Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2008 z dne 8. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2008 z dne 8. 7. 2008

Kazalo

2970. Uredba o prenehanju uporabe in veljavnosti predpisov, s katerimi so določeni mejni prehodi, delovni čas in obseg uporabe mejnih prehodov Republike Slovenije na notranjih mejah Evropske unije, stran 9279.

Na podlagi 17. člena Zakona o nadzoru državne meje (Uradni list RS, št. 60/07) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o prenehanju uporabe in veljavnosti predpisov, s katerimi so določeni mejni prehodi, delovni čas in obseg uporabe mejnih prehodov Republike Slovenije na notranjih mejah Evropske unije
1. člen
Z dnem, ko začne veljati ta uredba, se prenehajo uporabljati:
– Odločba o določitvi stalnega mejnega prehoda Nova Gorica 1 za obmejni cestni promet (Uradni list SFRJ, št. 9/80),
– Odločba o določitvi stalnega mejnega prehoda Vrtojba za mednarodni promet (Uradni list SFRJ, št. 56/81),
– Odločba o določitvi stalnega mejnega prehoda Lipica za mednarodni cestni promet (Uradni list SFRJ, št. 29/82),
– Odločba o določitvi stalnega mejnega prehoda za mednarodni cestni promet »Prehod Karavanke« (Uradni list SFRJ, št. 46/91).
2. člen
Z dnem, ko začne veljati ta uredba, prenehajo veljati:
– Odlok o določitvi mejnih prehodov za meddržavni cestni promet na meji z Republiko Madžarsko (Uradni list RS, št. 24/92),
– Uredba o določitvi mejnih prehodov za meddržavni promet Prosenjakovci – Pártosfalva in Kobilje na meji z Republiko Madžarsko (Uradni list RS, št. 49/97),
– Uredba o spremembi uredbe o določitvi mejnih prehodov za meddržavni promet Prosenjakovci – Pártosfalva in Kobilje na meji z Republiko Madžarsko (Uradni list RS, št. 50/97),
– Uredba o določitvi mejnega prehoda za mednarodni železniški promet Hodoš, na meji z Republiko Madžarsko (Uradni list RS, št. 8/01),
– Uredba o določitvi mejnega prehoda za mednarodni potniški promet Čepinci (Uradni list RS, št. 25/02),
– Odredba o določitvi obratovalnega časa in obsega uporabe mejnih prehodov Kobilje, Prosenjakovci-Pártosfalva, Martinje in Pince (Uradni list RS, št. 49/04),
– Odredba o določitvi obsega uporabe mejnih prehodov Pavličevo sedlo, Mežica, Libeliče in Sveti Duh na Ostrem vrhu (Uradni list RS, št. 74/05),
– Uredba o določitvi mejnega prehoda za meddržavni cestni potniški promet Pavličevo sedlo (Uradni list RS, št. 108/05),
– Odredba o določitvi obratovalnega časa in obsega uporabe mejnega prehoda za meddržavni cestni potniški promet Pavličevo Sedlo (Uradni list RS, št. 67/06),
– Odredba o določitvi obratovalnega časa mejnega prehoda za mednarodni promet Neblo (Uradni list RS, št. 8/07),
– Odredba o določitvi obratovalnega časa mejnega prehoda za obmejni promet Gorjansko (Uradni list RS, št. 8/07),
– Odredba o določitvi obsega uporabe mejnih prehodov za obmejni promet Britof, Čampore, Gorjansko, Hum, Klariči, Livek, Miren, Nova Gorica I, Osp, Plešivo, Repentabor, Socerb, Solkan, Šempeter in Vipolže (Uradni list RS, št. 8/07).
3. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00717-10/2008/4
Ljubljana, dne 26. junija 2008
EVA 2008-1711-0029
Vlada Republike Slovenije
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost