Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2008 z dne 8. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2008 z dne 8. 7. 2008

Kazalo

2979. Pravilnik o elektronskem dostopu do podatkov iz vpisnika morskih čolnov, stran 9392.

Na podlagi 74. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US in 126/07 – ZUP-E) in za izvrševanje 208. člena Pomorskega zakonika (Uradni list RS, št. 120/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za promet
P R A V I L N I K
o elektronskem dostopu do podatkov iz vpisnika morskih čolnov
1. člen
(uporaba)
Ta pravilnik določa način elektronskega dostopa do podatkov informatizirane glavne knjige vpisnika morskih čolnov, tehnične pogoje priključitve, pomoč pri uporabi in nadzor nad uporabo informatizirane glavne knjige vpisnika morskih čolnov.
2. člen
(pomen izrazov)
(1) Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
1. elektronski vpogled je vpogled v informatizirano glavno knjigo vpisnika morskih čolnov prek vpoglednega računalnika pri Upravi Republike Slovenije za pomorstvo (v nadaljnjem besedilu: uprava);
2. oddaljeni elektronski dostop je vpogled v podatke, vpisane v glavni knjigi vpisnika morskih čolnov, preko svetovnega spleta;
3. upravljavec informatizirane glavne knjige vpisnika morskih čolnov je uprava.
(2) Ostali izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo enak pomen kot v Pomorskem zakoniku (Uradni list RS, št. 120/06 – uradno prečiščeno besedilo).
3. člen
(način elektronskega dostopa)
(1) Elektronski dostop do podatkov informatizirane glavne knjige vpisnika morskih čolnov se zagotovi z oddaljenim elektronskim dostopom, lahko pa tudi z elektronskim vpogledom. Oddaljeni elektronski dostop in elektronski vpogled ne omogočata vpogleda v podatek o enotni matični številki občana.
(2) Podatki, pridobljeni prek oddaljenega elektronskega dostopa in elektronskega vpogleda, nimajo značaja potrdila iz 208. člena Pomorskega zakonika.
4. člen
(oddaljeni elektronski dostop)
(1) Oddaljeni elektronski dostop se omogoči z uporabo spletne aplikacije, ki je dostopna na spletni strani uprave.
(2) Oddaljeni elektronski dostop se izvaja s poizvedovanjem na podlagi podatka o označbi ali imenu čolna.
(3) Oddaljeni elektronski dostop je brezplačen.
5. člen
(tehnični pogoji za oddaljeni elektronski dostop)
(1) Upravljavec informatizirane glavne knjige vpisnika morskih čolnov mora zagotoviti oddaljeni elektronski dostop uporabniku, ki uporablja strojno in programsko opremo, ki ustreza naslednjim parametrom:
1. spletni brskalnik,
2. povezava v svetovni splet.
(2) Upravljavec informatizirane glavne knjige vpisnika morskih čolnov mora na svojih spletnih straneh objaviti priporočene tehnične pogoje in vrste spletnih brskalnikov z verzijami, za katere jamči ustrezno delovanje pri oddaljenem elektronskem dostopu.
6. člen
(elektronski vpogled)
(1) Elektronski vpogled se izvaja s poizvedovanjem na podlagi podatka o označbi ali imenu čolna.
(2) Elektronski vpogled je brezplačen.
7. člen
(pomoč pri uporabi)
(1) Pomoč v zvezi z uporabo informatizirane glavne knjige vpisnika morskih čolnov zagotavlja upravljavec informatizirane glavne knjige.
(2) Pomoč se zagotavlja prek elektronske pošte.
8. člen
(nadzor)
Upravljavec informatizirane glavne knjige vpisnika morskih čolnov opravlja nadzor nad uporabo informatizirane glavne knjige.
9. člen
(končna določba)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-67/2008/15
Ljubljana, dne 16. junija 2008
EVA 2008-2411-0050
mag. Radovan Žerjav l.r.
Minister
za promet

AAA Zlata odličnost