Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2008 z dne 8. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2008 z dne 8. 7. 2008

Kazalo

2993. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 9415.

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1, 14/05 – popr. in 126/07), Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 in 27/08 – odločba US) in 16. člena Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 36/02 – prečiščeno besedilo in 55/07) je Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra
1.
Ukine se status javnega dobra na nepremičninah parc. št. 235/6 – pot v velikosti 210 m2, 235/7 pot v velikosti 20 m2 in 235/8 – poslovna stavba v velikosti 341 m2, vse k.o. Petelinje, z dovoljenjem za odpis navedene nepremičnine od vložka 278 in pripis k drugemu vložku iste k.o., pri katerem je že vpisana lastninska pravica na ime Občina Dol pri Ljubljani, Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani.
2.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati dan po objavi.
Št. 3510-0023/2008-7
Dol pri Ljubljani, dne 23. junija 2008
Župan
Občine Dol pri Ljubljani
Primož Zupančič l.r.

AAA Zlata odličnost