Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2008 z dne 10. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2008 z dne 10. 6. 2008

Kazalo

2476. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za proizvodne, obrtne in storitvene cone V1, V2 in V3 Vipava, stran 6388.

Na podlagi Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 16. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 54/02, 83/02 in 91/05) je Občinski svet Občine Vipava na 15. redni seji dne 29. 5. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za proizvodne, obrtne in storitvene cone V1, V2 in V3 Vipava
1. člen
V Odloku o občinskem lokacijskem načrtu za proizvodne, obrtne in storitvene cone V1, V2 in V3 Vipava (Uradni list RS, št. 97/07) se v drugem odstavku 1. člena beseda: »april« nadomesti z besedo: »september«.
2. člen
V drugem odstavku 2. člena se beseda: »april« nadomesti z besedo: »september«.
3. člen
V drugem stavku prvega odstavka 3. člena, kjer je opredeljeno ureditveno območje V2 se za besedilo: »3167/2« doda vejica in besedilo: »3160/18 in 3162/6«.
V tretjem stavku prvega odstavka 3. člena, kjer je opredeljeno ureditveno območje V3, se za besedilom: »3108/2« vejica nadomesti s piko; črta besedilo: »3107/1 in 3106/1« ter doda besedilo: »Na območju OLN, kjer se izključijo parc. št. 3107/1 in 3106/1, velja Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Vipava (Uradni glasilo, št. 3/2000 in Uradni list RS, št. 2/08)«.
4. člen
V 29. členu se doda nov, drugi odstavek z besedilom: »Z dnem začetka veljavnosti tega odloka, preneha veljati Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za proizvodne, obrtne in storitvene cone V1, V2 in V3 Vipava (Uradni list RS, št. 50/06 in 77/07)«.
5. člen
Ta odlok začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-0001/2008
Vipava, dne 29. maja 2008
Župan
Občine Vipava
mag. Ivan Princes l.r.

AAA Zlata odličnost