število volivcev, ki so glasovali po imeniku:      353
Število volivcev, ki so glasovali s potrdili:       0
Skupno število volivcev, ki so glasovali:        353
Oddanih glasovnic:                    353
Neveljavnih glasovnic:                   6
Veljavnih glasovnic:                   347
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             230 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           117 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Gorenjska pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Bled, Bohinj, Cerklje na Gorenjskem, Gorenja vas-Poljane, Gorje, Jesenice, Jezersko, Kranj, Kranjska Gora, Naklo, Preddvor, Radovljica, Šenčur, Škofja Loka, Tržič, Železniki, Žiri, Žirovnica.
Občina Radovljica
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:      15.855
Število volivcev, ki so glasovali po imeniku:     1.607
Število volivcev, ki so glasovali s potrdili:       0
Skupno število volivcev, ki so glasovali:       1.607
Oddanih glasovnic:                   1.607
Neveljavnih glasovnic:                  43
Veljavnih glasovnic:                  1.564
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             903 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           661 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Gorenjska pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Bled, Bohinj, Cerklje na Gorenjskem, Gorenja vas-Poljane, Gorje, Jesenice, Jezersko, Kranj, Kranjska Gora, Naklo, Preddvor, Radovljica, Šenčur, Škofja Loka, Tržič, Železniki, Žiri, Žirovnica.
Občina Šenčur
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:      6.437
Število volivcev, ki so glasovali po imeniku:      773
Število volivcev, ki so glasovali s potrdili:       0
Skupno število volivcev, ki so glasovali:        773
Oddanih glasovnic:                    773
Neveljavnih glasovnic:                  14
Veljavnih glasovnic:                   759
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             558 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           201 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Gorenjska pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Bled, Bohinj, Cerklje na Gorenjskem, Gorenja vas-Poljane, Gorje, Jesenice, Jezersko, Kranj, Kranjska Gora, Naklo, Preddvor, Radovljica, Šenčur, Škofja Loka, Tržič, Železniki, Žiri, Žirovnica.
Občina Škofja Loka
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:      18.298
Število volivcev, ki so glasovali po imeniku:     1.804
Število volivcev, ki so glasovali s potrdili:       0
Skupno število volivcev, ki so glasovali:       1.804
Oddanih glasovnic:                   1.804
Neveljavnih glasovnic:                  36
Veljavnih glasovnic:                  1.768
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:            1.176 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           592 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Gorenjska pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Bled, Bohinj, Cerklje na Gorenjskem, Gorenja vas-Poljane, Gorje, Jesenice, Jezersko, Kranj, Kranjska Gora, Naklo, Preddvor, Radovljica, Šenčur, Škofja Loka, Tržič, Železniki, Žiri, Žirovnica.
Občina Tržič
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:      12.820
Število volivcev, ki so glasovali po imeniku:     1.106
Število volivcev, ki so glasovali s potrdili:       0
Skupno število volivcev, ki so glasovali:       1.106
Oddanih glasovnic:                   1.106
Neveljavnih glasovnic:                  16
Veljavnih glasovnic:                  1.090
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             645 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           445 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Gorenjska pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Bled, Bohinj, Cerklje na Gorenjskem, Gorenja vas-Poljane, Gorje, Jesenice, Jezersko, Kranj, Kranjska Gora, Naklo, Preddvor, Radovljica, Šenčur, Škofja Loka, Tržič, Železniki, Žiri, Žirovnica.
Občina Železniki
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:      5.418
Število volivcev, ki so glasovali po imeniku:      782
Število volivcev, ki so glasovali s potrdili:       0
Skupno število volivcev, ki so glasovali:        782
Oddanih glasovnic:                    782
Neveljavnih glasovnic:                  11
Veljavnih glasovnic:                   771
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             587 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           184 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Gorenjska pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Bled, Bohinj, Cerklje na Gorenjskem, Gorenja vas-Poljane, Gorje, Jesenice, Jezersko, Kranj, Kranjska Gora, Naklo, Preddvor, Radovljica, Šenčur, Škofja Loka, Tržič, Železniki, Žiri, Žirovnica.
Občina Žiri
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:      4.010
Število volivcev, ki so glasovali po imeniku:      518
Število volivcev, ki so glasovali s potrdili:       0
Skupno število volivcev, ki so glasovali:        518
Oddanih glasovnic:                    518
Neveljavnih glasovnic:                   8
Veljavnih glasovnic:                   510
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             390 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           120 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Gorenjska pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Bled, Bohinj, Cerklje na Gorenjskem, Gorenja vas-Poljane, Gorje, Jesenice, Jezersko, Kranj, Kranjska Gora, Naklo, Preddvor, Radovljica, Šenčur, Škofja Loka, Tržič, Železniki, Žiri, Žirovnica.
Občina Žirovnica
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:      3.656
Število volivcev, ki so glasovali po imeniku:      388
Število volivcev, ki so glasovali s potrdili:       0
Skupno število volivcev, ki so glasovali:        388
Oddanih glasovnic:                    388
Neveljavnih glasovnic:                   8
Veljavnih glasovnic:                   380
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             225 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           155 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Gorenjska pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Bled, Bohinj, Cerklje na Gorenjskem, Gorenja vas-Poljane, Gorje, Jesenice, Jezersko, Kranj, Kranjska Gora, Naklo, Preddvor, Radovljica, Šenčur, Škofja Loka, Tržič, Železniki, Žiri, Žirovnica.
V.
Četrto referendumsko območje
Četrto referendumsko območje vključuje občine: Ajdovščina, Bovec, Brda, Cerkno, Idrija, Kanal, Kobarid, Miren-Kostanjevica, Nova Gorica, Renče-Vogrsko, Šempeter-Vrtojba, Tolmin, Vipava.
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:     101.291
Število volivcev, ki so glasovali po imeniku:     16.187
Število volivcev, ki so glasovali s potrdili:       0
Skupno število volivcev, ki so glasovali:       16.187
Prvo vprašanje o katerem se je odločajo na referendumskem območju, se glasi:
»Ali ste za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Goriška (Severnoprimorska) pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Ajdovščina, Bovec, Brda, Cerkno, Idrija, Kanal, Kobarid, Miren-Kostanjevica, Nova Gorica, Renče-Vogrsko, Šempeter-Vrtojba, Tolmin, Vipava?«
Oddanih glasovnic:                  16.183
Neveljavnih glasovnic:                  771
Veljavnih glasovnic:                 15.412
Na referendumsko vprašanje je z besedo »ZA« odgovorilo: 9.409 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z besedo »PROTI« odgovorilo: 6.003 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Goriška (Severnoprimorska) pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Ajdovščina, Bovec, Brda, Cerkno, Idrija, Kanal, Kobarid, Miren-Kostanjevica, Nova Gorica, Renče-Vogrsko, Šempeter-Vrtojba, Tolmin, Vipava.
Drugo vprašanje, o katerem se je odločalo na referendumskem območju, se glasi:
»Ali ste za to, da se pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Ajdovščina, Bovec, Brda, Cerkno, Idrija, Kanal, Kobarid, Miren-Kostanjevica, Nova Gorica, Renče-Vogrsko, Šempeter-Vrtojba, Tolmin, Vipava imenuje Goriška pokrajina?«
Oddanih glasovnic:                  16.181
Neveljavnih glasovnic:                  816
Veljavnih glasovnic:                 15.365
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:            6.654 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:          8.711 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da večina volivcev, ki so veljavno glasovali, ni za to, da se pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Ajdovščina, Bovec, Brda, Cerkno, Idrija, Kanal, Kobarid, Miren-Kostanjevica, Nova Gorica, Renče-Vogrsko, Šempeter-Vrtojba, Tolmin, Vipava imenuje Goriška pokrajina.
Tretje vprašanje, o katerem se je odločalo na referendumskem območju, se glasi:
»Ali ste za to, da se pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Ajdovščina, Bovec, Brda, Cerkno, Idrija, Kanal, Kobarid, Miren-Kostanjevica, Nova Gorica, Renče-Vogrsko, Šempeter-Vrtojba, Tolmin, Vipava imenuje Severnoprimorska pokrajina?«
Oddanih glasovnic:                  16.182
Neveljavnih glasovnic:                  779
Veljavnih glasovnic:                 15.403
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:            9.412 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:          5.991 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Ajdovščina, Bovec, Brda, Cerkno, Idrija, Kanal, Kobarid, Miren-Kostanjevica, Nova Gorica, Renče-Vogrsko, Šempeter-Vrtojba, Tolmin, Vipava imenuje Severnoprimorska pokrajina.
Izid glasovanja po občinah znotraj četrtega referendumskega območja je naslednji:
Občina Ajdovščina
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:      15.382
Število volivcev, ki so glasovali po imeniku:     2.181
Število volivcev, ki so glasovali s potrdili:       0
Skupno število volivcev, ki so glasovali:       2.181
Izid glasovanja o prvem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                   2.181
Neveljavnih glasovnic:                  112
Veljavnih glasovnic:                  2.069
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:            1.144 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           925 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Goriška (Severnoprimorska) pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Ajdovščina, Bovec, Brda, Cerkno, Idrija, Kanal, Kobarid, Miren-Kostanjevica, Nova Gorica, Renče-Vogrsko, Šempeter-Vrtojba, Tolmin, Vipava.
Izid glasovanja o drugem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                   2.179
Neveljavnih glasovnic:                  115
Veljavnih glasovnic:                  2.064
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             683 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:          1.381 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da večina volivcev, ki so veljavno glasovali, ni za to, da se pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Ajdovščina, Bovec, Brda, Cerkno, Idrija, Kanal, Kobarid, Miren-Kostanjevica, Nova Gorica, Renče-Vogrsko, Šempeter-Vrtojba, Tolmin, Vipava imenuje Goriška pokrajina.
Izid glasovanja o tretjem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                   2.180
Neveljavnih glasovnic:                  119
Veljavnih glasovnic:                  2.061
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:            1.288 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           773 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Ajdovščina, Bovec, Brda, Cerkno, Idrija, Kanal, Kobarid, Miren-Kostanjevica, Nova Gorica, Renče-Vogrsko, Šempeter-Vrtojba, Tolmin, Vipava imenuje Severnoprimorska pokrajina.
Občina Bovec
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:      2.857
Število volivcev, ki so glasovali po imeniku:      390
Število volivcev, ki so glasovali s potrdili:       0
Skupno število volivcev, ki so glasovali:        390
Izid glasovanja o prvem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    390
Neveljavnih glasovnic:                  16
Veljavnih glasovnic:                   374
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             216 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           158 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Goriška (Severnoprimorska) pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Ajdovščina, Bovec, Brda, Cerkno, Idrija, Kanal, Kobarid, Miren-Kostanjevica, Nova Gorica, Renče-Vogrsko, Šempeter-Vrtojba, Tolmin, Vipava.
Izid glasovanja o drugem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    390
Neveljavnih glasovnic:                  16
Veljavnih glasovnic:                   374
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             143 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           231 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da večina volivcev, ki so veljavno glasovali, ni za to, da se pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Ajdovščina, Bovec, Brda, Cerkno, Idrija, Kanal, Kobarid, Miren-Kostanjevica, Nova Gorica, Renče-Vogrsko, Šempeter-Vrtojba, Tolmin, Vipava imenuje Goriška pokrajina.
Izid glasovanja o tretjem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    390
Neveljavnih glasovnic:                  12
Veljavnih glasovnic:                   378
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             253 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           125 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Ajdovščina, Bovec, Brda, Cerkno, Idrija, Kanal, Kobarid, Miren-Kostanjevica, Nova Gorica, Renče-Vogrsko, Šempeter-Vrtojba, Tolmin, Vipava imenuje Severnoprimorska pokrajina.
Občina Brda
 Število volivcev vpisanih v volilni imenik:      4.992
 Število volivcev, ki so glasovali po imeniku:      891
 Število volivcev, ki so glasovali s potrdili:       0
 Skupno število volivcev, ki so glasovali:        891
Izid glasovanja o prvem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    891
Neveljavnih glasovnic:                  27
Veljavnih glasovnic:                   864
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             516 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           348 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Ajdovščina, Bovec, Brda, Cerkno, Idrija, Kanal, Kobarid, Miren-Kostanjevica, Nova Gorica, Renče-Vogrsko, Šempeter-Vrtojba, Tolmin, Vipava imenuje Goriška pokrajina.
Izid glasovanja o drugem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    891
Neveljavnih glasovnic:                  34
Veljavnih glasovnic:                   857
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             482 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           375 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Goriška pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Ajdovščina, Bovec, Brda, Cerkno, Idrija, Kanal, Kobarid, Miren-Kostanjevica, Nova Gorica, Renče-Vogrsko, Šempeter-Vrtojba, Tolmin, Vipava.
Izid glasovanja o tretjem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    891
Neveljavnih glasovnic:                  41
Veljavnih glasovnic:                   850
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             380 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           470 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da večina volivcev, ki so veljavno glasovali, ni za to, da se pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Ajdovščina, Bovec, Brda, Cerkno, Idrija, Kanal, Kobarid, Miren-Kostanjevica, Nova Gorica, Renče-Vogrsko, Šempeter-Vrtojba, Tolmin, Vipava imenuje Severnoprimorska pokrajina.
Občina Cerkno
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:      4.178
Število volivcev, ki so glasovali po imeniku:      636
Število volivcev, ki so glasovali s potrdili:       0
Skupno število volivcev, ki so glasovali:        636
Izid glasovanja o prvem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    636
Neveljavnih glasovnic:                  30
Veljavnih glasovnic:                   606
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             347 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           259 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Goriška (Severnoprimorska) pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Ajdovščina, Bovec, Brda, Cerkno, Idrija, Kanal, Kobarid, Miren-Kostanjevica, Nova Gorica, Renče-Vogrsko, Šempeter-Vrtojba, Tolmin, Vipava.
Izid glasovanja o drugem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    636
Neveljavnih glasovnic:                  32
Veljavnih glasovnic:                   604
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             195 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           409 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da večina volivcev, ki so veljavno glasovali, ni za to, da se pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Ajdovščina, Bovec, Brda, Cerkno, Idrija, Kanal, Kobarid, Miren-Kostanjevica, Nova Gorica, Renče-Vogrsko, Šempeter-Vrtojba, Tolmin, Vipava imenuje Goriška pokrajina.
Izid glasovanja o tretjem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    636
Neveljavnih glasovnic:                  33
Veljavnih glasovnic:                   603
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             416 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           187 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Ajdovščina, Bovec, Brda, Cerkno, Idrija, Kanal, Kobarid, Miren-Kostanjevica, Nova Gorica, Renče-Vogrsko, Šempeter-Vrtojba, Tolmin, Vipava imenuje Severnoprimorska pokrajina.
Občina Idrija
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:      9.891
Število volivcev, ki so glasovali po imeniku:     1.324
Število volivcev, ki so glasovali s potrdili:       0
Skupno število volivcev, ki so glasovali:       1.324
Izid glasovanja o prvem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                   1.324
Neveljavnih glasovnic:                  35
Veljavnih glasovnic:                  1.289
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             757 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           532 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Goriška (Severnoprimorska) pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Ajdovščina, Bovec, Brda, Cerkno, Idrija, Kanal, Kobarid, Miren-Kostanjevica, Nova Gorica, Renče-Vogrsko, Šempeter-Vrtojba, Tolmin, Vipava.
Izid glasovanja o drugem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                   1.324
Neveljavnih glasovnic:                  40
Veljavnih glasovnic:                  1.284
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             463 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           821 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da večina volivcev, ki so veljavno glasovali, ni za to, da se pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Ajdovščina, Bovec, Brda, Cerkno, Idrija, Kanal, Kobarid, Miren-Kostanjevica, Nova Gorica, Renče-Vogrsko, Šempeter-Vrtojba, Tolmin, Vipava imenuje Goriška pokrajina.
Izid glasovanja o tretjem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                   1.324
Neveljavnih glasovnic:                  37
Veljavnih glasovnic:                  1.287
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             873 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           414 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Ajdovščina, Bovec, Brda, Cerkno, Idrija, Kanal, Kobarid, Miren-Kostanjevica, Nova Gorica, Renče-Vogrsko, Šempeter-Vrtojba, Tolmin, Vipava imenuje Severnoprimorska pokrajina.
Občina Kanal
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:      5.167
Število volivcev, ki so glasovali po imeniku:      792
Število volivcev, ki so glasovali s potrdili:       0
Skupno število volivcev, ki so glasovali:        792
Izid glasovanja o prvem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    792
Neveljavnih glasovnic:                  29
Veljavnih glasovnic:                   763
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             483 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           280 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Goriška (Severnoprimorska) pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Ajdovščina, Bovec, Brda, Cerkno, Idrija, Kanal, Kobarid, Miren-Kostanjevica, Nova Gorica, Renče-Vogrsko, Šempeter-Vrtojba, Tolmin, Vipava.
Izid glasovanja o drugem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    792
Neveljavnih glasovnic:                  34
Veljavnih glasovnic:                   758
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             355 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           403 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da večina volivcev, ki so veljavno glasovali, ni za to, da se pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Ajdovščina, Bovec, Brda, Cerkno, Idrija, Kanal, Kobarid, Miren-Kostanjevica, Nova Gorica, Renče-Vogrsko, Šempeter-Vrtojba, Tolmin, Vipava imenuje Goriška pokrajina.
Izid glasovanja o tretjem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    792
Neveljavnih glasovnic:                  34
Veljavnih glasovnic:                   758
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             436 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           322 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Ajdovščina, Bovec, Brda, Cerkno, Idrija, Kanal, Kobarid, Miren-Kostanjevica, Nova Gorica, Renče-Vogrsko, Šempeter-Vrtojba, Tolmin, Vipava imenuje Severnoprimorska pokrajina.
Občina Kobarid
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:      3.822
Število volivcev, ki so glasovali po imeniku:     1.001
Število volivcev, ki so glasovali s potrdili:       0
Skupno število volivcev, ki so glasovali:       1.001
Izid glasovanja o prvem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                   1.001
Neveljavnih glasovnic:                  65
Veljavnih glasovnic:                   936
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             552 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           384 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Goriška (Severnoprimorska) pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Ajdovščina, Bovec, Brda, Cerkno, Idrija, Kanal, Kobarid, Miren-Kostanjevica, Nova Gorica, Renče-Vogrsko, Šempeter-Vrtojba, Tolmin, Vipava.
Izid glasovanja o drugem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                   1.001
Neveljavnih glasovnic:                  71
Veljavnih glasovnic:                   930
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             263 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           667 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da večina volivcev, ki so veljavno glasovali, ni za to, da se pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Ajdovščina, Bovec, Brda, Cerkno, Idrija, Kanal, Kobarid, Miren-Kostanjevica, Nova Gorica, Renče-Vogrsko, Šempeter-Vrtojba, Tolmin, Vipava imenuje Goriška pokrajina.
Izid glasovanja o tretjem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                   1.001
Neveljavnih glasovnic:                  56
Veljavnih glasovnic:                   945
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             649 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           296 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Ajdovščina, Bovec, Brda, Cerkno, Idrija, Kanal, Kobarid, Miren-Kostanjevica, Nova Gorica, Renče-Vogrsko, Šempeter-Vrtojba, Tolmin, Vipava imenuje Severnoprimorska pokrajina.
Občina Miren - Kostanjevica
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:      4.241
Število volivcev, ki so glasovali po imeniku:      598
Število volivcev, ki so glasovali s potrdili:       0
Skupno število volivcev, ki so glasovali:        598
Izid glasovanja o prvem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    598
Neveljavnih glasovnic:                  27
Veljavnih glasovnic:                   571
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             376 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           195 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Goriška (Severnoprimorska) pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Ajdovščina, Bovec, Brda, Cerkno, Idrija, Kanal, Kobarid, Miren-Kostanjevica, Nova Gorica, Renče-Vogrsko, Šempeter-Vrtojba, Tolmin, Vipava.
Izid glasovanja o drugem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    598
Neveljavnih glasovnic:                  41
Veljavnih glasovnic:                   557
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             309 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           248 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Ajdovščina, Bovec, Brda, Cerkno, Idrija, Kanal, Kobarid, Miren-Kostanjevica, Nova Gorica, Renče-Vogrsko, Šempeter-Vrtojba, Tolmin, Vipava imenuje Goriška pokrajina.
Izid glasovanja o tretjem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    598
Neveljavnih glasovnic:                  43
Veljavnih glasovnic:                   555
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             293 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           262 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Ajdovščina, Bovec, Brda, Cerkno, Idrija, Kanal, Kobarid, Miren-Kostanjevica, Nova Gorica, Renče-Vogrsko, Šempeter-Vrtojba, Tolmin, Vipava imenuje Severnoprimorska pokrajina.
Občina Nova Gorica
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:      26.966
Število volivcev, ki so glasovali po imeniku:     4.012
Število volivcev, ki so glasovali s potrdili:       0
Skupno število volivcev, ki so glasovali:       4.012
Izid glasovanja o prvem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                   4.008
Neveljavnih glasovnic:                  180
Veljavnih glasovnic:                  3.828
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:            2.689 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:          1.139 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Goriška (Severnoprimorska) pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Ajdovščina, Bovec, Brda, Cerkno, Idrija, Kanal, Kobarid, Miren-Kostanjevica, Nova Gorica, Renče-Vogrsko, Šempeter-Vrtojba, Tolmin, Vipava.
Izid glasovanja o drugem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                   4.008
Neveljavnih glasovnic:                  183
Veljavnih glasovnic:                  3.825
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:            2.391 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:          1.434 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Ajdovščina, Bovec, Brda, Cerkno, Idrija, Kanal, Kobarid, Miren-Kostanjevica, Nova Gorica, Renče-Vogrsko, Šempeter-Vrtojba, Tolmin, Vipava imenuje Goriška pokrajina.
Izid glasovanja o tretjem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                   4.008
Neveljavnih glasovnic:                  215
Veljavnih glasovnic:                  3.793
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:            1.982 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:          1.811 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Ajdovščina, Bovec, Brda, Cerkno, Idrija, Kanal, Kobarid, Miren-Kostanjevica, Nova Gorica, Renče-Vogrsko, Šempeter-Vrtojba, Tolmin, Vipava imenuje Severnoprimorska pokrajina.
Občina Renče-Vogrsko
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:      3.596
Število volivcev, ki so glasovali po imeniku:      410
Število volivcev, ki so glasovali s potrdili:       0
Skupno število volivcev, ki so glasovali:        410
Izid glasovanja o prvem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    410
Neveljavnih glasovnic:                  15
Veljavnih glasovnic:                   395
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             241 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           154 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Goriška (Severnoprimorska) pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Ajdovščina, Bovec, Brda, Cerkno, Idrija, Kanal, Kobarid, Miren-Kostanjevica, Nova Gorica, Renče-Vogrsko, Šempeter-Vrtojba, Tolmin, Vipava.
Izid glasovanja o drugem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    410
Neveljavnih glasovnic:                  15
Veljavnih glasovnic:                   395
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             216 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           179 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Ajdovščina, Bovec, Brda, Cerkno, Idrija, Kanal, Kobarid, Miren-Kostanjevica, Nova Gorica, Renče-Vogrsko, Šempeter-Vrtojba, Tolmin, Vipava imenuje Goriška pokrajina.
Izid glasovanja o tretjem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    410
Neveljavnih glasovnic:                  17
Veljavnih glasovnic:                   393
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             223 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           170 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Ajdovščina, Bovec, Brda, Cerkno, Idrija, Kanal, Kobarid, Miren-Kostanjevica, Nova Gorica, Renče-Vogrsko, Šempeter-Vrtojba, Tolmin, Vipava imenuje Severnoprimorska pokrajina.
Občina Šempeter - Vrtojba
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:      5.295
Število volivcev, ki so glasovali po imeniku:      747
Število volivcev, ki so glasovali s potrdili:       0
Skupno število volivcev, ki so glasovali:        747
Izid glasovanja o prvem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    747
Neveljavnih glasovnic:                  29
Veljavnih glasovnic:                   718
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             488 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           230 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Goriška (Severnoprimorska) pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Ajdovščina, Bovec, Brda, Cerkno, Idrija, Kanal, Kobarid, Miren-Kostanjevica, Nova Gorica, Renče-Vogrsko, Šempeter-Vrtojba, Tolmin, Vipava.
Izid glasovanja o drugem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    747
Neveljavnih glasovnic:                  35
Veljavnih glasovnic:                   712
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             377 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           335 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Ajdovščina, Bovec, Brda, Cerkno, Idrija, Kanal, Kobarid, Miren-Kostanjevica, Nova Gorica, Renče-Vogrsko, Šempeter-Vrtojba, Tolmin, Vipava imenuje Goriška pokrajina.
Izid glasovanja o tretjem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    747
Neveljavnih glasovnic:                  26
Veljavnih glasovnic:                   721
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             435 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           286 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Ajdovščina, Bovec, Brda, Cerkno, Idrija, Kanal, Kobarid, Miren-Kostanjevica, Nova Gorica, Renče-Vogrsko, Šempeter-Vrtojba, Tolmin, Vipava imenuje Severnoprimorska pokrajina.
Občina Tolmin
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:      10.410
Število volivcev, ki so glasovali po imeniku:     2.406
Število volivcev, ki so glasovali s potrdili:       0
Skupno število volivcev, ki so glasovali:       2.406
Izid glasovanja o prvem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                   2.406
Neveljavnih glasovnic:                  166
Veljavnih glasovnic:                  2.240
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:            1.145 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:          1.095 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Goriška (Severnoprimorska) pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Ajdovščina, Bovec, Brda, Cerkno, Idrija, Kanal, Kobarid, Miren-Kostanjevica, Nova Gorica, Renče-Vogrsko, Šempeter-Vrtojba, Tolmin, Vipava.
Izid glasovanja o drugem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                   2.406
Neveljavnih glasovnic:                  155
Veljavnih glasovnic:                  2.251
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             503 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:          1.748 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da večina volivcev, ki so veljavno glasovali, ni za to, da se pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Ajdovščina, Bovec, Brda, Cerkno, Idrija, Kanal, Kobarid, Miren-Kostanjevica, Nova Gorica, Renče-Vogrsko, Šempeter-Vrtojba, Tolmin, Vipava imenuje Goriška pokrajina.
Izid glasovanja o tretjem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                   2.406
Neveljavnih glasovnic:                  115
Veljavnih glasovnic:                  2.291
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:            1.700 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           591 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Ajdovščina, Bovec, Brda, Cerkno, Idrija, Kanal, Kobarid, Miren-Kostanjevica, Nova Gorica, Renče-Vogrsko, Šempeter-Vrtojba, Tolmin, Vipava imenuje Severnoprimorska pokrajina.
Občina Vipava
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:      4.494
Število volivcev, ki so glasovali po imeniku:      799
Število volivcev, ki so glasovali s potrdili:       0
Skupno število volivcev, ki so glasovali:        799
Izid glasovanja o prvem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    799
Neveljavnih glasovnic:                  40
Veljavnih glasovnic:                   759
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             455 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           304 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Goriška (Severnoprimorska) pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Ajdovščina, Bovec, Brda, Cerkno, Idrija, Kanal, Kobarid, Miren-Kostanjevica, Nova Gorica, Renče-Vogrsko, Šempeter-Vrtojba, Tolmin, Vipava.
Izid glasovanja o drugem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    799
Neveljavnih glasovnic:                  45
Veljavnih glasovnic:                   754
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             274 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           480 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da večina volivcev, ki so veljavno glasovali, ni za to, da se pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Ajdovščina, Bovec, Brda, Cerkno, Idrija, Kanal, Kobarid, Miren-Kostanjevica, Nova Gorica, Renče-Vogrsko, Šempeter-Vrtojba, Tolmin, Vipava imenuje Goriška pokrajina.
Izid glasovanja o tretjem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    799
Neveljavnih glasovnic:                  31
Veljavnih glasovnic:                   768
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             484 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           284 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Ajdovščina, Bovec, Brda, Cerkno, Idrija, Kanal, Kobarid, Miren-Kostanjevica, Nova Gorica, Renče-Vogrsko, Šempeter-Vrtojba, Tolmin, Vipava imenuje Severnoprimorska pokrajina.
VI.
Peto referendumsko območje
Peto referendumsko območje vključuje občine: Črna na Koroškem, Dravograd, Mežica, Mislinja, Muta, Podvelka, Prevalje, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Ribnica na Pohorju, Slovenj Gradec, Vuzenica.
Na referendumskem območju je imelo pravico glasovati 61.868 volivcev, ki so bili vpisani v volilni imenik.
Glasovalo je skupaj 8.907 volivcev, ki so bili vpisani v volilni imenik.
Vprašanje, o katerem se je odločalo na referendumskem območju, se glasi:
»Ali ste za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Koroška pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Črna na Koroškem, Dravograd, Mežica, Mislinja, Muta, Podvelka, Prevalje, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Ribnica na Pohorju, Slovenj Gradec, Vuzenica?«
Oddanih je bilo 8.906 glasovnic.
Ker so bile oddane prazne, ali ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca, je bilo 63 glasovnic neveljavnih.
Veljavnih glasovnic je bilo 8.843.
Z besedo »ZA« je odgovorilo 7.539 volivcev
oziroma
z besedo »PROTI« 1.304 volivcev.
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Koroška pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Črna na Koroškem, Dravograd, Mežica, Mislinja, Muta, Podvelka, Prevalje, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Ribnica na Pohorju, Slovenj Gradec, Vuzenica.
Izid glasovanja po občinah znotraj petega referendumskega območja je naslednji:
Občina Črna na Koroškem
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:      3.063
Število volivcev, ki so glasovali po imeniku:      559
Število volivcev, ki so glasovali s potrdili:       0
Skupno število volivcev, ki so glasovali:        559
Oddanih glasovnic:                    558
Neveljavnih glasovnic:                   5
Veljavnih glasovnic:                   553
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             455 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:            98 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Koroška pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Črna na Koroškem, Dravograd, Mežica, Mislinja, Muta, Podvelka, Prevalje, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Ribnica na Pohorju, Slovenj Gradec, Vuzenica.
Občina Dravograd
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:      7.400
Število volivcev, ki so glasovali po imeniku:     1.187
Število volivcev, ki so glasovali s potrdili:       0
Skupno število volivcev, ki so glasovali:       1.187
Oddanih glasovnic:                   1.187
Neveljavnih glasovnic:                  12
Veljavnih glasovnic:                  1.175
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:            1.046 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           129 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Koroška pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Črna na Koroškem, Dravograd, Mežica, Mislinja, Muta, Podvelka, Prevalje, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Ribnica na Pohorju, Slovenj Gradec, Vuzenica.
Občina Mežica
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:      3.369
Število volivcev, ki so glasovali po imeniku:      542
Število volivcev, ki so glasovali s potrdili:       0
Skupno število volivcev, ki so glasovali:        542
Oddanih glasovnic:                    542
Neveljavnih glasovnic:                   2
Veljavnih glasovnic:                   540
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             462 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:            78 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Koroška pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Črna na Koroškem, Dravograd, Mežica, Mislinja, Muta, Podvelka, Prevalje, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Ribnica na Pohorju, Slovenj Gradec, Vuzenica.
Občina Mislinja
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:      3.931
Število volivcev, ki so glasovali po imeniku:      461
Število volivcev, ki so glasovali s potrdili:       0
Skupno število volivcev, ki so glasovali:        461
Oddanih glasovnic:                    461
Neveljavnih glasovnic:                   4
Veljavnih glasovnic:                   457
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             364 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:            93 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Koroška pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Črna na Koroškem, Dravograd, Mežica, Mislinja, Muta, Podvelka, Prevalje, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Ribnica na Pohorju, Slovenj Gradec, Vuzenica.
Občina Muta
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:      3.095
Število volivcev, ki so glasovali po imeniku:      372
Število volivcev, ki so glasovali s potrdili:       0
Skupno število volivcev, ki so glasovali:        372
Oddanih glasovnic:                    372
Neveljavnih glasovnic:                   3
Veljavnih glasovnic:                   369
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             295 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:            74 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Koroška pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Črna na Koroškem, Dravograd, Mežica, Mislinja, Muta, Podvelka, Prevalje, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Ribnica na Pohorju, Slovenj Gradec, Vuzenica.
Občina Podvelka
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:      2.308
Število volivcev, ki so glasovali po imeniku:      293
Število volivcev, ki so glasovali s potrdili:       0
Skupno število volivcev, ki so glasovali:        293
Oddanih glasovnic:                    293
Neveljavnih glasovnic:                   4
Veljavnih glasovnic:                   289
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             199 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:            90 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Koroška pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Črna na Koroškem, Dravograd, Mežica, Mislinja, Muta, Podvelka, Prevalje, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Ribnica na Pohorju, Slovenj Gradec, Vuzenica.
Občina Prevalje
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:      5.600
Število volivcev, ki so glasovali po imeniku:      962
Število volivcev, ki so glasovali s potrdili:       0
Skupno število volivcev, ki so glasovali:        962
Oddanih glasovnic:                    962
Neveljavnih glasovnic:                   9
Veljavnih glasovnic:                   953
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             852 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           101 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Koroška pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Črna na Koroškem, Dravograd, Mežica, Mislinja, Muta, Podvelka, Prevalje, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Ribnica na Pohorju, Slovenj Gradec, Vuzenica.
Občina Radlje ob Dravi
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:      5.249
Število volivcev, ki so glasovali po imeniku:      508
Število volivcev, ki so glasovali s potrdili:       0
Skupno število volivcev, ki so glasovali:        508
Oddanih glasovnic:                    508
Neveljavnih glasovnic:                   1
Veljavnih glasovnic:                   507
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             396 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           111 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Koroška pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Črna na Koroškem, Dravograd, Mežica, Mislinja, Muta, Podvelka, Prevalje, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Ribnica na Pohorju, Slovenj Gradec, Vuzenica.
Občina Ravne na Koroškem
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:      10.261
Število volivcev, ki so glasovali po imeniku:     1.839
Število volivcev, ki so glasovali s potrdili:       0
Skupno število volivcev, ki so glasovali:       1.839
Oddanih glasovnic:                   1.839
Neveljavnih glasovnic:                   7
Veljavnih glasovnic:                  1.832
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:            1.678 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           154 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Koroška pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Črna na Koroškem, Dravograd, Mežica, Mislinja, Muta, Podvelka, Prevalje, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Ribnica na Pohorju, Slovenj Gradec, Vuzenica.
Občina Ribnica na Pohorju
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:      1.059
Število volivcev, ki so glasovali po imeniku:      110
Število volivcev, ki so glasovali s potrdili:       0
Skupno število volivcev, ki so glasovali:        110
Oddanih glasovnic:                    110
Neveljavnih glasovnic:                   1
Veljavnih glasovnic:                   109
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             93 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:            16 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Koroška pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Črna na Koroškem, Dravograd, Mežica, Mislinja, Muta, Podvelka, Prevalje, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Ribnica na Pohorju, Slovenj Gradec, Vuzenica.
Občina Slovenj Gradec
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:      14.166
Število volivcev, ki so glasovali po imeniku:     1.791
Število volivcev, ki so glasovali s potrdili:       0
Skupno število volivcev, ki so glasovali:       1.791
Oddanih glasovnic:                   1.791
Neveljavnih glasovnic:                  10
Veljavnih glasovnic:                  1.781
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:            1.468 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           313 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Koroška pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Črna na Koroškem, Dravograd, Mežica, Mislinja, Muta, Podvelka, Prevalje, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Ribnica na Pohorju, Slovenj Gradec, Vuzenica.
Občina Vuzenica
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:      2.367
Število volivcev, ki so glasovali po imeniku:      283
Število volivcev, ki so glasovali s potrdili:       0
Skupno število volivcev, ki so glasovali:        283
Oddanih glasovnic:                    283
Neveljavnih glasovnic:                   5
Veljavnih glasovnic:                   278
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             231 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:            47 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Koroška pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Črna na Koroškem, Dravograd, Mežica, Mislinja, Muta, Podvelka, Prevalje, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Ribnica na Pohorju, Slovenj Gradec, Vuzenica.
VII.
Šesto referendumsko območje
Šesto referendumsko območje vključuje občine: Bloke, Borovnica, Brezovica, Cerknica, Dobrepolje, Dobrova-Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Domžale, Grosuplje, Horjul, Hrastnik, Ig, Ivančna Gorica, Kamnik, Kočevje, Komenda, Kostel, Litija, Logatec, Log-Dragomer, Loška dolina, Loški Potok, Lukovica, Medvode, Mengeš, Moravče, Osilnica, Ribnica, Sodražica, Škofljica, Šmartno pri Litiji, Trbovlje, Trzin, Velike Lašče, Vodice, Vrhnika, Zagorje ob Savi.
Na referendumskem območju je imelo pravico glasovati 272.642 volivcev, ki so bili vpisani v volilni imenik.
Glasovalo je skupaj 34.038 volivcev, ki so bili vpisani v volilni imenik.
Vprašanje, o katerem se je odločalo na referendumskem območju, se glasi:
»Ali ste za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Osrednjeslovenska pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Bloke, Borovnica, Brezovica, Cerknica, Dobrepolje, Dobrova-Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Domžale, Grosuplje, Horjul, Hrastnik, Ig, Ivančna Gorica, Kamnik, Kočevje, Komenda, Kostel, Litija, Logatec, Log-Dragomer, Loška dolina, Loški Potok, Lukovica, Medvode, Mengeš, Moravče, Osilnica, Ribnica, Sodražica, Škofljica, Šmartno pri Litiji, Trbovlje, Trzin, Velike Lašče, Vodice, Vrhnika, Zagorje ob Savi?«
Oddanih je bilo 34.035 glasovnic.
Ker so bile oddane prazne, ali ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca, je bilo 598 glasovnic neveljavnih.
Veljavnih glasovnic je bilo 33.437.
Z besedo »ZA« je odgovorilo 12.839 volivcev
oziroma
z besedo »PROTI« 20.598 volivcev.
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da večina volivcev, ki so veljavno glasovali, ni za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Osrednjeslovenska pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Bloke, Borovnica, Brezovica, Cerknica, Dobrepolje, Dobrova-Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Domžale, Grosuplje, Horjul, Hrastnik, Ig, Ivančna Gorica, Kamnik, Kočevje, Komenda, Kostel, Litija, Logatec, Log-Dragomer, Loška dolina, Loški Potok, Lukovica, Medvode, Mengeš, Moravče, Osilnica, Ribnica, Sodražica, Škofljica, Šmartno pri Litiji, Trbovlje, Trzin, Velike Lašče, Vodice, Vrhnika, Zagorje ob Savi.
Izid glasovanja po občinah znotraj šestega referendumskega območja je naslednji:
Občina Bloke
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:      1.404
Število volivcev, ki so glasovali po imeniku:      242
Število volivcev, ki so glasovali s potrdili:       0
Skupno število volivcev, ki so glasovali:        242
Oddanih glasovnic:                    242
Neveljavnih glasovnic:                   6
Veljavnih glasovnic:                   236
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             90 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           146 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da večina volivcev, ki so veljavno glasovali, ni za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Osrednjeslovenska pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Bloke, Borovnica, Brezovica, Cerknica, Dobrepolje, Dobrova-Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Domžale, Grosuplje, Horjul, Hrastnik, Ig, Ivančna Gorica, Kamnik, Kočevje, Komenda, Kostel, Litija, Logatec, Log-Dragomer, Loška dolina, Loški Potok, Lukovica, Medvode, Mengeš, Moravče, Osilnica, Ribnica, Sodražica, Škofljica, Šmartno pri Litiji, Trbovlje, Trzin, Velike Lašče, Vodice, Vrhnika, Zagorje ob Savi.
Občina Borovnica
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:      3.230
Število volivcev, ki so glasovali po imeniku:     1.062
Število volivcev, ki so glasovali s potrdili:       0
Skupno število volivcev, ki so glasovali:       1.062
Oddanih glasovnic:                   1.062
Neveljavnih glasovnic:                  48
Veljavnih glasovnic:                  1.014
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             372 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           642 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da večina volivcev, ki so veljavno glasovali, ni za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Osrednjeslovenska pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Bloke, Borovnica, Brezovica, Cerknica, Dobrepolje, Dobrova-Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Domžale, Grosuplje, Horjul, Hrastnik, Ig, Ivančna Gorica, Kamnik, Kočevje, Komenda, Kostel, Litija, Logatec, Log-Dragomer, Loška dolina, Loški Potok, Lukovica, Medvode, Mengeš, Moravče, Osilnica, Ribnica, Sodražica, Škofljica, Šmartno pri Litiji, Trbovlje, Trzin, Velike Lašče, Vodice, Vrhnika, Zagorje ob Savi.
Občina Brezovica
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:      8.351
Število volivcev, ki so glasovali po imeniku:      724
Število volivcev, ki so glasovali s potrdili:       0
Skupno število volivcev, ki so glasovali:        724
Oddanih glasovnic:                    724
Neveljavnih glasovnic:                  11
Veljavnih glasovnic:                   713
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             341 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           372 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da večina volivcev, ki so veljavno glasovali, ni za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Osrednjeslovenska pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Bloke, Borovnica, Brezovica, Cerknica, Dobrepolje, Dobrova-Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Domžale, Grosuplje, Horjul, Hrastnik, Ig, Ivančna Gorica, Kamnik, Kočevje, Komenda, Kostel, Litija, Logatec, Log-Dragomer, Loška dolina, Loški Potok, Lukovica, Medvode, Mengeš, Moravče, Osilnica, Ribnica, Sodražica, Škofljica, Šmartno pri Litiji, Trbovlje, Trzin, Velike Lašče, Vodice, Vrhnika, Zagorje ob Savi.
Občina Cerknica
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:      9.015
Število volivcev, ki so glasovali po imeniku:     1.369
Število volivcev, ki so glasovali s potrdili:       0
Skupno število volivcev, ki so glasovali:       1.369
Oddanih glasovnic:                   1.369
Neveljavnih glasovnic:                  25
Veljavnih glasovnic:                  1.344
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             521 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           823 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da večina volivcev, ki so veljavno glasovali, ni za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Osrednjeslovenska pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Bloke, Borovnica, Brezovica, Cerknica, Dobrepolje, Dobrova-Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Domžale, Grosuplje, Horjul, Hrastnik, Ig, Ivančna Gorica, Kamnik, Kočevje, Komenda, Kostel, Litija, Logatec, Log-Dragomer, Loška dolina, Loški Potok, Lukovica, Medvode, Mengeš, Moravče, Osilnica, Ribnica, Sodražica, Škofljica, Šmartno pri Litiji, Trbovlje, Trzin, Velike Lašče, Vodice, Vrhnika, Zagorje ob Savi.
Občina Dobrepolje
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:      3.026
Število volivcev, ki so glasovali po imeniku:      440
Število volivcev, ki so glasovali s potrdili:       0
Skupno število volivcev, ki so glasovali:        440
Oddanih glasovnic:                    440
Neveljavnih glasovnic:                   3
Veljavnih glasovnic:                   437
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             312 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           125 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Osrednjeslovenska pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Bloke, Borovnica, Brezovica, Cerknica, Dobrepolje, Dobrova-Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Domžale, Grosuplje, Horjul, Hrastnik, Ig, Ivančna Gorica, Kamnik, Kočevje, Komenda, Kostel, Litija, Logatec, Log-Dragomer, Loška dolina, Loški Potok, Lukovica, Medvode, Mengeš, Moravče, Osilnica, Ribnica, Sodražica, Škofljica, Šmartno pri Litiji, Trbovlje, Trzin, Velike Lašče, Vodice, Vrhnika, Zagorje ob Savi.
Občina Dobrova - Polhov Gradec
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:      5.738
Število volivcev, ki so glasovali po imeniku:      660
Število volivcev, ki so glasovali s potrdili:       0
Skupno število volivcev, ki so glasovali:        660
Oddanih glasovnic:                    660
Neveljavnih glasovnic:                  16
Veljavnih glasovnic:                   644
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             403 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           241 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Osrednjeslovenska pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Bloke, Borovnica, Brezovica, Cerknica, Dobrepolje, Dobrova-Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Domžale, Grosuplje, Horjul, Hrastnik, Ig, Ivančna Gorica, Kamnik, Kočevje, Komenda, Kostel, Litija, Logatec, Log-Dragomer, Loška dolina, Loški Potok, Lukovica, Medvode, Mengeš, Moravče, Osilnica, Ribnica, Sodražica, Škofljica, Šmartno pri Litiji, Trbovlje, Trzin, Velike Lašče, Vodice, Vrhnika, Zagorje ob Savi.
Občina Dol pri Ljubljani
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:      4.082
Število volivcev, ki so glasovali po imeniku:      461
Število volivcev, ki so glasovali s potrdili:       0
Skupno število volivcev, ki so glasovali:        461
Oddanih glasovnic:                    461
Neveljavnih glasovnic:                   2
Veljavnih glasovnic:                   459
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             239 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           220 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Osrednjeslovenska pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Bloke, Borovnica, Brezovica, Cerknica, Dobrepolje, Dobrova-Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Domžale, Grosuplje, Horjul, Hrastnik, Ig, Ivančna Gorica, Kamnik, Kočevje, Komenda, Kostel, Litija, Logatec, Log-Dragomer, Loška dolina, Loški Potok, Lukovica, Medvode, Mengeš, Moravče, Osilnica, Ribnica, Sodražica, Škofljica, Šmartno pri Litiji, Trbovlje, Trzin, Velike Lašče, Vodice, Vrhnika, Zagorje ob Savi.
Občina Domžale
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:      26.163
Število volivcev, ki so glasovali po imeniku:     2.728
Število volivcev, ki so glasovali s potrdili:       0
Skupno število volivcev, ki so glasovali:       2.728
Oddanih glasovnic:                   2.728
Neveljavnih glasovnic:                  39
Veljavnih glasovnic:                  2.689
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             996 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:          1.693 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da večina volivcev, ki so veljavno glasovali, ni za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Osrednjeslovenska pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Bloke, Borovnica, Brezovica, Cerknica, Dobrepolje, Dobrova-Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Domžale, Grosuplje, Horjul, Hrastnik, Ig, Ivančna Gorica, Kamnik, Kočevje, Komenda, Kostel, Litija, Logatec, Log-Dragomer, Loška dolina, Loški Potok, Lukovica, Medvode, Mengeš, Moravče, Osilnica, Ribnica, Sodražica, Škofljica, Šmartno pri Litiji, Trbovlje, Trzin, Velike Lašče, Vodice, Vrhnika, Zagorje ob Savi.
Občina Grosuplje
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:      14.304
Število volivcev, ki so glasovali po imeniku:     1.524
Število volivcev, ki so glasovali s potrdili:       0
Skupno število volivcev, ki so glasovali:       1.524
Oddanih glasovnic:                   1.524
Neveljavnih glasovnic:                  19
Veljavnih glasovnic:                  1.505
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:            1.022 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           483 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Osrednjeslovenska pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Bloke, Borovnica, Brezovica, Cerknica, Dobrepolje, Dobrova-Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Domžale, Grosuplje, Horjul, Hrastnik, Ig, Ivančna Gorica, Kamnik, Kočevje, Komenda, Kostel, Litija, Logatec, Log-Dragomer, Loška dolina, Loški Potok, Lukovica, Medvode, Mengeš, Moravče, Osilnica, Ribnica, Sodražica, Škofljica, Šmartno pri Litiji, Trbovlje, Trzin, Velike Lašče, Vodice, Vrhnika, Zagorje ob Savi.
Občina Horjul
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:      2.172
Število volivcev, ki so glasovali po imeniku:      286
Število volivcev, ki so glasovali s potrdili:       0
Skupno število volivcev, ki so glasovali:        286
Oddanih glasovnic:                    286
Neveljavnih glasovnic:                   6
Veljavnih glasovnic:                   280
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             177 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           103 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Osrednjeslovenska pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Bloke, Borovnica, Brezovica, Cerknica, Dobrepolje, Dobrova-Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Domžale, Grosuplje, Horjul, Hrastnik, Ig, Ivančna Gorica, Kamnik, Kočevje, Komenda, Kostel, Litija, Logatec, Log-Dragomer, Loška dolina, Loški Potok, Lukovica, Medvode, Mengeš, Moravče, Osilnica, Ribnica, Sodražica, Škofljica, Šmartno pri Litiji, Trbovlje, Trzin, Velike Lašče, Vodice, Vrhnika, Zagorje ob Savi.
Občina Hrastnik
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:      8.777
Število volivcev, ki so glasovali po imeniku:     1.835
Število volivcev, ki so glasovali s potrdili:       0
Skupno število volivcev, ki so glasovali:       1.835
Oddanih glasovnic:                   1.835
Neveljavnih glasovnic:                  13
Veljavnih glasovnic:                  1.822
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             185 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:          1.637 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da večina volivcev, ki so veljavno glasovali, ni za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Osrednjeslovenska pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Bloke, Borovnica, Brezovica, Cerknica, Dobrepolje, Dobrova-Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Domžale, Grosuplje, Horjul, Hrastnik, Ig, Ivančna Gorica, Kamnik, Kočevje, Komenda, Kostel, Litija, Logatec, Log-Dragomer, Loška dolina, Loški Potok, Lukovica, Medvode, Mengeš, Moravče, Osilnica, Ribnica, Sodražica, Škofljica, Šmartno pri Litiji, Trbovlje, Trzin, Velike Lašče, Vodice, Vrhnika, Zagorje ob Savi.
Občina Ig
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:      5.036
Število volivcev, ki so glasovali po imeniku:      512
Število volivcev, ki so glasovali s potrdili:       0
Skupno število volivcev, ki so glasovali:        512
Oddanih glasovnic:                    512
Neveljavnih glasovnic:                  12
Veljavnih glasovnic:                   500
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             262 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           238 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Osrednjeslovenska pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Bloke, Borovnica, Brezovica, Cerknica, Dobrepolje, Dobrova-Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Domžale, Grosuplje, Horjul, Hrastnik, Ig, Ivančna Gorica, Kamnik, Kočevje, Komenda, Kostel, Litija, Logatec, Log-Dragomer, Loška dolina, Loški Potok, Lukovica, Medvode, Mengeš, Moravče, Osilnica, Ribnica, Sodražica, Škofljica, Šmartno pri Litiji, Trbovlje, Trzin, Velike Lašče, Vodice, Vrhnika, Zagorje ob Savi.
Občina Ivančna Gorica
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:      11.872
Število volivcev, ki so glasovali po imeniku:     1.146
Število volivcev, ki so glasovali s potrdili:       0
Skupno število volivcev, ki so glasovali:       1.146
Oddanih glasovnic:                   1.146
Neveljavnih glasovnic:                  27
Veljavnih glasovnic:                  1.119
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             782 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           337 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Osrednjeslovenska pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Bloke, Borovnica, Brezovica, Cerknica, Dobrepolje, Dobrova-Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Domžale, Grosuplje, Horjul, Hrastnik, Ig, Ivančna Gorica, Kamnik, Kočevje, Komenda, Kostel, Litija, Logatec, Log-Dragomer, Loška dolina, Loški Potok, Lukovica, Medvode, Mengeš, Moravče, Osilnica, Ribnica, Sodražica, Škofljica, Šmartno pri Litiji, Trbovlje, Trzin, Velike Lašče, Vodice, Vrhnika, Zagorje ob Savi.
Občina Kamnik
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:      22.875
Število volivcev, ki so glasovali po imeniku:     2.573
Število volivcev, ki so glasovali s potrdili:       0
Skupno število volivcev, ki so glasovali:       2.573
Oddanih glasovnic:                   2.572
Neveljavnih glasovnic:                  36
Veljavnih glasovnic:                  2.536
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             561 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:          1.975 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da večina volivcev, ki so veljavno glasovali, ni za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Osrednjeslovenska pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Bloke, Borovnica, Brezovica, Cerknica, Dobrepolje, Dobrova-Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Domžale, Grosuplje, Horjul, Hrastnik, Ig, Ivančna Gorica, Kamnik, Kočevje, Komenda, Kostel, Litija, Logatec, Log-Dragomer, Loška dolina, Loški Potok, Lukovica, Medvode, Mengeš, Moravče, Osilnica, Ribnica, Sodražica, Škofljica, Šmartno pri Litiji, Trbovlje, Trzin, Velike Lašče, Vodice, Vrhnika, Zagorje ob Savi.
Občina Kočevje
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:      14.032
Število volivcev, ki so glasovali po imeniku:     1.571
Število volivcev, ki so glasovali s potrdili:       0
Skupno število volivcev, ki so glasovali:       1.571
Oddanih glasovnic:                   1.571
Neveljavnih glasovnic:                  28
Veljavnih glasovnic:                  1.543
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             481 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:          1.062 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da večina volivcev, ki so veljavno glasovali, ni za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Osrednjeslovenska pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Bloke, Borovnica, Brezovica, Cerknica, Dobrepolje, Dobrova-Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Domžale, Grosuplje, Horjul, Hrastnik, Ig, Ivančna Gorica, Kamnik, Kočevje, Komenda, Kostel, Litija, Logatec, Log-Dragomer, Loška dolina, Loški Potok, Lukovica, Medvode, Mengeš, Moravče, Osilnica, Ribnica, Sodražica, Škofljica, Šmartno pri Litiji, Trbovlje, Trzin, Velike Lašče, Vodice, Vrhnika, Zagorje ob Savi.
Občina Komenda
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:      3.948
Število volivcev, ki so glasovali po imeniku:      411
Število volivcev, ki so glasovali s potrdili:       0
Skupno število volivcev, ki so glasovali:        411
Oddanih glasovnic:                    410
Neveljavnih glasovnic:                   5
Veljavnih glasovnic:                   405
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             149 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           256 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da večina volivcev, ki so veljavno glasovali, ni za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Osrednjeslovenska pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Bloke, Borovnica, Brezovica, Cerknica, Dobrepolje, Dobrova-Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Domžale, Grosuplje, Horjul, Hrastnik, Ig, Ivančna Gorica, Kamnik, Kočevje, Komenda, Kostel, Litija, Logatec, Log-Dragomer, Loška dolina, Loški Potok, Lukovica, Medvode, Mengeš, Moravče, Osilnica, Ribnica, Sodražica, Škofljica, Šmartno pri Litiji, Trbovlje, Trzin, Velike Lašče, Vodice, Vrhnika, Zagorje ob Savi.
Občina Kostel
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:       646
Število volivcev, ki so glasovali po imeniku:      154
Število volivcev, ki so glasovali s potrdili:       0
Skupno število volivcev, ki so glasovali:        154
Oddanih glasovnic:                    154
Neveljavnih glasovnic:                  10
Veljavnih glasovnic:                   144
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             41 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           103 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da večina volivcev, ki so veljavno glasovali, ni za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Osrednjeslovenska pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Bloke, Borovnica, Brezovica, Cerknica, Dobrepolje, Dobrova-Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Domžale, Grosuplje, Horjul, Hrastnik, Ig, Ivančna Gorica, Kamnik, Kočevje, Komenda, Kostel, Litija, Logatec, Log-Dragomer, Loška dolina, Loški Potok, Lukovica, Medvode, Mengeš, Moravče, Osilnica, Ribnica, Sodražica, Škofljica, Šmartno pri Litiji, Trbovlje, Trzin, Velike Lašče, Vodice, Vrhnika, Zagorje ob Savi.
Občina Litija
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:      12.105
Število volivcev, ki so glasovali po imeniku:     1.333
Število volivcev, ki so glasovali s potrdili:       0
Skupno število volivcev, ki so glasovali:       1.333
Oddanih glasovnic:                   1.333
Neveljavnih glasovnic:                  27
Veljavnih glasovnic:                  1.306
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             387 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           919 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da večina volivcev, ki so veljavno glasovali, ni za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Osrednjeslovenska pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Bloke, Borovnica, Brezovica, Cerknica, Dobrepolje, Dobrova-Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Domžale, Grosuplje, Horjul, Hrastnik, Ig, Ivančna Gorica, Kamnik, Kočevje, Komenda, Kostel, Litija, Logatec, Log-Dragomer, Loška dolina, Loški Potok, Lukovica, Medvode, Mengeš, Moravče, Osilnica, Ribnica, Sodražica, Škofljica, Šmartno pri Litiji, Trbovlje, Trzin, Velike Lašče, Vodice, Vrhnika, Zagorje ob Savi.
Občina Logatec
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:      9.867
Število volivcev, ki so glasovali po imeniku:     1.088
Število volivcev, ki so glasovali s potrdili:       0
Skupno število volivcev, ki so glasovali:       1.088
Oddanih glasovnic:                   1.088
Neveljavnih glasovnic:                  20
Veljavnih glasovnic:                  1.068
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             536 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           532 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Osrednjeslovenska pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Bloke, Borovnica, Brezovica, Cerknica, Dobrepolje, Dobrova-Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Domžale, Grosuplje, Horjul, Hrastnik, Ig, Ivančna Gorica, Kamnik, Kočevje, Komenda, Kostel, Litija, Logatec, Log-Dragomer, Loška dolina, Loški Potok, Lukovica, Medvode, Mengeš, Moravče, Osilnica, Ribnica, Sodražica, Škofljica, Šmartno pri Litiji, Trbovlje, Trzin, Velike Lašče, Vodice, Vrhnika, Zagorje ob Savi.
Občina Log - Dragomer
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:      2.902
Število volivcev, ki so glasovali po imeniku:      262
Število volivcev, ki so glasovali s potrdili:       0
Skupno število volivcev, ki so glasovali:        262
Oddanih glasovnic:                    262
Neveljavnih glasovnic:                   6
Veljavnih glasovnic:                   256
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             136 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           120 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Osrednjeslovenska pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Bloke, Borovnica, Brezovica, Cerknica, Dobrepolje, Dobrova-Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Domžale, Grosuplje, Horjul, Hrastnik, Ig, Ivančna Gorica, Kamnik, Kočevje, Komenda, Kostel, Litija, Logatec, Log-Dragomer, Loška dolina, Loški Potok, Lukovica, Medvode, Mengeš, Moravče, Osilnica, Ribnica, Sodražica, Škofljica, Šmartno pri Litiji, Trbovlje, Trzin, Velike Lašče, Vodice, Vrhnika, Zagorje ob Savi.
Občina Loška dolina
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:      3.116
Število volivcev, ki so glasovali po imeniku:      473
Število volivcev, ki so glasovali s potrdili:       0
Skupno število volivcev, ki so glasovali:        473
Oddanih glasovnic:                    473
Neveljavnih glasovnic:                   5
Veljavnih glasovnic:                   468
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             175 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           293 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da večina volivcev, ki so veljavno glasovali, ni za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Osrednjeslovenska pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Bloke, Borovnica, Brezovica, Cerknica, Dobrepolje, Dobrova-Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Domžale, Grosuplje, Horjul, Hrastnik, Ig, Ivančna Gorica, Kamnik, Kočevje, Komenda, Kostel, Litija, Logatec, Log-Dragomer, Loška dolina, Loški Potok, Lukovica, Medvode, Mengeš, Moravče, Osilnica, Ribnica, Sodražica, Škofljica, Šmartno pri Litiji, Trbovlje, Trzin, Velike Lašče, Vodice, Vrhnika, Zagorje ob Savi.
Občina Loški potok
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:      1.752
Število volivcev, ki so glasovali po imeniku:      380
Število volivcev, ki so glasovali s potrdili:       0
Skupno število volivcev, ki so glasovali:        380
Oddanih glasovnic:                    380
Neveljavnih glasovnic:                   2
Veljavnih glasovnic:                   378
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             89 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           289 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da večina volivcev, ki so veljavno glasovali, ni za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Osrednjeslovenska pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Bloke, Borovnica, Brezovica, Cerknica, Dobrepolje, Dobrova-Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Domžale, Grosuplje, Horjul, Hrastnik, Ig, Ivančna Gorica, Kamnik, Kočevje, Komenda, Kostel, Litija, Logatec, Log-Dragomer, Loška dolina, Loški Potok, Lukovica, Medvode, Mengeš, Moravče, Osilnica, Ribnica, Sodražica, Škofljica, Šmartno pri Litiji, Trbovlje, Trzin, Velike Lašče, Vodice, Vrhnika, Zagorje ob Savi.
Občina Lukovica
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:      4.212
Število volivcev, ki so glasovali po imeniku:      605
Število volivcev, ki so glasovali s potrdili:       0
Skupno število volivcev, ki so glasovali:        605
Oddanih glasovnic:                    605
Neveljavnih glasovnic:                   7
Veljavnih glasovnic:                   598
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             105 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           493 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da večina volivcev, ki so veljavno glasovali, ni za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Osrednjeslovenska pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Bloke, Borovnica, Brezovica, Cerknica, Dobrepolje, Dobrova-Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Domžale, Grosuplje, Horjul, Hrastnik, Ig, Ivančna Gorica, Kamnik, Kočevje, Komenda, Kostel, Litija, Logatec, Log-Dragomer, Loška dolina, Loški Potok, Lukovica, Medvode, Mengeš, Moravče, Osilnica, Ribnica, Sodražica, Škofljica, Šmartno pri Litiji, Trbovlje, Trzin, Velike Lašče, Vodice, Vrhnika, Zagorje ob Savi.
Občina Medvode
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:      12.125
Število volivcev, ki so glasovali po imeniku:     1.281
Število volivcev, ki so glasovali s potrdili:       0
Skupno število volivcev, ki so glasovali:       1.281
Oddanih glasovnic:                   1.281
Neveljavnih glasovnic:                  26
Veljavnih glasovnic:                  1.255
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             531 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           724 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da večina volivcev, ki so veljavno glasovali, ni za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Osrednjeslovenska pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Bloke, Borovnica, Brezovica, Cerknica, Dobrepolje, Dobrova-Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Domžale, Grosuplje, Horjul, Hrastnik, Ig, Ivančna Gorica, Kamnik, Kočevje, Komenda, Kostel, Litija, Logatec, Log-Dragomer, Loška dolina, Loški Potok, Lukovica, Medvode, Mengeš, Moravče, Osilnica, Ribnica, Sodražica, Škofljica, Šmartno pri Litiji, Trbovlje, Trzin, Velike Lašče, Vodice, Vrhnika, Zagorje ob Savi.
Občina Mengeš
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:      5.682
Število volivcev, ki so glasovali po imeniku:      618
Število volivcev, ki so glasovali s potrdili:       0
Skupno število volivcev, ki so glasovali:        618
Oddanih glasovnic:                    618
Neveljavnih glasovnic:                  10
Veljavnih glasovnic:                   608
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             177 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           431 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da večina volivcev, ki so veljavno glasovali, ni za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Osrednjeslovenska pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Bloke, Borovnica, Brezovica, Cerknica, Dobrepolje, Dobrova-Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Domžale, Grosuplje, Horjul, Hrastnik, Ig, Ivančna Gorica, Kamnik, Kočevje, Komenda, Kostel, Litija, Logatec, Log-Dragomer, Loška dolina, Loški Potok, Lukovica, Medvode, Mengeš, Moravče, Osilnica, Ribnica, Sodražica, Škofljica, Šmartno pri Litiji, Trbovlje, Trzin, Velike Lašče, Vodice, Vrhnika, Zagorje ob Savi.
Občina Moravče
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:      3.852
Število volivcev, ki so glasovali po imeniku:      476
Število volivcev, ki so glasovali s potrdili:       0
Skupno število volivcev, ki so glasovali:        476
Oddanih glasovnic:                    476
Neveljavnih glasovnic:                   7
Veljavnih glasovnic:                   469
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             175 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           294 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da večina volivcev, ki so veljavno glasovali, ni za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Osrednjeslovenska pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Bloke, Borovnica, Brezovica, Cerknica, Dobrepolje, Dobrova-Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Domžale, Grosuplje, Horjul, Hrastnik, Ig, Ivančna Gorica, Kamnik, Kočevje, Komenda, Kostel, Litija, Logatec, Log-Dragomer, Loška dolina, Loški Potok, Lukovica, Medvode, Mengeš, Moravče, Osilnica, Ribnica, Sodražica, Škofljica, Šmartno pri Litiji, Trbovlje, Trzin, Velike Lašče, Vodice, Vrhnika, Zagorje ob Savi.
Občina Osilnica
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:       429
Število volivcev, ki so glasovali po imeniku:       94
Število volivcev, ki so glasovali s potrdili:       0
Skupno število volivcev, ki so glasovali:         94
Oddanih glasovnic:                    94
Neveljavnih glasovnic:                   3
Veljavnih glasovnic:                   91
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             50 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:            41 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Osrednjeslovenska pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Bloke, Borovnica, Brezovica, Cerknica, Dobrepolje, Dobrova-Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Domžale, Grosuplje, Horjul, Hrastnik, Ig, Ivančna Gorica, Kamnik, Kočevje, Komenda, Kostel, Litija, Logatec, Log-Dragomer, Loška dolina, Loški Potok, Lukovica, Medvode, Mengeš, Moravče, Osilnica, Ribnica, Sodražica, Škofljica, Šmartno pri Litiji, Trbovlje, Trzin, Velike Lašče, Vodice, Vrhnika, Zagorje ob Savi.
Občina Ribnica
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:      7.740
Število volivcev, ki so glasovali po imeniku:     1.204
Število volivcev, ki so glasovali s potrdili:       0
Skupno število volivcev, ki so glasovali:       1.204
Oddanih glasovnic:                   1.204
Neveljavnih glasovnic:                  31
Veljavnih glasovnic:                  1.173
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             742 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           431 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Osrednjeslovenska pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Bloke, Borovnica, Brezovica, Cerknica, Dobrepolje, Dobrova-Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Domžale, Grosuplje, Horjul, Hrastnik, Ig, Ivančna Gorica, Kamnik, Kočevje, Komenda, Kostel, Litija, Logatec, Log-Dragomer, Loška dolina, Loški Potok, Lukovica, Medvode, Mengeš, Moravče, Osilnica, Ribnica, Sodražica, Škofljica, Šmartno pri Litiji, Trbovlje, Trzin, Velike Lašče, Vodice, Vrhnika, Zagorje ob Savi.
Občina Sodražica
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:      1.905
Število volivcev, ki so glasovali po imeniku:      312
Število volivcev, ki so glasovali s potrdili:       0
Skupno število volivcev, ki so glasovali:        312
Oddanih glasovnic:                    312
Neveljavnih glasovnic:                   8
Veljavnih glasovnic:                   304
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             168 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           136 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Osrednjeslovenska pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Bloke, Borovnica, Brezovica, Cerknica, Dobrepolje, Dobrova-Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Domžale, Grosuplje, Horjul, Hrastnik, Ig, Ivančna Gorica, Kamnik, Kočevje, Komenda, Kostel, Litija, Logatec, Log-Dragomer, Loška dolina, Loški Potok, Lukovica, Medvode, Mengeš, Moravče, Osilnica, Ribnica, Sodražica, Škofljica, Šmartno pri Litiji, Trbovlje, Trzin, Velike Lašče, Vodice, Vrhnika, Zagorje ob Savi.
Občina Škofljica
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:      6.494
Število volivcev, ki so glasovali po imeniku:      553
Število volivcev, ki so glasovali s potrdili:       0
Skupno število volivcev, ki so glasovali:        553
Oddanih glasovnic:                    553
Neveljavnih glasovnic:                  15
Veljavnih glasovnic:                   538
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             312 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           226 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Osrednjeslovenska pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Bloke, Borovnica, Brezovica, Cerknica, Dobrepolje, Dobrova-Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Domžale, Grosuplje, Horjul, Hrastnik, Ig, Ivančna Gorica, Kamnik, Kočevje, Komenda, Kostel, Litija, Logatec, Log-Dragomer, Loška dolina, Loški Potok, Lukovica, Medvode, Mengeš, Moravče, Osilnica, Ribnica, Sodražica, Škofljica, Šmartno pri Litiji, Trbovlje, Trzin, Velike Lašče, Vodice, Vrhnika, Zagorje ob Savi.
Občina Šmartno pri Litiji
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:      4.237
Število volivcev, ki so glasovali po imeniku:      526
Število volivcev, ki so glasovali s potrdili:       0
Skupno število volivcev, ki so glasovali:        526
Oddanih glasovnic:                    526
Neveljavnih glasovnic:                   7
Veljavnih glasovnic:                   519
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             276 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           243 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Osrednjeslovenska pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Bloke, Borovnica, Brezovica, Cerknica, Dobrepolje, Dobrova-Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Domžale, Grosuplje, Horjul, Hrastnik, Ig, Ivančna Gorica, Kamnik, Kočevje, Komenda, Kostel, Litija, Logatec, Log-Dragomer, Loška dolina, Loški Potok, Lukovica, Medvode, Mengeš, Moravče, Osilnica, Ribnica, Sodražica, Škofljica, Šmartno pri Litiji, Trbovlje, Trzin, Velike Lašče, Vodice, Vrhnika, Zagorje ob Savi.
Občina Trbovlje
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:      15.052
Število volivcev, ki so glasovali po imeniku:     2.491
Število volivcev, ki so glasovali s potrdili:       0
Skupno število volivcev, ki so glasovali:       2.491
Oddanih glasovnic:                   2.491
Neveljavnih glasovnic:                  20
Veljavnih glasovnic:                  2.471
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             380 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:          2.091 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da večina volivcev, ki so veljavno glasovali, ni za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Osrednjeslovenska pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Bloke, Borovnica, Brezovica, Cerknica, Dobrepolje, Dobrova-Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Domžale, Grosuplje, Horjul, Hrastnik, Ig, Ivančna Gorica, Kamnik, Kočevje, Komenda, Kostel, Litija, Logatec, Log-Dragomer, Loška dolina, Loški Potok, Lukovica, Medvode, Mengeš, Moravče, Osilnica, Ribnica, Sodražica, Škofljica, Šmartno pri Litiji, Trbovlje, Trzin, Velike Lašče, Vodice, Vrhnika, Zagorje ob Savi.
Občina Trzin
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:      2.997
Število volivcev, ki so glasovali po imeniku:      357
Število volivcev, ki so glasovali s potrdili:       0
Skupno število volivcev, ki so glasovali:        357
Oddanih glasovnic:                    357
Neveljavnih glasovnic:                   5
Veljavnih glasovnic:                   352
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             84 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           268 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da večina volivcev, ki so veljavno glasovali, ni za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Osrednjeslovenska pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Bloke, Borovnica, Brezovica, Cerknica, Dobrepolje, Dobrova-Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Domžale, Grosuplje, Horjul, Hrastnik, Ig, Ivančna Gorica, Kamnik, Kočevje, Komenda, Kostel, Litija, Logatec, Log-Dragomer, Loška dolina, Loški Potok, Lukovica, Medvode, Mengeš, Moravče, Osilnica, Ribnica, Sodražica, Škofljica, Šmartno pri Litiji, Trbovlje, Trzin, Velike Lašče, Vodice, Vrhnika, Zagorje ob Savi.
Občina Velike Lašče
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:      3.380
Število volivcev, ki so glasovali po imeniku:      415
Število volivcev, ki so glasovali s potrdili:       0
Skupno število volivcev, ki so glasovali:        415
Oddanih glasovnic:                    415
Neveljavnih glasovnic:                   5
Veljavnih glasovnic:                   410
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             254 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           156 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Osrednjeslovenska pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Bloke, Borovnica, Brezovica, Cerknica, Dobrepolje, Dobrova-Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Domžale, Grosuplje, Horjul, Hrastnik, Ig, Ivančna Gorica, Kamnik, Kočevje, Komenda, Kostel, Litija, Logatec, Log-Dragomer, Loška dolina, Loški Potok, Lukovica, Medvode, Mengeš, Moravče, Osilnica, Ribnica, Sodražica, Škofljica, Šmartno pri Litiji, Trbovlje, Trzin, Velike Lašče, Vodice, Vrhnika, Zagorje ob Savi.
Občina Vodice
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:      3.397
Število volivcev, ki so glasovali po imeniku:      401
Število volivcev, ki so glasovali s potrdili:       0
Skupno število volivcev, ki so glasovali:        401
Oddanih glasovnic:                    401
Neveljavnih glasovnic:                  15
Veljavnih glasovnic:                   386
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             191 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           195 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da večina volivcev, ki so veljavno glasovali, ni za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Osrednjeslovenska pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Bloke, Borovnica, Brezovica, Cerknica, Dobrepolje, Dobrova-Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Domžale, Grosuplje, Horjul, Hrastnik, Ig, Ivančna Gorica, Kamnik, Kočevje, Komenda, Kostel, Litija, Logatec, Log-Dragomer, Loška dolina, Loški Potok, Lukovica, Medvode, Mengeš, Moravče, Osilnica, Ribnica, Sodražica, Škofljica, Šmartno pri Litiji, Trbovlje, Trzin, Velike Lašče, Vodice, Vrhnika, Zagorje ob Savi.
Občina Vrhnika
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:      12.353
Število volivcev, ki so glasovali po imeniku:     1.254
Število volivcev, ki so glasovali s potrdili:       0
Skupno število volivcev, ki so glasovali:       1.254
Oddanih glasovnic:                   1.254
Neveljavnih glasovnic:                  35
Veljavnih glasovnic:                  1.219
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             584 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           635 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da večina volivcev, ki so veljavno glasovali, ni za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Osrednjeslovenska pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Bloke, Borovnica, Brezovica, Cerknica, Dobrepolje, Dobrova-Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Domžale, Grosuplje, Horjul, Hrastnik, Ig, Ivančna Gorica, Kamnik, Kočevje, Komenda, Kostel, Litija, Logatec, Log-Dragomer, Loška dolina, Loški Potok, Lukovica, Medvode, Mengeš, Moravče, Osilnica, Ribnica, Sodražica, Škofljica, Šmartno pri Litiji, Trbovlje, Trzin, Velike Lašče, Vodice, Vrhnika, Zagorje ob Savi.
Občina Zagorje ob Savi
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:      14.374
Število volivcev, ki so glasovali po imeniku:     2.217
Število volivcev, ki so glasovali s potrdili:       0
Skupno število volivcev, ki so glasovali:       2.217
Oddanih glasovnic:                   2.216
Neveljavnih glasovnic:                  38
Veljavnih glasovnic:                  2.178
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             553 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:          1.625 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da večina volivcev, ki so veljavno glasovali, ni za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Osrednjeslovenska pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Bloke, Borovnica, Brezovica, Cerknica, Dobrepolje, Dobrova-Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Domžale, Grosuplje, Horjul, Hrastnik, Ig, Ivančna Gorica, Kamnik, Kočevje, Komenda, Kostel, Litija, Logatec, Log-Dragomer, Loška dolina, Loški Potok, Lukovica, Medvode, Mengeš, Moravče, Osilnica, Ribnica, Sodražica, Škofljica, Šmartno pri Litiji, Trbovlje, Trzin, Velike Lašče, Vodice, Vrhnika, Zagorje ob Savi.
VIII.
Sedmo referendumsko območje
Sedmo referendumsko območje vključuje občine: Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, Radeče, Sevnica.
Na referendumskem območju je imelo pravico glasovati 64.220 volivcev, ki so bili vpisani v volilni imenik.
Glasovalo je skupaj 8.690 volivcev, ki so bili vpisani v volilni imenik.
Vprašanje, o katerem se je odločalo na referendumskem območju, se glasi:
»Ali ste za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Posavska pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, Radeče, Sevnica?«
Oddanih je bilo 8.689 glasovnic.
Ker so bile oddane prazne, ali ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca, je bilo 84 glasovnic neveljavnih.
Veljavnih glasovnic je bilo 8.605.
Z besedo »ZA« je odgovorilo 6.926 volivcev
oziroma
z besedo »PROTI« 1.679 volivcev.
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Posavska pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, Radeče, Sevnica.
Izid glasovanja po občinah znotraj sedmega referendumskega območja je naslednji:
Občina Brežice
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:      21.361
Število volivcev, ki so glasovali po imeniku:     2.681
Število volivcev, ki so glasovali s potrdili:       0
Skupno število volivcev, ki so glasovali:       2.681
Oddanih glasovnic:                   2.681
Neveljavnih glasovnic:                  22
Veljavnih glasovnic:                  2.659
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:            2.183 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           476 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Posavska pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, Radeče, Sevnica.
Občina Kostanjevica na Krki
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:      2.159
Število volivcev, ki so glasovali po imeniku:      386
Število volivcev, ki so glasovali s potrdili:       0
Skupno število volivcev, ki so glasovali:        386
Oddanih glasovnic:                    386
Neveljavnih glasovnic:                   6
Veljavnih glasovnic:                   380
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             258 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           122 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Posavska pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, Radeče, Sevnica.
Občina Krško
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:      21.929
Število volivcev, ki so glasovali po imeniku:     2.931
Število volivcev, ki so glasovali s potrdili:       0
Skupno število volivcev, ki so glasovali:       2.931
Oddanih glasovnic:                   2.930
Neveljavnih glasovnic:                  21
Veljavnih glasovnic:                  2.909
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:            2.526 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           383 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Posavska pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, Radeče, Sevnica.
Občina Radeče
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:      3.925
Število volivcev, ki so glasovali po imeniku:      723
Število volivcev, ki so glasovali s potrdili:       0
Skupno število volivcev, ki so glasovali:        723
Oddanih glasovnic:                    723
Neveljavnih glasovnic:                   8
Veljavnih glasovnic:                   715
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             455 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           260 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Posavska pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, Radeče, Sevnica.
Občina Sevnica
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:      14.846
Število volivcev, ki so glasovali po imeniku:     1.969
Število volivcev, ki so glasovali s potrdili:       0
Skupno število volivcev, ki so glasovali:       1.969
Oddanih glasovnic:                   1.969
Neveljavnih glasovnic:                  27
Veljavnih glasovnic:                  1.942
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:            1.504 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           438 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Posavska pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, Radeče, Sevnica.
IX.
Osmo referendumsko območje
Osmo referendumsko območje vključuje občine: Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Sveti Jurij, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana, Veržej.
Na referendumskem območju je imelo pravico glasovati 108.205 volivcev, ki so bili vpisani v volilni imenik.
Glasovalo je skupaj 13.100 volivcev, ki so bili vpisani v volilni imenik. S potrdilom je glasoval 1 volivec, ki pomotoma ni bil vpisan v volilni imenik. Skupaj je glasovalo 13.101 volivec.
Prvo vprašanje o katerem se je odločalo na referendumskem območju, se glasi:
»Ali ste za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Pomurska (Prekmursko-prleška) pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Sveti Jurij, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana, Veržej?«
Oddanih glasovnic:                  13.101
Neveljavnih glasovnic:                  271
Veljavnih glasovnic:                 12.830

Na referendumsko vprašanje je z besedo
»ZA« odgovorilo:               7.976 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z besedo
»PROTI« odgovorilo:              4.854 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Celjska pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Bistrica ob Sotli, Braslovče, Celje, Dobje, Dobrna, Kozje, Laško, Podčetrtek, Polzela, Prebold, Rogaška Slatina, Rogatec, Slovenske Konjice, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Štore, Tabor, Vitanje, Vojnik, Vransko, Zreče, Žalec.
Drugo vprašanje, o katerem se je odločalo na referendumskem območju, se glasi:
»Ali ste za to, da se pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Sveti Jurij, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana, Veržej imenuje Pomurska pokrajina?«
Oddanih glasovnic:                  13.101
Neveljavnih glasovnic:                  286
Veljavnih glasovnic:                 12.815
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:           7. 995 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:          4.820 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Sveti Jurij, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana, Veržej imenuje Pomurska pokrajina.
Tretje vprašanje, o katerem se je odločalo na referendumskem območju, se glasi:
»Ali ste za to, da se pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Sveti Jurij, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana, Veržej imenuje Prekmursko-prleška pokrajina?«
Oddanih glasovnic:                  13.100
Neveljavnih glasovnic:                  317
Veljavnih glasovnic:                 12.783
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:            5.816 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:          6.967 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da večina volivcev, ki so veljavno glasovali, ni za to, da se pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Sveti Jurij, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana, Veržej imenuje Prekmursko-prleška pokrajina
Izid glasovanja po občinah znotraj osmega referendumskega območja je naslednji:
Občina Apače
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:      3.314
Število volivcev, ki so glasovali po imeniku:      321
Število volivcev, ki so glasovali s potrdili:       0
Skupno število volivcev, ki so glasovali:        321
Izid glasovanja o prvem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    321
Neveljavnih glasovnic:                   3
Veljavnih glasovnic:                   318
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             181 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           137 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Pomurska (Prekmursko-prleška) pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Sveti Jurij, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana, Veržej.
Izid glasovanja o drugem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    321
Neveljavnih glasovnic:                   6
Veljavnih glasovnic:                   315
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             188 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           127 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Sveti Jurij, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana, Veržej imenuje Pomurska pokrajina.
Izid glasovanja o tretjem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    321
Neveljavnih glasovnic:                   5
Veljavnih glasovnic:                   316
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             131 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           185 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da večina volivcev, ki so veljavno glasovali, ni za to, da se pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Sveti Jurij, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana, Veržej imenuje Prekmursko-prleška pokrajina.
Občina Beltinci
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:      7.319
Število volivcev, ki so glasovali po imeniku:      765
Število volivcev, ki so glasovali s potrdili:       0
Skupno število volivcev, ki so glasovali:        765
Izid glasovanja o prvem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    765
Neveljavnih glasovnic:                  14
Veljavnih glasovnic:                   751
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             584 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           167 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Pomurska (Prekmursko-prleška) pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Sveti Jurij, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana, Veržej.
Izid glasovanja o drugem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    765
Neveljavnih glasovnic:                  16
Veljavnih glasovnic:                   749
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             602 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           147 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Sveti Jurij, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana, Veržej imenuje Pomurska pokrajina.
Izid glasovanja o tretjem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    765
Neveljavnih glasovnic:                  23
Veljavnih glasovnic:                   742
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             406 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           336 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Sveti Jurij, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana, Veržej imenuje Prekmursko-prleška pokrajina.
Občina Cankova
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:      1.796
Število volivcev, ki so glasovali po imeniku:      247
Število volivcev, ki so glasovali s potrdili:       0
Skupno število volivcev, ki so glasovali:        247
Izid glasovanja o prvem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    247
Neveljavnih glasovnic:                   6
Veljavnih glasovnic:                   241
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             156 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:            85 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Pomurska (Prekmursko-prleška) pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Sveti Jurij, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana, Veržej.
Izid glasovanja o drugem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    247
Neveljavnih glasovnic:                   3
Veljavnih glasovnic:                   244
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             172 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:            72 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Sveti Jurij, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana, Veržej imenuje Pomurska pokrajina.
Izid glasovanja o tretjem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    247
Neveljavnih glasovnic:                   5
Veljavnih glasovnic:                   242
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             113 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           129 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da večina volivcev, ki so veljavno glasovali, ni za to, da se pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Sveti Jurij, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana, Veržej imenuje Prekmursko-prleška pokrajina.
Občina Črenšovci
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:      4.007
Število volivcev, ki so glasovali po imeniku:      404
Število volivcev, ki so glasovali s potrdili:       0
Skupno število volivcev, ki so glasovali:        404
Izid glasovanja o prvem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    404
Neveljavnih glasovnic:                  10
Veljavnih glasovnic:                   394
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             295 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:            99 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Pomurska (Prekmursko-prleška) pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Sveti Jurij, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana, Veržej.
Izid glasovanja o drugem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    404
Neveljavnih glasovnic:                  10
Veljavnih glasovnic:                   394
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             273 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           121 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Sveti Jurij, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana, Veržej imenuje Pomurska pokrajina.
Izid glasovanja o tretjem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    404
Neveljavnih glasovnic:                  13
Veljavnih glasovnic:                   391
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             189 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           202 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da večina volivcev, ki so veljavno glasovali, ni za to, da se pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Sveti Jurij, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana, Veržej imenuje Prekmursko-prleška pokrajina.
Občina Dobrovnik
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:      1.359
Število volivcev, ki so glasovali po imeniku:      147
Število volivcev, ki so glasovali s potrdili:       0
Skupno število volivcev, ki so glasovali:        147
Izid glasovanja o prvem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    147
Neveljavnih glasovnic:                   2
Veljavnih glasovnic:                   145
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             67 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:            78 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da večina volivcev, ki so veljavno glasovali, ni za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Pomurska (Prekmursko-prleška) pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Sveti Jurij, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana, Veržej.
Izid glasovanja o drugem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    147
Neveljavnih glasovnic:                   4
Veljavnih glasovnic:                   143
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             83 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:            60 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Sveti Jurij, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana, Veržej imenuje Pomurska pokrajina.
Izid glasovanja o tretjem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    147
Neveljavnih glasovnic:                   2
Veljavnih glasovnic:                   145
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             68 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:            77 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da večina volivcev, ki so veljavno glasovali, ni za to, da se pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Sveti Jurij, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana, Veržej imenuje Prekmursko-prleška pokrajina.
Občina Gornja Radgona
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:      7.787
Število volivcev, ki so glasovali po imeniku:      785
Število volivcev, ki so glasovali s potrdili:       1
Skupno število volivcev, ki so glasovali:        786
Izid glasovanja o prvem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    786
Neveljavnih glasovnic:                  16
Veljavnih glasovnic:                   770
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             347 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           423 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da večina volivcev, ki so veljavno glasovali, ni za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Pomurska (Prekmursko-prleška) pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Sveti Jurij, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana, Veržej.
Izid glasovanja o drugem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    786
Neveljavnih glasovnic:                  20
Veljavnih glasovnic:                   766
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             352 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           414 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da večina volivcev, ki so veljavno glasovali, ni za to, da se pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Sveti Jurij, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana, Veržej imenuje Pomurska pokrajina.
Izid glasovanja o tretjem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    786
Neveljavnih glasovnic:                  26
Veljavnih glasovnic:                   760
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             294 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           466 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da večina volivcev, ki so veljavno glasovali, ni za to, da se pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Sveti Jurij, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana, Veržej imenuje Prekmursko-prleška pokrajina.
Občina Gornji Petrovci
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:      2.072
Število volivcev, ki so glasovali po imeniku:      423
Število volivcev, ki so glasovali s potrdili:       0
Skupno število volivcev, ki so glasovali:        423
Izid glasovanja o prvem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    423
Neveljavnih glasovnic:                   6
Veljavnih glasovnic:                   417
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             281 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           136 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Pomurska (Prekmursko-prleška) pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Sveti Jurij, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana, Veržej.
Izid glasovanja o drugem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    423
Neveljavnih glasovnic:                   8
Veljavnih glasovnic:                   415
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             291 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           124 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Sveti Jurij, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana, Veržej imenuje Pomurska pokrajina.
Izid glasovanja o tretjem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    423
Neveljavnih glasovnic:                  10
Veljavnih glasovnic:                   413
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             145 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           268 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da večina volivcev, ki so veljavno glasovali, ni za to, da se pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Sveti Jurij, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana, Veržej imenuje Prekmursko-prleška pokrajina.
Občina Grad
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:      2.193
Število volivcev, ki so glasovali po imeniku:      269
Število volivcev, ki so glasovali s potrdili:       0
Skupno število volivcev, ki so glasovali:        269
Izid glasovanja o prvem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    269
Neveljavnih glasovnic:                   3
Veljavnih glasovnic:                   266
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             175 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:            91 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Pomurska (Prekmursko-prleška) pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Sveti Jurij, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana, Veržej.
Izid glasovanja o drugem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    269
Neveljavnih glasovnic:                   4
Veljavnih glasovnic:                   265
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             196 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:            69 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Sveti Jurij, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana, Veržej imenuje Pomurska pokrajina.
Izid glasovanja o tretjem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    269
Neveljavnih glasovnic:                   5
Veljavnih glasovnic:                   264
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             93 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           171 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da večina volivcev, ki so veljavno glasovali, ni za to, da se pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Sveti Jurij, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana, Veržej imenuje Prekmursko-prleška pokrajina.
Občina Hodoš
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:       334
Število volivcev, ki so glasovali po imeniku:       70
Število volivcev, ki so glasovali s potrdili:       0
Skupno število volivcev, ki so glasovali:         70
Izid glasovanja o prvem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    70
Neveljavnih glasovnic:                   1
Veljavnih glasovnic:                   69
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             30 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:            39 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da večina volivcev, ki so veljavno glasovali, ni za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Pomurska (Prekmursko-prleška) pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Sveti Jurij, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana, Veržej.
Izid glasovanja o drugem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    70
Neveljavnih glasovnic:                   1
Veljavnih glasovnic:                   69
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             51 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:            18 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Sveti Jurij, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana, Veržej imenuje Pomurska pokrajina.
Izid glasovanja o tretjem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    70
Neveljavnih glasovnic:                   1
Veljavnih glasovnic:                   69
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             24 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:            45 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da večina volivcev, ki so veljavno glasovali, ni za to, da se pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Sveti Jurij, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana, Veržej imenuje Prekmursko-prleška pokrajina.
Občina Kobilje
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:       553
Število volivcev, ki so glasovali po imeniku:       77
Število volivcev, ki so glasovali s potrdili:       0
Skupno število volivcev, ki so glasovali:         77
Izid glasovanja o prvem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    77
Neveljavnih glasovnic:                   0
Veljavnih glasovnic:                   77
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             49 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:            28 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Pomurska (Prekmursko-prleška) pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Sveti Jurij, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana, Veržej.
Izid glasovanja o drugem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    77
Neveljavnih glasovnic:                   0
Veljavnih glasovnic:                   77
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             52 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:            25 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Sveti Jurij, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana, Veržej imenuje Pomurska pokrajina.
Izid glasovanja o tretjem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    77
Neveljavnih glasovnic:                   1
Veljavnih glasovnic:                   76
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             37 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:            39 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da večina volivcev, ki so veljavno glasovali, ni za to, da se pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Sveti Jurij, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana, Veržej imenuje Prekmursko-prleška pokrajina.
Občina Križevci
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:      3.014
Število volivcev, ki so glasovali po imeniku:      391
Število volivcev, ki so glasovali s potrdili:       0
Skupno število volivcev, ki so glasovali:        391
Izid glasovanja o prvem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    391
Neveljavnih glasovnic:                  22
Veljavnih glasovnic:                   369
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             228 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           141 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Pomurska (Prekmursko-prleška) pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Sveti Jurij, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana, Veržej.
Izid glasovanja o drugem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    391
Neveljavnih glasovnic:                  24
Veljavnih glasovnic:                   367
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             150 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           217 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da večina volivcev, ki so veljavno glasovali, ni za to, da se pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Sveti Jurij, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana, Veržej imenuje Pomurska pokrajina.
Izid glasovanja o tretjem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    391
Neveljavnih glasovnic:                  14
Veljavnih glasovnic:                   377
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             234 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           143 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Sveti Jurij, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana, Veržej imenuje Prekmursko-prleška pokrajina.
Občina Kuzma
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:      1.522
Število volivcev, ki so glasovali po imeniku:      248
Število volivcev, ki so glasovali s potrdili:       0
Skupno število volivcev, ki so glasovali:        248
Izid glasovanja o prvem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    248
Neveljavnih glasovnic:                   9
Veljavnih glasovnic:                   239
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             152 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:            87 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Pomurska (Prekmursko-prleška) pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Sveti Jurij, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana, Veržej.
Izid glasovanja o drugem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    248
Neveljavnih glasovnic:                   9
Veljavnih glasovnic:                   239
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             174 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:            65 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Sveti Jurij, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana, Veržej imenuje Pomurska pokrajina.
Izid glasovanja o tretjem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    248
Neveljavnih glasovnic:                  12
Veljavnih glasovnic:                   236
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             111 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           125 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da večina volivcev, ki so veljavno glasovali, ni za to, da se pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Sveti Jurij, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana, Veržej imenuje Prekmursko-prleška pokrajina.
Občina Lendava
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:      10.565
Število volivcev, ki so glasovali po imeniku:      972
Število volivcev, ki so glasovali s potrdili:       0
Skupno število volivcev, ki so glasovali:        972
Izid glasovanja o prvem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    972
Neveljavnih glasovnic:                  17
Veljavnih glasovnic:                   955
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             449 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           506 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da večina volivcev, ki so veljavno glasovali, ni za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Pomurska (Prekmursko-prleška) pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Sveti Jurij, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana, Veržej.
Izid glasovanja o drugem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    972
Neveljavnih glasovnic:                  26
Veljavnih glasovnic:                   946
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             466 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           480 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da večina volivcev, ki so veljavno glasovali, ni za to, da se pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Sveti Jurij, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana, Veržej imenuje Pomurska pokrajina.
Izid glasovanja o tretjem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    972
Neveljavnih glasovnic:                  23
Veljavnih glasovnic:                   949
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             346 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           603 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da večina volivcev, ki so veljavno glasovali, ni za to, da se pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Sveti Jurij, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana, Veržej imenuje Prekmursko-prleška pokrajina.
Občina Ljutomer
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:      10.324
Število volivcev, ki so glasovali po imeniku:     1.291
Število volivcev, ki so glasovali s potrdili:       0
Skupno število volivcev, ki so glasovali:       1.291
Izid glasovanja o prvem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                   1.291
Neveljavnih glasovnic:                  31
Veljavnih glasovnic:                  1.260
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             682 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           578 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Pomurska (Prekmursko-prleška) pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Sveti Jurij, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana, Veržej.
Izid glasovanja o drugem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                   1.291
Neveljavnih glasovnic:                  34
Veljavnih glasovnic:                  1.257
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             491 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           766 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da večina volivcev, ki so veljavno glasovali, ni za to, da se pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Sveti Jurij, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana, Veržej imenuje Pomurska pokrajina.
Izid glasovanja o tretjem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                   1.291
Neveljavnih glasovnic:                  23
Veljavnih glasovnic:                  1.268
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             750 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           518 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Sveti Jurij, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana, Veržej imenuje Prekmursko-prleška pokrajina.
   Občina Moravske Toplice
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:      5.465
Število volivcev, ki so glasovali po imeniku:     1.013
Število volivcev, ki so glasovali s potrdili:       0
Skupno število volivcev, ki so glasovali:       1.013
Izid glasovanja o prvem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                   1.013
Neveljavnih glasovnic:                  20
Veljavnih glasovnic:                   993
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             634 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           359 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Pomurska (Prekmursko-prleška) pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Sveti Jurij, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana, Veržej.
Izid glasovanja o drugem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                   1.013
Neveljavnih glasovnic:                  13
Veljavnih glasovnic:                  1.000
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             739 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           261 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Sveti Jurij, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana, Veržej imenuje Pomurska pokrajina.
Izid glasovanja o tretjem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                   1.013
Neveljavnih glasovnic:                  22
Veljavnih glasovnic:                   991
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             368 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           623 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da večina volivcev, ki so veljavno glasovali, ni za to, da se pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Sveti Jurij, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana, Veržej imenuje Prekmursko-prleška pokrajina.
Občina Murska Sobota
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:      17.325
Število volivcev, ki so glasovali po imeniku:     1.629
Število volivcev, ki so glasovali s potrdili:       0
Skupno število volivcev, ki so glasovali:       1.629
Izid glasovanja o prvem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                   1.629
Neveljavnih glasovnic:                  29
Veljavnih glasovnic:                  1.600
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:            1.051 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           549 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Pomurska (Prekmursko-prleška) pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Sveti Jurij, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana, Veržej.
Izid glasovanja o drugem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                   1.629
Neveljavnih glasovnic:                  26
Veljavnih glasovnic:                  1.603
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:            1.150 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           453 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Sveti Jurij, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana, Veržej imenuje Pomurska pokrajina.
Izid glasovanja o tretjem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                   1.629
Neveljavnih glasovnic:                  37
Veljavnih glasovnic:                  1.592
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             626 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           966 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da večina volivcev, ki so veljavno glasovali, ni za to, da se pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Sveti Jurij, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana, Veržej imenuje Prekmursko-prleška pokrajina.
Občina Odranci
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:      1.492
Število volivcev, ki so glasovali po imeniku:      175
Število volivcev, ki so glasovali s potrdili:       0
Skupno število volivcev, ki so glasovali:        175
Izid glasovanja o prvem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    175
Neveljavnih glasovnic:                   2
Veljavnih glasovnic:                   173
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             132 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:            41 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Pomurska (Prekmursko-prleška) pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Sveti Jurij, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana, Veržej.
Izid glasovanja o drugem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    175
Neveljavnih glasovnic:                   4
Veljavnih glasovnic:                   171
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             142 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:            29 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Sveti Jurij, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana, Veržej imenuje Pomurska pokrajina.
Izid glasovanja o tretjem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    175
Neveljavnih glasovnic:                   6
Veljavnih glasovnic:                   169
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             104 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:            65 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Sveti Jurij, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana, Veržej imenuje Prekmursko-prleška pokrajina.
Občina Puconci
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:      5.532
Število volivcev, ki so glasovali po imeniku:      912
Število volivcev, ki so glasovali s potrdili:       0
Skupno število volivcev, ki so glasovali:        912
Izid glasovanja o prvem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    912
Neveljavnih glasovnic:                  19
Veljavnih glasovnic:                   893
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             549 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           344 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Pomurska (Prekmursko-prleška) pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Sveti Jurij, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana, Veržej.
Izid glasovanja o drugem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    912
Neveljavnih glasovnic:                  18
Veljavnih glasovnic:                   894
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             621 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           273 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Sveti Jurij, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana, Veržej imenuje Pomurska pokrajina.
Izid glasovanja o tretjem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    912
Neveljavnih glasovnic:                  30
Veljavnih glasovnic:                   882
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             282 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           600 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da večina volivcev, ki so veljavno glasovali, ni za to, da se pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Sveti Jurij, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana, Veržej imenuje Prekmursko-prleška pokrajina.
Občina Radenci
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:      4.627
Število volivcev, ki so glasovali po imeniku:      523
Število volivcev, ki so glasovali s potrdili:       0
Skupno število volivcev, ki so glasovali:        523
Izid glasovanja o prvem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    523
Neveljavnih glasovnic:                   7
Veljavnih glasovnic:                   516
Na referendumsko vprašanje je z besedo
»ZA« odgovorilo:                292 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           224 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Pomurska (Prekmursko-prleška) pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Sveti Jurij, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana, Veržej.
Izid glasovanja o drugem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    523
Neveljavnih glasovnic:                  10
Veljavnih glasovnic:                   513
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             264 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           249 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Sveti Jurij, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana, Veržej imenuje Pomurska pokrajina?«
Izid glasovanja o tretjem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    523
Neveljavnih glasovnic:                   9
Veljavnih glasovnic:                   514
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             222 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           292 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da večina volivcev, ki so veljavno glasovali, ni za to, da se pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Sveti Jurij, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana, Veržej imenuje Prekmursko-prleška pokrajina.
Občina Razkrižje
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:      1.216
Število volivcev, ki so glasovali po imeniku:      150
Število volivcev, ki so glasovali s potrdili:       0
Skupno število volivcev, ki so glasovali:        150
Izid glasovanja o prvem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    150
Neveljavnih glasovnic:                   3
Veljavnih glasovnic:                   147
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             100 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:            47 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Pomurska (Prekmursko-prleška) pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Sveti Jurij, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana, Veržej.
Izid glasovanja o drugem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    150
Neveljavnih glasovnic:                   5
Veljavnih glasovnic:                   145
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             74 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:            71 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Sveti Jurij, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana, Veržej imenuje Pomurska pokrajina.
Izid glasovanja o tretjem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    150
Neveljavnih glasovnic:                   5
Veljavnih glasovnic:                   145
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             84 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:            61 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Sveti Jurij, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana, Veržej imenuje Prekmursko-prleška pokrajina.
Občina Rogašovci
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:      3.088
Število volivcev, ki so glasovali po imeniku:      401
Število volivcev, ki so glasovali s potrdili:       0
Skupno število volivcev, ki so glasovali:        401
Izid glasovanja o prvem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    401
Neveljavnih glasovnic:                   8
Veljavnih glasovnic:                   393
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             269 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           124 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Pomurska (Prekmursko-prleška) pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Sveti Jurij, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana, Veržej.
Izid glasovanja o drugem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    401
Neveljavnih glasovnic:                   6
Veljavnih glasovnic:                   395
Na referendumsko vprašanje je
besedo »ZA« odgovorilo:             300 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:            95 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Sveti Jurij, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana, Veržej imenuje Pomurska pokrajina.
Izid glasovanja o tretjem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    401
Neveljavnih glasovnic:                   5
Veljavnih glasovnic:                   396
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             186 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           210 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da večina volivcev, ki so veljavno glasovali, ni za to, da se pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Sveti Jurij, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana, Veržej imenuje Prekmursko-prleška pokrajina.
Občina Sveti Jurij
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:      2.585
Število volivcev, ki so glasovali po imeniku:      348
Število volivcev, ki so glasovali s potrdili:       0
Skupno število volivcev, ki so glasovali:        348
Izid glasovanja o prvem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    348
Neveljavnih glasovnic:                   3
Veljavnih glasovnic:                   345
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             218 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           127 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Pomurska (Prekmursko-prleška) pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Sveti Jurij, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana, Veržej.
Izid glasovanja o drugem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    348
Neveljavnih glasovnic:                   6
Veljavnih glasovnic:                   342
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             136 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           206 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da večina volivcev, ki so veljavno glasovali, ni za to, da se pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Sveti Jurij, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana, Veržej imenuje Pomurska pokrajina.
Izid glasovanja o tretjem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    348
Neveljavnih glasovnic:                   4
Veljavnih glasovnic:                   344
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             221 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           123 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Sveti Jurij, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana, Veržej imenuje Prekmursko-prleška pokrajina.
Občina Šalovci
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:      1.571
Število volivcev, ki so glasovali po imeniku:      233
Število volivcev, ki so glasovali s potrdili:       0
Skupno število volivcev, ki so glasovali:        233
Izid glasovanja o prvem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    233
Neveljavnih glasovnic:                   5
Veljavnih glasovnic:                   228
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             145 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:            83 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Pomurska (Prekmursko-prleška) pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Sveti Jurij, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana, Veržej.
Izid glasovanja o drugem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    233
Neveljavnih glasovnic:                   4
Veljavnih glasovnic:                   229
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             171 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:            58 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Sveti Jurij, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana, Veržej imenuje Pomurska pokrajina.
Izid glasovanja o tretjem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    233
Neveljavnih glasovnic:                   7
Veljavnih glasovnic:                   226
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             90 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           136 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da večina volivcev, ki so veljavno glasovali, ni za to, da se pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Sveti Jurij, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana, Veržej imenuje Prekmursko-prleška pokrajina.
Občina Tišina
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:      3.672
Število volivcev, ki so glasovali po imeniku:      572
Število volivcev, ki so glasovali s potrdili:       0
Skupno število volivcev, ki so glasovali:        572
Izid glasovanja o prvem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    572
Neveljavnih glasovnic:                  14
Veljavnih glasovnic:                   558
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             366 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           192 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Pomurska (Prekmursko-prleška) pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Sveti Jurij, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana, Veržej.
Izid glasovanja o drugem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    572
Neveljavnih glasovnic:                  10
Veljavnih glasovnic:                   562
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             390 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           172 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Sveti Jurij, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana, Veržej imenuje Pomurska pokrajina.
Izid glasovanja o tretjem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    572
Neveljavnih glasovnic:                  10
Veljavnih glasovnic:                   562
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             222 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           340 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da večina volivcev, ki so veljavno glasovali, ni za to, da se pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Sveti Jurij, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana, Veržej imenuje Prekmursko-prleška pokrajina.
Občina Turnišče
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:      2.971
Število volivcev, ki so glasovali po imeniku:      368
Število volivcev, ki so glasovali s potrdili:       0
Skupno število volivcev, ki so glasovali:        368
Izid glasovanja o prvem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    368
Neveljavnih glasovnic:                  12
Veljavnih glasovnic:                   356
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             289 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:            67 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Pomurska (Prekmursko-prleška) pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Sveti Jurij, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana, Veržej.
Izid glasovanja o drugem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    368
Neveljavnih glasovnic:                  10
Veljavnih glasovnic:                   358
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             273 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:            85 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Sveti Jurij, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana, Veržej imenuje Pomurska pokrajina.
Izid glasovanja o tretjem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    367
Neveljavnih glasovnic:                   9
Veljavnih glasovnic:                   358
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             215 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           143 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Sveti Jurij, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana, Veržej imenuje Prekmursko-prleška pokrajina.
Občina Velika Polana
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:      1.365
Število volivcev, ki so glasovali po imeniku:      171
Število volivcev, ki so glasovali s potrdili:       0
Skupno število volivcev, ki so glasovali:        171
Izid glasovanja o prvem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    171
Neveljavnih glasovnic:                   4
Veljavnih glasovnic:                   167
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             117 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:            50 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Pomurska (Prekmursko-prleška) pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Sveti Jurij, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana, Veržej.
Izid glasovanja o drugem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    171
Neveljavnih glasovnic:                   4
Veljavnih glasovnic:                   167
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             80 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:            87 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da večina volivcev, ki so veljavno glasovali, ni za to, da se pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Sveti Jurij, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana, Veržej imenuje Pomurska pokrajina.
Izid glasovanja o tretjem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    171
Neveljavnih glasovnic:                   4
Veljavnih glasovnic:                   167
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             132 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:            35 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Sveti Jurij, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana, Veržej imenuje Prekmursko-prleška pokrajina.
Občina Veržej
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:      1.137
Število volivcev, ki so glasovali po imeniku:      195
Število volivcev, ki so glasovali s potrdili:       0
Skupno število volivcev, ki so glasovali:        195
Izid glasovanja o prvem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    195
Neveljavnih glasovnic:                   5
Veljavnih glasovnic:                   190
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             138 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:            52 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Pomurska (Prekmursko-prleška) pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Sveti Jurij, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana, Veržej.
Izid glasovanja o drugem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    195
Neveljavnih glasovnic:                   5
Veljavnih glasovnic:                   190
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             114 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:            76 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Sveti Jurij, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana, Veržej imenuje Pomurska pokrajina.
Izid glasovanja o tretjem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    195
Neveljavnih glasovnic:                   6
Veljavnih glasovnic:                   189
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             123 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:            66 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Sveti Jurij, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana, Veržej imenuje Prekmursko-prleška pokrajina.
X.
Deveto referendumsko območje
Deveto referendumsko območje referendumsko območje vključuje občine: Divača, Hrpelje-Kozina, Ilirska Bistrica, Izola, Komen, Koper, Piran, Pivka, Postojna, Sežana.
Na referendumskem območju je imelo pravico glasovati 121.313, ki so bili vpisani v volilni imenik.
Glasovalo je 13.192, ki so bili vpisani v volilni imenik. S potrdilom je glasoval 1 volivec. Skupaj je glasovalo 13.193 volivcev.
Prvo vprašanje o katerem se je odločalo na referendumskem območju, se glasi:
»Ali ste za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Obalno-kraška (Južnoprimorska) pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Divača, Hrpelje-Kozina, Ilirska Bistrica, Izola, Komen, Koper, Piran, Pivka, Postojna, Sežana?«
Oddanih glasovnic:                   13189
Neveljavnih glasovnic:                  695
Veljavnih glasovnic:                  12494
Na referendumsko vprašanje je z besedo
»ZA« odgovorilo:                6124 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z besedo
»PROTI« odgovorilo:              6370 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da večina volivcev, ki so veljavno glasovali ni za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Obalno-kraška (Južnoprimorska) pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Divača, Hrpelje-Kozina, Ilirska Bistrica, Izola, Komen, Koper, Piran, Pivka, Postojna, Sežana.
Drugo vprašanje o katerem se je odločalo na referendumskem območju, se glasi:
»Ali ste za to, da se pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Divača, Hrpelje-Kozina, Ilirska Bistrica, Izola, Komen, Koper, Piran, Pivka, Postojna, Sežana imenuje Obalno-kraška pokrajina?«
Oddanih glasovnic:                   13190
Neveljavnih glasovnic:                  787
Veljavnih glasovnic:                  12403
Na referendumsko vprašanje je z besedo
»ZA« odgovorilo:                4886 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z besedo
»PROTI« odgovorilo:              7517 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da večina volivcev, ki so veljavno glasovali ni za to, da se pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Divača, Hrpelje-Kozina, Ilirska Bistrica, Izola, Komen, Koper, Piran, Pivka, Postojna, Sežana imenuje Obalno-kraška pokrajina.
Tretje vprašanje o katerem se je odločalo na referendumskem območju se glasi:
»Ali ste za to, da se pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Divača, Hrpelje-Kozina, Ilirska Bistrica, Izola, Komen, Koper, Piran, Pivka, Postojna, Sežana imenuje Južnoprimorska pokrajina?«
Oddanih glasovnic:                   13193
Neveljavnih glasovnic:                  767
Veljavnih glasovnic:                  12426
Na referendumsko vprašanje je z besedo
»ZA« odgovorilo:                5945 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z besedo
»PROTI« odgovorilo:              6481 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da večina volivcev, ki so veljavno glasovali ni za to, da se pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Divača, Hrpelje-Kozina, Ilirska Bistrica, Izola, Komen, Koper, Piran, Pivka, Postojna, Sežana imenuje Južnoprimorska pokrajina.
Izid glasovanja po občinah znotraj devetega referendumskega območja je naslednji:
Občina Divača
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:      3.291
Število volivcev, ki so glasovali po imeniku:      408
Število volivcev, ki so glasovali s potrdili:       0
Skupno število volivcev, ki so glasovali:        408
Izid glasovanja o prvem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    408
Neveljavnih glasovnic:                  25
Veljavnih glasovnic:                   383
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             181 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           202 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da večina volivcev, ki so veljavno glasovali ni za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Obalno-kraška (Južnoprimorska) pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Divača, Hrpelje-Kozina, Ilirska Bistrica, Izola, Komen, Koper, Piran, Pivka, Postojna, Sežana.
Izid glasovanja o drugem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    408
Neveljavnih glasovnic:                  20
Veljavnih glasovnic:                   388
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             148 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           240 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da večina volivcev, ki so veljavno glasovali ni za to, da se pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Divača, Hrpelje-Kozina, Ilirska Bistrica, Izola, Komen, Koper, Piran, Pivka, Postojna, Sežana imenuje Obalno-kraška pokrajina.
Izid glasovanja o tretjem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    408
Neveljavnih glasovnic:                  24
Veljavnih glasovnic:                   384
Na referendumsko vprašanje je zbesedo
»ZA« odgovorilo:                177 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z besedo
»PROTI« odgovorilo:               207 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da večina volivcev, ki so veljavno glasovali ni za to, da se pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Divača, Hrpelje-Kozina, Ilirska Bistrica, Izola, Komen, Koper, Piran, Pivka, Postojna, Sežana imenuje Južnoprimorska pokrajina.
Občina Hrpelje-Kozina
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:      3.816
Število volivcev, ki so glasovali po imeniku:      534
Število volivcev, ki so glasovali s potrdili:       0
Skupno število volivcev, ki so glasovali:        534
Izid glasovanja o prvem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    534
Neveljavnih glasovnic:                  20
Veljavnih glasovnic:                   514
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             214 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           300 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da večina volivcev, ki so veljavno glasovali ni za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Obalno-kraška (Južnoprimorska) pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Divača, Hrpelje-Kozina, Ilirska Bistrica, Izola, Komen, Koper, Piran, Pivka, Postojna, Sežana.
Izid glasovanja o drugem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    534
Neveljavnih glasovnic:                  28
Veljavnih glasovnic:                   506
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             165 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           341 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da večina volivcev, ki so veljavno glasovali ni za to, da se pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Divača, Hrpelje-Kozina, Ilirska Bistrica, Izola, Komen, Koper, Piran, Pivka, Postojna, Sežana imenuje Obalno-kraška pokrajina.
Izid glasovanja o tretjem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    534
Neveljavnih glasovnic:                  26
Veljavnih glasovnic:                   508
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             246 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           262 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da večina volivcev, ki so veljavno glasovali ni za to, da se pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Divača, Hrpelje-Kozina, Ilirska Bistrica, Izola, Komen, Koper, Piran, Pivka, Postojna, Sežana imenuje Južnoprimorska pokrajina.
Občina Ilirska Bistrica
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:      13.114
Število volivcev, ki so glasovali po imeniku:     2.010
Število volivcev, ki so glasovali s potrdili:       0
Skupno število volivcev, ki so glasovali:       2.010
Izid glasovanja o prvem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                   2.010
Neveljavnih glasovnic:                  123
Veljavnih glasovnic:                  1.887
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:            1.182 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           705 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Obalno-kraška (Južnoprimorska) pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Divača, Hrpelje-Kozina, Ilirska Bistrica, Izola, Komen, Koper, Piran, Pivka, Postojna, Sežana.
Izid glasovanja o drugem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                   2.009
Neveljavnih glasovnic:                  142
Veljavnih glasovnic:                  1.867
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             717 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:          1.150 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da večina volivcev, ki so veljavno glasovali ni za to, da se pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Divača, Hrpelje-Kozina, Ilirska Bistrica, Izola, Komen, Koper, Piran, Pivka, Postojna, Sežana imenuje Obalno-kraška pokrajina.
Izid glasovanja o tretjem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                   2.010
Neveljavnih glasovnic:                  127
Veljavnih glasovnic:                  1.883
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:            1.298 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           585 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali za to, da se pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Divača, Hrpelje-Kozina, Ilirska Bistrica, Izola, Komen, Koper, Piran, Pivka, Postojna, Sežana imenuje Južnoprimorska pokrajina.
Občina Izola
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:      12.800
Število volivcev, ki so glasovali po imeniku:     1.113
Število volivcev, ki so glasovali s potrdili:       0
Skupno število volivcev, ki so glasovali:       1.113
Izid glasovanja o prvem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                   1.113
Neveljavnih glasovnic:                  53
Veljavnih glasovnic:                  1.060
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             431 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           629 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da večina volivcev, ki so veljavno glasovali ni za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Obalno-kraška (Južnoprimorska) pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Divača, Hrpelje-Kozina, Ilirska Bistrica, Izola, Komen, Koper, Piran, Pivka, Postojna, Sežana.
Izid glasovanja o drugem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                   1.113
Neveljavnih glasovnic:                  58
Veljavnih glasovnic:                  1.055
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             361 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           694 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da večina volivcev, ki so veljavno glasovali ni za to, da se pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Divača, Hrpelje-Kozina, Ilirska Bistrica, Izola, Komen, Koper, Piran, Pivka, Postojna, Sežana imenuje Obalno-kraška pokrajina.
Izid glasovanja o tretjem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                   1.113
Neveljavnih glasovnic:                  59
Veljavnih glasovnic:                  1.054
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             419 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           635 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da večina volivcev, ki so veljavno glasovali ni za to, da se pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Divača, Hrpelje-Kozina, Ilirska Bistrica, Izola, Komen, Koper, Piran, Pivka, Postojna, Sežana imenuje Južnoprimorska pokrajina.
Občina Komen
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:      3.278
Število volivcev, ki so glasovali po imeniku:      605
Število volivcev, ki so glasovali s potrdili:       0
Skupno število volivcev, ki so glasovali:        605
Izid glasovanja o prvem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    605
Neveljavnih glasovnic:                  36
Veljavnih glasovnic:                   569
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             237 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           332 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da večina volivcev, ki so veljavno glasovali ni za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Obalno-kraška (Južnoprimorska) pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Divača, Hrpelje-Kozina, Ilirska Bistrica, Izola, Komen, Koper, Piran, Pivka, Postojna, Sežana.
Izid glasovanja o drugem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    605
Neveljavnih glasovnic:                  38
Veljavnih glasovnic:                   567
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             220 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           347 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da večina volivcev, ki so veljavno glasovali ni za to, da se pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Divača, Hrpelje-Kozina, Ilirska Bistrica, Izola, Komen, Koper, Piran, Pivka, Postojna, Sežana imenuje Obalno-kraška pokrajina.
Izid glasovanja o tretjem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    605
Neveljavnih glasovnic:                  44
Veljavnih glasovnic:                   561
Na referendumsko vprašanje je z besedo
»ZA« odgovorilo:                203 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z besedo
»PROTI« odgovorilo:               358 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da večina volivcev, ki so veljavno glasovali ni za to, da se pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Divača, Hrpelje-Kozina, Ilirska Bistrica, Izola, Komen, Koper, Piran, Pivka, Postojna, Sežana imenuje Južnoprimorska pokrajina.
Mestna občina Koper
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:      41.943
Število volivcev, ki so glasovali po imeniku:     3.655
Število volivcev, ki so glasovali s potrdili:       0
Skupno število volivcev, ki so glasovali:       3.655
Izid glasovanja o prvem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                   3.654
Neveljavnih glasovnic:                  186
Veljavnih glasovnic:                  3.468
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:            1.419 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:          2.049 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da večina volivcev, ki so veljavno glasovali ni za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Obalno-kraška (Južnoprimorska) pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Divača, Hrpelje-Kozina, Ilirska Bistrica, Izola, Komen, Koper, Piran, Pivka, Postojna, Sežana.
Izid glasovanja o drugem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                   3.654
Neveljavnih glasovnic:                  221
Veljavnih glasovnic:                  3.433
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:            1.166 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:          2.267 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da večina volivcev, ki so veljavno glasovali ni za to, da se pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Divača, Hrpelje-Kozina, Ilirska Bistrica, Izola, Komen, Koper, Piran, Pivka, Postojna, Sežana imenuje Obalno-kraška pokrajina.
Izid glasovanja o tretjem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                   3.655
Neveljavnih glasovnic:                  206
Veljavnih glasovnic:                  3.449
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:            1.423 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:          2.026 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da večina volivcev, ki so veljavno glasovali ni za to, da se pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Divača, Hrpelje-Kozina, Ilirska Bistrica, Izola, Komen, Koper, Piran, Pivka, Postojna, Sežana imenuje Južnoprimorska pokrajina.
Občina Piran
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:      14.885
Število volivcev, ki so glasovali po imeniku:     1.083
Število volivcev, ki so glasovali s potrdili:       1
Skupno število volivcev, ki so glasovali:       1.084
Izid glasovanja o prvem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                   1.083
Neveljavnih glasovnic:                  44
Veljavnih glasovnic:                  1.039
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             441 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           598 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da večina volivcev, ki so veljavno glasovali ni za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Obalno-kraška (Južnoprimorska) pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Divača, Hrpelje-Kozina, Ilirska Bistrica, Izola, Komen, Koper, Piran, Pivka, Postojna, Sežana.
Izid glasovanja o drugem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                   1.084
Neveljavnih glasovnic:                  55
Veljavnih glasovnic:                  1.029
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             369 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           660 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da večina volivcev, ki so veljavno glasovali ni za to, da se pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Divača, Hrpelje-Kozina, Ilirska Bistrica, Izola, Komen, Koper, Piran, Pivka, Postojna, Sežana imenuje Obalno-kraška pokrajina.
Izid glasovanja o tretjem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                   1.084
Neveljavnih glasovnic:                  54
Veljavnih glasovnic:                  1.030
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             414 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           616 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da večina volivcev, ki so veljavno glasovali ni za to, da se pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Divača, Hrpelje-Kozina, Ilirska Bistrica, Izola, Komen, Koper, Piran, Pivka, Postojna, Sežana imenuje Južnoprimorska pokrajina.
Občina Pivka
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:      5.177
Število volivcev, ki so glasovali po imeniku:      896
Število volivcev, ki so glasovali s potrdili:       0
Skupno število volivcev, ki so glasovali:        896
Izid glasovanja o prvem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    896
Neveljavnih glasovnic:                  58
Veljavnih glasovnic:                   838
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             585 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           253 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Obalno-kraška (Južnoprimorska) pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Divača, Hrpelje-Kozina, Ilirska Bistrica, Izola, Komen, Koper, Piran, Pivka, Postojna, Sežana.
Izid glasovanja o drugem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    896
Neveljavnih glasovnic:                  66
Veljavnih glasovnic:                   830
Na referendumsko vprašanje je z besedo
»ZA« odgovorilo:                472 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z besedo
»PROTI« odgovorilo:               358 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali za to, da se pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Divača, Hrpelje-Kozina, Ilirska Bistrica, Izola, Komen, Koper, Piran, Pivka, Postojna, Sežana imenuje Obalno-kraška pokrajina.
Izid glasovanja o tretjem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    896
Neveljavnih glasovnic:                  66
Veljavnih glasovnic:                   830
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             484 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           346 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali za to, da se pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Divača, Hrpelje-Kozina, Ilirska Bistrica, Izola, Komen, Koper, Piran, Pivka, Postojna, Sežana imenuje Južnoprimorska pokrajina.
Občina Postojna
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:      12.415
Število volivcev, ki so glasovali po imeniku:     1.576
Število volivcev, ki so glasovali s potrdili:       0
Skupno število volivcev, ki so glasovali:       1.576
Izid glasovanja o prvem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                   1.575
Neveljavnih glasovnic:                  83
Veljavnih glasovnic:                  1.492
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             923 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           569 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Obalno-kraška (Južnoprimorska) pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Divača, Hrpelje-Kozina, Ilirska Bistrica, Izola, Komen, Koper, Piran, Pivka, Postojna, Sežana.
Izid glasovanja o drugem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                   1.575
Neveljavnih glasovnic:                  94
Veljavnih glasovnic:                  1.481
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             787 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           694 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali za to, da se pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Divača, Hrpelje-Kozina, Ilirska Bistrica, Izola, Komen, Koper, Piran, Pivka, Postojna, Sežana imenuje Obalno-kraška pokrajina.
Izid glasovanja o tretjem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                   1.576
Neveljavnih glasovnic:                  89
Veljavnih glasovnic:                  1.487
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             801 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           686 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali za to, da se pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Divača, Hrpelje-Kozina, Ilirska Bistrica, Izola, Komen, Koper, Piran, Pivka, Postojna, Sežana imenuje Južnoprimorska pokrajina.
Občina Sežana
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:      10.594
Število volivcev, ki so glasovali po imeniku:     1.312
Število volivcev, ki so glasovali s potrdili:       0
Skupno število volivcev, ki so glasovali:       1.312
Izid glasovanja o prvem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                   1.311
Neveljavnih glasovnic:                  67
Veljavnih glasovnic:                  1.244
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             511 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           733 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da večina volivcev, ki so veljavno glasovali ni za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Obalno-kraška (Južnoprimorska) pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Divača, Hrpelje-Kozina, Ilirska Bistrica, Izola, Komen, Koper, Piran, Pivka, Postojna, Sežana.
Izid glasovanja o drugem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                   1.312
Neveljavnih glasovnic:                  65
Veljavnih glasovnic:                  1.247
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             481 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           766 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da večina volivcev, ki so veljavno glasovali ni za to, da se pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Divača, Hrpelje-Kozina, Ilirska Bistrica, Izola, Komen, Koper, Piran, Pivka, Postojna, Sežana imenuje Obalno-kraška pokrajina.
Izid glasovanja o tretjem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                   1.312
Neveljavnih glasovnic:                  72
Veljavnih glasovnic:                  1.240
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             480 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           760 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da večina volivcev, ki so veljavno glasovali ni za to, da se pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Divača, Hrpelje-Kozina, Ilirska Bistrica, Izola, Komen, Koper, Piran, Pivka, Postojna, Sežana imenuje Južnoprimorska pokrajina.
XI.
Deseto referendumsko območje
Deseto referendumsko območje vključuje občine: Cirkulane, Destrnik, Dornava, Gorišnica, Hajdina, Juršinci, Kidričevo, Majšperk, Markovci, Ormož, Podlehnik, Ptuj, Središče ob Dravi, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Tomaž, Trnovska vas, Videm, Zavrč, Žetale.
Na referendumskem območju je imelo pravico glasovati 73.962 volivcev, ki so bili vpisani v volilni imenik.
Glasovalo je skupaj 11.314, ki so bili vpisani v volilni imenik.
Prvo vprašanje o katerem se je odločalo na referendumskem območju, se glasi:
»Ali ste za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Vzhodnoštajerska (Ptujsko-ormoška) pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Cirkulane, Destrnik, Dornava, Gorišnica, Hajdina, Juršinci, Kidričevo, Majšperk, Markovci, Ormož, Podlehnik, Ptuj, Središče ob Dravi, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Tomaž, Trnovska vas, Videm, Zavrč, Žetale?«
Oddanih glasovnic:                  11.312
Neveljavnih glasovnic:                  171
Veljavnih glasovnic:                 11.141
Na referendumsko vprašanje je z besedo
»ZA« odgovorilo:               7.563 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z besedo
»PROTI« odgovorilo:              3.578 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Vzhodnoštajerska (Ptujsko-ormoška) pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Cirkulane, Destrnik, Dornava, Gorišnica, Hajdina, Juršinci, Kidričevo, Majšperk, Markovci, Ormož, Podlehnik, Ptuj, Središče ob Dravi, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Tomaž, Trnovska vas, Videm, Zavrč, Žetale.
Drugo vprašanje o katerem se je odločalo na referendumskem območju, se glasi:
»Ali ste za to, da se pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Cirkulane, Destrnik, Dornava, Gorišnica, Hajdina, Juršinci, Kidričevo, Majšperk, Markovci, Ormož, Podlehnik, Ptuj, Središče ob Dravi, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Tomaž, Trnovska vas, Videm, Zavrč, Žetale imenuje Vzhodnoštajerska pokrajina?«
Oddanih glasovnic:                  11.314
Neveljavnih glasovnic:                  251
Veljavnih glasovnic:                 11.063
Na referendumsko vprašanje je z besedo
»ZA« odgovorilo:               6.823 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z besedo
»PROTI« odgovorilo:              4.240 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali za to, da se pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Cirkulane, Destrnik, Dornava, Gorišnica, Hajdina, Juršinci, Kidričevo, Majšperk, Markovci, Ormož, Podlehnik, Ptuj, Središče ob Dravi, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Tomaž, Trnovska vas, Videm, Zavrč, Žetale imenuje Vzhodnoštajerska pokrajina.
Tretje vprašanje o katerem se je odločalo na referendumskem območju, se glasi:
»Ali ste za to, da se pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Cirkulane, Destrnik, Dornava, Gorišnica, Hajdina, Juršinci, Kidričevo, Majšperk, Markovci, Ormož, Podlehnik, Ptuj, Središče ob Dravi, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Tomaž, Trnovska vas, Videm, Zavrč, Žetale imenuje Ptujsko-ormoška pokrajina?«
Oddanih glasovnic:                  11.313
Neveljavnih glasovnic:                  248
Veljavnih glasovnic:                 11.065
Na referendumsko vprašanje je z besedo
»ZA« odgovorilo:               6.163 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z besedo
»PROTI« odgovorilo:              4.902 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali za to, da se pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Cirkulane, Destrnik, Dornava, Gorišnica, Hajdina, Juršinci, Kidričevo, Majšperk, Markovci, Ormož, Podlehnik, Ptuj, Središče ob Dravi, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Tomaž, Trnovska vas, Videm, Zavrč, Žetale imenuje Ptujsko-ormoška pokrajina.
Izid glasovanja po občinah znotraj desetega referendumskega območja je naslednji:
Občina Cirkulane
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:      2.003
Število volivcev, ki so glasovali po imeniku:      298
Število volivcev, ki so glasovali s potrdili:       0
Skupno število volivcev, ki so glasovali:        298
Izid glasovanja o prvem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    298
Neveljavnih glasovnic:                   4
Veljavnih glasovnic:                   294
Na referendumsko vprašanje je z besedo
»ZA« odgovorilo:                213 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z besedo
»PROTI« odgovorilo:               81 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Vzhodnoštajerska (Ptujsko-ormoška) pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Cirkulane, Destrnik, Dornava, Gorišnica, Hajdina, Juršinci, Kidričevo, Majšperk, Markovci, Ormož, Podlehnik, Ptuj, Središče ob Dravi, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Tomaž, Trnovska vas, Videm, Zavrč, Žetale.
Izid glasovanja o drugem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    298
Neveljavnih glasovnic:                   5
Veljavnih glasovnic:                   293
Na referendumsko vprašanje je z besedo
»ZA« odgovorilo:                193 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z besedo
»PROTI« odgovorilo:               100 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali za to, da se pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Cirkulane, Destrnik, Dornava, Gorišnica, Hajdina, Juršinci, Kidričevo, Majšperk, Markovci, Ormož, Podlehnik, Ptuj, Središče ob Dravi, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Tomaž, Trnovska vas, Videm, Zavrč, Žetale imenuje Vzhodnoštajerska pokrajina.
Izid glasovanja o tretjem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    298
Neveljavnih glasovnic:                   3
Veljavnih glasovnic:                   295
Na referendumsko vprašanje je z besedo
»ZA« odgovorilo:                166 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z besedo
»PROTI« odgovorilo:               129 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali za to, da se pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Cirkulane, Destrnik, Dornava, Gorišnica, Hajdina, Juršinci, Kidričevo, Majšperk, Markovci, Ormož, Podlehnik, Ptuj, Središče ob Dravi, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Tomaž, Trnovska vas, Videm, Zavrč, Žetale imenuje Ptujsko-ormoška pokrajina.
Občina Destrnik
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:      2.262
Število volivcev, ki so glasovali po imeniku:      516
Število volivcev, ki so glasovali s potrdili:       0
Skupno število volivcev, ki so glasovali:        516
Izid glasovanja o prvem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    516
Neveljavnih glasovnic:                   3
Veljavnih glasovnic:                   513
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             343 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           170 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Vzhodnoštajerska (Ptujsko-ormoška) pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Cirkulane, Destrnik, Dornava, Gorišnica, Hajdina, Juršinci, Kidričevo, Majšperk, Markovci, Ormož, Podlehnik, Ptuj, Središče ob Dravi, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Tomaž, Trnovska vas, Videm, Zavrč, Žetale.
Izid glasovanja o drugem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    516
Neveljavnih glasovnic:                   6
Veljavnih glasovnic:                   510
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             361 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           149 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali za to, da se pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Cirkulane, Destrnik, Dornava, Gorišnica, Hajdina, Juršinci, Kidričevo, Majšperk, Markovci, Ormož, Podlehnik, Ptuj, Središče ob Dravi, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Tomaž, Trnovska vas, Videm, Zavrč, Žetale imenuje Vzhodnoštajerska pokrajina.
Izid glasovanja o tretjem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    516
Neveljavnih glasovnic:                   9
Veljavnih glasovnic:                   507
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             246 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           261 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da večina volivcev, ki so veljavno glasovali ni za to, da se pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Cirkulane, Destrnik, Dornava, Gorišnica, Hajdina, Juršinci, Kidričevo, Majšperk, Markovci, Ormož, Podlehnik, Ptuj, Središče ob Dravi, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Tomaž, Trnovska vas, Videm, Zavrč, Žetale imenuje Ptujsko-ormoška pokrajina.
Občina Dornava
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:      2.274
Število volivcev, ki so glasovali po imeniku:      347
Število volivcev, ki so glasovali s potrdili:       0
Skupno število volivcev, ki so glasovali:        347
Izid glasovanja o prvem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    347
Neveljavnih glasovnic:                   4
Veljavnih glasovnic:                   343
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             272 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:            71 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Vzhodnoštajerska (Ptujsko-ormoška) pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Cirkulane, Destrnik, Dornava, Gorišnica, Hajdina, Juršinci, Kidričevo, Majšperk, Markovci, Ormož, Podlehnik, Ptuj, Središče ob Dravi, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Tomaž, Trnovska vas, Videm, Zavrč, Žetale.
Izid glasovanja o drugem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    347
Neveljavnih glasovnic:                   9
Veljavnih glasovnic:                   338
Na referendumsko vprašanje je z besedo
»ZA« odgovorilo:                240 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z besedo
»PROTI« odgovorilo:               98 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali za to, da se pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Cirkulane, Destrnik, Dornava, Gorišnica, Hajdina, Juršinci, Kidričevo, Majšperk, Markovci, Ormož, Podlehnik, Ptuj, Središče ob Dravi, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Tomaž, Trnovska vas, Videm, Zavrč, Žetale imenuje Vzhodnoštajerska pokrajina.
Izid glasovanja o tretjem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    347
Neveljavnih glasovnic:                   8
Veljavnih glasovnic:                   339
Na referendumsko vprašanje je z besedo
»ZA« odgovorilo:                205 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z besedo
»PROTI« odgovorilo:               134 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali za to, da se pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Cirkulane, Destrnik, Dornava, Gorišnica, Hajdina, Juršinci, Kidričevo, Majšperk, Markovci, Ormož, Podlehnik, Ptuj, Središče ob Dravi, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Tomaž, Trnovska vas, Videm, Zavrč, Žetale imenuje Ptujsko-ormoška pokrajina.
Občina Gorišnica
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:      3.258
Število volivcev, ki so glasovali po imeniku:      594
Število volivcev, ki so glasovali s potrdili:       0
Skupno število volivcev, ki so glasovali:        594
Izid glasovanja o prvem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    594
Neveljavnih glasovnic:                   9
Veljavnih glasovnic:                   585
Na referendumsko vprašanje je z besedo
»ZA« odgovorilo:                460 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z besedo
»PROTI« odgovorilo:               125 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Vzhodnoštajerska (Ptujsko-ormoška) pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Cirkulane, Destrnik, Dornava, Gorišnica, Hajdina, Juršinci, Kidričevo, Majšperk, Markovci, Ormož, Podlehnik, Ptuj, Središče ob Dravi, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Tomaž, Trnovska vas, Videm, Zavrč, Žetale.
Izid glasovanja o drugem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    594
Neveljavnih glasovnic:                  15
Veljavnih glasovnic:                   579
Na referendumsko vprašanje je z besedo
»ZA« odgovorilo:                412 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z besedo
»PROTI« odgovorilo:               167 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali za to, da se pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Cirkulane, Destrnik, Dornava, Gorišnica, Hajdina, Juršinci, Kidričevo, Majšperk, Markovci, Ormož, Podlehnik, Ptuj, Središče ob Dravi, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Tomaž, Trnovska vas, Videm, Zavrč, Žetale imenuje Vzhodnoštajerska pokrajina.
Izid glasovanja o tretjem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    594
Neveljavnih glasovnic:                  21
Veljavnih glasovnic:                   573
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             353 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           220 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali za to, da se pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Cirkulane, Destrnik, Dornava, Gorišnica, Hajdina, Juršinci, Kidričevo, Majšperk, Markovci, Ormož, Podlehnik, Ptuj, Središče ob Dravi, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Tomaž, Trnovska vas, Videm, Zavrč, Žetale imenuje Ptujsko-ormoška pokrajina.
Občina Hajdina
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:      3.214
Število volivcev, ki so glasovali po imeniku:      348
Število volivcev, ki so glasovali s potrdili:       0
Skupno število volivcev, ki so glasovali:        348
Izid glasovanja o prvem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    348
Neveljavnih glasovnic:                   8
Veljavnih glasovnic:                   340
Na referendumsko vprašanje je z besedo
»ZA« odgovorilo:                246 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z besedo
»PROTI« odgovorilo:               94 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Vzhodnoštajerska (Ptujsko-ormoška) pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Cirkulane, Destrnik, Dornava, Gorišnica, Hajdina, Juršinci, Kidričevo, Majšperk, Markovci, Ormož, Podlehnik, Ptuj, Središče ob Dravi, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Tomaž, Trnovska vas, Videm, Zavrč, Žetale.
Izid glasovanja o drugem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    348
Neveljavnih glasovnic:                   7
Veljavnih glasovnic:                   341
Na referendumsko vprašanje je z besedo
»ZA« odgovorilo:                228 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z besedo
»PROTI« odgovorilo:               113 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali za to, da se pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Cirkulane, Destrnik, Dornava, Gorišnica, Hajdina, Juršinci, Kidričevo, Majšperk, Markovci, Ormož, Podlehnik, Ptuj, Središče ob Dravi, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Tomaž, Trnovska vas, Videm, Zavrč, Žetale imenuje Vzhodnoštajerska pokrajina.
Izid glasovanja o tretjem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    348
Neveljavnih glasovnic:                  11
Veljavnih glasovnic:                   337
Na referendumsko vprašanje je z besedo
»ZA« odgovorilo:                234 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z besedo
»PROTI« odgovorilo:               103 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali za to, da se pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Cirkulane, Destrnik, Dornava, Gorišnica, Hajdina, Juršinci, Kidričevo, Majšperk, Markovci, Ormož, Podlehnik, Ptuj, Središče ob Dravi, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Tomaž, Trnovska vas, Videm, Zavrč, Žetale imenuje Ptujsko-ormoška pokrajina.
Občina Juršinci
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:      2.013
Število volivcev, ki so glasovali po imeniku:      310
Število volivcev, ki so glasovali s potrdili:       0
Skupno število volivcev, ki so glasovali:        310
Izid glasovanja o prvem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    310
Neveljavnih glasovnic:                   4
Veljavnih glasovnic:                   306
Na referendumsko vprašanje je z besedo
»ZA« odgovorilo:                216 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z besedo
»PROTI« odgovorilo:               90 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Vzhodnoštajerska (Ptujsko-ormoška) pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Cirkulane, Destrnik, Dornava, Gorišnica, Hajdina, Juršinci, Kidričevo, Majšperk, Markovci, Ormož, Podlehnik, Ptuj, Središče ob Dravi, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Tomaž, Trnovska vas, Videm, Zavrč, Žetale.
Izid glasovanja o drugem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    310
Neveljavnih glasovnic:                   6
Veljavnih glasovnic:                   304
Na referendumsko vprašanje je z besedo
»ZA« odgovorilo:                213 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z besedo
»PROTI« odgovorilo:               91 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali za to, da se pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Cirkulane, Destrnik, Dornava, Gorišnica, Hajdina, Juršinci, Kidričevo, Majšperk, Markovci, Ormož, Podlehnik, Ptuj, Središče ob Dravi, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Tomaž, Trnovska vas, Videm, Zavrč, Žetale imenuje Vzhodnoštajerska pokrajina.
Izid glasovanja o tretjem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    310
Neveljavnih glasovnic:                   4
Veljavnih glasovnic:                   306
Na referendumsko vprašanje je z besedo
»ZA« odgovorilo:                153 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z besedo
»PROTI« odgovorilo:               153 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je število volivcev, ki so glasovali »za« in število volivcev, ki so glasovali »proti«, da se pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Cirkulane, Destrnik, Dornava, Gorišnica, Hajdina, Juršinci, Kidričevo, Majšperk, Markovci, Ormož, Podlehnik, Ptuj, Središče ob Dravi, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Tomaž, Trnovska vas, Videm, Zavrč, Žetale imenuje Ptujsko-ormoška pokrajina, enako.
Občina Kidričevo
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:      5.663
Število volivcev, ki so glasovali po imeniku:      754
Število volivcev, ki so glasovali s potrdili:       0
Skupno število volivcev, ki so glasovali:        754
Izid glasovanja o prvem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    754
Neveljavnih glasovnic:                  13
Veljavnih glasovnic:                   741
Na referendumsko vprašanje je z besedo
»ZA« odgovorilo:                471 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z besedo
»PROTI« odgovorilo:               270 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Vzhodnoštajerska (Ptujsko-ormoška) pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Cirkulane, Destrnik, Dornava, Gorišnica, Hajdina, Juršinci, Kidričevo, Majšperk, Markovci, Ormož, Podlehnik, Ptuj, Središče ob Dravi, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Tomaž, Trnovska vas, Videm, Zavrč, Žetale.
Izid glasovanja o drugem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    754
Neveljavnih glasovnic:                  16
Veljavnih glasovnic:                   738
Na referendumsko vprašanje je z besedo
»ZA« odgovorilo:                481 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z besedo
»PROTI« odgovorilo:               257 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali za to, da se pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Cirkulane, Destrnik, Dornava, Gorišnica, Hajdina, Juršinci, Kidričevo, Majšperk, Markovci, Ormož, Podlehnik, Ptuj, Središče ob Dravi, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Tomaž, Trnovska vas, Videm, Zavrč, Žetale imenuje Vzhodnoštajerska pokrajina.
Izid glasovanja o tretjem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    754
Neveljavnih glasovnic:                  16
Veljavnih glasovnic:                   738
Na referendumsko vprašanje je z besedo
»ZA« odgovorilo:                345 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z besedo
»PROTI« odgovorilo:               393 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da večina volivcev, ki so veljavno glasovali ni za to, da se pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Cirkulane, Destrnik, Dornava, Gorišnica, Hajdina, Juršinci, Kidričevo, Majšperk, Markovci, Ormož, Podlehnik, Ptuj, Središče ob Dravi, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Tomaž, Trnovska vas, Videm, Zavrč, Žetale imenuje Ptujsko-ormoška pokrajina.
Občina Majšperk
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:      3.529
Število volivcev, ki so glasovali po imeniku:      421
Število volivcev, ki so glasovali s potrdili:       0
Skupno število volivcev, ki so glasovali:        421
Izid glasovanja o prvem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    421
Neveljavnih glasovnic:                   7
Veljavnih glasovnic:                   414
Na referendumsko vprašanje je z besedo
»ZA« odgovorilo:                284 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z besedo
»PROTI« odgovorilo:               130 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Vzhodnoštajerska (Ptujsko-ormoška) pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Cirkulane, Destrnik, Dornava, Gorišnica, Hajdina, Juršinci, Kidričevo, Majšperk, Markovci, Ormož, Podlehnik, Ptuj, Središče ob Dravi, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Tomaž, Trnovska vas, Videm, Zavrč, Žetale.
Izid glasovanja o drugem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    421
Neveljavnih glasovnic:                   8
Veljavnih glasovnic:                   413
Na referendumsko vprašanje je z besedo
»ZA« odgovorilo:                282 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z besedo
»PROTI« odgovorilo:               131 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali za to, da se pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Cirkulane, Destrnik, Dornava, Gorišnica, Hajdina, Juršinci, Kidričevo, Majšperk, Markovci, Ormož, Podlehnik, Ptuj, Središče ob Dravi, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Tomaž, Trnovska vas, Videm, Zavrč, Žetale imenuje Vzhodnoštajerska pokrajina.
Izid glasovanja o tretjem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    421
Neveljavnih glasovnic:                  15
Veljavnih glasovnic:                   406
Na referendumsko vprašanje je z besedo
»ZA« odgovorilo:                179 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z besedo
»PROTI« odgovorilo:               227 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da večina volivcev, ki so veljavno glasovali ni za to, da se pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Cirkulane, Destrnik, Dornava, Gorišnica, Hajdina, Juršinci, Kidričevo, Majšperk, Markovci, Ormož, Podlehnik, Ptuj, Središče ob Dravi, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Tomaž, Trnovska vas, Videm, Zavrč, Žetale imenuje Ptujsko-ormoška pokrajina.
Občina Markovci
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:      3.414
Število volivcev, ki so glasovali po imeniku:      603
Število volivcev, ki so glasovali s potrdili:       0
Skupno število volivcev, ki so glasovali:        603
Izid glasovanja o prvem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    602
Neveljavnih glasovnic:                   7
Veljavnih glasovnic:                   595
Na referendumsko vprašanje je z besedo
»ZA« odgovorilo:                476 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z besedo
»PROTI« odgovorilo:               119 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Vzhodnoštajerska (Ptujsko-ormoška) pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Cirkulane, Destrnik, Dornava, Gorišnica, Hajdina, Juršinci, Kidričevo, Majšperk, Markovci, Ormož, Podlehnik, Ptuj, Središče ob Dravi, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Tomaž, Trnovska vas, Videm, Zavrč, Žetale.
Izid glasovanja o drugem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    603
Neveljavnih glasovnic:                  24
Veljavnih glasovnic:                   579
Na referendumsko vprašanje je z besedo
»ZA« odgovorilo:                372 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z besedo
»PROTI« odgovorilo:               207 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali za to, da se pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Cirkulane, Destrnik, Dornava, Gorišnica, Hajdina, Juršinci, Kidričevo, Majšperk, Markovci, Ormož, Podlehnik, Ptuj, Središče ob Dravi, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Tomaž, Trnovska vas, Videm, Zavrč, Žetale imenuje Vzhodnoštajerska pokrajina.
Izid glasovanja o tretjem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    603
Neveljavnih glasovnic:                  24
Veljavnih glasovnic:                   579
Na referendumsko vprašanje je z besedo
»ZA« odgovorilo:                354 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z besedo
»PROTI« odgovorilo:               225 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali za to, da se pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Cirkulane, Destrnik, Dornava, Gorišnica, Hajdina, Juršinci, Kidričevo, Majšperk, Markovci, Ormož, Podlehnik, Ptuj, Središče ob Dravi, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Tomaž, Trnovska vas, Videm, Zavrč, Žetale imenuje Ptujsko-ormoška pokrajina.
Občina Ormož
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:      11.004
Število volivcev, ki so glasovali po imeniku:     2.551
Število volivcev, ki so glasovali s potrdili:       0
Skupno število volivcev, ki so glasovali:       2.551
Izid glasovanja o prvem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                   2.551
Neveljavnih glasovnic:                  46
Veljavnih glasovnic:                  2.505
Na referendumsko vprašanje je z besedo
»ZA« odgovorilo:               1.399 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z besedo
»PROTI« odgovorilo:              1.106 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Vzhodnoštajerska (Ptujsko-ormoška) pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Cirkulane, Destrnik, Dornava, Gorišnica, Hajdina, Juršinci, Kidričevo, Majšperk, Markovci, Ormož, Podlehnik, Ptuj, Središče ob Dravi, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Tomaž, Trnovska vas, Videm, Zavrč, Žetale.
Izid glasovanja o drugem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                   2.551
Neveljavnih glasovnic:                  51
Veljavnih glasovnic:                  2.500
Na referendumsko vprašanje je z besedo
»ZA« odgovorilo:               1.251 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z besedo
»PROTI« odgovorilo:              1.249 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali za to, da se pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Cirkulane, Destrnik, Dornava, Gorišnica, Hajdina, Juršinci, Kidričevo, Majšperk, Markovci, Ormož, Podlehnik, Ptuj, Središče ob Dravi, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Tomaž, Trnovska vas, Videm, Zavrč, Žetale imenuje Vzhodnoštajerska pokrajina.
Izid glasovanja o tretjem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                   2.551
Neveljavnih glasovnic:                  47
Veljavnih glasovnic:                  2.504
Na referendumsko vprašanje je z besedo
»ZA« odgovorilo:               1.283 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z besedo
»PROTI« odgovorilo:              1.221 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali za to, da se pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Cirkulane, Destrnik, Dornava, Gorišnica, Hajdina, Juršinci, Kidričevo, Majšperk, Markovci, Ormož, Podlehnik, Ptuj, Središče ob Dravi, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Tomaž, Trnovska vas, Videm, Zavrč, Žetale imenuje Ptujsko-ormoška pokrajina.
Občina Podlehnik
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:      1.698
Število volivcev, ki so glasovali po imeniku:      281
Število volivcev, ki so glasovali s potrdili:       0
Skupno število volivcev, ki so glasovali:        281
Izid glasovanja o prvem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    281
Neveljavnih glasovnic:                   6
Veljavnih glasovnic:                   275
Na referendumsko vprašanje je z besedo
»ZA« odgovorilo:                190 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z besedo
»PROTI« odgovorilo:               85 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Vzhodnoštajerska (Ptujsko-ormoška) pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Cirkulane, Destrnik, Dornava, Gorišnica, Hajdina, Juršinci, Kidričevo, Majšperk, Markovci, Ormož, Podlehnik, Ptuj, Središče ob Dravi, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Tomaž, Trnovska vas, Videm, Zavrč, Žetale.
Izid glasovanja o drugem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    280
Neveljavnih glasovnic:                   7
Veljavnih glasovnic:                   273
Na referendumsko vprašanje je z besedo
»ZA« odgovorilo:                169 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z besedo
»PROTI« odgovorilo:               104 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali za to, da se pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Cirkulane, Destrnik, Dornava, Gorišnica, Hajdina, Juršinci, Kidričevo, Majšperk, Markovci, Ormož, Podlehnik, Ptuj, Središče ob Dravi, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Tomaž, Trnovska vas, Videm, Zavrč, Žetale imenuje Vzhodnoštajerska pokrajina.
Izid glasovanja o tretjem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    281
Neveljavnih glasovnic:                   6
Veljavnih glasovnic:                   275
Na referendumsko vprašanje je z besedo
»ZA« odgovorilo:                168 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z besedo
»PROTI« odgovorilo:               107 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali za to, da se pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Cirkulane, Destrnik, Dornava, Gorišnica, Hajdina, Juršinci, Kidričevo, Majšperk, Markovci, Ormož, Podlehnik, Ptuj, Središče ob Dravi, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Tomaž, Trnovska vas, Videm, Zavrč, Žetale imenuje Ptujsko-ormoška pokrajina.
Mestna občina Ptuj
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:      20.363
Število volivcev, ki so glasovali po imeniku:     2.275
Število volivcev, ki so glasovali s potrdili:       0
Skupno število volivcev, ki so glasovali:       2.275
Izid glasovanja o prvem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                   2.274
Neveljavnih glasovnic:                  28
Veljavnih glasovnic:                  2.246
Na referendumsko vprašanje je z besedo
»ZA« odgovorilo:               1.532 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z besedo
»PROTI« odgovorilo:               714 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Vzhodnoštajerska (Ptujsko-ormoška) pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Cirkulane, Destrnik, Dornava, Gorišnica, Hajdina, Juršinci, Kidričevo, Majšperk, Markovci, Ormož, Podlehnik, Ptuj, Središče ob Dravi, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Tomaž, Trnovska vas, Videm, Zavrč, Žetale.
Izid glasovanja o drugem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                   2.276
Neveljavnih glasovnic:                  52
Veljavnih glasovnic:                  2.224
Na referendumsko vprašanje je z besedo
»ZA« odgovorilo:               1.342 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z besedo
»PROTI« odgovorilo:               882 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali za to, da se pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Cirkulane, Destrnik, Dornava, Gorišnica, Hajdina, Juršinci, Kidričevo, Majšperk, Markovci, Ormož, Podlehnik, Ptuj, Središče ob Dravi, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Tomaž, Trnovska vas, Videm, Zavrč, Žetale imenuje Vzhodnoštajerska pokrajina.
Izid glasovanja o tretjem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                   2274
Neveljavnih glasovnic:                  42
Veljavnih glasovnic:                  2232
Na referendumsko vprašanje je z besedo
»ZA« odgovorilo:                1333 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z besedo
»PROTI« odgovorilo:               899 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali za to, da se pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Cirkulane, Destrnik, Dornava, Gorišnica, Hajdina, Juršinci, Kidričevo, Majšperk, Markovci, Ormož, Podlehnik, Ptuj, Središče ob Dravi, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Tomaž, Trnovska vas, Videm, Zavrč, Žetale imenuje Ptujsko-ormoška pokrajina.
Občina Središče ob Dravi
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:      1.968
Število volivcev, ki so glasovali po imeniku:      386
Število volivcev, ki so glasovali s potrdili:       0
Skupno število volivcev, ki so glasovali:        386
Izid glasovanja o prvem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    386
Neveljavnih glasovnic:                   4
Veljavnih glasovnic:                   382
Na referendumsko vprašanje je z besedo
»ZA« odgovorilo:                272 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z besedo
»PROTI« odgovorilo:               110 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Vzhodnoštajerska (Ptujsko-ormoška) pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Cirkulane, Destrnik, Dornava, Gorišnica, Hajdina, Juršinci, Kidričevo, Majšperk, Markovci, Ormož, Podlehnik, Ptuj, Središče ob Dravi, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Tomaž, Trnovska vas, Videm, Zavrč, Žetale.
Izid glasovanja o drugem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    386
Neveljavnih glasovnic:                  11
Veljavnih glasovnic:                   375
Na referendumsko vprašanje je z besedo
»ZA« odgovorilo:                240 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z besedo
»PROTI« odgovorilo:               135 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali za to, da se pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Cirkulane, Destrnik, Dornava, Gorišnica, Hajdina, Juršinci, Kidričevo, Majšperk, Markovci, Ormož, Podlehnik, Ptuj, Središče ob Dravi, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Tomaž, Trnovska vas, Videm, Zavrč, Žetale imenuje Vzhodnoštajerska pokrajina.
Izid glasovanja o tretjem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    386
Neveljavnih glasovnic:                   8
Veljavnih glasovnic:                   378
Na referendumsko vprašanje je z besedo
»ZA« odgovorilo:                226 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z besedo
»PROTI« odgovorilo:               152 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali za to, da se pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Cirkulane, Destrnik, Dornava, Gorišnica, Hajdina, Juršinci, Kidričevo, Majšperk, Markovci, Ormož, Podlehnik, Ptuj, Središče ob Dravi, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Tomaž, Trnovska vas, Videm, Zavrč, Žetale imenuje Ptujsko-ormoška pokrajina.
Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:      1.048
Število volivcev, ki so glasovali po imeniku:      165
Število volivcev, ki so glasovali s potrdili:       0
Skupno število volivcev, ki so glasovali:        165
Izid glasovanja o prvem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    165
Neveljavnih glasovnic:                   2
Veljavnih glasovnic:                   163
Na referendumsko vprašanje je z besedo
»ZA« odgovorilo:                127 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z besedo
»PROTI« odgovorilo:               36 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Vzhodnoštajerska (Ptujsko-ormoška) pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Cirkulane, Destrnik, Dornava, Gorišnica, Hajdina, Juršinci, Kidričevo, Majšperk, Markovci, Ormož, Podlehnik, Ptuj, Središče ob Dravi, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Tomaž, Trnovska vas, Videm, Zavrč, Žetale.
Izid glasovanja o drugem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    165
Neveljavnih glasovnic:                   3
Veljavnih glasovnic:                   162
Na referendumsko vprašanje je z besedo
»ZA« odgovorilo:                117 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z besedo
»PROTI« odgovorilo:               45 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali za to, da se pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Cirkulane, Destrnik, Dornava, Gorišnica, Hajdina, Juršinci, Kidričevo, Majšperk, Markovci, Ormož, Podlehnik, Ptuj, Središče ob Dravi, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Tomaž, Trnovska vas, Videm, Zavrč, Žetale imenuje Vzhodnoštajerska pokrajina.
Izid glasovanja o tretjem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    165
Neveljavnih glasovnic:                   1
Veljavnih glasovnic:                   164
Na referendumsko vprašanje je z besedo
»ZA« odgovorilo:                100 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z besedo
»PROTI« odgovorilo:               64 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali za to, da se pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Cirkulane, Destrnik, Dornava, Gorišnica, Hajdina, Juršinci, Kidričevo, Majšperk, Markovci, Ormož, Podlehnik, Ptuj, Središče ob Dravi, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Tomaž, Trnovska vas, Videm, Zavrč, Žetale imenuje Ptujsko-ormoška pokrajina.
Občina Sveti Tomaž
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:      1.827
Število volivcev, ki so glasovali po imeniku:      301
Število volivcev, ki so glasovali s potrdili:       0
Skupno število volivcev, ki so glasovali:        301
Izid glasovanja o prvem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    301
Neveljavnih glasovnic:                   4
Veljavnih glasovnic:                   297
Na referendumsko vprašanje je z besedo
»ZA« odgovorilo:                237 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z besedo
»PROTI« odgovorilo:               60 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Vzhodnoštajerska (Ptujsko-ormoška) pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Cirkulane, Destrnik, Dornava, Gorišnica, Hajdina, Juršinci, Kidričevo, Majšperk, Markovci, Ormož, Podlehnik, Ptuj, Središče ob Dravi, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Tomaž, Trnovska vas, Videm, Zavrč, Žetale.
Izid glasovanja o drugem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    301
Neveljavnih glasovnic:                   5
Veljavnih glasovnic:                   296
Na referendumsko vprašanje je z besedo
»ZA« odgovorilo:                162 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z besedo
»PROTI« odgovorilo:               134 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali za to, da se pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Cirkulane, Destrnik, Dornava, Gorišnica, Hajdina, Juršinci, Kidričevo, Majšperk, Markovci, Ormož, Podlehnik, Ptuj, Središče ob Dravi, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Tomaž, Trnovska vas, Videm, Zavrč, Žetale imenuje Vzhodnoštajerska pokrajina.
Izid glasovanja o tretjem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    301
Neveljavnih glasovnic:                   6
Veljavnih glasovnic:                   295
Na referendumsko vprašanje je z besedo
»ZA« odgovorilo:                204 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z besedo
»PROTI« odgovorilo:               91 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali za to, da se pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Cirkulane, Destrnik, Dornava, Gorišnica, Hajdina, Juršinci, Kidričevo, Majšperk, Markovci, Ormož, Podlehnik, Ptuj, Središče ob Dravi, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Tomaž, Trnovska vas, Videm, Zavrč, Žetale imenuje Ptujsko-ormoška pokrajina.
Občina Trnovska vas
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:      1.083
Število volivcev, ki so glasovali po imeniku:      161
Število volivcev, ki so glasovali s potrdili:       0
Skupno število volivcev, ki so glasovali:        161
Izid glasovanja o prvem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    161
Neveljavnih glasovnic:                   1
Veljavnih glasovnic:                   160
Na referendumsko vprašanje je z besedo
»ZA« odgovorilo:                105 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z besedo
»PROTI« odgovorilo:               55 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Vzhodnoštajerska (Ptujsko-ormoška) pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Cirkulane, Destrnik, Dornava, Gorišnica, Hajdina, Juršinci, Kidričevo, Majšperk, Markovci, Ormož, Podlehnik, Ptuj, Središče ob Dravi, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Tomaž, Trnovska vas, Videm, Zavrč, Žetale
Izid glasovanja o drugem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    161
Neveljavnih glasovnic:                   1
Veljavnih glasovnic:                   160
Na referendumsko vprašanje je z besedo
»ZA« odgovorilo:                105 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z besedo
»PROTI« odgovorilo:               55 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali za to, da se pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Cirkulane, Destrnik, Dornava, Gorišnica, Hajdina, Juršinci, Kidričevo, Majšperk, Markovci, Ormož, Podlehnik, Ptuj, Središče ob Dravi, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Tomaž, Trnovska vas, Videm, Zavrč, Žetale imenuje Vzhodnoštajerska pokrajina.
Izid glasovanja o tretjem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    161
Neveljavnih glasovnic:                   2
Veljavnih glasovnic:                   159
Na referendumsko vprašanje je z besedo
»ZA« odgovorilo:                 71 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z besedo
»PROTI« odgovorilo:               88 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da večina volivcev, ki so veljavno glasovali ni za to, da se pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Cirkulane, Destrnik, Dornava, Gorišnica, Hajdina, Juršinci, Kidričevo, Majšperk, Markovci, Ormož, Podlehnik, Ptuj, Središče ob Dravi, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Tomaž, Trnovska vas, Videm, Zavrč, Žetale imenuje Ptujsko-ormoška pokrajina.
Občina Videm
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:      4.863
Število volivcev, ki so glasovali po imeniku:      689
Število volivcev, ki so glasovali s potrdili:       0
Skupno število volivcev, ki so glasovali:        689
Izid glasovanja o prvem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    689
Neveljavnih glasovnic:                  18
Veljavnih glasovnic:                   671
Na referendumsko vprašanje je z besedo
»ZA« odgovorilo:                485 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z besedo
»PROTI« odgovorilo:               186 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Vzhodnoštajerska (Ptujsko-ormoška) pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Cirkulane, Destrnik, Dornava, Gorišnica, Hajdina, Juršinci, Kidričevo, Majšperk, Markovci, Ormož, Podlehnik, Ptuj, Središče ob Dravi, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Tomaž, Trnovska vas, Videm, Zavrč, Žetale.
Izid glasovanja o drugem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    689
Neveljavnih glasovnic:                  22
Veljavnih glasovnic:                   667
Na referendumsko vprašanje je z besedo
»ZA« odgovorilo:                437 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z besedo
»PROTI« odgovorilo:               230 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali za to, da se pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Cirkulane, Destrnik, Dornava, Gorišnica, Hajdina, Juršinci, Kidričevo, Majšperk, Markovci, Ormož, Podlehnik, Ptuj, Središče ob Dravi, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Tomaž, Trnovska vas, Videm, Zavrč, Žetale imenuje Vzhodnoštajerska pokrajina.
Izid glasovanja o tretjem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    689
Neveljavnih glasovnic:                  20
Veljavnih glasovnic:                   669
Na referendumsko vprašanje je z besedo
»ZA« odgovorilo:                372 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z besedo
»PROTI« odgovorilo:               297 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali za to, da se pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Cirkulane, Destrnik, Dornava, Gorišnica, Hajdina, Juršinci, Kidričevo, Majšperk, Markovci, Ormož, Podlehnik, Ptuj, Središče ob Dravi, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Tomaž, Trnovska vas, Videm, Zavrč, Žetale imenuje Ptujsko-ormoška pokrajina.
Občina Zavrč
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:      1.268
Število volivcev, ki so glasovali po imeniku:      178
Število volivcev, ki so glasovali s potrdili:       0
Skupno število volivcev, ki so glasovali:        178
Izid glasovanja o prvem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    178
Neveljavnih glasovnic:                   3
Veljavnih glasovnic:                   175
Na referendumsko vprašanje je z besedo
»ZA« odgovorilo:                146 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z besedo
»PROTI« odgovorilo:               29 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Vzhodnoštajerska (Ptujsko-ormoška) pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Cirkulane, Destrnik, Dornava, Gorišnica, Hajdina, Juršinci, Kidričevo, Majšperk, Markovci, Ormož, Podlehnik, Ptuj, Središče ob Dravi, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Tomaž, Trnovska vas, Videm, Zavrč, Žetale.
Izid glasovanja o drugem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    178
Neveljavnih glasovnic:                   1
Veljavnih glasovnic:                   177
Na referendumsko vprašanje je z besedo
»ZA« odgovorilo:                141 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z besedo
»PROTI« odgovorilo:               36 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali za to, da se pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Cirkulane, Destrnik, Dornava, Gorišnica, Hajdina, Juršinci, Kidričevo, Majšperk, Markovci, Ormož, Podlehnik, Ptuj, Središče ob Dravi, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Tomaž, Trnovska vas, Videm, Zavrč, Žetale imenuje Vzhodnoštajerska pokrajina.
Izid glasovanja o tretjem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    178
Neveljavnih glasovnic:                   2
Veljavnih glasovnic:                   176
Na referendumsko vprašanje je z besedo
»ZA« odgovorilo:                113 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z besedo
»PROTI« odgovorilo:               63 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali za to, da se pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Cirkulane, Destrnik, Dornava, Gorišnica, Hajdina, Juršinci, Kidričevo, Majšperk, Markovci, Ormož, Podlehnik, Ptuj, Središče ob Dravi, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Tomaž, Trnovska vas, Videm, Zavrč, Žetale imenuje Ptujsko-ormoška pokrajina.
Občina Žetale
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:      1.210
Število volivcev, ki so glasovali po imeniku:      136
Število volivcev, ki so glasovali s potrdili:       0
Skupno število volivcev, ki so glasovali:        136
Izid glasovanja o prvem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    136
Neveljavnih glasovnic:                   0
Veljavnih glasovnic:                   136
Na referendumsko vprašanje je z besedo
»ZA« odgovorilo:                 89 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z besedo
»PROTI« odgovorilo:               47 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Vzhodnoštajerska (Ptujsko-ormoška) pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Cirkulane, Destrnik, Dornava, Gorišnica, Hajdina, Juršinci, Kidričevo, Majšperk, Markovci, Ormož, Podlehnik, Ptuj, Središče ob Dravi, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Tomaž, Trnovska vas, Videm, Zavrč, Žetale.
Izid glasovanja o drugem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    136
Neveljavnih glasovnic:                   2
Veljavnih glasovnic:                   134
Na referendumsko vprašanje je z besedo
»ZA« odgovorilo:                 77 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z besedo
»PROTI« odgovorilo:               57 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali za to, da se pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Cirkulane, Destrnik, Dornava, Gorišnica, Hajdina, Juršinci, Kidričevo, Majšperk, Markovci, Ormož, Podlehnik, Ptuj, Središče ob Dravi, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Tomaž, Trnovska vas, Videm, Zavrč, Žetale imenuje Vzhodnoštajerska pokrajina.
Izid glasovanja o tretjem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    136
Neveljavnih glasovnic:                   3
Veljavnih glasovnic:                   133
Na referendumsko vprašanje je z besedo
»ZA« odgovorilo:                 58 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z besedo
»PROTI« odgovorilo:               75 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da večina volivcev, ki so veljavno glasovali ni za to, da se pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Cirkulane, Destrnik, Dornava, Gorišnica, Hajdina, Juršinci, Kidričevo, Majšperk, Markovci, Ormož, Podlehnik, Ptuj, Središče ob Dravi, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Tomaž, Trnovska vas, Videm, Zavrč, Žetale imenuje Ptujsko-ormoška pokrajina.
XII.
Enajsto referendumsko območje
Enajsto referendumsko območje vključuje občine: Gornji Grad, Ljubno, Luče, Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Solčava, Šmartno ob Paki, Šoštanj, Velenje.
Na referendumskem območju je imelo pravico glasovati 50.214 volivcev, ki so bili vpisani v volilni imenik.
Glasovalo je skupaj 5.224 volivcev, ki so bili vpisani v volilni imenik.
Vprašanje, o katerem se odloča na referendumu, se glasi:
»Ali ste za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Savinjsko-šaleška pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Gornji Grad, Ljubno, Luče, Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Solčava, Šmartno ob Paki, Šoštanj, Velenje?«
Oddanih je bilo 5.224 glasovnic.
Ker so bile oddane prazne, ali ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca, je bilo 55 glasovnic neveljavnih.
Veljavnih glasovnic je bilo 5.169.
Z besedo »ZA« je odgovorilo 3.624 volivcev
oziroma
z besedo »PROTI« 1.545 volivcev.
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Savinjsko-šaleška pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Gornji Grad, Ljubno, Luče, Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Solčava, Šmartno ob Paki, Šoštanj, Velenje.
Izid glasovanja po občinah znotraj enajstega referendumskega območja je naslednji:
Občina Gornji Grad
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:      2.198
Število volivcev, ki so glasovali po imeniku:      223
Število volivcev, ki so glasovali s potrdili:       0
Skupno število volivcev, ki so glasovali:        223
Oddanih glasovnic:                    223
Neveljavnih glasovnic:                   6
Veljavnih glasovnic:                   217
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             137 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:            80 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Savinjsko-šaleška pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Gornji Grad, Ljubno, Luče, Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Solčava, Šmartno ob Paki, Šoštanj, Velenje.
Občina Ljubno
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:      2.264
Število volivcev, ki so glasovali po imeniku:      203
Število volivcev, ki so glasovali s potrdili:       0
Skupno število volivcev, ki so glasovali:        203
Oddanih glasovnic:                    203
Neveljavnih glasovnic:                   3
Veljavnih glasovnic:                   200
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             120 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:            80 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Savinjsko-šaleška pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Gornji Grad, Ljubno, Luče, Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Solčava, Šmartno ob Paki, Šoštanj, Velenje.
Občina Luče
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:      1.321
Število volivcev, ki so glasovali po imeniku:      187
Število volivcev, ki so glasovali s potrdili:       0
Skupno število volivcev, ki so glasovali:        187
Oddanih glasovnic:                    187
Neveljavnih glasovnic:                   2
Veljavnih glasovnic:                   185
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             124 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:            61 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Savinjsko-šaleška pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Gornji Grad, Ljubno, Luče, Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Solčava, Šmartno ob Paki, Šoštanj, Velenje.
Občina Mozirje
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:      3.336
Število volivcev, ki so glasovali po imeniku:      505
Število volivcev, ki so glasovali s potrdili:       0
Skupno število volivcev, ki so glasovali:        505
Oddanih glasovnic:                    505
Neveljavnih glasovnic:                   5
Veljavnih glasovnic:                   500
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             372 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           128 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Savinjsko-šaleška pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Gornji Grad, Ljubno, Luče, Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Solčava, Šmartno ob Paki, Šoštanj, Velenje.
Občina Nazarje
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:      2.219
Število volivcev, ki so glasovali po imeniku:      253
Število volivcev, ki so glasovali s potrdili:       0
Skupno število volivcev, ki so glasovali:        253
Oddanih glasovnic:                    253
Neveljavnih glasovnic:                   4
Veljavnih glasovnic:                   249
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             158 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:            91 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Savinjsko-šaleška pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Gornji Grad, Ljubno, Luče, Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Solčava, Šmartno ob Paki, Šoštanj, Velenje.
Občina Rečica ob Savinji
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:      1.928
Število volivcev, ki so glasovali po imeniku:      286
Število volivcev, ki so glasovali s potrdili:       0
Skupno število volivcev, ki so glasovali:        286
Oddanih glasovnic:                    286
Neveljavnih glasovnic:                   1
Veljavnih glasovnic:                   285
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             187 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:            98 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Savinjsko-šaleška pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Gornji Grad, Ljubno, Luče, Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Solčava, Šmartno ob Paki, Šoštanj, Velenje.
Občina Solčava
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:       476
Število volivcev, ki so glasovali po imeniku:       70
Število volivcev, ki so glasovali s potrdili:       0
Skupno število volivcev, ki so glasovali:         70
Oddanih glasovnic:                    70
Neveljavnih glasovnic:                   1
Veljavnih glasovnic:                   69
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             49 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:            20 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Savinjsko-šaleška pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Gornji Grad, Ljubno, Luče, Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Solčava, Šmartno ob Paki, Šoštanj, Velenje.
Občina Šmartno ob Paki
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:      2.582
Število volivcev, ki so glasovali po imeniku:      337
Število volivcev, ki so glasovali s potrdili:       0
Skupno število volivcev, ki so glasovali:        337
Oddanih glasovnic:                    337
Neveljavnih glasovnic:                   3
Veljavnih glasovnic:                   334
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             251 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:            83 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Savinjsko-šaleška pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Gornji Grad, Ljubno, Luče, Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Solčava, Šmartno ob Paki, Šoštanj, Velenje.
Občina Šoštanj
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:      6.823
Število volivcev, ki so glasovali po imeniku:      857
Število volivcev, ki so glasovali s potrdili:       0
Skupno število volivcev, ki so glasovali:        857
Oddanih glasovnic:                    857
Neveljavnih glasovnic:                   9
Veljavnih glasovnic:                   848
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             641 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           207 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Savinjsko-šaleška pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Gornji Grad, Ljubno, Luče, Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Solčava, Šmartno ob Paki, Šoštanj, Velenje.
Občina Velenje
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:      27.067
Število volivcev, ki so glasovali po imeniku:     2.303
Število volivcev, ki so glasovali s potrdili:       0
Skupno število volivcev, ki so glasovali:       2.303
Oddanih glasovnic:                   2.303
Neveljavnih glasovnic:                  21
Veljavnih glasovnic:                  2.282
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:            1.585 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           697 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Savinjsko-šaleška pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Gornji Grad, Ljubno, Luče, Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Solčava, Šmartno ob Paki, Šoštanj, Velenje.
XIII.
Dvanajsto referendumsko območje
Dvanajsto referendumsko območje vključuje občine: Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Hoče-Slivnica, Kungota, Lenart, Makole, Maribor, Miklavž na Dravskem polju, Oplotnica, Rače-Fram, Pesnica, Poljčane, Starše, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Ruše, Lovrenc na Pohorju, Selnica ob Dravi, Slovenska Bistrica, Šentilj.
Na referendumskem območju je imelo pravico glasovati 200.298 volivcev, ki so bili vpisani v volilni imenik.
Glasovalo je skupaj 17.047 volivcev, ki so bili vpisani v volilni imenik.
Prvo vprašanje o katerem se je odločajo na referendumskem območju, se glasi:
»Ali ste za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Mariborska (Osrednještajerska) pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Hoče-Slivnica, Kungota, Lenart, Makole, Maribor, Miklavž na Dravskem polju, Oplotnica, Rače-Fram, Pesnica, Poljčane, Starše, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Ruše, Lovrenc na Pohorju, Selnica ob Dravi, Slovenska Bistrica, Šentilj?«
Oddanih glasovnic:                  17.041
Neveljavnih glasovnic:                  373
Veljavnih glasovnic:                 16.668
Na referendumsko vprašanje je z besedo
»ZA« odgovorilo:               8.781 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z besedo
»PROTI« odgovorilo:              7.887 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Mariborska (Osrednještajerska) pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Hoče-Slivnica, Kungota, Lenart, Makole, Maribor, Miklavž na Dravskem polju, Oplotnica, Rače-Fram, Pesnica, Poljčane, Starše, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Ruše, Lovrenc na Pohorju, Selnica ob Dravi, Slovenska Bistrica, Šentilj.
Drugo vprašanje, o katerem se je odločalo na referendumskem območju, se glasi:
»Ali ste za to, da se pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Hoče-Slivnica, Kungota, Lenart, Makole, Maribor, Miklavž na Dravskem polju, Oplotnica, Rače-Fram, Pesnica, Poljčane, Starše, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Ruše, Lovrenc na Pohorju, Selnica ob Dravi, Slovenska Bistrica, Šentilj imenuje Mariborska pokrajina?«
Oddanih glasovnic:                  17.042
Neveljavnih glasovnic:                  471
Veljavnih glasovnic:                 16.571
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:            7.017 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:          9.554 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da večina volivcev, ki so veljavno glasovali, ni za to, da se pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Hoče-Slivnica, Kungota, Lenart, Makole, Maribor, Miklavž na Dravskem polju, Oplotnica, Rače-Fram, Pesnica, Poljčane, Starše, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Ruše, Lovrenc na Pohorju, Selnica ob Dravi, Slovenska Bistrica, Šentilj imenuje Mariborska pokrajina.
Tretje vprašanje, o katerem se je odločalo na referendumskem območju, se glasi:
»Ali ste za to, da se pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Hoče-Slivnica, Kungota, Lenart, Makole, Maribor, Miklavž na Dravskem polju, Oplotnica, Rače-Fram, Pesnica, Poljčane, Starše, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Ruše, Lovrenc na Pohorju, Selnica ob Dravi, Slovenska Bistrica, Šentilj imenuje Osrednještajerska pokrajina?«
Oddanih glasovnic:                  17.043
Neveljavnih glasovnic:                  408
Veljavnih glasovnic:                 16.635
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:            8.474 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:          8.161 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Hoče-Slivnica, Kungota, Lenart, Makole, Maribor, Miklavž na Dravskem polju, Oplotnica, Rače-Fram, Pesnica, Poljčane, Starše, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Ruše, Lovrenc na Pohorju, Selnica ob Dravi, Slovenska Bistrica, Šentilj imenuje Osrednještajerska pokrajina.
Izid glasovanja po občinah znotraj dvanajstega referendumskega območja je naslednji:
Občina Benedikt
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:      1.810
Število volivcev, ki so glasovali po imeniku:      123
Število volivcev, ki so glasovali s potrdili:       0
Skupno število volivcev, ki so glasovali:        123
Izid glasovanja o prvem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    123
Neveljavnih glasovnic:                   2
Veljavnih glasovnic:                   121
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             74 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:            47 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Mariborska (Osrednještajerska) pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Hoče-Slivnica, Kungota, Lenart, Makole, Maribor, Miklavž na Dravskem polju, Oplotnica, Rače-Fram, Pesnica, Poljčane, Starše, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Ruše, Lovrenc na Pohorju, Selnica ob Dravi, Slovenska Bistrica, Šentilj.
Izid glasovanja o drugem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    122
Neveljavnih glasovnic:                   2
Veljavnih glasovnic:                   120
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             51 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:            69 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da večina volivcev, ki so veljavno glasovali, ni za to, da se pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Hoče-Slivnica, Kungota, Lenart, Makole, Maribor, Miklavž na Dravskem polju, Oplotnica, Rače-Fram, Pesnica, Poljčane, Starše, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Ruše, Lovrenc na Pohorju, Selnica ob Dravi, Slovenska Bistrica, Šentilj imenuje Mariborska pokrajina.
Izid glasovanja o tretjem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    123
Neveljavnih glasovnic:                   1
Veljavnih glasovnic:                   122
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             71 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:            51 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Hoče-Slivnica, Kungota, Lenart, Makole, Maribor, Miklavž na Dravskem polju, Oplotnica, Rače-Fram, Pesnica, Poljčane, Starše, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Ruše, Lovrenc na Pohorju, Selnica ob Dravi, Slovenska Bistrica, Šentilj imenuje Osrednještajerska pokrajina.
Občina Cerkvenjak
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:      1.731
Število volivcev, ki so glasovali po imeniku:      157
Število volivcev, ki so glasovali s potrdili:       0
Skupno število volivcev, ki so glasovali:        157
Izid glasovanja o prvem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    157
Neveljavnih glasovnic:                   0
Veljavnih glasovnic:                   157
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             96 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:            61 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Mariborska (Osrednještajerska) pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Hoče-Slivnica, Kungota, Lenart, Makole, Maribor, Miklavž na Dravskem polju, Oplotnica, Rače-Fram, Pesnica, Poljčane, Starše, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Ruše, Lovrenc na Pohorju, Selnica ob Dravi, Slovenska Bistrica, Šentilj.
Izid glasovanja o drugem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    157
Neveljavnih glasovnic:                   4
Veljavnih glasovnic:                   153
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             67 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:            86 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da večina volivcev, ki so veljavno glasovali, ni za to, da se pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Hoče-Slivnica, Kungota, Lenart, Makole, Maribor, Miklavž na Dravskem polju, Oplotnica, Rače-Fram, Pesnica, Poljčane, Starše, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Ruše, Lovrenc na Pohorju, Selnica ob Dravi, Slovenska Bistrica, Šentilj imenuje Mariborska pokrajina.
Izid glasovanja o tretjem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    157
Neveljavnih glasovnic:                   7
Veljavnih glasovnic:                   150
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             94 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:            56 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Hoče-Slivnica, Kungota, Lenart, Makole, Maribor, Miklavž na Dravskem polju, Oplotnica, Rače-Fram, Pesnica, Poljčane, Starše, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Ruše, Lovrenc na Pohorju, Selnica ob Dravi, Slovenska Bistrica, Šentilj imenuje Osrednještajerska pokrajina.
Občina Duplek
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:      5.604
Število volivcev, ki so glasovali po imeniku:      372
Število volivcev, ki so glasovali s potrdili:       0
Skupno število volivcev, ki so glasovali:        372
Izid glasovanja o prvem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    372
Neveljavnih glasovnic:                   7
Veljavnih glasovnic:                   365
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             199 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           166 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Mariborska (Osrednještajerska) pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Hoče-Slivnica, Kungota, Lenart, Makole, Maribor, Miklavž na Dravskem polju, Oplotnica, Rače-Fram, Pesnica, Poljčane, Starše, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Ruše, Lovrenc na Pohorju, Selnica ob Dravi, Slovenska Bistrica, Šentilj.
Izid glasovanja o drugem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    372
Neveljavnih glasovnic:                   8
Veljavnih glasovnic:                   364
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             157 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           207 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da večina volivcev, ki so veljavno glasovali, ni za to, da se pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Hoče-Slivnica, Kungota, Lenart, Makole, Maribor, Miklavž na Dravskem polju, Oplotnica, Rače-Fram, Pesnica, Poljčane, Starše, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Ruše, Lovrenc na Pohorju, Selnica ob Dravi, Slovenska Bistrica, Šentilj imenuje Mariborska pokrajina.
Izid glasovanja o tretjem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    372
Neveljavnih glasovnic:                   7
Veljavnih glasovnic:                   365
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             193 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           172 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Hoče-Slivnica, Kungota, Lenart, Makole, Maribor, Miklavž na Dravskem polju, Oplotnica, Rače-Fram, Pesnica, Poljčane, Starše, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Ruše, Lovrenc na Pohorju, Selnica ob Dravi, Slovenska Bistrica, Šentilj imenuje Osrednještajerska pokrajina.
Občina Hoče-Slivnica
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:      9.056
Število volivcev, ki so glasovali po imeniku:      719
Število volivcev, ki so glasovali s potrdili:       0
Skupno število volivcev, ki so glasovali:        719
Izid glasovanja o prvem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    719
Neveljavnih glasovnic:                  10
Veljavnih glasovnic:                   709
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             364 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           345 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Mariborska (Osrednještajerska) pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Hoče-Slivnica, Kungota, Lenart, Makole, Maribor, Miklavž na Dravskem polju, Oplotnica, Rače-Fram, Pesnica, Poljčane, Starše, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Ruše, Lovrenc na Pohorju, Selnica ob Dravi, Slovenska Bistrica, Šentilj.
Izid glasovanja o drugem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    719
Neveljavnih glasovnic:                  15
Veljavnih glasovnic:                   104
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             297 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           407 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da večina volivcev, ki so veljavno glasovali, ni za to, da se pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Hoče-Slivnica, Kungota, Lenart, Makole, Maribor, Miklavž na Dravskem polju, Oplotnica, Rače-Fram, Pesnica, Poljčane, Starše, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Ruše, Lovrenc na Pohorju, Selnica ob Dravi, Slovenska Bistrica, Šentilj imenuje Mariborska pokrajina.
Izid glasovanja o tretjem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    719
Neveljavnih glasovnic:                  13
Veljavnih glasovnic:                   106
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             354 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           352 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Hoče-Slivnica, Kungota, Lenart, Makole, Maribor, Miklavž na Dravskem polju, Oplotnica, Rače-Fram, Pesnica, Poljčane, Starše, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Ruše, Lovrenc na Pohorju, Selnica ob Dravi, Slovenska Bistrica, Šentilj imenuje Osrednještajerska pokrajina.
Občina Kungota
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:      4.156
Število volivcev, ki so glasovali po imeniku:      391
Število volivcev, ki so glasovali s potrdili:       0
Skupno število volivcev, ki so glasovali:        391
Izid glasovanja o prvem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    391
Neveljavnih glasovnic:                  17
Veljavnih glasovnic:                   374
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             216 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           158 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Mariborska (Osrednještajerska) pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Hoče-Slivnica, Kungota, Lenart, Makole, Maribor, Miklavž na Dravskem polju, Oplotnica, Rače-Fram, Pesnica, Poljčane, Starše, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Ruše, Lovrenc na Pohorju, Selnica ob Dravi, Slovenska Bistrica, Šentilj.
Izid glasovanja o drugem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    391
Neveljavnih glasovnic:                  19
Veljavnih glasovnic:                   372
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             160 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           212 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da večina volivcev, ki so veljavno glasovali, ni za to, da se pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Hoče-Slivnica, Kungota, Lenart, Makole, Maribor, Miklavž na Dravskem polju, Oplotnica, Rače-Fram, Pesnica, Poljčane, Starše, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Ruše, Lovrenc na Pohorju, Selnica ob Dravi, Slovenska Bistrica, Šentilj imenuje Mariborska pokrajina.
Izid glasovanja o tretjem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    391
Neveljavnih glasovnic:                  19
Veljavnih glasovnic:                   372
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             209 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           163 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Hoče-Slivnica, Kungota, Lenart, Makole, Maribor, Miklavž na Dravskem polju, Oplotnica, Rače-Fram, Pesnica, Poljčane, Starše, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Ruše, Lovrenc na Pohorju, Selnica ob Dravi, Slovenska Bistrica, Šentilj imenuje Osrednještajerska pokrajina.
Občina Lenart
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:      6.114
Število volivcev, ki so glasovali po imeniku:      482
Število volivcev, ki so glasovali s potrdili:       0
Skupno število volivcev, ki so glasovali:        482
Izid glasovanja o prvem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    482
Neveljavnih glasovnic:                  10
Veljavnih glasovnic:                   472
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             268 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           204 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Mariborska (Osrednještajerska) pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Hoče-Slivnica, Kungota, Lenart, Makole, Maribor, Miklavž na Dravskem polju, Oplotnica, Rače-Fram, Pesnica, Poljčane, Starše, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Ruše, Lovrenc na Pohorju, Selnica ob Dravi, Slovenska Bistrica, Šentilj.
Izid glasovanja o drugem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    482
Neveljavnih glasovnic:                   6
Veljavnih glasovnic:                   476
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             203 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           273 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da večina volivcev, ki so veljavno glasovali, ni za to, da se pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Hoče-Slivnica, Kungota, Lenart, Makole, Maribor, Miklavž na Dravskem polju, Oplotnica, Rače-Fram, Pesnica, Poljčane, Starše, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Ruše, Lovrenc na Pohorju, Selnica ob Dravi, Slovenska Bistrica, Šentilj imenuje Mariborska pokrajina.
Izid glasovanja o tretjem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    482
Neveljavnih glasovnic:                   4
Veljavnih glasovnic:                   478
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             279 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           199 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Hoče-Slivnica, Kungota, Lenart, Makole, Maribor, Miklavž na Dravskem polju, Oplotnica, Rače-Fram, Pesnica, Poljčane, Starše, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Ruše, Lovrenc na Pohorju, Selnica ob Dravi, Slovenska Bistrica, Šentilj imenuje Osrednještajerska pokrajina.
Občina Lovrenc na Pohorju
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:      2.754
Število volivcev, ki so glasovali po imeniku:      231
Število volivcev, ki so glasovali s potrdili:       0
Skupno število volivcev, ki so glasovali:        231
Izid glasovanja o prvem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    231
Neveljavnih glasovnic:                   5
Veljavnih glasovnic:                   226
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             111 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           115 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da večina volivcev, ki so veljavno glasovali, ni za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Mariborska (Osrednještajerska) pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Hoče-Slivnica, Kungota, Lenart, Makole, Maribor, Miklavž na Dravskem polju, Oplotnica, Rače-Fram, Pesnica, Poljčane, Starše, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Ruše, Lovrenc na Pohorju, Selnica ob Dravi, Slovenska Bistrica, Šentilj.
Izid glasovanja o drugem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    231
Neveljavnih glasovnic:                   6
Veljavnih glasovnic:                   225
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             93 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           132 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da večina volivcev, ki so veljavno glasovali, ni za to, da se pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Hoče-Slivnica, Kungota, Lenart, Makole, Maribor, Miklavž na Dravskem polju, Oplotnica, Rače-Fram, Pesnica, Poljčane, Starše, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Ruše, Lovrenc na Pohorju, Selnica ob Dravi, Slovenska Bistrica, Šentilj imenuje Mariborska pokrajina.
Izid glasovanja o tretjem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    231
Neveljavnih glasovnic:                   4
Veljavnih glasovnic:                   227
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             108 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           119 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da večina volivcev, ki so veljavno glasovali, ni za to, da se pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Hoče-Slivnica, Kungota, Lenart, Makole, Maribor, Miklavž na Dravskem polju, Oplotnica, Rače-Fram, Pesnica, Poljčane, Starše, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Ruše, Lovrenc na Pohorju, Selnica ob Dravi, Slovenska Bistrica, Šentilj imenuje Osrednještajerska pokrajina.
Občina Makole
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:      1.824
Število volivcev, ki so glasovali po imeniku:      257
Število volivcev, ki so glasovali s potrdili:       0
Skupno število volivcev, ki so glasovali:        257
Izid glasovanja o prvem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    256
Neveljavnih glasovnic:                   9
Veljavnih glasovnic:                   247
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             156 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:            91 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Mariborska (Osrednještajerska) pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Hoče-Slivnica, Kungota, Lenart, Makole, Maribor, Miklavž na Dravskem polju, Oplotnica, Rače-Fram, Pesnica, Poljčane, Starše, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Ruše, Lovrenc na Pohorju, Selnica ob Dravi, Slovenska Bistrica, Šentilj.
Izid glasovanja o drugem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    256
Neveljavnih glasovnic:                   8
Veljavnih glasovnic:                   248
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             101 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           147 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da večina volivcev, ki so veljavno glasovali, ni za to, da se pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Hoče-Slivnica, Kungota, Lenart, Makole, Maribor, Miklavž na Dravskem polju, Oplotnica, Rače-Fram, Pesnica, Poljčane, Starše, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Ruše, Lovrenc na Pohorju, Selnica ob Dravi, Slovenska Bistrica, Šentilj imenuje Mariborska pokrajina.
Izid glasovanja o tretjem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    256
Neveljavnih glasovnic:                   6
Veljavnih glasovnic:                   250
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             165 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:            85 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Hoče-Slivnica, Kungota, Lenart, Makole, Maribor, Miklavž na Dravskem polju, Oplotnica, Rače-Fram, Pesnica, Poljčane, Starše, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Ruše, Lovrenc na Pohorju, Selnica ob Dravi, Slovenska Bistrica, Šentilj imenuje Osrednještajerska pokrajina.
Mestna občina Maribor
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:      95.109
Število volivcev, ki so glasovali po imeniku:     7.320
Število volivcev, ki so glasovali s potrdili:       0
Skupno število volivcev, ki so glasovali:       7.320
Izid glasovanja o prvem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                   7.317
Neveljavnih glasovnic:                  200
Veljavnih glasovnic:                  7.117
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:            3.431 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:          3.686 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da večina volivcev, ki so veljavno glasovali, ni za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Mariborska (Osrednještajerska) pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Hoče-Slivnica, Kungota, Lenart, Makole, Maribor, Miklavž na Dravskem polju, Oplotnica, Rače-Fram, Pesnica, Poljčane, Starše, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Ruše, Lovrenc na Pohorju, Selnica ob Dravi, Slovenska Bistrica, Šentilj.
Izid glasovanja o drugem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                   7.318
Neveljavnih glasovnic:                  238
Veljavnih glasovnic:                  7.080
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:            2.971 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:          4.109 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da večina volivcev, ki so veljavno glasovali, ni za to, da se pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Hoče-Slivnica, Kungota, Lenart, Makole, Maribor, Miklavž na Dravskem polju, Oplotnica, Rače-Fram, Pesnica, Poljčane, Starše, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Ruše, Lovrenc na Pohorju, Selnica ob Dravi, Slovenska Bistrica, Šentilj imenuje Mariborska pokrajina.
Izid glasovanja o tretjem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                   7.318
Neveljavnih glasovnic:                  211
Veljavnih glasovnic:                  7.107
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:            3.166 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:          3.941 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da večina volivcev, ki so veljavno glasovali, ni za to, da se pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Hoče-Slivnica, Kungota, Lenart, Makole, Maribor, Miklavž na Dravskem polju, Oplotnica, Rače-Fram, Pesnica, Poljčane, Starše, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Ruše, Lovrenc na Pohorju, Selnica ob Dravi, Slovenska Bistrica, Šentilj imenuje Osrednještajerska pokrajina.
Občina Miklavž na Dravskem polju
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:      5.414
Število volivcev, ki so glasovali po imeniku:      380
Število volivcev, ki so glasovali s potrdili:       0
Skupno število volivcev, ki so glasovali:        380
Izid glasovanja o prvem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    380
Neveljavnih glasovnic:                   9
Veljavnih glasovnic:                   371
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             170 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           201 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da večina volivcev, ki so veljavno glasovali, ni za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Mariborska (Osrednještajerska) pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Hoče-Slivnica, Kungota, Lenart, Makole, Maribor, Miklavž na Dravskem polju, Oplotnica, Rače-Fram, Pesnica, Poljčane, Starše, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Ruše, Lovrenc na Pohorju, Selnica ob Dravi, Slovenska Bistrica, Šentilj.
Izid glasovanja o drugem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    380
Neveljavnih glasovnic:                   8
Veljavnih glasovnic:                   372
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             154 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           218 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da večina volivcev, ki so veljavno glasovali, ni za to, da se pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Hoče-Slivnica, Kungota, Lenart, Makole, Maribor, Miklavž na Dravskem polju, Oplotnica, Rače-Fram, Pesnica, Poljčane, Starše, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Ruše, Lovrenc na Pohorju, Selnica ob Dravi, Slovenska Bistrica, Šentilj imenuje Mariborska pokrajina.
Izid glasovanja o tretjem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    380
Neveljavnih glasovnic:                   7
Veljavnih glasovnic:                   373
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             166 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           207 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da večina volivcev, ki so veljavno glasovali, ni za to, da se pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Hoče-Slivnica, Kungota, Lenart, Makole, Maribor, Miklavž na Dravskem polju, Oplotnica, Rače-Fram, Pesnica, Poljčane, Starše, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Ruše, Lovrenc na Pohorju, Selnica ob Dravi, Slovenska Bistrica, Šentilj imenuje Osrednještajerska pokrajina.
Občina Oplotnica
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:      3.352
Število volivcev, ki so glasovali po imeniku:      388
Število volivcev, ki so glasovali s potrdili:       0
Skupno število volivcev, ki so glasovali:        388
Izid glasovanja o prvem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    388
Neveljavnih glasovnic:                   1
Veljavnih glasovnic:                   387
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             216 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           171 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Mariborska (Osrednještajerska) pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Hoče-Slivnica, Kungota, Lenart, Makole, Maribor, Miklavž na Dravskem polju, Oplotnica, Rače-Fram, Pesnica, Poljčane, Starše, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Ruše, Lovrenc na Pohorju, Selnica ob Dravi, Slovenska Bistrica, Šentilj.
Izid glasovanja o drugem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    388
Neveljavnih glasovnic:                   5
Veljavnih glasovnic:                   383
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             184 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           199 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da večina volivcev, ki so veljavno glasovali, ni za to, da se pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Hoče-Slivnica, Kungota, Lenart, Makole, Maribor, Miklavž na Dravskem polju, Oplotnica, Rače-Fram, Pesnica, Poljčane, Starše, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Ruše, Lovrenc na Pohorju, Selnica ob Dravi, Slovenska Bistrica, Šentilj imenuje Mariborska pokrajina.
Izid glasovanja o tretjem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    388
Neveljavnih glasovnic:                   2
Veljavnih glasovnic:                   386
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             208 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           178 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Hoče-Slivnica, Kungota, Lenart, Makole, Maribor, Miklavž na Dravskem polju, Oplotnica, Rače-Fram, Pesnica, Poljčane, Starše, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Ruše, Lovrenc na Pohorju, Selnica ob Dravi, Slovenska Bistrica, Šentilj imenuje Osrednještajerska pokrajina.
Občina Pesnica
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:      6.491
Število volivcev, ki so glasovali po imeniku:      500
Število volivcev, ki so glasovali s potrdili:       0
Skupno število volivcev, ki so glasovali:        500
Izid glasovanja o prvem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    499
Neveljavnih glasovnic:                  12
Veljavnih glasovnic:                   487
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             266 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           221 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Mariborska (Osrednještajerska) pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Hoče-Slivnica, Kungota, Lenart, Makole, Maribor, Miklavž na Dravskem polju, Oplotnica, Rače-Fram, Pesnica, Poljčane, Starše, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Ruše, Lovrenc na Pohorju, Selnica ob Dravi, Slovenska Bistrica, Šentilj.
Izid glasovanja o drugem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    500
Neveljavnih glasovnic:                  14
Veljavnih glasovnic:                   486
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             213 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           273 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da večina volivcev, ki so veljavno glasovali, ni za to, da se pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Hoče-Slivnica, Kungota, Lenart, Makole, Maribor, Miklavž na Dravskem polju, Oplotnica, Rače-Fram, Pesnica, Poljčane, Starše, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Ruše, Lovrenc na Pohorju, Selnica ob Dravi, Slovenska Bistrica, Šentilj imenuje Mariborska pokrajina.
Izid glasovanja o tretjem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    500
Neveljavnih glasovnic:                   6
Veljavnih glasovnic:                   494
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             247 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           247 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je število volivcev, ki so glasovali »za« in število volivcev, ki so glasovali »proti«, da se pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Hoče-Slivnica, Kungota, Lenart, Makole, Maribor, Miklavž na Dravskem polju, Oplotnica, Rače-Fram, Pesnica, Poljčane, Starše, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Ruše, Lovrenc na Pohorju, Selnica ob Dravi, Slovenska Bistrica, Šentilj imenuje Osrednještajerska pokrajina, enako.
Občina Poljčane
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:      3.667
Število volivcev, ki so glasovali po imeniku:      452
Število volivcev, ki so glasovali s potrdili:       0
Skupno število volivcev, ki so glasovali:        452
Izid glasovanja o prvem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    452
Neveljavnih glasovnic:                   8
Veljavnih glasovnic:                   444
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             302 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           142 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Mariborska (Osrednještajerska) pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Hoče-Slivnica, Kungota, Lenart, Makole, Maribor, Miklavž na Dravskem polju, Oplotnica, Rače-Fram, Pesnica, Poljčane, Starše, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Ruše, Lovrenc na Pohorju, Selnica ob Dravi, Slovenska Bistrica, Šentilj.
Izid glasovanja o drugem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    452
Neveljavnih glasovnic:                  14
Veljavnih glasovnic:                   438
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             214 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           224 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da večina volivcev, ki so veljavno glasovali, ni za to, da se pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Hoče-Slivnica, Kungota, Lenart, Makole, Maribor, Miklavž na Dravskem polju, Oplotnica, Rače-Fram, Pesnica, Poljčane, Starše, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Ruše, Lovrenc na Pohorju, Selnica ob Dravi, Slovenska Bistrica, Šentilj imenuje Mariborska pokrajina.
Izid glasovanja o tretjem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    452
Neveljavnih glasovnic:                  12
Veljavnih glasovnic:                   440
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             296 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           144 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Hoče-Slivnica, Kungota, Lenart, Makole, Maribor, Miklavž na Dravskem polju, Oplotnica, Rače-Fram, Pesnica, Poljčane, Starše, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Ruše, Lovrenc na Pohorju, Selnica ob Dravi, Slovenska Bistrica, Šentilj imenuje Osrednještajerska pokrajina.
Občina Rače - Fram
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:      5.647
Število volivcev, ki so glasovali po imeniku:      504
Število volivcev, ki so glasovali s potrdili:       0
Skupno število volivcev, ki so glasovali:        504
Izid glasovanja o prvem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    504
Neveljavnih glasovnic:                  15
Veljavnih glasovnic:                   489
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             254 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           235 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Mariborska (Osrednještajerska) pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Hoče-Slivnica, Kungota, Lenart, Makole, Maribor, Miklavž na Dravskem polju, Oplotnica, Rače-Fram, Pesnica, Poljčane, Starše, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Ruše, Lovrenc na Pohorju, Selnica ob Dravi, Slovenska Bistrica, Šentilj.
Izid glasovanja o drugem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    504
Neveljavnih glasovnic:                  16
Veljavnih glasovnic:                   488
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             187 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           301 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da večina volivcev, ki so veljavno glasovali, ni za to, da se pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Hoče-Slivnica, Kungota, Lenart, Makole, Maribor, Miklavž na Dravskem polju, Oplotnica, Rače-Fram, Pesnica, Poljčane, Starše, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Ruše, Lovrenc na Pohorju, Selnica ob Dravi, Slovenska Bistrica, Šentilj imenuje Mariborska pokrajina.
Izid glasovanja o tretjem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    504
Neveljavnih glasovnic:                  15
Veljavnih glasovnic:                   489
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             253 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           236 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Hoče-Slivnica, Kungota, Lenart, Makole, Maribor, Miklavž na Dravskem polju, Oplotnica, Rače-Fram, Pesnica, Poljčane, Starše, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Ruše, Lovrenc na Pohorju, Selnica ob Dravi, Slovenska Bistrica, Šentilj imenuje Osrednještajerska pokrajina.
Občina Ruše
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:      6.593
Število volivcev, ki so glasovali po imeniku:      632
Število volivcev, ki so glasovali s potrdili:       0
Skupno število volivcev, ki so glasovali:        632
Izid glasovanja o prvem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    632
Neveljavnih glasovnic:                   8
Veljavnih glasovnic:                   624
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             282 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           342 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da večina volivcev, ki so veljavno glasovali, ni za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Mariborska (Osrednještajerska) pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Hoče-Slivnica, Kungota, Lenart, Makole, Maribor, Miklavž na Dravskem polju, Oplotnica, Rače-Fram, Pesnica, Poljčane, Starše, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Ruše, Lovrenc na Pohorju, Selnica ob Dravi, Slovenska Bistrica, Šentilj.
Izid glasovanja o drugem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    632
Neveljavnih glasovnic:                  13
Veljavnih glasovnic:                   619
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             229 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           390 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da večina volivcev, ki so veljavno glasovali, ni za to, da se pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Hoče-Slivnica, Kungota, Lenart, Makole, Maribor, Miklavž na Dravskem polju, Oplotnica, Rače-Fram, Pesnica, Poljčane, Starše, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Ruše, Lovrenc na Pohorju, Selnica ob Dravi, Slovenska Bistrica, Šentilj imenuje Mariborska pokrajina.
Izid glasovanja o tretjem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    632
Neveljavnih glasovnic:                   8
Veljavnih glasovnic:                   624
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             289 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           335 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da večina volivcev, ki so veljavno glasovali, ni za to, da se pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Hoče-Slivnica, Kungota, Lenart, Makole, Maribor, Miklavž na Dravskem polju, Oplotnica, Rače-Fram, Pesnica, Poljčane, Starše, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Ruše, Lovrenc na Pohorju, Selnica ob Dravi, Slovenska Bistrica, Šentilj imenuje Osrednještajerska pokrajina.
Občina Selnica ob Dravi
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:      3.961
Število volivcev, ki so glasovali po imeniku:      300
Število volivcev, ki so glasovali s potrdili:       0
Skupno število volivcev, ki so glasovali:        300
Izid glasovanja o prvem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    300
Neveljavnih glasovnic:                   4
Veljavnih glasovnic:                   296
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             170 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           126 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Mariborska (Osrednještajerska) pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Hoče-Slivnica, Kungota, Lenart, Makole, Maribor, Miklavž na Dravskem polju, Oplotnica, Rače-Fram, Pesnica, Poljčane, Starše, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Ruše, Lovrenc na Pohorju, Selnica ob Dravi, Slovenska Bistrica, Šentilj.
Izid glasovanja o drugem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    300
Neveljavnih glasovnic:                   5
Veljavnih glasovnic:                   295
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             124 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           171 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da večina volivcev, ki so veljavno glasovali, ni za to, da se pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Hoče-Slivnica, Kungota, Lenart, Makole, Maribor, Miklavž na Dravskem polju, Oplotnica, Rače-Fram, Pesnica, Poljčane, Starše, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Ruše, Lovrenc na Pohorju, Selnica ob Dravi, Slovenska Bistrica, Šentilj imenuje Mariborska pokrajina.
Izid glasovanja o tretjem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    300
Neveljavnih glasovnic:                   5
Veljavnih glasovnic:                   295
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             147 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           148 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da večina volivcev, ki so veljavno glasovali, ni za to, da se pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Hoče-Slivnica, Kungota, Lenart, Makole, Maribor, Miklavž na Dravskem polju, Oplotnica, Rače-Fram, Pesnica, Poljčane, Starše, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Ruše, Lovrenc na Pohorju, Selnica ob Dravi, Slovenska Bistrica, Šentilj imenuje Osrednještajerska pokrajina.
Občina Slovenska Bistrica
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:      20.518
Število volivcev, ki so glasovali po imeniku:     2.308
Število volivcev, ki so glasovali s potrdili:       0
Skupno število volivcev, ki so glasovali:       2.308
Izid glasovanja o prvem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                   2.307
Neveljavnih glasovnic:                  37
Veljavnih glasovnic:                  2.270
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:            1.365 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           905 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Mariborska (Osrednještajerska) pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Hoče-Slivnica, Kungota, Lenart, Makole, Maribor, Miklavž na Dravskem polju, Oplotnica, Rače-Fram, Pesnica, Poljčane, Starše, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Ruše, Lovrenc na Pohorju, Selnica ob Dravi, Slovenska Bistrica, Šentilj.
Izid glasovanja o drugem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                   2.308
Neveljavnih glasovnic:                  62
Veljavnih glasovnic:                  2.246
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             969 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:          1.277 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da večina volivcev, ki so veljavno glasovali, ni za to, da se pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Hoče-Slivnica, Kungota, Lenart, Makole, Maribor, Miklavž na Dravskem polju, Oplotnica, Rače-Fram, Pesnica, Poljčane, Starše, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Ruše, Lovrenc na Pohorju, Selnica ob Dravi, Slovenska Bistrica, Šentilj imenuje Mariborska pokrajina.
Izid glasovanja o tretjem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                   2.308
Neveljavnih glasovnic:                  56
Veljavnih glasovnic:                  2.252
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:            1.378 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           874 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Hoče-Slivnica, Kungota, Lenart, Makole, Maribor, Miklavž na Dravskem polju, Oplotnica, Rače-Fram, Pesnica, Poljčane, Starše, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Ruše, Lovrenc na Pohorju, Selnica ob Dravi, Slovenska Bistrica, Šentilj imenuje Osrednještajerska pokrajina.
Občina Starše
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:      3.542
Število volivcev, ki so glasovali po imeniku:      351
Število volivcev, ki so glasovali s potrdili:       0
Skupno število volivcev, ki so glasovali:        351
Izid glasovanja o prvem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    351
Neveljavnih glasovnic:                   4
Veljavnih glasovnic:                   347
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             202 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           145 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Mariborska (Osrednještajerska) pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Hoče-Slivnica, Kungota, Lenart, Makole, Maribor, Miklavž na Dravskem polju, Oplotnica, Rače-Fram, Pesnica, Poljčane, Starše, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Ruše, Lovrenc na Pohorju, Selnica ob Dravi, Slovenska Bistrica, Šentilj.
Izid glasovanja o drugem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    350
Neveljavnih glasovnic:                   5
Veljavnih glasovnic:                   345
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             139 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           206 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da večina volivcev, ki so veljavno glasovali, ni za to, da se pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Hoče-Slivnica, Kungota, Lenart, Makole, Maribor, Miklavž na Dravskem polju, Oplotnica, Rače-Fram, Pesnica, Poljčane, Starše, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Ruše, Lovrenc na Pohorju, Selnica ob Dravi, Slovenska Bistrica, Šentilj imenuje Mariborska pokrajina.
Izid glasovanja o tretjem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    350
Neveljavnih glasovnic:                   4
Veljavnih glasovnic:                   346
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             207 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           139 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Hoče-Slivnica, Kungota, Lenart, Makole, Maribor, Miklavž na Dravskem polju, Oplotnica, Rače-Fram, Pesnica, Poljčane, Starše, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Ruše, Lovrenc na Pohorju, Selnica ob Dravi, Slovenska Bistrica, Šentilj imenuje Osrednještajerska pokrajina.
Občina Sveta Ana
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:      1.960
Število volivcev, ki so glasovali po imeniku:      143
Število volivcev, ki so glasovali s potrdili:       0
Skupno število volivcev, ki so glasovali:        143
Izid glasovanja o prvem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    143
Neveljavnih glasovnic:                   5
Veljavnih glasovnic:                   138
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             92 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:            46 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Mariborska (Osrednještajerska) pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Hoče-Slivnica, Kungota, Lenart, Makole, Maribor, Miklavž na Dravskem polju, Oplotnica, Rače-Fram, Pesnica, Poljčane, Starše, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Ruše, Lovrenc na Pohorju, Selnica ob Dravi, Slovenska Bistrica, Šentilj.
Izid glasovanja o drugem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    143
Neveljavnih glasovnic:                   3
Veljavnih glasovnic:                   140
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             74 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:            66 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Hoče-Slivnica, Kungota, Lenart, Makole, Maribor, Miklavž na Dravskem polju, Oplotnica, Rače-Fram, Pesnica, Poljčane, Starše, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Ruše, Lovrenc na Pohorju, Selnica ob Dravi, Slovenska Bistrica, Šentilj imenuje Mariborska pokrajina.
Izid glasovanja o tretjem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    143
Neveljavnih glasovnic:                   2
Veljavnih glasovnic:                   141
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             91 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:            50 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Hoče-Slivnica, Kungota, Lenart, Makole, Maribor, Miklavž na Dravskem polju, Oplotnica, Rače-Fram, Pesnica, Poljčane, Starše, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Ruše, Lovrenc na Pohorju, Selnica ob Dravi, Slovenska Bistrica, Šentilj imenuje Osrednještajerska pokrajina.
Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:      1.875
Število volivcev, ki so glasovali po imeniku:      249
Število volivcev, ki so glasovali s potrdili:       0
Skupno število volivcev, ki so glasovali:        249
Izid glasovanja o prvem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    249
Neveljavnih glasovnic:                   6
Veljavnih glasovnic:                   243
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             146 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:            97 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Mariborska (Osrednještajerska) pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Hoče-Slivnica, Kungota, Lenart, Makole, Maribor, Miklavž na Dravskem polju, Oplotnica, Rače-Fram, Pesnica, Poljčane, Starše, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Ruše, Lovrenc na Pohorju, Selnica ob Dravi, Slovenska Bistrica, Šentilj.
Izid glasovanja o drugem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    249
Neveljavnih glasovnic:                   7
Veljavnih glasovnic:                   242
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             114 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           128 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da večina volivcev, ki so veljavno glasovali, ni za to, da se pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Hoče-Slivnica, Kungota, Lenart, Makole, Maribor, Miklavž na Dravskem polju, Oplotnica, Rače-Fram, Pesnica, Poljčane, Starše, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Ruše, Lovrenc na Pohorju, Selnica ob Dravi, Slovenska Bistrica, Šentilj imenuje Mariborska pokrajina.
Izid glasovanja o tretjem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    249
Neveljavnih glasovnic:                   9
Veljavnih glasovnic:                   240
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             141 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:            99 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Hoče-Slivnica, Kungota, Lenart, Makole, Maribor, Miklavž na Dravskem polju, Oplotnica, Rače-Fram, Pesnica, Poljčane, Starše, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Ruše, Lovrenc na Pohorju, Selnica ob Dravi, Slovenska Bistrica, Šentilj imenuje Osrednještajerska pokrajina.
Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:      1.763
Število volivcev, ki so glasovali po imeniku:      188
Število volivcev, ki so glasovali s potrdili:       0
Skupno število volivcev, ki so glasovali:        188
Izid glasovanja o prvem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    188
Neveljavnih glasovnic:                   1
Veljavnih glasovnic:                   187
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             107 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:            80 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Mariborska (Osrednještajerska) pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Hoče-Slivnica, Kungota, Lenart, Makole, Maribor, Miklavž na Dravskem polju, Oplotnica, Rače-Fram, Pesnica, Poljčane, Starše, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Ruše, Lovrenc na Pohorju, Selnica ob Dravi, Slovenska Bistrica, Šentilj.
Izid glasovanja o drugem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    188
Neveljavnih glasovnic:                   1
Veljavnih glasovnic:                   187
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             77 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           110 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da večina volivcev, ki so veljavno glasovali, ni za to, da se pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Hoče-Slivnica, Kungota, Lenart, Makole, Maribor, Miklavž na Dravskem polju, Oplotnica, Rače-Fram, Pesnica, Poljčane, Starše, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Ruše, Lovrenc na Pohorju, Selnica ob Dravi, Slovenska Bistrica, Šentilj imenuje Mariborska pokrajina.
Izid glasovanja o tretjem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    188
Neveljavnih glasovnic:                   0
Veljavnih glasovnic:                   188
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             113 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:            75 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Hoče-Slivnica, Kungota, Lenart, Makole, Maribor, Miklavž na Dravskem polju, Oplotnica, Rače-Fram, Pesnica, Poljčane, Starše, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Ruše, Lovrenc na Pohorju, Selnica ob Dravi, Slovenska Bistrica, Šentilj imenuje Osrednještajerska pokrajina.
Občina Šentilj
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:      7.357
Število volivcev, ki so glasovali po imeniku:      600
Število volivcev, ki so glasovali s potrdili:       0
Skupno število volivcev, ki so glasovali:        600
Izid glasovanja o prvem referendumskem vprašanju:
 Oddanih glasovnic:                   600
 Neveljavnih glasovnic:                  3
 Veljavnih glasovnic:                  597
 Na referendumsko vprašanje je z
 besedo »ZA« odgovorilo:            294 volivcev
 Na referendumsko vprašanje je z
 besedo »PROTI« odgovorilo:           303 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da večina volivcev, ki so veljavno glasovali, ni za to, da se v skladu s 143. členom Ustave Republike Slovenije ustanovi Mariborska (Osrednještajerska) pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Hoče-Slivnica, Kungota, Lenart, Makole, Maribor, Miklavž na Dravskem polju, Oplotnica, Rače-Fram, Pesnica, Poljčane, Starše, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Ruše, Lovrenc na Pohorju, Selnica ob Dravi, Slovenska Bistrica, Šentilj.
Izid glasovanja o drugem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    600
Neveljavnih glasovnic:                  12
Veljavnih glasovnic:                   588
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             239 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           349 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da večina volivcev, ki so veljavno glasovali, ni za to, da se pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Hoče-Slivnica, Kungota, Lenart, Makole, Maribor, Miklavž na Dravskem polju, Oplotnica, Rače-Fram, Pesnica, Poljčane, Starše, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Ruše, Lovrenc na Pohorju, Selnica ob Dravi, Slovenska Bistrica, Šentilj imenuje Mariborska pokrajina.
Izid glasovanja o tretjem referendumskem vprašanju:
Oddanih glasovnic:                    600
Neveljavnih glasovnic:                  10
Veljavnih glasovnic:                   590
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »ZA« odgovorilo:             299 volivcev
Na referendumsko vprašanje je z
besedo »PROTI« odgovorilo:           291 volivcev
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da se pokrajina, ki bo obsegala naslednje občine: Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Hoče-Slivnica, Kungota, Lenart, Makole, Maribor, Miklavž na Dravskem polju, Oplotnica, Rače-Fram, Pesnica, Poljčane, Starše, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Ruše, Lovrenc na Pohorju, Selnica ob Dravi, Slovenska Bistrica, Šentilj imenuje Osrednještajerska pokrajina.
XIV.
Trinajsto referendumsko območje
Trinajsto referendumsko območje vključuje Mestno občino Ljubljana.
Na referendumskem območju je imelo pravico glasovati 221.049 volivcev, ki so bili vpisani v volilni imenik.
Glasovalo je skupaj 16.305 volivcev, ki so bili vpisani v volilni imenik.
Vprašanje, o katerem se je odločalo na referendumu, se glasi:
»Ali ste za to, da Mestna občina Ljubljana dobi tudi status pokrajine?«
Oddanih je bilo 16.305 glasovnic.
Ker so bile oddane prazne, ali ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca, je bilo 459 glasovnic neveljavnih.
Veljavnih glasovnic je bilo 15.846.
Z besedo »ZA« je odgovorilo 9.647 volivcev
oziroma
z besedo »PROTI« 6.172 volivcev.
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - ZRLI - UPB2), ob uporabi določb 23. člena istega zakona,
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za to, da Mestna občina Ljubljana dobi tudi status pokrajine.
Št. 10-6/00-11/08
Ljubljana, dne 8. julija 2008
Anton Gašper Frantar l.r.
Predsednik
 
ČLANI:
Klaudija Gaber l.r.
Marko Štrovs l.r.
Dušan Strnad l.r.
Miroslav Pretnar l.r.
Janez Srebot l.r.

AAA Zlata odličnost