Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2008 z dne 8. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2008 z dne 8. 7. 2008

Kazalo

3009. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja zemljišč za gradnjo na območju Občine Sevnica, stran 9451.

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo) /ZLS-UPB2/ (Uradni list RS, št. 94/07), 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), ter 9. in 16. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 78/05 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Sevnica na 14. redni seji dne 30. 6. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja zemljišč za gradnjo na območju Občine Sevnica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo na območju Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 119/07) (v nadaljevanju odlok) na podlagi Spremembe in dopolnitve programa opremljanja zemljišč za gradnjo v Občini Sevnica – strokovna podlaga.
2. člen
Naslov 3. člena se dopolni z besedami »in obračunskih stroškov«, tako da se v celoti glasi:
»opredelitev skupnih in obračunskih stroškov«.
V 3. členu odloka se za petim odstavkom doda naslednji šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Obračunski stroški so skupni stroški zmanjšani za delež, ki ni bil pokrit iz občinskega proračuna ampak iz drugih virov.«
3. člen
V drugem odstavku 4. člena odloka se zamenja tabela z obračunskimi območji, in sicer je nova:
+------------------+----------------+--------------+-----------+
|  Obračunsko  |  Obračunska  |Neto tlorisne |  Stavbe |
|   območje   |  stavbna   |površine [m2] |  [št.]  |
|         | zemljišča [m2] |       |      |
+------------------+----------------+--------------+-----------+
|Skupno obračunsko |   10.758.254|   1.746.111|   6.416|
|območje      |        |       |      |
+------------------+----------------+--------------+-----------+
4. člen
V poglavju »III. PRIKAZ OBSTOJEČE IN PREDVIDENE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE« pred 5. členom se tekst »IN PREDVIDENE« črta, tako da se na novo glasi »III. PRIKAZ OBSTOJEČE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE«.
5. člen
V prvem stavku prvega odstavka 6. člena odloka se besedi »skupni stroški« zamenjata z besedilom »obračunski stroški«.
V nadaljevanju prvega odstavka se zamenjata tabeli z novimi:
+----------+--------------+-------------+-------------+---------+
|Obračunsko|   Vsa   |  Lokalne  |Javne poti  | Javne |
| območje |infrastruktura| ceste [EUR] |  [EUR]   | površine|
|     |   [EUR]  |       |       | [EUR] |
+----------+--------------+-------------+-------------+---------+
|Skupno  | 52.929.036,75|22.799.980,00|19.163.676,00|70.770,00|
|obračunsko|       |       |       |     |
|območje  |       |       |       |     |
+----------+--------------+-------------+-------------+---------+
6. člen
V tretjem in četrtem odstavku 7. člena odloka se črta besedilo s tabelami strukture cene opremljanja in zamenja z novim besedilom in pripadajočimi novimi tabelami:
»(3) Cena opremljanja kvadratnega metra zemljišča (C(pi)) je v obračunskem območju naslednja:
+---------------------------------------+----------------------+
|Obračunsko območje           |   Cpi [EUR/m2]   |
+---------------------------------------+----------------------+
|Skupno obračunsko območje       |     7,33     |
+---------------------------------------+----------------------+
Struktura cene opremljanja kvadratnega metra stavbnega zemljišča za posamezno vrsto komunalne opreme je v obračunskem območju naslednja:
(4) Cena opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta (C(ti)) je v obračunskem območju naslednja:
+---------------------------------------+----------------------+
|Obračunsko območje           |   Cti [EUR/m2]   |
+---------------------------------------+----------------------+
|Skupno obračunsko območje       |    41,42     |
+---------------------------------------+----------------------+
Struktura cene opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta za posamezno vrsto komunalne opreme je v obračunskem območju naslednja:
7. člen
V drugem odstavku 9. člena odloka se besedilo »v 5. členu« zamenja z »v 7. členu«.
8. člen
Strokovne podlage – sprememba programa opremljanja iz 1. člena tega odloka so na vpogled na Občini Sevnica.
9. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-0006/2008
Sevnica, dne 30. junija 2008
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l.r.

AAA Zlata odličnost