Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2008 z dne 20. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2008 z dne 20. 6. 2008

Kazalo

2655. Poročilo o izidu volitev v svete območnih enot in v odbore izpostav območnih enot Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije 2008, stran 8335.

Na podlagi zapisnikov o delu volilnih komisij volilnih enot Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije je Volilna komisija Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije na seji dne 12. 6. 2008 sestavila in sprejela
P O R O Č I L O
o izidu volitev v svete območnih enot in v odbore izpostav območnih enot Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije 2008
A. VOLITVE V SVETE OBMOČNIH ENOT IN ODBORE IZPOSTAV OBMOČNIH ENOT KMETIJSKO GOZDARSKE ZBORNICE SLOVENIJE IZ PRVE VOLILNE SKUPINE – FIZIČNE OSEBE
I. VOLILNA ENOTA: NOVA GORICA (za območja naslednjih občin: Nova Gorica, Kanal, Brda, Šempeter - Vrtojba, Miren - Kostanjevica, Bovec, Kobarid, Tolmin, Ajdovščina, Vipava, Idrija in Cerkno, Renče - Vogrsko), volilo se je 10 članov.
Vpisanih volivcev v volilni imenik: 8.229.
S potrdilom ni glasoval nihče.
Skupaj je glasovalo 829 volivcev.
Oddanih je bilo 829 glasovnic.
Neveljavnih je bilo 92 glasovnic.
Posamezne liste so prejele naslednje število glasov:
1. Ime liste: DRUŠTVO SKZ – SLOVENSKA KMEČKA ZVEZA
Število mandatov: 4
izvoljeni so:
1. Franc Vodopivec, roj. 1956, Potok 29, Dornberk
2. Ivan Rehar, roj. 1950, Na Produ 10, Vipava
3. Valter Mlečnik, roj. 1959, Bukovica 31, Volčja Draga
4. Peter Curk, roj. 1961, Vrhpolje 31, Vipava
 
2. Ime liste: KMEČKO DRUŠTVO NOVA
SLOVENIJA                       104 glasov
Število mandatov: 1
izvoljen je:
Stojan Kranjc, roj. 1961, Svino 22, Kobarid
 
3. Ime liste: DRUŠTVO GLAS DEŽELE   109 glasov
Število mandatov: 1
izvoljen je:
Jožef Rupnik, roj. 1961, Zadlog 39, Črni Vrh nad Idrijo
 
4. Ime liste: FORUM ZA KMETIJSTVO
IN PODEŽELJE SDS                    63 glasov
Število mandatov: 1
izvoljen je:
Radovan Štor, roj. 1961, Velike Žablje 45, Dobravlje
 
5. Ime liste: KMEČKA LISTA – DRUŠTVO
ZA RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA           226 glasov
Število mandatov: 3
izvoljeni so:
1. Marjan Mavri, roj. 1957, Poče 14, Cerkno
2. Marko Lapanja, roj. 1954, Daber 6, Slap ob Idrijci
3. Boris Rožič, roj. 1945, Vipolže 95, Dobrovo v Brdih
 
VOLITVE V ODBORE IZPOSTAV OBMOČNE ENOTE NOVA GORICA
(iz prve volilne skupine se v vsak odbor izpostave
voli 5 članov)
 
a) Izpostava Ajdovščina
Oddanih je bilo 160 glasovnic
Neveljavnih glasovnic je bilo: 13
 
1. Ime liste: KMEČKO DRUŠTVO
NOVA SLOVENIJA                     31 glasov
Število mandatov: 1
izvoljen je:
Darko TRATNIK, roj. 1953, Gozd 3, Col
 
2. Ime liste: DRUŠTVO SKZ – SLOVENSKA
KMEČKA ZVEZA                      66 glasov
Število mandatov: 2
izvoljena sta:
1. Ivan REHAR, roj. 1950, Na Produ 10, Vipava
2. Zoran VETRIH, roj. 1955, Batuje 1, Črniče
 
3. Ime liste: FORUM ZA KMETIJSTVO
IN PODEŽELJE SDS                    23 glasov
Število mandatov: 1
izvoljen je:
Franc ANDLOVIC, roj. 1951, Gradišče pri Vipavi 39, Vipava
 
4. Ime liste: KMEČKA LISTA – DRUŠTVO
ZA RAZVOJ KMETIJSTVA                  27 glasov
Število mandatov: 1
izvoljen je:
Klemen MALIK, roj. 1958, Slap 9, Vipava
 
b) Izpostava Idrija
Oddanih glasovnic je bilo 126.
Neveljavnih glasovnic je bilo 18.
 
1. Ime liste: KMEČKA LISTA – DRUŠTVO
ZA RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA           108 glasov
 
Število mandatov: 2
izvoljena sta:
1. Marjan Mavri, roj. 1957, Poče 14, Cerkno
2. Branko Tušar, roj. 1951, Gorje 2, Cerkno
 
c) Izpostava Tolmin
Oddanih glasovnic je bilo 203.
Neveljavnih glasovnic je bilo 24.
 
1. Ime liste: KMEČKO DRUŠTVO
NOVA SLOVENIJA                     55 glasov
Število mandatov: 2*
izvoljena je:
1. Stojan KRANJC, roj. 1961, Svino 22, Kobarid
2. Marko Antih, roj. 1982, Staro selo 24, Kobarid
 
2. Ime liste: KMEČKA LISTA – DRUŠTVO
ZA RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA   124 glasov
Število mandatov: 3*
izvoljeni so:
1. Marko LAPANJA, roj. 1954, Daber 6, Slap ob Idrijci
2. Peter LEBAN, roj. 1965, Bača pri Modreju 11, Most na Soči
3. Ignac OZEBEK, roj. 1954, Prapetno brdo 42 a, Slap ob Idrijci
*opomba: Glede na število glasov je lista Kmečka lista – društvo
za razvoj kmetijstva in podeželja dobila 4 mandate. Ker je imela
na kandidatni listi le 3 kandidate, se en dodeljen mandat
prenese na naslednjo listo, to je Kmečko društvo
Nova Slovenija.
 
d) Izpostava Nova Gorica
Oddanih glasovnic je bilo 340.
Neveljavnih glasovnic je bilo 41.
 
1. Ime liste: KMEČKA LISTA – DRUŠTVO
ZA RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA           164 glasov
Število mandatov: 3
izvoljeni so:
1. Stojan TERČIČ, roj. 1957, Podsabotin 41, Kojsko
2. Ivan BRIC, roj. 1957, Vogrsko 126, Volčja Draga
3. Joško RADIKON, roj. 1956, Podsabotin 50, Kojsko
 
2. Ime liste: KMEČKO DRUŠTVO
NOVA SLOVENIJA                     37 glasov
Število mandatov: 0
 
3. Ime liste: DRUŠTVO SKZ – SLOVENSKA
KMEČKA ZVEZA                      98 glasov
Število mandatov: 2
izvoljena sta:
1. Valter MLEČNIK, roj. 1959, Bukovica 31, Volčja Draga
2. Franc VODOPIVEC, roj. 1956, Potok pri Dornberku 29, Dornberk
II. VOLILNA ENOTA: KOPER (za območja naslednjih občin: Koper, Izola, Piran, Sežana, Hrpelje - Kozina, Divača in Komen), volilo se je 8 članov.
V volilni imenik je vpisanih 5.872 volivcev.
S potrdilom ni glasoval noben volivec.
Glasovalo je skupaj 507 volivcev.
Oddanih je bilo 507 glasovnic.
Neveljavnih glasovnic je bilo 73.
Posamezne liste so prejele naslednje število glasov:
1. Ime liste: ZVEZA DRUŠTEV REJCEV
DROBNICE SLOVENIJE                   76 glasov
Število mandatov: 1
izvoljen je:
Milivoj Božeglav, roj. 1955, Štorje 79, Sežana
 
2. Ime liste: DRUŠTVO SKZ – SLOVENSKA
KMEČKA ZVEZA                     143 glasov
Število mandatov: 3
izvoljeni so:
1. Marino Jakomin, roj. 1942, Montinjančevo naselje 1, Pobegi
2. Zvonko Kovačič, roj. 1956, Kolodvorska ulica 6, Kozina
3. Dario Lazar, roj. 1955, Osp 43, Črni Kal
 
3. Ime liste: KMEČKA LISTA – DRUŠTVO
ZA RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA           215 glasov
Število mandatov:4
izvoljeni so:
1. Danilo Markočič, roj. 1956, Rožna pot 3, Izola
2. David Štok, roj. 1967, Dutovlje 40c, Dutovlje
3. Jožica Bolčič, roj. 1957, Borcev NOB 37, Portorož
4. Alenka Orel, roj. 1956, Avber 10, Sežana
 
VOLITVE V ODBORE IZPOSTAV OBMOČNE ENOTE KOPER
(iz prve volilne skupine se v vsak odbor izpostave voli
5 članov)
 
a) Izpostava Izola
Oddanih glasovnic je bilo 56.
Neveljavnih glasovnic je bilo 5.
 
1. Ime liste: DRUŠTVO SKZ – SLOVENSKA
KMEČKA ZVEZA                      10 glasov
Število mandatov: 1
izvoljen je:
Leon ČEBULJ, roj. 1963, Tržaška ulica 5, Izola
 
2. Ime liste: KMEČKA LISTA – DRUŠTVO
ZA RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA           41 glasov
Število mandatov: 4
izvoljeni so:
1. Danilo MARKOČIČ, roj. 1956, Rožna pot 3, Izola
2. Valter KLOBAS, roj. 1955, Polje 33, Izola
3. Dušan MOLJK, roj. 1945, Malija 96, Izola
4. Sergej LAGANIS, roj. 1958, Livade 36 A, Izola
 
b) Izpostava Koper
Oddanih glasovnic je bilo 187.
Neveljavnih glasovnic je bilo 22.
 
1. Ime liste: DRUŠTVO SKZ – SLOVENSKA
KMEČKA ZVEZA                      72 glasov
Število mandatov: 2
izvoljena sta:
1. Ivan AGAPITO, roj. 1950, Spodnje Škofije 15, Škofije
2. Sandi JOGAN, roj. 1962, Cikuti 8, Pobegi
 
2. Ime liste: KMEČKA LISTA – DRUŠTVO
ZA RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA           93 glasov
Število mandatov: 3
izvoljeni so:
1. Branko STARČIČ, roj. 1969, Vinogradniška pot 29, Ankaran
2. Marinko RODICA, roj. 1966, Truške 1c, Marezige
3. Darko JAKOMIN, roj. 1955, Potok 4, Pobegi
 
c) Izpostava Piran
Oddanih glasovnic je bilo 76.
Neveljavnih glasovnic je bilo 0.
 
1. Ime liste: KMEČKA LISTA – DRUŠTVO
ZA RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA           57 glasov
Število mandatov: 4
izvoljeni so:
1. Jožica BOLČIČ, roj. 1957, Lucija, Borcev NOB 37, Portorož
2. Vlado MUNDA, roj. 1948, Liminjan 14, Portorož
3. Vladimir KNEZ, roj. 1951, Strunjan 77, Portorož
4. Silvano KNEZ, roj. 1956, Strunjan 87, Portorož
 
2. Ime liste: DRUŠTVO SKZ – SLOVENSKA
KMEČKA ZVEZA                      19 glasov
Število mandatov: 1
izvoljen je:
Ivan MAKLIČ, roj. 1951, Dragonja 119, Sečovlje
 
d) Izpostava Sežana
Oddanih glasovnic je bilo 178.
Neveljavnih glasovnic je bilo 19.
 
1. Ime liste: DRUŠTVO SKZ – SLOVENSKA
KMEČKA ZVEZA                      11 glasov
Število mandatov: 0
 
2. Ime liste: KMEČKA LISTA – DRUŠTVO
ZA RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA           105 glasov
Število mandatov: 4
izvoljeni so:
1. Matjaž VOLK, roj. 1960, Barka 35, Vremski Britof
2. Bogdan COTIČ, roj. 1946, Škrbina 62, Komen
3. Matej VEČKO, roj. 1975, Selo 5, Štanjel
4. Igor ŠIŠKOVIČ, roj. 1961, Slivje 21, Materija
 
3. Ime liste: ZVEZA DRUŠTEV REJCEV
DROBNICE SLOVENIJE                   43 glasov
Število mandatov: 1
izvoljen je:
Milivoj BOŽEGLAV, roj. 1955, Štorje 79, Sežana
III. VOLILNA ENOTA: KRANJ (za območja naslednjih občin: Kranj, Radovljica, Bled, Bohinj, Jesenice, Kranjska gora, Žirovnica, Tržič, Škofja Loka, Železniki, Gorenja vas - Poljane, Žiri, Naklo, Šenčur, Cerklje na Gorenjskem, Preddvor, Jezersko in Gorje), volilo se je 8 članov.
V volilni imenik je vpisanih 6.790 volivcev.
S potrdilom je glasoval 1 volivec.
Glasovalo je skupaj 1.080 volivcev.
Oddanih je bilo 1.080 glasovnic.
Neveljavnih glasovnic je bilo 120.
Posamezne liste so prejele naslednje število glasov:
1. Ime liste: KMEČKA LISTA – DRUŠTVO
ZA RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA           367 glasov
Število mandatov: 4
izvoljeni so:
1. Bogomir Bajd, roj. 1938, Senično 42, Križe
2. Tomaž Šifrer, roj. 1954, Žabnica 19, Žabnica
3. Dušan Pintar, roj. 1959, Sestranska vas 41, Gorenja vas
4. Janez Šebat, roj. 1941, Smokuč 22, Žirovnica
 
2. Ime liste: KMEČKO DRUŠTVO
NOVA SLOVENIJA                    107 glasov
Število mandatov: 1
izvoljen je:
Ivan Tičar, roj. 1954, Voklo 86, Šenčur
 
3. Ime liste: FORUM ZA KMETIJSTVO
IN PODEŽELJE SDS                    53 glasov
Število mandatov: 0
 
4. Ime liste: DRUŠTVO GLAS DEŽELE           171 glasov
Število mandatov: 2
izvoljena sta:
1. Mirko Rimahazi, roj. 1960, Spodnje Gorje 12, Zgornje Gorje
2. Anton Šenk, roj. 1967, Hotemaže 4, Preddvor
 
5. Ime liste: DRUŠTVO SKZ – SLOVENSKA
KMEČKA ZVEZA                     262 glasov
Število mandatov: 1
izvoljeni so:
1. Janko Jeglič, roj. 1967, Podbrezje 192, Naklo
2. Vincenc Murnik, roj. 1954, Pšata 5, Cerklje na Gorenjskem
3. Viktor Markelj, roj. 1952, Potok 16, Železniki
 
VOLITVE V ODBORE IZPOSTAV OBMOČNE ENOTE KRANJ
(iz prve volilne skupine se v vsak odbor izpostave
voli 5 članov)
 
a) Izpostava Radovljica
Oddanih glasovnic je bilo 193.
Neveljavnih glasovnic je bilo 22.
 
1. Ime liste: DRUŠTVO SKZ – SLOVENSKA
KMEČKA ZVEZA                      96 glasov
Število mandatov: 2*
izvoljena sta:
1. Jože SOKLIČ, roj. 1968, Selo 22, Bled
2. Anton BERDAJS, roj. 1960, Dvorska vas 17,
Begunje na Gorenjskem
 
2. Ime liste: KMEČKA LISTA – DRUŠTVO
ZA RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA           75 glasov
Število mandatov: 3*
izvoljena sta:
1. Anton DOLENC, roj. 1933, Vrbnje 40, Radovljica
2. Anton AVSENEK, roj. 1943, Vrbnje 1, Radovljica
3. Andrej RESMAN, roj. 1939, Zg. Otok 10, Radovljica
*opomba: Glede na število glasov je lista Društvo
SKZ – Slovenska kmečka zveza dobilo 3 mandate.
Ker je imelo na kandidatni listi le 2 kandidata,
se en dodeljen mandat prenese na naslednjo listo,
to je Kmečka lista – društvo za razvoj kmetijstva in
podeželja.
 
b) Izpostava Jesenice
Oddanih glasovnic je bilo 112.
Neveljavnih glasovnic je bilo 5.
 
1. Ime liste: KMEČKO DRUŠTVO
NOVA SLOVENIJA                     16 glasov
Število mandatov: 0
 
2. Ime liste: DRUŠTVO SKZ – SLOVENSKA
KMEČKA ZVEZA                      25 glasov
Število mandatov: 1
izvoljen je:
Jožef Alojzij PEZDIRNIK, roj. 1940, Dovje 95, Mojstrana
 
3. Ime liste: KMEČKA LISTA – DRUŠTVO
ZA RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA           66 glasov
Število mandatov: 4
izvoljeni so:
1. Peter RAZINGER, roj. 1961, Javorniški Rovt 12, Jesenice
2. Andrejka ŠEBAT, roj. 1972, Blejska Dobrava 67,
Blejska Dobrava
3. Branko HLEBANJA, roj. 1961, Log 10, Kranjska Gora
4. Rafko ŽEMLJA, roj. 1960, Vrba 23, Žirovnica
 
c) Izpostava Tržič
Oddanih glasovnic je bilo 60.
Neveljavnih glasovnic je bilo 7.
 
1. Ime liste: DRUŠTVO GLAS DEŽELE           15 glasov
Število mandatov: 1
izvoljen je:
Anton PUŠAVEC, roj. 1956, Hudo 3, Tržič
 
2. Ime liste: DRUŠTVO SKZ – SLOVENSKA
KMEČKA ZVEZA                      9 glasov
Število mandatov: 1
izvoljen je:
Jožef PERNE, roj. 1942, Lom pod Storžičem 25, Tržič
 
3. Ime liste: KMEČKA LISTA – DRUŠTVO
ZA RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA           23 glasov
Število mandatov: 3
izvoljeni so:
1. Bogomir BAJD, roj. 1938, Senično 42, Križe
2. Drago ČESEN, roj. 1969, Hladnikova ulica 35, Križe
3. Stanislav COTELJ, roj. 1967, Popovo 4, Tržič
 
4. Ime liste: KMEČKO DRUŠTVO NOVA
SLOVENIJA                        6 glasov
Število mandatov: 0
 
d) Izpostava Škofja Loka
Oddanih glasovnic je bilo 283.
Neveljavnih glasovnic je bilo 26.
 
1. Ime liste: KMEČKA LISTA – DRUŠTVO
ZA RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA           156 glasov
Število mandatov: 3
izvoljeni so:
1. Dušan PINTAR, roj. 1959, Sestranska vas 41, Gorenja vas
2. Miloš STANONIK, roj. 1953, Vinharje 10, Poljane nad
Škofjo Loko
3. Anton BOGATAJ, roj. 1953, Fužine 18a, Gorenja vas
 
2. Ime liste: DRUŠTVO SKZ – SLOVENSKA
KMEČKA ZVEZA SDS                   101 glasov
Število mandatov: 2
izvoljena sta:
1. Viktor MARKELJ, roj. 1952, Potok 16, Železniki
2. Franc KAVČIČ, roj. 1934, Jobstova 25, Žiri
 
e) Izpostava Kranj
Oddanih glasovnic je bilo 432.
Neveljavnih glasovnic je bilo 57.
 
1. Ime liste: DRUŠTVO GLAS DEŽELE           109 glasov
Število mandatov: 2
izvoljena sta:
1. Janez KRIŽNAR, roj. 1967, Škofjeloška cesta 33, Kranj
2. Jakob KORENČAN, roj. 1960, Podbrezje 54, Naklo
 
2. Ime liste: KMEČKA LISTA – DRUŠTVO
ZA RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA           127 glasov
Število mandatov: 2
izvoljena sta:
1. Janez KONC, roj. 1961, Letenice 6, Golnik
2. Tomaž ŠIFRER, roj. 1954, Žabnica 19, Žabnica
 
 
3. Ime liste: DRUŠTVO SKZ – SLOVENSKA
KMEČKA ZVEZA                     100 glasov
Število mandatov: 1
izvoljen je:
Janko JEGLIČ, roj. 1967, Podbrezje 192, Naklo
 
4. Ime liste: KMEČKO DRUŠTVO
NOVA SLOVENIJA                     39 glasov
Število mandatov: 0
IV. VOLILNA ENOTA: LJUBLJANA (za območja naslednjih občin: Ljubljana, Vrhnika, Borovnica, Grosuplje, Ivančna Gorica, Brezovica, Ig, Škofljica, Horjul, Dobrova - Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Vodice, Medvode, Kamnik, Komenda, Domžale, Mengeš, Trzin, Moravče, Lukovica, Zagorje ob Savi, Trbovlje, Logatec, Litija, Šmartno pri Litiji, Hrastnik, Log - Dragomer), volilo se je 12 članov.
V volilni imenik je vpisanih 15.229 volivcev.
S potrdilom ni glasoval noben volivec.
Po pošti ni glasoval noben volivec.
Glasovalo je skupaj 1.790 volivcev.
Oddanih je bilo 1.790 glasovnic.
Neveljavnih glasovnic je bilo 223.
Posamezne liste so prejele naslednje število glasov:
1. Ime liste: FORUM ZA KMETIJSTVO
IN PODEŽELJE SDS                   179 glasov
Število mandatov: 1
izvoljen je:
Ivan Bučar, roj. 1965, Veliko Mlačevo 42, Grosuplje
 
2. Ime liste: KMEČKO DRUŠTVO
NOVA SLOVENIJA                    188 glasov
Število mandatov: 1
izvoljen je:
Alojz Suhoveršnik, roj. 1967, Spodnje Gameljne 36,
Ljubljana - Šmartno
 
3. Ime liste: DRUŠTVO GLAS DEŽELE           308 glasov
Število mandatov: 2
izvoljena sta:
1. Tomaž Černivec, roj. 1968, Gregorčičeva 4, Radomlje
2. Alojzij Podobnik, roj. 1947, Dobrava pri Stični 3,
Ivančna Gorica
 
4. Ime liste: KMEČKA LISTA – DRUŠTVO
ZA RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA           527 glasov
Število mandatov: 5
izvoljeni so:
1. Viktor Matjan, roj. 1966, Podmilj 12, Blagovica
2. Jože Pikelj, roj. 1963, Dobrljevo 17, Čemšenik
3. Albin Oven, roj. 1952, Polhograjska c. 57, Dobrova
4. Franc Černe, roj. 1955, Gozd-Reka 1, Šmartno pri Litiji
5. Marija Erjavec, roj. 1958, Gorenja vas 7, Ivančna Gorica
 
5. Ime liste: DRUŠTVO SKZ – SLOVENSKA
KMEČKA ZVEZA                     365 glasov
Število mandatov: 3
izvoljeni so:
1. Janez Žagar, roj. 1959, Besnica 23A, Ljubljana - Zalog
2. Frančiška Pirš, roj. 1955, Povodje 3, Ljubljana - Šmartno
3. Janez Beja, roj. 1969, Konjšica 29, Polšnik
 
VOLITVE V ODBORE IZPOSTAV OBMOČNE ENOTE LJUBLJANA
(iz prve volilne skupine se v vsak odbor izpostave
voli 5 članov)
 
a) Izpostava Vrhnika
Oddanih glasovnic je bilo 105.
Neveljavnih glasovnic je bilo 7.
 
1. Ime liste: KMEČKO DRUŠTVO
NOVA SLOVENIJA                     12 glasov
Število mandatov: 0
 
2. Ime liste KMEČKA LISTA – DRUŠTVO
ZA RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA           60 glasov
Število mandatov: 4
izvoljeni so:
1. Gabrijel HLADNIK, roj. 1956, Verd 20, Vrhnika
2. Jožko KOŠIR, roj. 1968, Pristava 2, Borovnica
3. Franc RUS, roj. 1961, Barjanska c. 2, Log pri Brezovici
4. Frančišek JAZBAR, roj. 1954, Prezid 9, Vrhnika
 
3. Ime liste: DRUŠTVO SKZ – SLOVENSKA
KMEČKA ZVEZA                      26 glasov
Število mandatov: 1
izvoljen je:
Janez RODE, roj. 1983, Stara Vrhnika 93, Vrhnika
 
b) Izpostava Grosuplje
Oddanih glasovnic je bilo 257.
Neveljavnih glasovnic je bilo 34.
 
1. Ime liste: KMEČKA LISTA – DRUŠTVO
ZA RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA           121 glasov
Število mandatov: 3
izvoljeni so:
1. Jožef GOLF, roj. 1948, Čagošče 5, Šentvid pri Stični
2. Klemen ŠKUFCA, roj. 1974, Ponova vas 43, Grosuplje
3. Jože DREMELJ, roj. 1959, Leskovec 1, Višnja Gora
 
2. Ime liste: DRUŠTVO SKZ – SLOVENSKA
KMEČKA ZVEZA                      77 glasov
Število mandatov: 2
izvoljena sta:
1. Anton PERME, roj. 1956, Praproče pri Grosupljem 1, Grosuplje
2. Janez DOLINŠEK, roj. 1956, Peč 6, Grosuplje
 
3. Ime liste: KMEČKO DRUŠTVO
NOVA SLOVENIJA                     25 glasov
Število mandatov: 0
 
c) Izpostava Ljubljana Vič - Rudnik
Oddanih glasovnic je bilo 216.
Neveljavnih glasovnic je bilo 30.
 
1. Ime liste: KMEČKO DRUŠTVO
NOVA SLOVENIJA                     41 glasov
Število mandatov: 1
izvoljen je:
Alojz KASTELIC, roj. 1959, Zalog pri Škofljici 9, Škofljica
 
2. Ime liste: DRUŠTVO SKZ – SLOVENSKA
KMEČKA ZVEZA                      74 glasov
Število mandatov: 2
izvoljena sta:
1. Tomaž TROBEC, roj. 1964, Setnik 19, Polhov Gradec
2. Franc URŠIČ, roj. 1953, Iška Loka 38, Ig
 
3. Ime liste: KMEČKA LISTA – DRUŠTVO
ZA RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA           71 glasov
Število mandatov: 2
izvoljena sta:
1. Jože REPAR, roj. 1958, Preserje 29, Preserje
2. Anton GERJOLJ, roj. 1959, Smolnik 14, Polhov Gradec
 
d) Izpostava Ljubljana Center in Ljubljana Moste in
Ljubljana Bežigrad
Oddanih glasovnic je bilo 148.
Neveljavnih glasovnic je bilo 23.
 
1. Ime liste: DRUŠTVO GLAS DEŽELE           61 glasov
Število mandatov: 2
izvoljena sta:
1. Ivan GREGORC, roj. 1952, Sneberska cesta 144a,
Ljubljana - Polje
2. Andrej MRČUN, roj. 1979, Soteška pot 19, Ljubljana
 
2. Ime liste: DRUŠTVO SKZ – SLOVENSKA
KMEČKA ZVEZA                      64 glasov
Število mandatov: 3
izvoljeni so:
1. Milan BIZJAN, roj. 1968, Podgrajska cesta 9c,
Ljubljana - Zalog
2. Jože JANEŽ, roj. 1958, Sneberska cesta 44,
Ljubljana - Polje
3. Liljana MAREN, roj. 1972, Vnajnarje 3,
Ljubljana - Zalog
 
e) Izpostava Ljubljana Šiška
Oddanih glasovnic je bilo 168.
Neveljavnih glasovnic je bilo 20.
 
1. Ime liste: KMEČKO DRUŠTVO
NOVA SLOVENIJA                     21 glasov
Število mandatov: 0
 
2. Ime liste: DRUŠTVO SKZ – SLOVENSKA
KMEČKA ZVEZA                      92 glasov
Število mandatov: 4
izvoljeni so:
1. Frančiška PIRŠ, roj. 1955, Povodje 3,
Ljubljana - Šmartno
2. Janez KOŽELJ, roj. 1957, Spodnje Gameljne 26,
Ljubljana - Šmartno
3. Janez PODGORŠEK, roj. 1938, Pustnice 36, Vodice
4. Janez HOČEVAR, roj. 1974, Zapoge 21a, Vodice
 
3. Ime liste: KMEČKA LISTA – DRUŠTVO
ZA RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA           35 glasov
Število mandatov: 1
izvoljen je:
Franci DEBEVEC, roj. 1977, Polje 25, Vodice
 
f) Izpostava Kamnik
Oddanih glasovnic je bilo 163.
Neveljavnih glasovnic je bilo 23.
 
1. Ime liste: KMEČKA LISTA – DRUŠTVO
ZA RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA           42 glasov
Število mandatov: 1
izvoljen je:
Ančka PODBEVŠEK, roj. 1965, Zgornji Motnik 15, Motnik
 
2. Ime liste: KMEČKO DRUŠTVO NOVA
SLOVENIJA                       45 glasov
Število mandatov: 2
izvoljena sta:
1. Jožef ROMŠAK, roj. 1960, Podjelše 5, Kamnik
2. Ambrož KRT, roj. 1965, Podjelše 1, Kamnik
 
3. Ime liste: DRUŠTVO GLAS DEŽELE           53 glasov
Število mandatov: 2
izvoljena sta:
1. Matija ZADRGAL, roj. 1965, Glavarjeva cesta 50, Komenda
2. Valentin PIBERNIK, roj. 1961, Volčji Potok 18, Radomlje
 
g) Izpostava Domžale
Oddanih glasovnic je bilo 297.
Neveljavnih glasovnic je bilo 44.
 
1. Ime liste: DRUŠTVO SKZ – SLOVENSKA
KMEČKA ZVEZA                      98 glasov
Število mandatov: 2
izvoljena sta:
1. Jakob SMOLNIKAR, roj. 1968, Gorjuša 9a, Dob
2. Franc MUŠIČ, roj. 1955, Jemčeva cesta 25, Trzin
 
2. Ime liste: DRUŠTVO GLAS DEŽELE           59 glasov
Število mandatov: 1
izvoljen je:
Tomaž ČERNIVEC, roj. 1968, Gregorčičeva 4, Radomlje
 
3. Ime liste: KMEČKA LISTA – DRUŠTVO
ZA RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA           96 glasov
Število mandatov: 2
izvoljena sta:
1. Viktor MATJAN, roj. 1966, Podmilj 12, Blagovica
2. Ivanka KOCJANČIČ, roj. 1957, Katarija 7, Moravče
 
h) Izpostava Zagorje ob Savi
Oddanih glasovnic je bilo 96.
Neveljavnih glasovnic je bilo 6.
 
1. Ime liste: KMEČKA LISTA – DRUŠTVO
ZA RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA           90 glasov
Število mandatov: 5*
izvoljena sta:
1. Jože PIKELJ, roj. 1963, Dobrljevo 17, Čemšenik
2. Jožefa LOKOŠEK, roj. 1961, Strahovlje 21, Kisovec
*Opomba: Kmečka lista – društvo za razvoj kmetijstva in
podeželja je dobila vseh 5 mandatov. Ker pa ima na kandidatni
listi le dva kandidata, sta izvoljena le ta dva.
 
i) Izpostava Trbovlje
Oddanih glasovnic je bilo 47.
Neveljavnih glasovnic je bilo 4.
 
1. Ime liste: KMEČKA LISTA – DRUŠTVO
ZA RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA           43 glasov
Število mandatov: 5*
izvoljeni so:
1. Lukec VIRK, roj. 1959, Čeče 26, Trbovlje
2. Jakob VERK, roj. 1973, Knezdol 25, Trbovlje
3. Ludvik KUPŠEK, roj. 1959, Knezdol 37, Trbovlje
4. Ana ZAKONJŠEK, roj. 1955, Knezdol 16, Trbovlje
*Opomba: Kmečka lista – društvo za razvoj kmetijstva in
podeželja je dobila vseh 5 mandatov. Ker pa ima na
kandidatni listi le štiri kandidate, so izvoljeni le štirje.
 
j) Izpostava Logatec
Oddanih glasovnic je bilo 108.
Neveljavnih glasovnic je bilo 8.
 
1. Ime liste: KMEČKA LISTA – DRUŠTVO
ZA RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA           81 glasov
Število mandatov: 4
izvoljeni so:
1. Anton KOKELJ, roj. 1963, Vrh Sv. Treh Kraljev 14, Rovte
2. Andrej FEČUR, roj. 1967, Notranjska 42, Logatec
3. Silvo CIGALE, roj. 1971, Petkovec 20, Rovte
4. Peter ISTENIČ, roj. 1973, Rovte 126, Rovte
 
2. Ime liste: KMEČKO DRUŠTVO
NOVA SLOVENIJA                     19 glasov
Število mandatov: 1
izvoljen je:
Janez JURCA, roj. 1944, Rovte 130, Rovte
 
k) Izpostava Litija
Oddanih glasovnic je bilo 154.
Neveljavnih glasovnic je bilo 24.
 
1. Ime liste: KMEČKA LISTA – DRUŠTVO
ZA RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA           76 glasov
Število mandatov: 3
izvoljeni so:
1. Benedikt HOSTNIK, roj. 1967, Podroje 7, Šmartno pri Litiji
2. Franc ČERNE, roj. 1955, Gozd - Reka 1a, Šmartno pri Litiji
3. Janez BIAGGIO, roj. 1970, Slivna 5, Vače
 
2. Ime liste: DRUŠTVO SKZ – SLOVENSKA
KMEČKA ZVEZA                      54 glasov
Število mandatov: 2
izvoljena sta:
1. Franci ROKAVEC, roj. 1963, Zgornja Jevnica 12, Kresnice
2. Janez BEJA, roj. 1969, Konjšica 29, Polšnik
 
l) Izpostava Hrastnik
Oddanih glasovnic je bilo 32.
Neveljavnih glasovnic ni bilo. 0
 
1. Ime liste: KMEČKA LISTA – DRUŠTVO
ZA RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA           32 glasov
Število mandatov: 5*
izvoljeni so:
1. Ivanka ROŽEJ, roj. 1970, Turje 49, Dol pri Hrastniku
2. Damjana NAPRET – ČEPERLIN, roj. 1973, Marno 22,
Dol pri Hrastniku
3. Martina VAJDIČ, roj. 1960, Prapretno 15, Hrastnik
4. Damjan NAPRET, roj. 1950, Marno 22, Dol pri Hrastniku
*Opomba: Kmečka lista – društvo za razvoj kmetijstva in
podeželja je dobila vseh 5 mandatov. Ker pa ima na kandidatni
listi le štiri kandidate, so izvoljeni le štirje.
V. VOLILNA ENOTA: KOČEVJE (za območja naslednjih občin: Ribnica, Sodražica, Dobrepolje, Velike Lašče, Kočevje, Loški potok, Osilnica in Kostel), volilo se je 8 članov.
V volilni imenik je vpisanih 2.584 volivcev.
S potrdilom je glasoval 1 volivec.
Glasovalo je skupaj 342 volivcev.
Oddanih je bilo 342 glasovnic.
Neveljavnih glasovnic je bilo 43.
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
1. Ime liste: ZVEZA SLOVENSKE PODEŽELSKE
MLADINE                        22 glasov
Število mandatov: 0
 
2. Ime liste: KMEČKO DRUŠTVO NOVA
SLOVENIJA                       38 glasov
Število mandatov: 1
izvoljen je:
1. Vinko Gruden, roj. 1955, Ulaka 14, Velike Lašče
 
3. Ime liste: KMEČKA LISTA – DRUŠTVO
ZA RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA           115 glasov
Število mandatov: 4
izvoljeni so:
1. Branko Dejak, roj. 1960, Dolenji Lazi 11, Ribnica
2. Peter Levstek, roj. 1944, Petrinci 13, Sodražica
3. Franc Ahčin, roj. 1963, Gornje Retje 4, Velike Lašče
4. Marija Horjak, roj. 1955, Nemška Loka 1, Kočevje
 
4. Ime liste: DRUŠTVO SKZ – SLOVENSKA
KMEČKA ZVEZA                      80 glasov
Število mandatov: 2
izvoljeni so:
1. Ivan Grm, roj. 1973, Mala vas 3, Videm - Dobrepolje
2. Jože Marolt, roj. 1964, Gorenje Podpoljane 3, Ortnek
 
5. Ime liste: DRUŠTVO GLAS DEŽELE            8 glasov
Število mandatov: 0
 
6. Ime liste: FORUM ZA KMETIJSTVO
IN PODEŽELJE SDS                    36 glasov
Število mandatov: 1
izvoljen je:
1. Franc Prelesnik, roj. 1948, Nemška vas 22, Ribnica
 
VOLITVE V ODBORE IZPOSTAV OBMOČNE ENOTE KOČEVJE
(iz prve volilne skupine se v vsak odbor izpostave 
voli 5 članov)
 
a) Izpostava Kočevje
Oddanih glasovnic je bilo 116.
Neveljavnih glasovnic je bilo 10.
 
1. Ime liste: KMEČKA LISTA – DRUŠTVO
ZA RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA           106 glasov
Število mandatov: 5*
izvoljeni so:
1. Marija GORŠIČ, roj. 1958, Knežja Lipa 1, Kočevje
2. Janko ŠMALC, roj. 1955, Podlesje 2, Kočevje
3. Marija HORJAK, roj. 1955, Nemška Loka 1, Kočevje
4. Marko KOCJANČIČ, roj. 1961, Trg zbora odposlancev 12c,
Kočevje
*Opomba: Kmečka lista – društvo za razvoj kmetijstva in
podeželja je dobila vseh 5 mandatov. Ker pa ima na
kandidatni listi le štiri kandidate, so izvoljeni le štirje.
 
b) Izpostava Ribnica
Oddanih glasovnic je bilo 226.
Neveljavnih glasovnic je bilo 37.
 
1. Ime liste: KMEČKO DRUŠTVO
NOVA SLOVENIJA                     31 glasov
Število mandatov: 1
izvoljen je:
1. Vinko GRUDEN, roj. 1955, Ulaka 14, Velike Lašče
 
2. Ime liste: KMEČKA LISTA – DRUŠTVO
ZA RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA   59 glasov
Število mandatov: 2
izvoljena sta:
1. Franci AHČIN, roj. 1963, Grič 9, Velike Lašče
2. Janez GORŠE, roj. 1950, Kot pri Ribnici 16, Ribnica
 
3. Ime liste: ZVEZA SLOVENSKE PODEŽELSKE
MLADINE                        19 glasov
Število mandatov: 0
 
4. Ime liste: DRUŠTVO SKZ – SLOVENSKA
KMEČKA ZVEZA                      80 glasov
Število mandatov: 2
izvoljena sta:
1. Jože MAROLT, roj. 1964, Gorenje Podpoljane 3, Ortnek
2. Jože DEBELJAK, roj. 1973, Gorenje Retje 1, Velike Lašče
VI. VOLILNA ENOTA: POSTOJNA (za območja naslednjih občin: Postojna, Pivka, Ilirska Bistrica, Cerknica, Bloke in Loška dolina), volilo se je 8 članov.
Vpisanih volivcev v volilni imenik: 4.627.
S potrdilom ni glasoval nihče.
Glasovalo je skupaj 507 volivcev.
Oddanih je bilo glasovnic 507.
Neveljavnih glasovnic je bilo 63.
Posamezne liste so prejele naslednje število glasov:
1. Ime liste: KMEČKA LISTA – DRUŠTVO ZA RAZVOJ
KMETIJSTVA IN PODEŽELJA                201 glasov
Število mandatov: 5
izvoljeni so:
1. Ema Zadel, roj. 1960, Petelinje 39, Pivka
2. Vincenc Primc, roj. 1942, Velika Bukovica 14,
Ilirska Bistrica
3. Janja Mlakar, roj. 1974, Viševek 40, Stari trg pri Ložu
4. Anton Suša, roj. 1973, Strane 27, Hruševje
5. Franci Logar, roj. 1964, Hacetova ulica 6, Cerknica
 
2. Ime liste: KMEČKO DRUŠTVO NOVA
SLOVENIJA                       34 glasov
Število mandatov: 0
 
3. Ime liste: ZVEZA DRUŠTEV REJCEV DROBNICE
SLOVENIJE               29 glasov
Število mandatov: 0
 
4. Ime liste: DRUŠTVO SKZ – SLOVENSKA
KMEČKA ZVEZA                     153 glasov
Število mandatov: 3
izvoljeni so:
1. Josip Bajc, roj. 1949, Matenja vas 70, Prestranek
2. Janez Okoliš, roj. 1961, Nadlesk 28, Stari trg pri Ložu
3. Anton Tonjo Janežič, roj. 1956, Zarečje 21, Ilirska Bistrica
 
5. Ime liste: DRUŠTVO GLAS DEŽELE           27 glasov
Število mandatov: 0
 
VOLITVE V ODBORE IZPOSTAV OBMOČNE ENOTE POSTOJNA
(iz prve volilne skupine se vsak odbor izpostave voli 5 članov)
 
a) Izpostava Ilirska Bistrica
Oddanih glasovnic je bilo 87.
Neveljavnih glasovnic je bilo 24.
 
1. Ime liste: KMEČKA LISTA – DRUŠTVO
ZA RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA           36 glasov
Število mandatov: 3
izvoljeni so:
1. Vincenc PRIMC, roj. 1942, Velika Bukovica 14,
Ilirska Bistrica
2. Marjan BENC, roj. 1970, Gabrije 19, Ilirska Bistrica
3. Anamarija DIMIC, roj. 1944, Šembije 37, Knežak
 
2. Ime liste: DRUŠTVO SKZ – SLOVENSKA
KMEČKA ZVEZA                      27 glasov
Število mandatov: 2
izvoljena sta:
1. Florijan PETERNELJ, roj. 1971, Brce 10, Ilirska Bistrica
2. Anton Tonjo JANEŽIČ, roj. 1956, Zarečje 21, Ilirska Bistrica
 
b) Izpostava Postojna
Oddanih glasovnic je bilo 211.
Neveljavnih glasovnic je bilo 12.
 
1. Ime liste: KMEČKA LISTA – DRUŠTVO
ZA RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA           134 glasov
Število mandatov: 4
izvoljeni so:
1. Matija ŠTEFIN, roj. 1958, Tržaška cesta 74, Postojna
2. Urban HREŠČAK, roj. 1976, Nova Sušica 23,
Nova Sušica - Košana
3. Jože ŠIRCA, roj. 1959, Zagon 37, Zagon - Postojna
4. Albin TOMŠIČ, roj. 1960, Zagorje 93, Zagorje
 
2. Ime liste: DRUŠTVO SKZ – SLOVENSKA
KMEČKA ZVEZA                      53 glasov
Število mandatov: 1
izvoljen je:
1. Aleksander TORNIČ, roj. 1940, Hruševje 89, Hruševje
 
3. Ime liste: KMEČKO DRUŠTVO NOVA
SLOVENIJA                       12 glasov
Število mandatov: 0
 
c) Izpostava Cerknica
Oddanih glasovnic je bilo 209.
Neveljavnih glasovnic je bilo 21.
 
1. Ime liste: KMEČKA LISTA – DRUŠTVO
ZA RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA           92 glasov
Število mandatov: 3
izvoljeni so:
1. Franci LOGAR, roj. 1964, Hacetova ulica 6, Cerknica
2. Janja MLAKAR, roj. 1974, Viševek 40, Stari trg pri Ložu
3. Milena MELE PETRIČ, roj. 1955, Martinjak 25, Cerknica
 
2. Ime liste: ZVEZA DRUŠTEV REJCEV
DROBNICE SLOVENIJE                   21 glasov
Število mandatov: 0
 
3. Ime liste: KMEČKO DRUŠTVO NOVA
SLOVENIJA                        9 glasov
Število mandatov: 0
 
4. Ime liste: DRUŠTVO SKZ – SLOVENSKA
KMEČKA ZVEZA                      66 glasov
Število mandatov: 2
izvoljena sta:
1. Matija GABREJNA, roj. 1953, Unec 62, Rakek
2. Franc KNAVS, roj. 1949, Ravne na Blokah 7A, Nova vas
VII. VOLILNA ENOTA: NOVO MESTO (za območja naslednjih občin: Novo mesto, Trebnje, Mirna peč, Žužemberk, Dolenjske Toplice, Šentjernej, Škocjan, Črnomelj, Semič, Metlika, Straža, Šmarješke Toplice, Šentrupert in Mokronog - Trebelno), volilo se je 10 članov.
Vpisanih volivcev v volilni imenik: 9.908.
S potrdilom ni glasoval nihče.
Glasovalo je skupaj 1.060 volivcev.
Oddanih je bilo 1.060 glasovnic.
Neveljavnih glasovnic je bilo 126.
Posamezne liste so prejele naslednje število glasov:
1. Ime liste: DRUŠTVO SKZ – SLOVENSKA KMEČKA
ZVEZA                         302 glasov
Število mandatov: 3
izvoljeni so:
1. Slavko Dragovan, roj. 1961, Svržaki 9b, Metlika
2. Igor Hrovatič, roj. 1963, Škrjanče 12, Novo mesto
3. Janez Strajnar, roj. 1962, Deča vas 20, Trebnje
 
2. Ime liste: FORUM ZA KMETIJSTVO IN PODEŽELJE
SDS                          96 glasov
Število mandatov: 1
izvoljen je:
1. Anton Filak, roj. 1958, Griblje 11a, Gradac
 
3. Ime liste: KMEČKA LISTA – DRUŠTVO ZA RAZVOJ
KMETIJSTVA IN PODEŽELJA                310 glasov
Število mandatov: 4
izvoljeni so:
1. Franc Zalokar, roj. 1956,Vinica 3, Šmarješke Toplice
2. Božidar Kravcar, roj. 1947, Praproče 13, Trebnje
3. Ivan Kure, roj. 1943, Grm pri Podzemlju 8a, Gradac
4. Borut Bartelj, roj. 1968, Dolnje Kamenje 17, Novo mesto
 
4. Ime liste: DRUŠTVO GLAS DEŽELE           62 glasov
Število mandatov: 0
 
5. Ime liste: GRMČANI – DRUŠTVO ZA GOSPODARSKI IN KULTURNI
RAZVOJ PODEŽELJA TER OHRANJANJE KRAJINE, NARAVNE IN
KULTURNE DEDIŠČINE
Število mandatov: 1
izvoljen je:
1. Janez Bratkovič, roj. 1952, Dol. Brezovica 3a, Šentjernej
 
6. Ime liste: KMEČKO DRUŠTVO NOVA SLOVENIJA 83 glasov
Število mandatov: 1
izvoljen je:
1. Rudolf Zabukovec, roj. 1973, Pristavica 7, Veliki Gaber
 
VOLITVE V ODBORE IZPOSTAV OBMOČNE ENOTE NOVO MESTO
(iz prve volilne skupine se v vsak odbor izpostave
voli 5 članov)
 
a) Izpostava Novo mesto
Oddanih glasovnic je bilo 433.
Neveljavnih glasovnic je bilo 67.
 
1. Ime liste: KMEČKA LISTA – DRUŠTVO
ZA RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA           185 glasov
Število mandatov: 3
izvoljeni so:
1. Borut BARTELJ, roj. 1968, Dolenje Kamenje 17, Novo mesto
2. Jože HROVAT, roj. 1948, Gornja Brezovica 21, Šentjernej
3. Jože GLOBEVNIK, roj. 1969, Škocjan 5, Škocjan
 
2. Ime liste: GRMČANI – DRUŠTVO ZA
GOSPODARSKI IN KULTURNI RAZVOJ PODEŽELJA
TER OHRANJANJE KRAJINE, NARAVNE IN
KULTURNE DEDIŠČINE                   35 glasov
Število mandatov: 0
 
3. Ime liste: KMEČKO DRUŠTVO NOVA
SLOVENIJA                       62 glasov
Število mandatov: 1
izvoljen je:
1. Jože PAPEŽ, roj. 1963, Cvibelj 19, Žužemberk
 
4. Ime liste: DRUŠTVO SKZ – SLOVENSKA
KMEČKA ZVEZA                      84 glasov
Število mandatov: 1
izvoljen je:
1. Pavel HROVAT, roj. 1966, Gorenja Brezovica 31, Šentjernej
 
b) Izpostava Metlika
Oddanih glasovnic je bilo 118.
Neveljavnih glasovnic je bilo 17.
 
1. Ime liste: GRMČANI – DRUŠTVO ZA
GOSPODARSKI IN KULTURNI RAZVOJ PODEŽELJA
TER OHRANJANJE KRAJINE, NARAVNE IN
KULTURNE DEDIŠČINE                   40 glasov
Število mandatov: 2
izvoljena sta:
1. Anton ŠTEFANIČ, roj. 1952, Primostek 13, Gradac
2. Martina VIDIC, roj. 1955, Rosalnice 58, Metlika
 
2. Ime liste: KMEČKA LISTA – DRUŠTVO ZA RAZVOJ
KMETIJSTVA IN PODEŽELJA                61 glasov
Število mandatov: 3
izvoljeni so:
1. Jože JAKOFČIČ, roj. 1964, Krasinec 5, Gradac
2. Martin NEMANIČ, roj. 1947, Drašiči 40, Metlika
3. Martin KRAMARIČ, roj. 1939, Stara Cesta 6, Metlika
 
c) Izpostava Črnomelj
Oddanih glasovnic je bilo 265.
Neveljavnih glasovnic je bilo 40.
 
1. Ime liste: FORUM ZA KMETIJSTVO
IN PODEŽELJE SDS                   104 glasov
Število mandatov: 2
izvoljena sta:
1. Jožef ŽUGELJ, roj. 1942, Jelševnik 7, Črnomelj
2. Rajko ŠTEFANIČ, roj. 1947, Dragatuš 22, Dragatuš
 
2. Ime liste: DRUŠTVO SKZ – SLOVENSKA
KMEČKA ZVEZA                      40 glasov
Število mandatov: 1
izvoljen je:
1. Martin PUHEK, roj. 1960, Sela pri Dragatušu 11, Dragatuš
 
3. Ime liste: GRMČANI - DRUŠTVO ZA
GOSPODARSKI IN KULTURNI RAZVOJ PODEŽELJA
TER OHRANJANJE KRAJINE, NARAVNE IN
KULTURNE DEDIŠČINE                   38 glasov
Število mandatov: 1
izvoljen je:
1. Samoel MALNARIČ, roj. 1971, Vavpča vas 40, Semič
 
4. Ime liste: KMEČKA LISTA – DRUŠTVO
ZA RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA           43 glasov
Število mandatov: 1
izvoljen je:
1. Milan PLUT, roj. 1956, Rožni dol 7, Semič
 
d) Izpostava Trebnje
Oddanih glasovnic je bilo 244.
Neveljavnih glasovnic je bilo 28.
 
1. Ime liste: KMEČKA LISTA – DRUŠTVO
ZA RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA           138 glasov
Število mandatov: 4
izvoljeni so:
1. Božidar KRAVCAR, roj. 1947, Praproče 13, Trebnje
2. Anton GOLE, roj. 1947, Stari trg 24, Trebnje
3. Jožko TOMŠIČ, roj. 1971, Volčje njive 5, Mirna
4. Ludvik JERMAN, roj. 1955, Gorenja vas 9, Mokronog
 
2. Ime liste: GRMČANI – DRUŠTVO ZA
GOSPODARSKI IN KULTURNI RAZVOJ PODEŽELJA
TER OHRANJANJE KRAJINE, NARAVNE
IN KULTURNE DEDIŠČINE                 16 glasov
Število mandatov: 0
 
3. Ime liste: DRUŠTVO SKZ – SLOVENSKA
KMEČKA ZVEZA                      38 glasov
Število mandatov: 1
izvoljen je:
1. Anton KUKENBERGE, roj. 1961, Gorenje Ponikve 20,
Gorenje Ponikve
 
4. Ime liste: KMEČKO DRUŠTVO NOVA
SLOVENIJA                       24 glasov
Število mandatov: 0
VIII. VOLILNA ENOTA: BREŽICE (za območja naslednjih občin: Brežice, Krško, Sevnica, Kostanjevica na Krki), volilo se je 10 članov.
Vpisanih volivcev v volilni imenik: 6.900.
S potrdilom ni glasoval nobeden volivec.
Glasovalo je skupaj 601 volivcev.
Oddanih je bilo 601 glasovnic.
Neveljavnih glasovnic je bilo: 59.
Posamezne liste so prejele naslednje število glasov:
1. Ime liste: ZVEZA SLOVENSKE PODEŽELSKE
MLADINE                        32 glasov
Število mandatov: 0
 
2. Ime liste: FORUM ZA KMETIJSTVO IN
PODEŽELJE SDS                     85 glasov
Število mandatov: 1
izvoljen je:
1. Franc VRANETIČ, roj. 1953, Kapele 21, Kapele
 
3. Ime liste: DRUŠTVO SKZ – SLOVENSKA
KMEČKA ZVEZA                     118 glasov
Število mandatov: 2
izvoljena sta:
1. Jože LEVAK, roj. 1960, Bukošek 28, Brežice
2. Boris OREŠEK, roj. 1958, Florjansko 4, Sevnica
 
4. Ime liste: DRUŠTVO ČLANOV SINDIKATA
KMETOV                        134 glasov
Število mandatov: 3
izvoljena sta:
1. Branko PEČARIČ, roj. 1961, Gmajna 8, Raka
2. Vinko ŠKULJ, roj. 1986, Dobrava ob Krki 7, Podbočje
3. Peter Končina, roj. 1966, Polje pri Tržiču 19, Krmelj
 
5. Ime liste: KMEČKA LISTA – DRUŠTVO
ZA RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA           128 glasov
Število mandatov: 3
izvoljeni so:
1. Franc PRIBOŽIČ, roj. 1946, Dečno selo 25, Artiče
2. Franc GUNČAR, roj. 1960, Čretež pri Krškem 10, Krško
3. Alojz JAMNIK, roj. 1962, Libna 4, Krško
 
6. Ime liste: KMEČKO DRUŠTVO NOVA
SLOVENIJA                       45 glasov
Število mandatov: 1
izvoljen je:
1. Jože Šinkovec, roj. 1948, Dol. Boštanj 97, Boštanj
 
VOLITVE V ODBORE IZPOSTAV OBMOČNE ENOTE BREŽICE
(iz prve volilne skupine se v vsak odbor izpostave
voli 5 članov)
 
a) Izpostava Brežice
Oddanih glasovnic je bilo: 235.
Neveljavnih glasovnic je bilo: 18.
 
1. Ime liste: DRUŠTVO ČLANOV SINDIKATA
KMETOV                         51 glasov
Število mandatov: 1
izvoljena je:
1. Veronika FABINC, roj. 1956, Črnc 57, Brežice
 
2. Ime liste: KMEČKA LISTA – DRUŠTVO
ZA RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA           97 glasov
Število mandatov: 3
izvoljeni so:
1. Janez ZEVNIK, roj. 1959, Dolenje Skopice 53/b, Krška vas
2. Mihael PRIBOŽIČ, roj. 1973, Dečno selo 25, Artiče
3. Franc KEŽMAN, roj. 1950, Gaberje 7, Dobova
 
3. Ime liste: DRUŠTVO SKZ – SLOVENSKA
KMEČKA ZVEZA                      16 glasov
Število mandatov: 0
 
4. Ime liste: ZVEZA SLOVENSKE PODEŽELSKE
MLADINE                         5 glasov
Število mandatov: 0
 
5. Ime liste: FORUM ZA KMETIJSTVO
IN PODEŽELJE SDS                    41 glasov
Število mandatov: 1
izvoljen je:
1. Franc VRANETIČ, roj. 1953, Kapele 21, Kapele
 
6. Ime liste: KMEČKO DRUŠTVO NOVA
SLOVENIJA                        7 glasov
Število mandatov: 0
 
b) Izpostava Krško
Oddanih glasovnic je bilo: 210.
Neveljavnih glasovnic je bilo: 23.
 
1. Ime liste: FORUM ZA KMETIJSTVO
IN PODEŽELJE SDS                    24 glasov
Število mandatov: 0
 
2. Ime liste: ZVEZA SLOVENSKE PODEŽELSKE
MLADINE                         9 glasov
Število mandatov: 0
 
3. Ime liste: DRUŠTVO SKZ – SLOVENSKA
KMEČKA ZVEZA                      74 glasov
Število mandatov: 3
izvoljeni so:
1. Franc JORDAN, roj. 1962, Malence 12, Kostanjevica
2. Janez ŽAREN, roj. 1938, Nemška vas 1, Leskovec
3. Boris PLETERSKI, roj. 1972, Anže 13, Brestanica
 
4. Ime liste: KMEČKA LISTA – DRUŠTVO
ZA RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA           56 glasov
Število mandatov: 2
izvoljena sta:
1. Alojz JAMNIK, roj. 1962, Libna 4, Krško
2. Branko ŠOBA, roj. 1956, Zdole 30, Zdole
 
5. Ime liste: KMEČKO DRUŠTVO NOVA
SLOVENIJA                       24 glasov
Število mandatov: 0
 
c) Izpostava Sevnica
Oddanih glasovnic je bilo: 156.
Neveljavnih glasovnic je bilo: 16.
 
1. Ime liste: DRUŠTVO ČLANOV SINDIKATA
KMETOV                         80 glasov
Število mandatov: 4
izvoljeni so:
1. Fanika SIMEONOV, roj. 1965, Zgornje Vodale 3, Tržišče
2. Peter KONČINA, roj. 1966, Polje pri Tržišču 19, Krmelj
3. Roman ŽVEGLIČ, roj. 1964, Stržišče 4, Sevnica
4. Peter CAMLOH, roj. 1962, Gabrje 14, Tržišče
 
2. Ime liste: DRUŠTVO SKZ – SLOVENSKA
KMEČKA ZVEZA                      26 glasov
Število mandatov: 1
izvoljena je:
1. Cilka KRANJC, roj. 1963, Budna vas 26a, Šentjanž
 
3. Ime liste: FORUM ZA KMETIJSTVO
IN PODEŽELJE SDS                    17 glasov
Število mandatov: 0
 
4. Ime liste: KMEČKO DRUŠTVO NOVA
SLOVENIJA                       17 glasov
Število mandatov: 0
IX. VOLILNA ENOTA: CELJE (za območja naslednjih občin: Laško, Radeče, Žalec, Vransko, Tabor, Prebold, Braslovče, Polzela, Slovenske Konjice, Vitanje, Zreče, Celje, Štore, Vojnik, Dobrna, Šentjur pri Celju, Dobje, Šmarje pri Jelšah, Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in Kozje), volilo se je 10 članov.
Vpisanih volivcev v volilni imenik: 11.836.
S potrdilom ni glasoval noben volivec.
Glasovalo je skupaj 1.508 volivcev.
Oddanih je bilo 1.508 glasovnic.
Neveljavnih glasovnic je bilo 171.
Posamezne liste so prejele naslednje število glasov:
1. Ime liste: DRUŠTVO GLAS DEŽELE           146 glasov
Število mandatov: 1
izvoljen je:
1. Marko Vasle, roj. 1971, Zakl 13, Gomilsko
 
2. Ime liste: KMEČKA LISTA – DRUŠTVO
ZA RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA           550 glasov
Število mandatov: 5
izvoljeni so:
1. Milan Pustoslemšek, roj. 1967, Kapla 23, Tabor
2. Danijel Sivka, roj. 1967, Nova Cerkev 53, Nova Cerkev
3. Peter Hosnik, roj. 1968, Polje ob Sotli 11, Buče
4. Simon Tisel, roj. 1966, Planina 55, Planina
5. Martin Obrul, roj. 1948, Bezina 75, Slovenske Konjice
 
3. Ime liste: DRUŠTVO SKZ SLOVENSKA
KMEČKA ZVEZA                     265 glasov
Število mandatov: 2
izvoljena sta:
1. Marjan Ribič, roj. 1956, Latkova vas 6, Prebold
2. Stanislav Šalej, roj. 1955, Drešinja vas 16, Petrovče
 
4. Ime liste: FORUM ZA KMETIJSTVO
IN PODEŽELJE SDS                   195 glasov
Število mandatov: 2
izvoljena sta:
1. Janko Šket, roj. 1963, Belo 12, Šmarje pri Jelšah
2. Renata Kovač, roj. 1964, Bukovlje 63, Stranice
 
5. Ime liste: ZVEZA SLOVENSKE PODEŽELSKE
MLADINE                        95 glasov
Število mandatov: 0
 
6. Ime liste: KMEČKO DRUŠTVO NOVA
SLOVENIJA                       86 glasov
Število mandatov: 0
 
VOLITVE V ODBORE IZPOSTAV OBMOČNE ENOTE CELJE
(iz prve volilne skupine se v vsak odbor izpostave
voli 5 članov)
 
a) Izpostava Šmarje pri Jelšah
Oddanih glasovnic je bilo 381.
Neveljavnih glasovnic je bilo 32.
 
1. Ime liste: FORUM ZA KMETIJSTVO
IN PODEŽELJE SDS                   122 glasov
Število mandatov: 2
izvoljena sta:
1. Ivan TACER, roj. 1961, Koretno 5, Šmarje pri Jelšah
2. Ivan JEZOVŠEK, roj. 1951, Spodnje Selce 5, Grobelno
 
2. Ime liste: DRUŠTVO SKZ SLOVENSKA
KMEČKA ZVEZA                      36 glasov
Število mandatov: 0
 
3. Ime liste: KMEČKA LISTA – DRUŠTVO
ZA RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA           176 glasov
Število mandatov: 3
izvoljeni so:
1. Peter HOSTNIK, roj. 1968, Polje ob Sotli 11, Buče
2. Franc ERJAVEC, roj. 1954, Brezje pri Podplatu 4, Podplat
3. Jožef KAJBA, roj. 1970, Vrenska Gorca 42, Buče
 
4. Ime liste: ZVEZA SLOVENSKE PODEŽELSKE
MLADINE                        15 glasov
Število mandatov: 0
 
b) Izpostava Žalec
Oddanih glasovnic je bilo 373.
Neveljavnih glasovnic je bilo 35.
 
1. Ime liste: KMEČKA LISTA – DRUŠTVO
ZA RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA           138 glasov
Število mandatov: 3
izvoljeni so:
1. Milan LOBNIKAR, roj. 1973, Marija Reka 14, Prebold
2. Albin VASLE, roj. 1956, Ponikva 31, Ponikva
3. Anton JAVORNIK, roj. 1955, Levec 12, Petrovče
 
2. Ime liste: KMEČKO DRUŠTVO NOVA
SLOVENIJA                       16 glasov
Število mandatov: 0
 
3. Ime liste: ZVEZA SLOVENSKE PODEŽELSKE
MLADINE                        32 glasov
Število mandatov: 0
 
4. Ime liste: DRUŠTVO SKZ – SLOVENSKA
KMEČKA ZVEZA                     115 glasov
Število mandatov: 2
izvoljena sta:
1. Marjan RIBIČ, roj. 1956, Latkova vas 6, Prebold
2. Ferdinand KUNST, roj. 1955, Sp. Grušovlje 12,
Šempeter v Savinjski dolini
 
5. Ime liste: FORUM ZA KMETIJSTVO
IN PODEŽELJE SDS                    37 glasov
Število mandatov: 0
 
c) Izpostava Šentjur pri Celju
Oddanih glasovnic je bilo 123.
Neveljavnih glasovnic je bilo 14.
 
1. Ime liste: KMEČKA LISTA – DRUŠTVO
ZA RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA           109 glasov
Število mandatov: 5
izvoljeni so:
1. Simon TISEL, roj. 1966, Planina 55, Planina
2. Ivan LAVBIČ, roj. 1962, Lutarje 16, Ponikva
3. Štefan MUŽERLIN, roj. 1957, Babna reka 23, Loka pri Žusmu
4. Franc LESKOVŠEK, roj. 1950, Brezje 16, Dobje
5. Martin TREBOVC, roj. 1963, Goričica 15, Šentjur
 
d) Izpostava Laško
Oddanih glasovnic je bilo 157.
Neveljavnih glasovnic je bilo 37.
 
1. Ime liste: KMEČKO DRUŠTVO NOVA
SLOVENIJA                       120 glasov
Število mandatov: 5*
izvoljeni so:
1. Jože KNEZ, roj. 1956, Svibno 20, Radeče
2. Marija POŽIN, roj. 1968, Povčeno 1, Rimske Toplice
3. Matevž DEŽELAK, roj. 1938, Lože 1, Rimske Toplice
4. Janko VODIŠEK, roj. 1960, Stopce 3, Laško
*Opomba: Kmečka društvo Nova Slovenija je dobila vseh
5 mandatov. Ker pa ima na kandidatni listi le štiri
kandidate, so izvoljeni le štirje.
 
e) Izpostava Celje
Oddanih glasovnic je bilo 262.
Neveljavnih glasovnic je bilo 51.
 
1. Ime liste: DRUŠTVO SKZ – SLOVENSKA
KMEČKA ZVEZA                      90 glasov
Število mandatov: 2
izvoljeni so:
1. Andrej PIŠEK, roj. 1964, Medlog 67, Celje
2. Ivan HOJNIK, roj. 1966, Zadobrova 43a, Škofja vas
 
2. Ime liste: KMEČKA LISTA – DRUŠTVO
ZA RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA           121 glasov
Število mandatov: 3
izvoljeni so:
1. Janez ŠTANTE, roj. 1952, Pot v Lešje 8, Vojnik
2. Marjan TURNŠEK, roj. 1956, Lokrovec 53, Celje
3. Karl JELENC, roj. 1941, Javornik 14, Štore
 
f) Izpostava Slovenske Konjice
Oddanih glasovnic je bilo 213.
Neveljavnih glasovnic je bilo 31.
 
1. Ime liste: ZVEZA SLOVENSKE PODEŽELSKE
MLADINE                        46 glasov
Število mandatov: 1
izvoljen je:
1. Jože KOTNIK, roj. 1977, Kraberk 18, Loče pri Poljčanah
 
2. Ime liste: KMEČKA LISTA – DRUŠTVO
ZA RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA   113 glasov
Število mandatov: 4
izvoljeni so:
1. Dušan ARBAJTER, roj. 1956, Draža vas 22, Loče pri Poljčanah
2. Martin OBRUL, roj. 1948, Bezina 75, Slovenske Konjice
3. Karl OROŽ, roj. 1940, Obvozna cesta 3, Zreče
4. Marjan PODPEČAN, roj. 1963, Ljubnica 25, Vitanje
 
3. Ime liste: KMEČKO DRUŠTVO NOVA
SLOVENIJA                       23 glasov
Število mandatov: 0
X. VOLILNA ENOTA: PTUJ (za območja naslednjih občin: Ptuj, Žetale, Majšperk, Podlehnik, Videm, Zavrč, Gorišnica, Markovci, Kidričevo, Hajdina, Dornava, Destrnik, Juršinci, Trnovska vas, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Slovenska Bistrica, Oplotnica, Lenart, Sveta Ana, Benedikt, Cerkvenjak in Ormož, Cirkulane, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Sveti Tomaž, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Središče ob Dravi, Makole in Poljčane), volilo se je 12 članov.
Vpisanih volivcev v volilni imenik: 13.072.
S potrdilom ni glasoval nihče.
Glasovalo je skupaj 1.322 volivcev.
Oddanih je bilo 1.322 glasovnic.
Neveljavnih glasovnic je bilo 124.
Posamezne liste so prejele naslednje število glasov:
1. Ime liste: FORUM ZA KMETIJSTVO
IN PODEŽELJE SDS                   104 glasov
Število mandatov: 1
izvoljen je:
1. Boštjan Marčič, roj. 1976, Starošince 29, Cirkovce
 
2. Ime liste: KMEČKA LISTA – DRUŠTVO
ZA RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA           332 glasov
Število mandatov: 4
izvoljeni so:
1. Martin Rudolf, roj. 1949, Sp. Ključarovci 23, Velika Nedelja
2. Viljem Šibila, roj. 1959, Pobrežje 45, Videm pri Ptuju
3. Simon Toplak, roj. 1940, Juršinci 21, Juršinci
4. Branko Valenko, roj. 1967, Moškanjci 1e, Gorišnica
 
3. Ime liste: DRUŠTVO GLAS DEŽELE           132 glasov
Število mandatov: 1
izvoljen je:
1. Milan Tacinger, roj. 1952, Lešje 30, Majšperk
 
4. Ime liste: DRUŠTVO SKZ – SLOVENSKA
KMEČKA ZVEZA                     385 glasov
Število mandatov: 4
izvoljeni so:
1. Milan Unuk, roj. 1952, Zgornje Jablane 35, Cirkovce
2. Slavko Trstenjak, roj. 1967, Frankovci 20, Ormož
3. Alojz Pučnik, roj. 1967, Dobrova pri Prihovi 5, Oplotnica
4. Janez Vodušek, roj. 1961, Čermožiše 45, Žetale
 
5. Ime liste: ZVEZA SLOVENSKE PODEŽELSKE
MLADINE                        75 glasov
Število mandatov: 0
 
6. Ime liste: KMEČKO DRUŠTVO NOVA
SLOVENIJA                       170 glasov
Število mandatov: 2
izvoljena sta:
1. Jožef Turin, roj. 1953, Modraže 4, Poljčane
2. Stanko Medved, roj. 1963, Lovrenc na Dravskem polju 16,
Lovrenc na Dravskem polju
 
VOLITVE V ODBORE IZPOSTAV OBMOČNE
ENOTE PTUJ
(iz prve volilne skupine se v vsak odbor izpostave
voli 5 članov)
 
a) Izpostava Ptuj
Oddanih glasovnic je bilo 579.
Neveljavnih glasovnic je bilo 46.
 
1. Ime liste: ZVEZA SLOVENSKE PODEŽELSKE
MLADINE                        75 glasov
Število mandatov: 1
izvoljen je:
1. Miha Leskovar, roj. 1985, Skrblje 3, Majšperk
 
2. Ime liste: KMEČKO DRUŠTVO NOVA
SLOVENIJA                       65 glasov
Število mandatov: 0
 
3. Ime liste: DRUŠTVO SKZ – SLOVENSKA
KMEČKA ZVEZA                     178 glasov
Število mandatov: 2
izvoljena sta:
1. Milan STRMŠEK, roj. 1964, Šikole 12, Pragersko
2. Anton KOLAR, roj. 1952, Dobrina 16, Žetale
 
4. Ime liste: FORUM ZA KMETIJSTVO
IN PODEŽELJE SDS                    40 glasov
Število mandatov: 0
 
5. Ime liste: KMEČKA LISTA – DRUŠTVO
ZA RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA           175 glasov
Število mandatov: 2
izvoljena sta:
1. Simon TOPLAK, roj. 1940, Juršinci 21, Juršinci
2. Viljem ŠIBILA, roj. 1959, Podbrežje 45, Videm pri Ptuju
 
b) Izpostava Ormož
Oddanih glasovnic je bilo 280.
Neveljavnih glasovnic je bilo 33.
 
1. Ime liste: FORUM ZA KMETIJSTVO
IN PODEŽELJE SDS                    51 glasov
Število mandatov: 1
izvoljen je:
1. Ciril MEŠKO, roj. 1963, Velika Nedelja 18 A, Velika Nedelja
 
2. Ime liste: ZVEZA SLOVENSKE PODEŽELSKE
MLADINE                        19 glasov
Število mandatov: 0
 
3. Ime liste: KMEČKA LISTA – DRUŠTVO
ZA RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA   35 glasov
Število mandatov: 1
izvoljen je:
1. Martin RUDOLF, roj. 1949, Spodnji Ključarevci 23,
Velika Nedelja
 
4. Ime liste: DRUŠTVO SKZ – SLOVENSKA
KMEČKA ZVEZA                      93 glasov
Število mandatov: 2
izvoljena sta:
1. Miroslav KOSI, roj. 1961, Dobrava 31, Ormož
2. Franc ŠTUHEC, roj. 1963, Spodnji Ključarovci 18,
Velika Nedelja
 
5. Ime liste: KMEČKO DRUŠTVO NOVA
SLOVENIJA                       49 glasov
Število mandatov: 1
izvoljen je:
1. Miran TRSTENJAK, roj. 1972, Vinski vrh 43, Miklavž pri Ormožu
 
c) Izpostava Lenart
Oddanih glasovnic je bilo 250.
Neveljavnih glasovnic je bilo 22.
 
1. Ime liste: DRUŠTVO SKZ – SLOVENSKA
KMEČKA ZVEZA                     106 glasov
Število mandatov: 3
izvoljeni so:
1. Vladimir KEGL, roj. 1963, Žice 4, Sveta Ana v
Slovenskih Goricah
2. Janez HOLER, roj. 1953, Dražen vrh 32, Sveta Ana
v Slovenskih Goricah
3. Marjan PALUC, roj. 1978, Brengova 18, Cerkvenjak
 
2. Ime liste: ZVEZA SLOVENSKE PODEŽELSKE
MLADINE                        27 glasov
Število mandatov: 0
 
3. Ime liste: KMEČKO DRUŠTVO NOVA
SLOVENIJA                       44 glasov
Število mandatov: 1
izvoljen je:
1. Roman PLOJ, roj. 1963, Usnjarska c. 12, Sveta Trojica
 
4. Ime liste: KMEČKA LISTA – DRUŠTVO
ZA RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA           51 glasov
Število mandatov: 1
izvoljena je:
1. Bogomira ROTMAN, roj. 1969, Spodnji Gasteraj 8, Jurovski dol
 
d) Izpostava Slovenska Bistrica
Oddanih glasovnic je bilo 214.
Neveljavnih glasovnic je bilo 28.
 
1. Ime liste: DRUŠTVO SKZ – SLOVENSKA
KMEČKA ZVEZA                     137 glasov
Število mandatov: 4
izvoljeni so:
1. Mateja CVEČEK, roj. 1972, Gabernik 80, Zgornja Polskava
2. Alojz PUČNIK, roj. 1967, Dobrava pri Prihovi 5, Oplotnica
3. Jožef KOHNE, roj. 1962, Stanovsko 83, Poljčane
4. Alojz PUŠNIK, roj. 1963, Sp. Ložnica 32, Zgornja Ložnica
 
2. Ime liste: KMEČKO DRUŠTVO NOVA
SLOVENIJA                       49 glasov
Število mandatov: 1
izvoljen je:
1. Rudi STREHAR, roj. 1954, Zgornje Prebukovje 16,
Šmartno na Pohorju
XI. VOLILNA ENOTA: MARIBOR (za območja naslednjih občin: Maribor, Hoče - Slivnica, Duplek, Miklavž na Dravskem polju, Starše, Rače - Fram, Pesnica, Kungota, Šentilj, Ruše, Selnica ob Dravi in Lovrenc na Pohorju), volilo se je 8 članov.
Vpisanih volivcev v volilni imenik: 5.201.
S potrdilom ni glasoval nihče.
Glasovalo je skupaj 367 volivcev.
Oddanih je bilo 367 glasovnic.
Neveljavnih glasovnic je bilo 46 glasovnic.
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
1. Ime liste: ZVEZA SLOVENSKE PODEŽELSKE
MLADINE                        48 glasov
Število mandatov: 1
izvoljen je:
1. Tomaž Kren, roj. 1979, Plač 12, Zgornja Kungota
 
2. Ime liste: DRUŠTVO GLAS DEŽELE           64 glasov
Število mandatov: 2
izvoljena sta:
1. Rado Lobnik, roj. 1965, Orehova cesta 23, Orehova vas
2. Tomaž Jurše, roj. 1969, Špengova 54, Ruše
 
3. Ime liste: DRUŠTVO SKZ – SLOVENSKA KMEČKA
ZVEZA                         58 glasov
Število mandatov: 1
izvoljen je:
1. Janko Visočnik, roj. 1949, Hočko Pohorje 77 a, Hoče
 
4. Ime liste: KMEČKA LISTA – DRUŠTVO ZA RAZVOJ
KMETIJSTVA IN PODEŽELJA                151 glasov
Število mandatov: 4
izvoljeni so:
1. Branko Falež, roj. 1959, Kovaška ulica 3, Orehova vas
2. Eva Tkalčič, roj. 1955, Svenškova 38, Maribor
3. Ema Cebe, roj. 1956, Podova 46, Rače
4. Branko Kokol, roj. 1962, Ob potoku 11, Šentilj
 
VOLITVE V ODBORE IZPOSTAV OBMOČNE ENOTE MARIBOR
(iz prve volilne skupine se v vsak odbor izpostave
voli 5 članov)
 
a) Izpostava Maribor
Oddanih glasovnic je bilo 190.
Neveljavnih glasovnic je bilo 27 glasovnic.
 
1. Ime liste: KMEČKA LISTA – DRUŠTVO
ZA RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA           109 glasov
Število mandatov: 4
izvoljeni so:
1. Boris Rožman, roj. 1947, Počehova 52, Maribor
2. Alojz Sternad, roj. 1943, Mariborska cesta 12, Rače
3. Ema Cebe, roj. 1956, Podova 46, Rače
4. Milan Peter Kocutar, roj. 1928, Laznica 58, Limbuš
 
2. Ime liste: ZVEZA SLOVENSKE PODEŽELSKE
MLADINE                        54 glasov
Število mandatov: 1
izvoljen je:
1. Borut Krajnc, roj. 1985, Spodnja Korena 90, Zgornja Korena
 
b) Izpostava Ruše
Oddanih glasovnic je bilo 55.
Neveljavni sta bili 2 glasovnici.
 
1. Ime liste: KMEČKA LISTA – DRUŠTVO
ZA RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA           53 glasov
Število mandatov: 5*
izvoljeni so:
1. Maks WOLFGRUBER, roj. 1963, Kumen 69, Lovrenc na Pohorju
2. Marijan REPOLUSK, roj. 1958, Lobnica 50, Ruše
3. Marijan MARIN, roj. 1956, Bezena 38, Ruše
4. Anton PEČOVNIK, roj. 1950, Črešnjevec ob Dravi 19,
Selnica ob Dravi
*Opomba: Kmečka lista – društvo za razvoj kmetijstva
in podeželja je dobila vseh 5 mandatov. Ker pa ima na
kandidatni listi le štiri kandidate, so izvoljeni le štirje.
 
c) Izpostava Pesnica
Oddanih glasovnic je bilo 122.
Neveljavnih je bilo 9 glasovnic.
 
1. Ime liste: KMEČKA LISTA – DRUŠTVO
ZA RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA           95 glasov
Število mandatov: 5
izvoljeni so:
1. Branko KOKOL, roj. 1962, Ob potoku 11, Šentilj v
Slovenskih Goricah
2. Venčeslav ČEP, roj. 1961, Vukovje 62, Pernica
3. Ivan DREIER, roj. 1967, Zgornji Jakobski dol 45, Jakobski dol
4. Dušan KOSTANJEVEC, roj. 1977, Gačnik 42, Pesnica pri Mariboru
5. Andrej MARKO, roj. 1950, Plintovec 18, Zgornja Kungota
 
2. Ime liste: ZVEZA SLOVENSKE PODEŽELSKE
MLADINE                        18 glasov
Število mandatov: 0
XII. VOLILNA ENOTA: SLOVENJ GRADEC (za območja naslednjih občin: Slovenj Gradec, Mislinja, Radlje ob Dravi, Muta, Vuzenica, Ribnica na Pohorju, Podvelka, Ravne na Koroškem, Črna na Koroškem, Prevalje, Mežica, Dravograd, Mozirje, Solčava, Luče, Gornji Grad, Ljubno, Nazarje, Velenje, Šoštanj, Šmartno ob Paki, Rečica ob Savinji), volilo se je 10 članov.
Vpisanih volivcev v volilni imenik: 6.500.
S potrdilom ni glasoval nihče.
Glasovalo je skupaj 931 volivcev.
Oddanih je bilo 931 glasovnic.
Neveljavnih glasovnic je bilo 75.
Posamezne liste so prejele naslednje število glasov:
1. Ime liste: DRUŠTVO SKZ – SLOVENSKA
KMEČKA ZVEZA                     300 glasov
Število mandatov: 4
izvoljeni so:
1. Stanko Zagožen, roj. 1957, Podter 8, Ljubno ob Savinji
2. Izidor Lah, roj. 1964, Brdinje 18, Kotlje
3. Matej Skrivarnik, roj. 1973, Podgorje 122,
Podgorje pri Slovenj Gradcu
4. Silvester Mežnar, roj. 1952, Florjan 16, Šoštanj
 
2. Ime liste: KMEČKA LISTA – DRUŠTVO ZA RAZVOJ
KMETIJSTVA IN PODEŽELJA                322 glasov
Število mandatov: 4
izvoljeni so:
1. Janko Arlič, roj. 1963, Škale 82, Velenje
2. Jožica Arbiter, roj. 1968, Brda 3,
Šmartno pri Slovenj Gradcu
3. Branko Brezovnik, roj. 1958, Št. Janž pri Radljah 42,
Radlje ob Dravi
4. Jožef Rakun, roj. 1957, Radmirje 25, Ljubno ob Savinji
 
3. Ime liste: ZVEZA SLOVENSKE PODEŽELSKE
MLADINE                        74 glasov
Število mandatov: 1
izvoljen je:
1. Franc Ladinik, roj. 1976, Plat 15, Mežica
 
4. Ime liste: DRUŠTVO GLAS DEŽELE           99 glasov
Število mandatov: 1
izvoljen je:
1. Janez Herlah, roj. 1968, Radegunda 26, Mozirje
 
5. Ime liste: KMEČKO DRUŠTVO NOVA
SLOVENIJA                       61 glasov
Število mandatov: 0
 
VOLITVE V ODBORE IZPOSTAV OBMOČNE ENOTE SLOVENJ GRADEC
(iz prve volilne skupine se v vsak odbor izpostave
voli 5 članov)
 
a) Izpostava Mozirje
Oddanih glasovnic je bilo 274.
Neveljavnih glasovnic je bilo 36.
 
1. Ime liste: KMEČKA LISTA – DRUŠTVO
ZA RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA           238 glasov
Število mandatov: 5*
izvoljeni so:
1. Jožef RAKUN, roj. 1957, Radmirje 25, Ljubno ob Savinji
2. Ivan GOLTNIK, roj. 1959, Šmihel 24, Mozirje
3. Danica ŠTORGELJ, roj. 1960, Florjan pri Gornjem Gradu 15,
Gornji Grad
4. Franc BRIC, roj. 1967, Volog 7, Šmartno ob Dreti
*Opomba: Kmečka lista – društvo za razvoj kmetijstva in
podeželja je dobila vseh 5 mandatov. Ker pa ima na kandidatni
listi le štiri kandidate, so izvoljeni le štirje.
 
b) Izpostava Ravne na Koroškem
Oddanih glasovnic je bilo 143.
Neveljavnih glasovnic je bilo 12.
 
1. Ime liste: ZVEZA SLOVENSKE PODEŽELSKE
MLADINE                        16 glasov
Število mandatov: 0
 
2. Ime liste: KMEČKA LISTA – DRUŠTVO
ZA RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA           83 glasov
Število mandatov: 4
izvoljeni so:
1. Štefan MERKAČ, roj. 1952, Stražišče 26, Ravne na Koroškem
2. Matej GORENŠEK, roj. 1968, Podgora 35, Kotlje
3. Danica PETER, roj. 1960, Podkraj pri Mežici 7, Mežica
4. Štefan GRABNER, roj. 1954, Javorje 24, Črna na Koroškem
 
3. Ime liste: KMEČKO DRUŠTVO
NOVA SLOVENIJA                     32 glasov
Število mandatov: 1
izvoljena je:
1. Erika ČAS, roj. 1970, Suhi Vrh 3, Prevalje
 
c) Izpostava Radlje ob Dravi
Oddanih glasovnic je bilo 128.
Neveljavnih glasovnic je bilo 6.
 
1. Ime liste: ZVEZA SLOVENSKE PODEŽELSKE
MLADINE                        21 glasov
Število mandatov: 1
izvoljen je:
1. Peter OBLAK, roj. 1984, Št. Janž pri Radljah 53,
Radlje ob Dravi
 
2. Ime liste: KMEČKA LISTA – DRUŠTVO
ZA RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA            101 glas
Število mandatov: 4
izvoljeni so:
1. Andrej PETRUN, roj. 1957, Hudi Kot 2, Ribnica na Pohorju
2. Anton ONUK, roj. 1959, Sv. Trije Kralji 51, Radlje ob Dravi
3. Marijan ŠVIKART, roj. 1965, Gortina 96, Muta
4. Maks VIHER, roj. 1952, Sv. Primož na Pohorju 9, Vuzenica
 
d) Izpostava Slovenj Gradec
Oddanih glasovnic je bilo 137.
Neveljavnih glasovnic je bilo 17.
 
1. Ime liste: DRUŠTVO SKZ – SLOVENSKA
KMEČKA ZVEZA                      52 glasov
Število mandatov: 2
izvoljena sta:
1. Leopold MRAK, roj. 1954, Završe 13, Mislinja
2. Matej SKRIVARNIK, roj. 1973, Podgorje 122,
Podgorje pri Slovenj Gradcu
 
2. Ime liste: KMEČKO DRUŠTVO
NOVA SLOVENIJA                     22 glasov
Število mandatov: 1
izvoljen je:
1. Robert KAC, roj. 1966, Šmarska cesta 22, Slovenj Gradec
 
3. Ime liste: KMEČKA LISTA – DRUŠTVO
ZA RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA           42 glasov
Število mandatov: 2
izvoljena sta:
1. Boris PAČNIK, roj. 1978, Mislinjska Dobrava 77, Mislinja
2. Vinko LENART, roj. 1949, Podgorje 121, Podgorje
 
4. Ime liste: ZVEZA SLOVENSKE PODEŽELSKE
MLADINE                        4 glasovi
Število mandatov: 0
 
e) Izpostava Velenje
Oddanih glasovnic je bilo 191.
Neveljavnih glasovnic je bilo 9.
 
1. Ime liste: KMEČKA LISTA – DRUŠTVO
ZA RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA           182 glasov
Število mandatov: 5*
izvoljeni so:
1. Jože ROČNIK, roj. 1947, Zavodnje 31, Šoštanj
2. Ladislav HRASTNIK, roj. 1959, Slatina 31, Šmartno ob Paki
3. Anton PEČEČNIK, roj. 1959, Ljubljanska cesta 35, Velenje
4. Jožica ROTNIK, roj. 1967, Ravne 185, Šoštanj
*Opomba: Kmečka lista – društvo za razvoj kmetijstva in
podeželja je dobila vseh 5 mandatov. Ker pa ima na kandidatni
listi le štiri kandidate, so izvoljeni le štirje.
 
f) Izpostava Dravograd
Oddanih glasovnic je bilo 58.
Neveljavnih glasovnic je bilo 5.
 
1. Ime liste: KMEČKA LISTA – DRUŠTVO
ZA RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA           43 glasov
Število mandatov: 5
izvoljeni so:
1. Edvard KRESNIK, roj. 1966, Bukovska vas 29,
Šentjanž pri Dravogradu
2. Harald KONEČNIK, roj. 1976, Selovec 9,
Šentjanž pri Dravogradu
3. Miroslav LUŽNIK, roj. 1956, Trbonje 23, Trbonje
4. Jožefa PŠENIČNIK, roj. 1956, Gorče 7, Libeliče
5. Zdravko GRILC, roj. 1966, Selovec 14, Šentjanž pri Dravogradu
 
2. Ime liste: ZVEZA SLOVENSKE PODEŽELSKE
MLADINE                         7 glasov
Število mandatov: 0
 
3. Ime liste: KMEČKO DRUŠTVO
NOVA SLOVENIJA                     3 glasovi
Število mandatov: 0
XIII. VOLILNA ENOTA: MURSKA SOBOTA (za območje naslednjih občin: Murska Sobota, Gornja Radgona, Sveti Jurij, Radenci, Ljutomer, Križevci, Veržej, Beltinci, Tišina, Moravske toplice, Puconci, Cankova, Rogašovci, Kuzma, Grad, Gornji Petrovci, Hodoš, Šalovci, Lendava, Črenšovci, Odranci, Turnišče, Velika Polana, Dobrovnik, Kobilje, Razkrižje, Apače), volilo se je 12 članov.
Vpisanih volivcev v volilni imenik: 15.414.
S potrdilom ni glasoval noben volivec.
Glasovalo je skupaj 2006 volivcev.
Oddanih je bilo 2006 glasovnic.
Neveljavnih glasovnic je bilo 141.
Posamezne liste so prejele naslednje število glasov:
1. Ime liste: ZVEZA SLOVENSKE PODEŽELSKE
MLADINE                        118 glasov
Število mandatov: 1
izvoljen je:
1. Jernej Ferenc, roj. 1968, Žihlava 1, Sveti Jurij ob Ščavnici
 
2. Ime liste: DRUŠTVO ČLANOV SINDIKATA
KMETOV                        131 glasov
Število mandatov: 1
izvoljen je:
1. Marjan Kolar, roj. 1971, Logarovci 19, Križevci
 
3. Ime liste: PREKMURSKO PRAŠIČEREJSKO DRUŠTVO IN DRUŠTVO
STROJNI KROŽEK MURSKA SOBOTA
Število mandatov: 1
izvoljen je:
1. Boris Gumilar, roj. 1965, Markišavci 32, Murska Sobota
 
4. Ime liste: DRUŠTVO SKZ – SLOVENSKA KMEČKA
ZVEZA                         309 glasov
Število mandatov: 2
izvoljena sta:
1. Evgen Sapač, roj. 1937, Brezovci 24, Puconci
2. Slavko Kolmanič, roj. 1963, Rožički vrh 86,
Sv. Jurij ob Ščavnici
 
5. Ime liste: DRUŠTVO GLAS DEŽELE   132 glasov
Število mandatov: 1
izvoljen je:
1. Drago Cetl, roj. 1964, Spodnja Ščavnica 70, Gornja Radgona
 
6. Ime liste: FORUM ZA KMETIJSTVO IN PODEŽELJE
SDS                          117 glasov
Število mandatov: 0
 
7. Ime liste: KMEČKO DRUŠTVO
NOVA SLOVENIJA                     77 glasov
Število mandatov: 0
 
8. Ime liste: KMEČKA LISTA – DRUŠTVO ZA RAZVOJ
KMETIJSTVA IN PODEŽELJA               302 glasova
Število mandatov: 2
izvoljena sta:
1. Jožef Slavič, roj. 1964, Grabe 1, Križevci pri Ljutomeru
2. Jožef Bračko, roj. 1963, Lastomerci 15, Gornja Radgona
 
9. Ime liste: LISTA FRANC REŽONJA           483 glasov
Število mandatov: 4
izvoljeni so:
1. Jožef Cigan, roj. 1962, Srednja Bistrica 4, Črenšovci
2. Danilo Rihtarič, roj. 1976, Boračeva 20, Radenci
3. Marijan Perša, roj. 1957, Fikšinci 40, Rogašovci
4. Branko Seršen, roj. 1949, Banovci 15, Veržej
 
VOLITVE V ODBORE IZPOSTAV OBMOČNE ENOTE MURSKA SOBOTA
(iz prve volilne skupine se v vsak odbor izpostave
voli 5 članov)
 
a) Izpostava Gornja Radgona
Oddanih glasovnic je bilo 355.
Neveljavnih glasovnic je bilo 25.
 
1. Ime liste: LISTA FRANC REŽONJA           149 glasov
Število mandatov: 3
izvoljeni so:
1. Alojz SLAVIČ, roj. 1940, Mladinska 20, Radenci
2. Sašo PEČEK, roj. 1986, Žepovci 66, Apače
3. Danilo RIHTARIČ, roj. 1976, Boračeva 20, Radenci
 
2. Ime liste: KMEČKA LISTA – DRUŠTVO
ZA RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA           92 glasov
Število mandatov: 2
izvoljena sta:
1. Jožef BRAČKO, roj. 1963, Lastomerci 15, Gornja Radgona
2. Alojz BAUMAN, roj. 1956, Janhova 6 a, Apače
 
3. Ime liste: KMEČKO DRUŠTVO
NOVA SLOVENIJA                     8 glasov
Število mandatov: 0
 
4. Ime liste: DRUŠTVO SKZ – SLOVENSKA
KMEČKA ZVEZA                      20 glasov
Število mandatov: 0
 
5. Ime liste: DRUŠTVO GLAS DEŽELE           35 glasov
Število mandatov: 0
 
6. Ime liste: ZVEZA SLOVENSKE PODEŽELSKE
MLADINE                        26 glasov
Število mandatov: 0
 
b) Izpostava Lendava
Oddanih glasovnic je bilo 392.
Neveljavnih glasovnic je bilo 31.
 
1. Ime liste: KMEČKO DRUŠTVO
NOVA SLOVENIJA                     44 glasov
Število mandatov: 0
 
2. Ime liste: LISTA FRANC REŽONJA           230 glasov
Število mandatov: 4
izvoljeni so:
1. Ivan ŠPILAK, roj. 1969, Gajska 3, Turnišče
2. Jožef JAKLIN, roj. 1952, Velika Polana 44a, Velika Polana
3. Magdalena RUDAŠ, roj. 1960, Radmožanci 31, Radmožanci
4. Štefan HALAS, roj. 1963, Za Logom 18, Črenšovci
 
3. Ime liste: KMEČKA LISTA – DRUŠTVO
ZA RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA           87 glasov
Število mandatov: 1
izvoljen je:
1. Ivan SMOLKO, roj. 1966, Mladinska 27, Odranci
 
c) Izpostava Ljutomer
Oddanih glasovnic je bilo 271.
Neveljavnih glasovnic je bilo 20
 
1. Ime liste: ZVEZA SLOVENSKE PODEŽELSKE
MLADINE                        38 glasov
Število mandatov: 1
izvoljen je:
1. Kristijan STAJNKO, roj. 1979, Vogričevci 6, Ljutomer
 
2. Ime liste: KMEČKA LISTA – DRUŠTVO
ZA RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA           132 glasov
Število mandatov: 3
izvoljeni so:
1. Jožef SLAVIČ, roj. 1964, Grabe 1, Križevci pri Ljutomeru
2. Franc STAJNKO, roj. 1949, Vogričevci 6, Ljutomer
3. Jožef SLAVIČ, roj. 1952, Stara Nova vas 42, Križevci
 
3. Ime liste: LISTA FRANC REŽONJA           36 glasov
Število mandatov: 0
 
4. Ime liste: DRUŠTVO GLAS DEŽELE           45 glasov
Število mandatov: 1
izvoljen je:
1. Srečko HORVAT, roj. 1962, Ključarovci 12,
Križevci pri Ljutomeru
 
d) Izpostava Murska Sobota
Oddanih glasovnic je bilo 987.
Neveljavnih glasovnic je bilo 69.
 
1. Ime liste: DRUŠTVO SKZ – SLOVENSKA
KMEČKA ZVEZA                     188 glasov
Število mandatov: 1
izvoljen je:
1. Martin DUH, roj. 1953, Melinci 142, Beltinci
 
2. Ime liste: PREKMURSKO PRAŠIČEREJSKO
DRUŠTVO IN DRUŠTVO ZA MEDSOSEDSKO
POMOČ – STROJNI KROŽEK                148 glasov
Število mandatov: 1
izvoljen je:
1. Dominik PERTOCI, roj. 1982, Mali Bakovci 102, Murska Sobota
 
3. Ime liste: ZVEZA SLOVENSKE PODEŽELSKE
MLADINE                        27 glasov
Število mandatov: 0
 
4. Ime liste: LISTA FRANC REŽONJA           221 glasov
Število mandatov: 2
izvoljena sta:
1. Marijan PERŠA, roj. 1957, Fikšinci 40, Fikšinci
2. Daniel PUHAN, roj. 1963, Gančani 182a, Gančani
 
5. Ime liste: FORUM ZA KMETIJSTVO
IN PODEŽELJE SDS                    24 glasov
Število mandatov: 0
 
6. Ime liste: DRUŠTVO GLAS DEŽELE           60 glasov
Število mandatov: 0
 
7. Ime liste: KMEČKA LISTA – DRUŠTVO
ZA RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA           103 glasov
Število mandatov: 1
izvoljen je:
1. Alojz GOMBOC, roj. 1946, Gerlinci 51, Cankova
 
8. Ime liste: DRUŠTVO ČLANOV SINDIKATA
KMETOV                         85 glasov
Število mandatov: 0
 
9. Ime liste: KMEČKO DRUŠTVO
NOVA SLOVENIJA                     62 glasov
Število mandatov: 0
B. VOLITVE V SVETE OBMOČNIH ENOT IN ODBORE IZPOSTAV OBMOČNIH ENOT KMETIJSKO GOZDARSKE ZBORNICE SLOVENIJE IZ DRUGE VOLILNE SKUPINE – PRAVNE OSEBE
I. VOLILNA ENOTA NOVA GORICA (za območja naslednjih občin: Nova Gorica, Kanal, Brda, Šempeter - Vrtojba, Miren - Kostanjevica, Bovec, Kobarid, Tolmin, Ajdovščina, Vipava, Idrija in Cerkno, Renče - Vogrsko), volil se je 1 član.
V volilni imenik za območno enoto je vpisanih: 123 pravnih oseb.
Glasovalo je skupaj 19 volivcev.
Oddanih je bilo: 19 glasovnic
za svet območne enote: 19 glasovnic
za odbore izpostav: 19 glasovnic
Neveljavnih glasovnic:
za svet območne enote: 0 glasovnic
za odbore izpostav: 0 glasovnic.
SVET OBMOČNE ENOTE NOVA GORICA
(volil se je 1 član)
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
1. Ivan Slokar                     3 glasove
2. Miran Marc                     16 glasov
izvoljen je:
Miran Marc, roj. 1949, Slap 83, Vipava
 
ODBORI IZPOSTAV OBMOČNE ENOTE NOVA GORICA
(volil se je 1 član)
 
– Odbor izpostave Ajdovščina
Kandidat je prejel naslednje število glasov:
1. Miran Marc                     19 glasov
izvoljen je:
Miran Marc, roj. 1949, Slap 83, Vipava
II. VOLILNA ENOTA KOPER (za območja naslednjih občin: Koper, Izola, Piran, Sežana, Hrpelje - Kozina, Divača in Komen), volil se je 1 član.
V volilni imenik za območno enoto vpisanih: 71 pravnih oseb.
Glasovalo je skupaj 7 volivcev.
Oddanih je bilo: 7 glasovnic
za svet območne enote: 7 glasovnic
za odbore izpostav: 24 glasovnic
za odbor izpostave Izola: 6 glasovnic
za odbor izpostave Koper: 18 glasovnic
Neveljavne glasovnice:
za svet območne enote: 0 glasovnic
za odbore izpostav: 0 glasovnic.
SVET OBMOČNE ENOTE KOPER
(volil se je 1 član)
Kandidat je prejel naslednje število glasov:
1. Radovan Rajčič                    7 glasov
izvoljen je:
Radovan Rajčič, roj. 1949, Kampel 87, Koper
 
ODBORI IZPOSTAV OBMOČNE ENOTE KOPER
(volil se je 1 član)
 
– Odbor izpostave Izola:
Kandidat je prejel naslednje število glasov:
1. Alfonz Ferfolja                   6 glasov
izvoljen je:
Alfonz Ferfolja, roj. 1953, Tomažičeva 11, Izola
 
– Odbor izpostave Koper:
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
1. Patricija Pirnat                  4 glasove
2. Bogdan Markučič                   3 glasove
izvoljena je:
Patricija Pirnat, roj. 1970, Krkavče 130, Koper
 
– Odbor izpostave Piran:
Kandidatka je prejela naslednje število glasov:
1. Irena Vrhovnik                    6 glasov
izvoljena je:
Irena Vrhovnik, roj. 1956, Seča 179a, Portorož
 
– Odbor izpostave Sežana:
Kandidatka je prejela naslednje število glasov:
1. Ingrid Tragin                    5 glasov
izvoljena je:
Ingrid Tragin, roj. 1967, Brje pri Komnu 1b, Komen
III. VOLILNA ENOTA: KRANJ (za območja naslednjih občin: Kranj, Radovljica, Bled, Bohinj, Jesenice, Kranjska gora, Žirovnica, Tržič, Škofja Loka, Železniki, Gorenja vas - Poljane, Žiri, Naklo, Šenčur, Cerklje na Gorenjskem, Preddvor, Jezersko in Gorje), volil se je 1 član.
V volilni imenik za območno enoto vpisanih: 103 pravnih oseb.
Glasovalo je skupaj 14 volivcev.
Oddanih je bilo: 14 glasovnic
za svet območne enote: 14 glasovnic
za odbore izpostav: 14 glasovnic
za odbore izpostave Radovljica: 3 glasovnice
za odbore izpostave Jesenice: 1 glasovnica
za odbore izpostave Tržič: 1 glasovnica
za odbore izpostave Škofja Loka: 2 glasovnici
za odbore izpostave Kranj: 6 glasovnic
Neveljavne glasovnice:
za svet območne enote: 0 glasovnic
za odbore izpostave: 1 glasovnica.
SVET OBMOČNE ENOTE KRANJ
(volil se je 1 član)
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
1. Karel Zelič                     8 glasov
2. Janko Golorej                    5 glasov
3. Jože Skumavec                     1 glas
izvoljen je:
Karel Zelič, roj. 1943, Maistrov trg 12, Kranj
ODBORI IZPOSTAV OBMOČNE ENOTE KRANJ
(volil se je 1 član)
– Odbor izpostave Radovljica:
Kandidat je prejel naslednje število glasov:
1. Jože Skumavec                    3 glasove
izvoljen je:
Jože Skumavec, roj. 1946, Zgornje Laze 21, Zgornje Gorje
 
– Odbor izpostave Jesenice:
Kandidat je prejel naslednje število glasov:
1. Janez Šebat                      1 glas
izvoljen je:
Janez Šebat, roj. 1941, Smokuč 22, Žirovnica
– Odbor izpostave Tržič:
Kandidatka je prejela naslednje število glasov:
1. Marija Štular                     1 glas
izvoljena je:
Marija Štular, roj. 1959, Trnovlje 50, Cerklje na Gorenjskem
– Odbor izpostave Škofja Loka:
Kandidat je prejel naslednje število glasov:
1. Aleš Dolenc                     2 glasova
izvoljen je:
Aleš Dolenc, roj. 1960, Partizanska 12, Žiri
– Odbor izpostave Kranj:
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
1. Mirko Jenko                     2 glasova
2. Tomaž Šink                     4 glasove
izvoljen je:
Tomaž Šink, roj. 1979, Čirče 21, Kranj
IV. VOLILNA ENOTA LJUBLJANA (za območja naslednjih občin: Ljubljana, Vrhnika, Borovnica, Grosuplje, Ivančna Gorica, Brezovica, Ig, Škofljica, Horjul, Dobrova - Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Vodice, Medvode, Kamnik, Komenda, Domžale, Mengeš, Trzin, Moravče, Lukovica, Zagorje ob Savi, Trbovlje, Logatec, Litija, Šmartno pri Litiji, Hrastnik, Log - Dragomer), volil se je 1 član.
V volilni imenik za območno enoto vpisanih: 281 pravnih oseb.
Glasovalo je skupaj 47 volivcev.
Oddanih je bilo: 47 glasovnic
za svet območne enote: 47 glasovnic
za odbore izpostav: 99 glasovnic
za odbore izpostave Vrhnika: 12 glasovnic
za odbore izpostave Grosuplje: 12 glasovnic
za odbore izpostave Ljubljana Vič Rudnik: 10 glasovnic
za odbore izpostave Ljubljana Center in Ljubljana Moste in Ljubljana Bežigrad: 31 glasovnic
za odbore izpostave Domžale: 23 glasovnic
za odbore izpostave Zagorje ob Savi: 11 glasovnic
Neveljavnih glasovnic:
za svet območne enote: 0 glasovnic
za odbor izpostave: 0 glasovnic.
SVET OBMOČNE ENOTE LJUBLJANA
(volil se je 1 član)
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov
1. Milan Rojnič                    2 glasova
2. Igor Dolinšek                    21 glasov
3. Andrej Korbar                     1 glas
4. Andres Marko Poznič                 18 glasov
5. Anton Ilc                       1 glas
6. Angela Begovič                   4 glasove
izvoljen je:
Igor Dolinšek, roj. 1965, Podutiška 20, Ljubljana
ODBORI IZPOSTAV OBMOČNE ENOTE LJUBLJANA
(volil se je 1 član)
– Odbor izpostave Vrhnika:
Kandidat je prejel naslednje število glasov:
1. Vinko KOŠIR                     12 glasov
izvoljen je:
Vinko Košir, roj. 1957, Zabočevo 10, Zabočevo, Borovnica
– Odbor izpostave Grosuplje:
Kandidatka je prejela naslednje število glasov:
1. Angela Begovič                   12 glasov
izvoljena je:
Angela Begovič, roj. 1959, Podgorica pri Šmarju 9a, Šmarje - Sap
– Odbor izpostave Ljubljana Vič Rudnik:
Kandidat je prejel naslednje število glasov:
1. Albin Oven                     10 glasov
izvoljen je:
Albin Oven, roj. 1952, Polhograjska cesta 57, Dobrova
– Odbor izpostave Ljubljana Center in Ljubljana Moste in Ljubljana Bežigrad:
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
1. Andrej Korbar                     1 glas
2. Igor Dolinšek                    30 glasov
izvoljen je:
Igor Dolinšek, roj. 1965, Podutiška 20, Ljubljana
– Odbor izpostave Domžale:
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
1. Milan Rojnič                    3 glasove
2. Andres Marko Poznič                 20 glasov
izvoljen je:
Andres Marko Poznič, roj. 1966, Peričeva 35, Ljubljana
– Odbor izpostave Zagorje ob Savi:
Kandidatka je prejela naslednje število glasov:
1. Marija Čebin – Prašnikar              11 glasov
izvoljena je:
Marija Čebin-Prašnikar, roj. 1962, Zavine 12, Kisovec
V. VOLILNA ENOTA KOČEVJE (za območja naslednjih občin: Ribnica, Sodražica, Dobrepolje, Velike Lašče, Kočevje, Loški potok, Osilnica in Kostel), volil se je 1 član.
V volilni imenik za območno enoto vpisanih: 27 pravnih oseb.
Glasovalo je skupaj 8 volivcev.
Oddanih je bilo: 8 glasovnic
za svet območne enote: 8
Neveljavnih glasovnic ni bilo.
SVET OBMOČNE ENOTE KOČEVJE
(volil se je 1 član)
Posamezna kandidata sta prejela naslednje število glasov:
1. Jerko Babič                     7 glasov
2. Samo Mohorič                      1 glas
izvoljen je:
Jerko Babič, roj. 1959, Koblarji 8, Stara Cerkev
VI. VOLILNA ENOTA POSTOJNA (za območja naslednjih občin: Postojna, Pivka, Ilirska Bistrica, Cerknica, Bloke in Loška dolina), volil se je 1 član.
V volilni imenik za območno enoto vpisanih: 48 pravnih oseb.
Glasovalo je skupaj: 12 volivcev.
Oddanih je bilo: 12 glasovnic
za svet območne enote: 12
za odbore izpostav: 15 glasovnic
za odbor izpostave Postojna: 6 glasovnic
za odbor izpostave Cerknica: 9 glasovnic
Neveljavnih glasovnic je bilo: 0
za svet območne enote: 0
za odbore izpostav: 0.
SVET OBMOČNE ENOTE POSTOJNA
(volil se je 1 član)
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
1. Matej Bišček                    2 glasova
2. Anton Lah                      7 glasov
3. Marko Pirman                    3 glasove
izvoljen je:
Anton Lah, roj. 1964, Bečaje 8, Cerknica
ODBOR IZPOSTAV OBMOČNE ENOTE POSTOJNA
– Odbor izpostave Postojna:
Posamezna kandidata sta prejela naslednje število glasov:
1. Jože Šabec                     2 glasova
2. Marko Pirman                    4 glasove
izvoljen je:
Marko Pirman, roj. 1968, Grič 2, Logatec
– Odbor izpostave Cerknica:
Kandidat je prejel naslednje število glasov:
1. Anton Lah                      9 glasov
izvoljen je:
Anton Lah, roj. 1964, Bečaje 8, Cerknica
VII. VOLILNA ENOTA NOVO MESTO (za območja naslednjih občin: Novo mesto, Trebnje, Mirna peč, Žužemberk, Dolenjske Toplice, Šentjernej, Škocjan, Črnomelj, Semič, Metlika, Straža, Šmarješke Toplice, Šentrupert in Mokronog - Trebelno), volil se je 1 član.
V volilni imenik za območno enoto vpisanih: 72 pravnih oseb.
Glasovalo je skupaj 7 volivcev.
Oddanih je bilo: 7 glasovnic
za svet območne enote: 7 glasovnic
za odbore izpostav: 7 glasovnic
za odbor izpostave Novo mesto: 7 glasovnic
za odbor izpostave Metlika: 0 glasovnic
za odbor izpostave Črnomelj: 0 glasovnic
za odbor izpostave Trebnje: 0 glasovnic
Neveljavnih glasovnic je bilo:
za svet območne enote: 2
za odbore izpostave Novo mesto: 5.
SVET OBMOČNE ENOTE NOVO MESTO
Kandidat je prejel naslednje število glasov:
1. Jože Cajnar                     5 glasov
izvoljen je:
Jože Cajnar, roj. 1973, Ulica 1. maja 6, Metlika
ODBOR IZPOSTAV OBMOČNE ENOTE NOVO MESTO
(volil se je 1 član)
– Odbor izpostave Novo mesto:
Kandidat je prejel naslednje število glasov:
1. Franci Smrekar                   2 glasova
izvoljen je:
Franci Smrekar, roj. 1951, Stara Bučka 3, Škocjan
– Odbor izpostave Metlika:
Kandidat je prejel naslednje število glasov:
1. Jože Cajnar                     0 glasov
nihče ni izvoljen.
– Odbor izpostave Črnomelj:
Kandidat je prejel naslednje število glasov:
1. Martin Mušič                     0 glasov
nihče ni izvoljen.
– Odbor izpostave Trebnje:
Kandidat je prejel naslednje število glasov:
1. Marjan Jevnikar                   0 glasov
nihče ni izvoljen.
VIII. VOLILNA ENOTA BREŽICE (za območja naslednjih občin: Brežice, Krško, Sevnica, Kostanjevica na Krki), volil se je 1 član.
V volilni imenik za območno enoto vpisanih: 61 pravnih oseb.
Glasovalo je skupaj 10 volivcev.
Oddanih je bilo: 10 glasovnic
za svet območne enote: 10 glasovnic
za odbore izpostav: 10 glasovnic
za odbor izpostave Brežice: 7 glasovnic
za odbor izpostave Krško: 3 glasovnic
Neveljavne glasovnice:
za svet območne enote: 0
za odbore izpostav: 0.
SVET OBMOČNE ENOTE BREŽICE
(volil se je 1 član)
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
1. Anton Žnideršič                   7 glasov
2. Mirko Maljković                   3 glasove
izvoljen je:
Anton Žnideršič, roj. 1972, Črnc 65, Brežice
ODBORI IZPOSTAV OBMOČNE ENOTE BREŽICE
(volil se je 1 član)
– Odbor izpostave Brežice:
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
1. Mirko Maljković                   3 glasove
2. Anton Žnideršič                   4 glasove
izvoljen je:
Anton Žnideršič, roj. 1972, Črnc 65, Brežice
– Odbor izpostave Krško:
Kandidat je prejel naslednje število glasov:
1. Alojz Kerin                     3 glasove
izvoljen je:
Alojz Kerin, roj. 1956, Straža pri Krškem 2, Krško
IX. VOLILNA ENOTA CELJE (za območja naslednjih občin: Laško, Radeče, Žalec, Vransko, Tabor, Prebold, Braslovče, Polzela, Slovenske Konjice, Vitanje, Zreče, Celje, Štore, Vojnik, Dobrna, Šentjur pri Celju, Dobje, Šmarje pri Jelšah, Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in Kozje) volil se je 1 član.
V volilni imenik za območno enoto vpisanih: 144 pravnih oseb.
Glasovalo je skupaj 21 volivcev.
Oddanih je bilo: 21 glasovnic
za svet območne enote: 21 glasovnic
za odbore izpostav: 39 glasovnic
za odbor izpostave Šmarje pri Jelšah: 12 glasovnic
za odbor izpostave Šentjur pri Celju: 12 glasovnic
za odbor izpostave Celje: 15 glasovnic
Neveljavne glasovnice:
za svet območne enote: 1
za odbore izpostav: 0.
SVET OBMOČNE ENOTE CELJE
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
1. Simon Erjavec                    0 glasov
2. Zoran Kramer                     9 glasov
3. Dominik Pekošak                   11 glasov
izvoljen je:
Dominik Pekošak, roj. 1963, Nova Cerkev 24a, Nova Cerkev
ODBORI IZPOSTAV OBMOČNE ENOTE CELJE
– Odbor izpostave Šmarje pri Jelšah:
Kandidatka je prejela naslednje število glasov:
1. Andreja Amon                    12 glasov
izvoljena je:
Andreja Amon, roj. 1965, Dobležiče 32, Lesično
– Odbor izpostave Šentjur pri Celju:
Kandidat je prejel naslednje število glasov:
1. Anton Pušnik                    12 glasov
izvoljen je:
Anton Pušnik, roj. 1964, Dole 14, Šentjur
– Odbor izpostave Celje:
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
1. Simon Erjavec                    5 glasov
2. Marjan Kovač                    10 glasov
izvoljen je:
Marjan Kovač, roj. 1953, Arclin 60, Škofja vas
X. VOLILNA ENOTA PTUJ (za območja naslednjih občin: Ptuj, Žetale, Majšperk, Podlehnik, Videm, Zavrč, Gorišnica, Markovci, Kidričevo, Hajdina, Dornava, Destrnik, Juršinci, Trnovska vas, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Slovenska Bistrica, Oplotnica, Lenart, Sveta Ana, Benedikt, Cerkvenjak in Ormož, Cirkulane, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Sveti Tomaž, Sveta trojica v Slovenskih goricah, Središče ob Dravi, Makole in Poljčane), volil se je 1 član.
V volilni imenik za območno enoto vpisanih: 97 pravnih oseb.
Glasovalo je skupaj 48 volivcev.
Oddanih je bilo: 48 glasovnic
za svet območne enote: 48 glasovnic
za odbore izpostav: 60 glasovnic
za odbor izpostave Ptuj: 41 glasovnic
za odbor izpostave Lenart: 4 glasovnice
za odbor izpostave Ormož: 8 glasovnic
za odbor izpostave Slovenska Bistrica: 7 glasovnic
Neveljavne glasovnice:
za svet območne enote: 0
za odbore izpostav: 0.
SVET OBMOČNE ENOTE PTUJ
(volil se je 1 član)
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
1. Marjan Janžekovič                  22 glasov
2. Janez Gumzej                     6 glasov
3. Franc Krabonja                   3 glasove
4. Peter Pribožič                   17 glasov
izvoljen je:
Marjan Janžekovič, roj. 1953, Dornavska cesta 21, Ptuj
ODBORI IZPOSTAV OBMOČNE ENOTE PTUJ
(volil se je 1 član)
– Odbor izpostave Ptuj:
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
1. Marjan Janžekovič                  25 glasov
2. Peter Pribožič                   16 glasov
izvoljen je:
Marjan Janžekovič, roj. 1953, Dornavska cesta 21, Ptuj
– Odbor izpostave Lenart:
Kandidat je prejel naslednje število glasov:
1. Franc Senekovič                   4 glasove
izvoljen je:
Franc Senekovič, roj. 1957, Ulica Ele Kristl 4, Lenart
– Odbor izpostave Ormož:
Kandidat je prejel naslednje število glasov:
1. Franc Krabonja                    8 glasov
izvoljen je:
Franc Krabonja, roj. 1952, Podgorci 46a, Podgorci
– Odbor izpostave Slovenska Bistrica:
Kandidat je prejel naslednje število glasov:
1. Janez Gumzej                     7 glasov
izvoljen je:
Janez Gumzej, roj. 1955, Raskovec 25, Oplotnica
XI. VOLILNA ENOTA MARIBOR (za območja naslednjih občin: Maribor, Hoče - Slivnica, Duplek, Miklavž na Dravskem polju, Starše, Rače - Fram, Pesnica, Kungota, Šentilj, Ruše, Selnica ob Dravi in Lovrenc na Pohorju), volil se je 1 član.
V volilni imenik za območno enoto je vpisanih 80 pravnih oseb.
Glasovalo je skupaj 11 volivcev.
Oddanih je bilo: 11 glasovnic
za svet območne enote: 11 glasovnic
za odbore izpostav: 33 glasovnic
za odbor izpostave Maribor: 11 glasovnic
za odbor izpostave Ruše: 11 glasovnic
za odbor izpostave Pesnica: 11 glasovnic
Neveljavnih je bilo glasovnic:
za svet območne enote: 0 glasovnic
za odbor izpostave 12 glasovnic
za odbor izpostave Maribor: 1 glasovnica
za odbor izpostave Ruše: 5 glasovnic
za odbor izpostave Pesnica: 6 glasovnic.
SVET OBMOČNE ENOTE MARIBOR
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
1. Milivoj Trstenjak                  5 glasov
2. Andrej Mesarec                    6 glasov
izvoljen je:
Andrej Mesarec, roj. 1966, Prušnikova 44, Maribor
ODBORI IZPOSTAV OBMOČNE ENOTE MARIBOR
Odbor izpostave Maribor:
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
1. Miroslav Adam                    5 glasov
2. Izidor Brus                     5 glasov
Z žrebom je bil izvoljen:
1. Miroslav Adam, roj. 1974, Nad Reko 55, Maribor
– Odbor izpostave Ruše:
Kandidat je prejel naslednje število glasov:
1. Olga Braček                     6 glasov
izvoljena je:
Olga Braček, roj. 1952, Stubiška 4, Ruše
– Odbor izpostave Pesnica:
Kandidat je prejel naslednje število glasov:
1. Martin Bohl                     5 glasov
izvoljen je:
Martin Bohl, roj. 1976, Selnica ob Muri 157, Ceršak
XII. VOLILNA ENOTA SLOVENJ GRADEC (za območja naslednjih občin: Slovenj Gradec, Mislinja, Radlje ob Dravi, Muta, Vuzenica, Ribnica na Pohorju, Podvelka, Ravne na Koroškem, Črna na Koroškem, Prevalje, Mežica, Dravograd, Mozirje, Solčava, Luče, Gornji grad, Ljubno, Nazarje, Velenje, Šoštanj, Šmartno ob Paki, Rečica ob Savinji), volil se je 1 član.
V volilni imenik za območno enoto je vpisanih: 72 pravnih oseb.
Glasovalo je skupaj 25 volivcev.
Oddanih je bilo: 25 glasovnic
za svet območne enote: 25 glasovnic
za odbore izpostav: 100 glasovnic
za odbor izpostave Mozirje: 20 glasovnic
za odbor izpostave Ravne na Koroškem: 15 glasovnic
za odbor izpostave Radlje ob Dravi: 16 glasovnic
za odbor izpostave Slovenj Gradec: 15 glasovnic
za odbor izpostave Velenje: 19 glasovnic
za odbor izpostave Dravograd: 15 glasovnic
Neveljavnih je bilo glasovnic:
za svet območne enote: 0 glasovnic
za odbore izpostav: 0 glasovnic.
SVET OBMOČNE ENOTE SLOVENJ GRADEC
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
1. Franc Turinek                    17 glasov
2. Matjaž Krevh                     8 glasov
izvoljen je:
Franc Turinek, roj. 1938, Skorno pri Šoštanju 1, Šoštanj
ODBORI IZPOSTAV OBMOČNE ENOTE SLOVENJ GRADEC
– Odbor izpostave Mozirje:
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
1. Tomaž Marolt                     5 glasov
2. Alojzij Ternar                   15 glasov
izvoljen je:
Alojzij Ternar, roj. 1952, Tirosek 51, Gornji Grad
– Odbor izpostave Ravne na Koroškem:
Kandidat je prejel naslednje število glasov:
1. Zdenka Gostenčnik                  15 glasov
izvoljena je:
Zdenka Gostenčnik, roj. 1965, Fužinarska pot 2, Mežica
– Odbor izpostave Radlje ob Dravi:
Kandidat je prejel naslednje število glasov:
1. Ivan Praznik                    16 glasov
izvoljen je:
Ivan Praznik, roj. 1942, Sp. Orlica 32, Ribnica na Pohorju
– Odbor izpostave Slovenj Gradec:
Kandidat je prejel naslednje število glasov:
1. Ivo Verčkovnik                   15 glasov
izvoljen je:
Ivo Verčkovnik, roj. 1961, Mislinjska Dobrava 112e,
Šmartno pri Slovenj Gradcu
– Odbor izpostave Velenje:
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
1. Franc Turinek                    13 glasov
2. Ivan Drev                      6 glasov
izvoljen je:
Franc Turinek, roj. 1938, Skorno pri Šoštanju 1, Šoštanj
– Odbor izpostave Dravograd:
Kandidat je prejel naslednje število glasov:
1. Janko Osojnik                    15 glasov
izvoljen je:
Janko Osojnik, roj. 1961, Na Fari 33, Prevalje
XIII. VOLILNA ENOTA MURSKA SOBOTA (za območja naslednjih občin: Slovenj Gradec, Mislinja, Radlje ob Dravi, Muta, Vuzenica, Ribnica na Pohorju, Podvelka, Ravne na Koroškem, Črna na Koroškem, Prevalje, Mežica, Dravograd, Mozirje, Solčava, Luče, Gornji grad, Ljubno, Nazarje, Velenje, Šoštanj, Šmartno ob Paki, Rečica ob Savinji), volil se je 1 član.
V volilni imenik za območno enoto je vpisanih: 118 pravnih oseb.
Glasovalo je skupaj 15 volivcev.
Oddanih je bilo: 15 glasovnic
za svet območne enote: 15 glasovnic
za odbore izpostav: 18 glasovnic
za odbor izpostave Gornja Radgona: 8 glasovnic
za odbor izpostave Ljutomer: 7 glasovnic
Neveljavnih je bilo glasovnic:
za svet območne enote: 0 glasovnic
za odbore izpostav: 3 glasovnice.
SVET OBMOČNE ENOTE MURSKA SOBOTA
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
1. Jožef Štuhec                     7 glasov
2 Albert Smodič                     8 glasov
izvoljen je:
Albert Smodič, roj. 1954, Štefana Kovača 11, Murska Sobota
ODBORI IZPOSTAV OBMOČNE ENOTE MURSKA SOBOTA
– Odbor izpostave Gornja Radgona:
Kandidat je prejel naslednje število glasov:
1. Janez Rihtarič                    8 glasov
izvoljen je:
Janez Rihtarič, roj. 1952, Boračeva 20, Radenci
– Odbor izpostave Ljutomer:
Kandidat je prejel naslednje število glasov:
1. Jernej Slavič                    7 glasov
izvoljen je:
Jernej Slavič, roj. 1980, Šalinci 4a, Ljutomer
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Volilna komisija
Celovška 135, Ljubljana
Št. VK-17/2008/R-OE/OI
Ljubljana, dne 12. junija 2008
Cvetko Zupančič l.r.
Predsednik volilne komisije KGZS
Anemarija Gerold l.r.
članica
 
Vida Barbarič l.r.
namestnica članice
 
Vojan Škrk l.r.
član
 
Branko Premelč l.r.
namestnik člana
Valentin Križaj l.r.
namestnik člana