Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2008 z dne 10. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2008 z dne 10. 6. 2008

Kazalo

2477. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 6389.

Na podlagi določb Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in določb Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07) in 16. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 54/02, 83/02 in 91/05) je Občinski svet Občine Vipava na 15. redni seji dne 29. 5. 2008 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra
1. člen
S tem sklepom se ukine status javnega dobra naslednjim nepremičninam, ki so vpisane v zemljiško knjigo kot javno dobro in se vpišejo v nove zemljiškoknjižne vložke iste k.o. kot lastnina Občine Vipava:
+--------------+-------------+-----------+----------+----------+
| Parc. št.  | Vrsta rabe |Površina v |  ZKV  |  k.o.  |
|       |       |  m2   |     |     |
+--------------+-------------+-----------+----------+----------+
|2063/5    |funk. objekt |   9   |  1146  |Vrhpolje |
+--------------+-------------+-----------+----------+----------+
|1610/3    |funk. objekt |  12   |  1146  |Vrhpolje |
+--------------+-------------+-----------+----------+----------+
|2060/2    |cesta    |  107  |  1146  |Vrhpolje |
+--------------+-------------+-----------+----------+----------+
|2060/6    |cesta    |  202  |  1146  |Vrhpolje |
+--------------+-------------+-----------+----------+----------+
|2060/17    |cesta    |  139  |  1146  |Vrhpolje |
+--------------+-------------+-----------+----------+----------+
|2060/45    |cesta    |  88   |  1146  |Vrhpolje |
+--------------+-------------+-----------+----------+----------+
|2060/47    |cesta    |  1531  |  1146  |Vrhpolje |
+--------------+-------------+-----------+----------+----------+
|2060/48    |cesta    |  1318  |  1146  |Vrhpolje |
+--------------+-------------+-----------+----------+----------+
|2060/56    |cesta    |  369  |  1146  |Vrhpolje |
+--------------+-------------+-----------+----------+----------+
|2063/3    |funk. objekt |  13   |  1146  |Vrhpolje |
+--------------+-------------+-----------+----------+----------+
|2063/6    |funk. objekt |   3   |  1146  |Vrhpolje |
+--------------+-------------+-----------+----------+----------+
|2066/3    |funk. objekt |  245  |  1146  |Vrhpolje |
+--------------+-------------+-----------+----------+----------+
|2073/13    |funk. objekt |  13   |  1146  |Vrhpolje |
+--------------+-------------+-----------+----------+----------+
|2073/14    |funk. objekt |  24   |  1146  |Vrhpolje |
+--------------+-------------+-----------+----------+----------+
|2073/15    |funk. objekt |  17   |  1146  |Vrhpolje |
+--------------+-------------+-----------+----------+----------+
2. člen
Po veljavnosti sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra se nepremičnine, navedene v 1. členu tega sklepa, na podlagi 23. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin z neposredno pogodbo neodplačno odstopijo in izročijo Republiki Sloveniji za potrebe gradnje avtoceste na odseku HC Razdrto-Vipava.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 7113-0009/2008
Vipava, dne 29. maja 2008
Župan
Občine Vipava
mag. Ivan Princes l.r.

AAA Zlata odličnost