Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2008 z dne 20. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2008 z dne 20. 6. 2008

Kazalo

2689. Pravilnik o določitvi poklicev, za katere se pred prvim opravljanjem storitev preverja poklicna kvalifikacija ponudnika storitev, stran 8401.

Na podlagi drugega odstavka 24.b člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP in 23/08) izdaja ministrica za zdravje
P R A V I L N I K
o določitvi poklicev, za katere se pred prvim opravljanjem storitev preverja poklicna kvalifikacija ponudnika storitev
1. člen
Ta pravilnik določa poklice v zdravstveni dejavnosti, za katere se pred prvim opravljanjem občasnih ali priložnostnih storitev v Republiki Sloveniji preveri poklicna kvalifikacija ponudnika storitev v skladu z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2005/36/ES z dne 7. septembra 2005 o priznavanju poklicnih kvalifikacij (UL L št. 255 z dne 30. 9. 2005, str. 22), zadnjič spremenjeno z Uredbo Komisije (ES) št. 1430/2007 z dne 5. decembra 2007 o spremembi prilog II in III k Direktivi Evropskega parlamenta in Sveta 2005/36/ES o priznavanju poklicnih kvalifikacij (UL L 320 z dne 6. 12. 2007, str. 3).
2. člen
Poklicna kvalifikacija ponudnika storitev se preveri za naslednje poklice:
1. medicinski biokemik specialist,
2. klinični psiholog,
3. diplomirani sanitarni inženir,
4. diplomirani delovni terapevt,
5. diplomirani radiološki inženir,
6. klinični logoped,
7. diplomirani fizioterapevt,
8. diplomirani inženir laboratorijske biomedicine,
9. diplomirani inženir ortotike in protetike,
10. farmacevtski tehnik,
11. tehnik zdravstvene nege,
12. laboratorijski tehnik,
13. zobotehnik.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-71/2008-4
Ljubljana, dne 16. junija 2008
EVA 2008-2711-0063
Zofija Mazej-Kukovič l.r.
Ministrica
za zdravje

AAA Zlata odličnost