Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2008 z dne 8. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2008 z dne 8. 7. 2008

Kazalo

2992. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izdajanju javnega glasila Občine Dol pri Ljubljani, stran 9414.

Na podlagi določb Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – UPB1) in 16. člena Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 36/02 – prečiščeno besedilo in 55/07) je Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani na 15. seji dne 23. 6. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o izdajanju javnega glasila Občine Dol pri Ljubljani
1. člen
V 8. členu Odloka o izdajanju javnega glasila Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 66/05 – čistopis) se v drugem odstavku doda sedma alinea, ki se glasi:
»– skrbi in je odgovoren za izvajanje določb Zakona o medijih, ki se nanašajo na tiskane medije;«
V tretjem odstavku se doda stavek, ki se glasi: »Pred vsakim izidom občinskega glasila skliče odgovorna urednica uredniški odbor.«
2. člen
Doda se 10.a člen, ki se glasi:
»Z imenovanim odgovornim urednikom se sklene podjemna pogodba, za člane uredniškega odbora pa veljajo določbe Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in sejninah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov in o povračilih stroškov.
Nagrajuje se tudi pridobivanje reklamnih oglasov. Odgovornemu uredniku in članu uredniškega odbora, ki pridobi reklamni oglas ne glede na število objav v enem letu, se po plačilu naročnika reklamnega oglasa izplača nagrada v višini 10% neto zneska cene reklamnega oglasa v glasilu Občinske novice.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 7. 2008.
Št. 01503-0002/2002-3
Dol pri Ljubljani, dne 23. junija 2008
Župan
Občine Dol pri Ljubljani
Primož Zupančič l.r.

AAA Zlata odličnost